Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα
 
 

Ενδιαφέρουν

 
New Α σ φ α λ ι σ τ ι κ ό Ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο
 - Ζ η τ ή μ α τ α  Μ η χ α ν ι κ ώ ν  Ε Δ Ε
Α π ο χ ή  ό λ ω ν  τ ω ν Δ. Μ η χ α ν ι κ ώ ν
α π ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι α / Ε π ι τ ρ ο π έ ς  
Έ ρ γ ω ν & Μ ε λ ε τ ώ ν
α π ό 1 8. 0 1 - 1 2. 0 2 .1 6
Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς  Μ ε λ ώ ν  Σ Α Τ Ε  έ τ ο υ ς  2 0 1 6 New
Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσίων Έργων: Ενσωμάτωση Νέων Οδηγιών ΔΗΣΥ-Ν.4281/14, Μητρώα Συντελεστών Τεχνικών Εργων, ΕΣΗΔΗΣ

Φορολογικά Ζητήματα Δ.Ε.

Κατώτατα/Ανώτατα Όρια Συναντήσεις
ΣΑΤΕ
Προμήθεια Συσκευής USB Token
Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ

Ν.4313/2014- Αναθεώρηση τιμών

Κρατήσεις υπέρ τρίτων New

Νέες Πρότυπες Διακηρύξεις

Δήλωση "πόθεν έσχες"

Κατάργηση Πρόσθ. Εγγυήσεων

Φορ/κές υποχ/σεις Φεβρουαρίου New

Προβλήματα έργων ΕΣΠΑ New

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
10/02/2016  

Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

10/02/2016  

Πρόσκληση της ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ ΑΕ με θέμα: «Πρόσκληση μελών ΣΑΤΕ σε ημερίδα του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ" υπό την αιγίδα του Δήμου Δράμας».

10/02/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

10/02/2016   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 10.02.2016.
10/02/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Καΐρου με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».

10/02/2016   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 10.02.2016.
09/02/2016  

Απάντηση της Γεν. Γραμματείας Δημ.Επενδύσεων-ΕΣΠΑ με θέμα: «Απάντηση στην α.π.29640/ΣΜ/σμ/04.01.2016 επιστολή του ΣΑΤΕ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

09/02/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Πρόγραμμα διεθνών κλαδικών εκθέσεων για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για το 2017 – Εταιρεία Al-Harithy Company for Exhibitions».

09/02/2016  

ΦΕΚ 2722Β/16.12.15 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Υπουργικές Αποφάσεις σχετικές με τις διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών.

08/02/2016  

Εγκύκλιος 03/2016 του ΟΑΕΕ με θέμα: «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».

08/02/2016  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Οι μηχανικοί ζητούν απόσυρση της πρότασης της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και αποσύρονται από το διάλογο σε αυτό το πλαίσιο - Ιστορική ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ».

08/02/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.

05/02/2016  

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ καλεί τα Μέλη του να μετέχουν στις κινητοποιήσεις που καλεί το ΤΕΕ απέχοντας από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων και το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο από 8/2 έως και 12/2/2016.

05/02/2016  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο».

05/02/2016   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
05/02/2016  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

05/02/2016  

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 8 έως 12 Φεβρουαρίου 2016.

05/02/2016  

Έκθεση από 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2016 στη Κωσταντινούπολη  με θέμα: «1η Διεθνής Έκθεση SeSa Build 2016 ».

04/02/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Οικονομίας αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ κ. Αλ. Χαρίτση με θέμα: «Ανεξόφλητοι λογαριασμοί Δεκεμβρίου 2015 παλαιού ΕΣΠΑ 2007-2013».

04/02/2016  

Απαντητικά Έγγραφα των Υπουργείων ΥΜΕΔΙ και Οικονομικών σε αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος με αφορμή την από 20/10/2015 Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Άρθρο 20 του σ/ν: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις"».

04/02/2016  

Δημόσια Διαβούλευση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00.

04/02/2016  

Δελτίο Τύπου του ΟΕΕ με θέμα: «Αποχή από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων αποφάσισαν οι λογιστές».

03/02/2016  

Εγκύκλιος 04/2016 της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 11 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με Διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων».

03/02/2016  

Εγκύκλιος 03/2016 της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τη σύνταξη Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεση».

03/02/2016  

Εγκύκλιος 02/2016 της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των κατώτατων ορίων εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών, κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων».

03/02/2016  

Εγκύκλιος 01/2016 της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Έκδοση ν.4354/2015 σχετικά με την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν.4281/2014 και λοιπές διατάξεις που αφορούν το ΚΗΜΔΗΣ».

03/02/2016  

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ προσκαλεί τα Μέλη του να μετέχουν στις κινητοποιήσεις που καλούν το ΤΕΕ και οι λοιποί Επιστημονικοί Φορείς της χώρας με τη συμμετοχή τους στην απεργία της 4ης Φεβρουαρίου 2016.

03/02/2016  

Ανακοίνωση των Επιστημονικών Φορέων με θέμα: «Διάλογος τέλος μέχρι το υπουργείο να μας δώσει στοιχεία». - Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΤΕΕ συνεχίζεται η Απεργία - Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο από 1/2 έως 5/2/2016.

02/02/2016   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση στην προθεσμία υπαγωγής του Ν.4178 για τα αυθαίρετα».
02/02/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ στην Τύνιδα με θέμα: «Έργα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. και τα κράτη-µέλη, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)» και η συνημμένη σε αυτό Λίστα Έργων.

02/02/2016   Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.
02/02/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
02/02/2016  

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.

01/02/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Φεβρουαρίου». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016».

01/02/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Τα δέκα (10) µεγαλύτερα έργα υποδοµών στην Σαουδική Αραβία για το έτος 2016».

01/02/2016   Έκθεση από 07 έως 10 Απριλίου 2016 στην Αθήνα  με θέμα: «6η Διεθνής Έκθεση Medwood».
01/02/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
29/01/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής» μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2016.

29/01/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».

28/01/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση στις εκπρόθεσμες διακοπές» επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2016.

28/01/2016  

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης με την οποία παρατείνεται η υποβολή του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) έως 29 Φεβρουαρίου 2016.

27/01/2016  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών τρίτων».

27/01/2016  

Έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θέμα: «Ενημέρωση μελών σας για το έργο: "Επισκευή - ενίσχυση του κτιρίου ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (Πειραιώς 64) για την στέγαση της Διοίκησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Β' φάση"».

26/01/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα: «Δημιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στην Σάμο (Ηοtspot)».

26/01/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Διάθεση τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»».

26/01/2016  

Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός έργου "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Πολύγυρου σε  επιστολή του ΣΑΤΕ.

26/01/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση 8ης Διεθνούς Εκθέσεως προϊόντων οδικής ασφάλειας στο Γκουανγκζού (29-31 Αυγούστου 2016)».

25/01/2016  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ενσωμάτωση κερδών από συμμετοχές».

25/01/2016  

Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ) και άλλες διατάξεις». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00. - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Πότε η εγγύηση καταθέσεων ξεπερνά τις 100.000 ευρώ».

22/01/2016  

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με θέμα: «Πανελλαδική Απεργία - Αποχή από 25/1 έως 29/1/2016», σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση της Πανελλαδικής Απεργίας-Αποχής από το σύνολο των Τεχνικών Συμβουλίων και Επιτροπών που έχουν τεχνικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανόμενων και των Επιτροπών Δημοπράτησης, από 25/1 έως 29/1/2016. Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη απόφαση για το ίδιο χρονικό διάστημα έχει ήδη πάρει η διοίκηση της ΑΔΕΔΥ.

22/01/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση στην υποβολή των αποκλίσεων των ΜΥΦ έως 22.2.2016».

22/01/2016   Προκήρυξη Διαγωνισμών Έργων στο Μαρόκο.
21/01/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1009/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας».

21/01/2016  

Συνέδριο στις 09-10 Ιουνίου 2016 στο Βελιγράδι με θέμα: «2nd Serbian Road Congress 2016».

21/01/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σιωπηρή παράταση μέχρι την Παρασκευή για την υποβολή των ΜΥΦ - και μετάθεση για ένα μήνα στις διορθώσεις των αποκλίσεων».

20/01/2016  

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ TA MΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 21.01.2016  ΣΤΙΣ 11:30 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν/Σ.

20/01/2016   ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
20/01/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1007/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση του επισήμου αντιγράφου της γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 231/2015 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, υποθέσεων, για τις οποίες την 26.7.2013, είχε ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχει επιδοθεί δικαστική απόφαση».

19/01/2016   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Δράσεις κατά του ασφαλιστικού».
19/01/2016  

Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006 με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.)».

19/01/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1271/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο».

19/01/2016   Ανακοίνωση της ΟΣΕΤΕΕ με θέμα: «Αποφάσεις Διοίκησης ΟΣΕΤΕΕ».
19/01/2016   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Ιανουαρίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.
18/01/2016   Κοινή Υπουργική απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση της ΑΠ 85335/14.8.2015 (ΦΕΚ Β 1706/2015) Κοινής Υπουργικής απόφασης και επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής».
18/01/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Προκαταβολή από το νέο ΕΣΠΑ χωρίς εγγυητική επιστολή».
18/01/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
18/01/2016   Δημόσιες Διαβουλεύσεις για την επικαιροποίηση εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
18/01/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
18/01/2016   ∆ιεθνείς Εκθέσεις  Τυνησίας για το 2016. (Συνημμένο 1, Συνημμένο 2)
18/01/2016   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
15/01/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό».

15/01/2016  

Ανακοίνωση ΤΕΕ με θέμα: «Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο»  - Νέα Ανακοίνωση ΤΕΕ με θέμα «Συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο ασφαλιστικό οι επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυταπασχολούμενοι»

15/01/2016  

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Οι αδυναμίες της πλατφόρμας διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων υπαγόρευσαν την αναστολή πραγματοποίησης διαγωνισμών δημοσίων έργων με ηλεκτρονικό σύστημα».

15/01/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αίτημα προαιρετικής εφαρμογής της ΠΟΛ.1223/8.10.2015 για την χρήση 2014, ως προς το χρόνο απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) από συμμετοχή σε Κοινοπραξία εκτέλεσης τεχνικών έργων».

15/01/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η ΑΠΔ που αφορά στο Δώρο Χριστουγέννων 2015 θα πρέπει να υποβληθεί με αυτή που θα αφορά τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2016. (Βλ. σχετική Εγκύκλιο του ΙΚΑ).

15/01/2016  

Ενημέρωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015 μέχρι και τις 15/02/2016.

14/01/2016  

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.

14/01/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2015».

14/01/2016  

Εξώδικη Γνωστοποίηση Πανελλαδικής Απεργίας - Αποχής των Διπλ. Μηχανικών από Συμβούλια και Επιτροπές με Τεχνικό αντικείμενο από 18 έως 22 Ιανουαρίου 2016 της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

14/01/2016  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ο ΣΑΤΕ συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό στις οποίες καλεί το ΤΕΕ και οι λοιποί Επιστημονικοί Φορείς της Χώρας, ζητώντας την απόσυρση του προσχεδίου νόμου, τη διατήρηση της αυτονομίας του ΕΤΑΑ και τη συνέχιση της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ. Κοινή πορεία Επιστημόνων, ελευθέρων επαγγελματιών, προς το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη 14.01.16 και ώρα 12:00. Σημείο εκκίνησης γραφεία ΔΣΑ.

13/01/2016  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Ομόφωνα απορρίπτουν οι επιστημονικοί φορείς το προσχέδιο του ασφαλιστικού», με το οποίο καλούνται όλοι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες να συμμετέχουν στην κοινή πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Βουλή, την Πέμπτη 14/1/2016 και ώρα 12.00, με σημείο εκκίνησης τα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

13/01/2016  

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα capital controls.

13/01/2016  

Επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως στην Αίγυπτο και στην Σαουδική Αραβία.

13/01/2016  

Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης σε ερώτηση της Βουλευτή κας Κ. Παπακώστα-Σιδηροπούλου για την υλοποίηση επενδύσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Αναπτυξιακού Νόμου έως 31 Δεκεμβρίου 2015.

13/01/2016  

Απαντητικό Έγγραφο  του Υπουργείου Οικονομικών σε αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Στέργιος Γιαννάκης με αφορμή το από 5/11/2015 Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ζήτημα επιβίωσης για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις η δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα με κάθε τύπου οφειλές τους στο Δημόσιο».

12/01/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης και το Αρχηγείο της Αστυνομίας με θέμα: «Δημιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στην Λέσβο (Ηοtspot)».

12/01/2016  

Πρόσκληση για την Δημόσια Ανοιχτή Συζήτηση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Μεταρρύθμιση στο Ασφαλιστικό: Ευκαιρία για εθνική ανασυγκρότηση ή Αιτία εθνικού αδιεξόδου».

12/01/2016  

Κατευθυντήρια Οδηγία 12/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης».

11/01/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλές».
08/01/2016   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
08/01/2016  

Απάντηση τoυ Δήμου Μαρκοπούλου με θέμα: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

08/01/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Οι επτά νέες αλλαγές στα capital controls» - Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

08/01/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1278/2015 του ΥΠΟΙΚ η οποία αφορά την παράταση της υποβολής ΜΥΦ 2014 έως και 20.1.2016.

08/01/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1274/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015».

08/01/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1273/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής για την απώλεια ρυθμίσεων Ν.4321/2015 και Ν.4305/2014 στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών».

05/01/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Οικονομίας αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ κ. Αλ. Χαρίτση με θέμα: «Έντονη ανησυχία για ανεξόφλητους λογαριασμούς έργων ΕΣΠΑ 2007-2013».

04/01/2016   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Ν.Δελχί.
04/01/2016   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
04/01/2016   ∆ιεθνείς Εκθέσεις  κατασκευαστικού τοµέα Αφρικής έτους 2016 στη Νότια Αφρική.
04/01/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
04/01/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Ιανουαρίου 2016».

31/12/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ανακοίνωση ΣΑΤΕ, στην οποία επισημαίνεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε αποδεκτό ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης περιορισμένου αριθμού προσκλήσεων χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης σε σειρά έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν ήταν σύννομη, όπως εγκαίρως είχε επισημάνει ο ΣΑΤΕ, και τα έργα θα πρέπει να επαναδημοπρατηθούν με ανοιχτές διαδικασίες.

31/12/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση υποβολής ΜΥΦ 2014» έως τέλος Ιανουαρίου 2016.

31/12/2015   Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για «Μαροκινό πρόγραμμα φυσικού αερίου» στο Μαρόκο. Καταληκτική ημερομηνία: 25 Μαρτίου 2016.
31/12/2015  

Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκδοση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». (Βλ. Κανονισμούς 2015/2342, 2015/2341 και 2015/2340 της ΕΕ).

31/12/2015  

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Οικονομικών με θέμα: «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».

30/12/2015   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.».
29/12/2015  

Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Κριτήρια ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων».

28/12/2015   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
28/12/2015   Εκδηλώσεις του ΕΒΕΑ με θέμα «Η Οικονομία και το Επιχειρηματικό Περιβάλλον: Ρωσίας 4-1-2016 & Βελγίου 8-1-2016».
28/12/2015   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Νοεμβρίου 2015 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.
28/12/2015   Πρόσκληση της Ενημερωτικής Εκδήλωσης του ΕΒΕΑ με θέμα «Παρουσίαση των Ελληνο-Αλβανικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, Ελληνο-Αλβανικός Επιχειρηματικός Οδηγός».
24/12/2015  

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ 2016!

24/12/2015  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ στο Σεράγεβο με θέμα:  «Υπογραφή Σύμβασης Δανείου EBRD- κυβέρνησης ΒκΕ για την χρηματοδότηση κατασκευής νέων τμημάτων του οδικού άξονα Corridor Vc - Αποστολή καταλόγου μελλοντικών έργων προτεραιότητας στις οδικές υποδομές του κύριου δικτύου της ΒκΕ με ορίζοντα το έτος 2020».

23/12/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Παράταση αναστολής έναρξης ισχύος του μέρους Β του ν. 4281/2014 μέχρι τις 29.02.2016 σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4354/2015.(Βλ. σχετική καταχώρηση 19.03.2015 άρθρο 37, ν. 4320/2015).

23/12/2015  

Σημαντική απόφαση διαταγής πληρωμής του Δ.Εφετείου Πειραιώς (2/2015) με την οποία επισημαίνεται ότι «για την καταβολή της εν λόγω οφειλής δεν απαιτείται προληπτικός δημοσιονομικός έλεγχος, αφού δεν πρόκειται για τον πρώτο λογαριασμό της ως άνω συμβάσεως μελέτης (Π.Δ. 136/2011)». Η απόφαση εκδόθηκε σε συνέχεια του ν. 4329/15 και αφορά μη εξοφλημένους εγκεκριμένους λογαριασμούς. (Πηγή: Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.).

23/12/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1267/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει».

23/12/2015  

Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών του ΥΠΥΜΕΔΙ: Δημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση είκοσι εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν κτιριακές υποδομές έως 15.01.2016.

23/12/2015   Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Αντιστροφή υποχρέωσης ΦΠΑ σε Δημόσια Έργα και εξαιρέσεις».
23/12/2015  

Εγκύκλιος 13/2015 του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση υπουργικών αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής και αποφαινομένων οργάνων στις συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

22/12/2015   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση για τις αποκλίσεις των ΜΥΦ» έως τέλος Ιανουαρίου 2016.
22/12/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Παιδείας με θέμα: «Κατ΄ εξακολούθηση αναθέσεις μετά από Πρόχειρους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς - Εξέταση ζητημάτων νομιμότητας».

22/12/2015  

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής» έως 31.01.2016.

22/12/2015   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
21/12/2015  

Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Διευκρινήσεις για την Υπαγωγή σε ΠΠΔ έργων Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις».

21/12/2015  

Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων».

21/12/2015  

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49/2015 με θέμα: «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25.11.15 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015».

21/12/2015   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Δεκεμβρίου 2015 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.
18/12/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1264/2015 του ΥΠΟΙΚ που αφορά την εξαίρεση από την αντιστροφή της υποχρέωσης και επιβάρυνση με Φ.Π.Α. των τιμολογίων τεχνικών έργων για μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα. (Βλέπε Ανακοίνωση ΣΑΤΕ της 08.12.15 και σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη).

18/12/2015   Σύνθεση Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Γραφείου Ηπείρου του ΣΑΤΕ.
18/12/2015   Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.
18/12/2015   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΕΥΑ Δυμαίων με θέμα: «Εκτέλεση εργασιών κατηγορίας γεωτρήσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
18/12/2015   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Βήμα Μελών».
18/12/2015  

Ενημέρωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015 μέχρι και τις 16/01/2016.

18/12/2015  

Πρώτη πρόσκληση προτάσεων για το INTERREG V-Β «Balkan-Mediterranean 2014-2020».

18/12/2015  

Ανακοίνωση μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο μεταφοράς Αφαλατωμένου ύδατος από την Ερυθρά στην Νεκρά Θάλασσα, στην Ιορδανία. Καταληκτική ημερομηνία 30 Μαρτίου 2016.

18/12/2015  

Νέα Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Νέα δοσολογία διακανονισμών βάσει του ν.4336/15. Κατάθεση δικαιολογητικών για την "εξαίρεση διακανονισμών" από τις διατάξεις του Ν. 4336/15» αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως 29.12.2015.

17/12/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Συνδρομές Μελών του ΣΑΤΕ για το 2016 - Το ΔΣ του ΣΑΤΕ αποφάσισε οι συνδρομές να παραμείνουν αμετάβλητες και το 2016. Για 2η συνεχόμενη χρονιά μηδενικό κόστος εγγραφής των μελών των τάξεων Α1 και Α2 του ΜΕΕΠ ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

17/12/2015  

Επιχειρηματική αποστολή σε δύο από τις σημαντικότερες αγορές της Μέσης Ανατολής, την Αίγυπτο και την Σαουδική Αραβία, για επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β και συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση The Big 5 Saudi, 5-10 Μαρτίου 2016.

17/12/2015  

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ κ. Δ. Τσουρέκας, παρατείνεται η πληρωμή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ β' εξαμήνου 2015 τουλάχιστον μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2016.

17/12/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Αποδοχή πρότασης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Ηπείρου».

16/12/2015  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για β' στάδιο έργου Προμήθειας και Εγκατάστασης Υδρομετεωρολογικού εξοπλισμού πεδίου στην Ιορδανία. Καταληκτική ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2016.

16/12/2015  

Απάντηση της Δ/νσης Εισπράξεων του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παροχή πληροφοριών» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

16/12/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι έξι επιφυλάξεις για τις αλλαγές που προωθούνται στο ασφαλιστικό».

15/12/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: ««Λουκέτο» σε πλήθος εργοληπτικών επιχειρήσεων θα φέρει ενδεχόμενη κατάργηση της αυτονομίας του ΤΣΜΕΔΕ. Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Πολιτικά Κόμματα και τους Μηχανικούς Βουλευτές, αλλά και τις οργανώσεις Εργοληπτών, Μελετητών και Μηχανικών».

15/12/2015  

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 48/11.12.2015 με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής».

15/12/2015   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
15/12/2015   Πρόσκληση της Ενημερωτικής Εκδήλωσης του ΕΒΕΑ με θέμα: «Η Οικονομία και το Επιχειρηματικό Περιβάλλον του Ιράν».
14/12/2015

 

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Ασφαλιστικά θέματα Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων».

14/12/2015  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

14/12/2015  

Ισχυρή "υποψηφιότητα" για νέα έργα. Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στην εφημερίδα ΑΓΟΡΑ (12-12-2015).

14/12/2015   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
10/12/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ο Άρειος Πάγος δεν δέχεται καθυστέρηση πέραν του τριμήνου στην έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (ΑΠΕ) στα εκτελούμενα δημόσια έργα - Προσαυξάνεται ανεπίτρεπτα το κόστος τους αναφέρει σε απόφασή του».

10/12/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση 15/2015 της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία επέρχεται αυτοδικαίως, ανεξαρτήτως τυχόν πλημμελειών του, η έγκριση Α.Π.Ε. μετά την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών από την υποβολή του προς έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς την Προϊσταμένη Αρχή. Ενημέρωση από το νομικό σύμβουλο του ΣΑΤΕ κ. Στ. Σταμόπουλο.

10/12/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση 3526/2015 του ΣτΕ που αφορά την αναγκαιότητα όχλησης για την έναρξη τοκοφορίας ενός λογαριασμού. Ενημέρωση από το νομικό σύμβουλο του ΣΑΤΕ κ. Στ. Σταμόπουλο.

09/12/2015  

Απόφαση (ΦΕΚ 2640Β/8.12.2015) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων» την 30/04/2017 σε συνέχεια και της σχετικής επιστολής του ΣΑΤΕ.

09/12/2015  

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Τροποποίηση ρυθμίσεων ν.4152/13 (πάγια ρύθμιση), ν. 4305/14 και ν.4321/15».

08/12/2015  

Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για το άρθρο 30 του Ν.4351/2015 (Ρύθμιση περί του ΦΠΑ) και το σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη.

08/12/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση των ένδικων μέσων στις δημόσιες συμβάσεις - Συμμετοχή του κατασκευαστικού κλάδου».

08/12/2015   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
08/12/2015   ΟΑΕΔ: Ξεκινούν σήμερα (08.12) οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ρευστότητας και της Απασχόλησης».
08/12/2015  

Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Πρόγραµµα διεθνών κλαδικών εκθέσεων για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για το 2016 – Εταιρεία Al-Harithy Company for Exhibitions».

08/12/2015  

Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Βουκουρεστίου με θέμα: «Ετήσιο Πρόγραµµα Διεθνών Εκθέσεων στην Ρουμανία για το 2016».

08/12/2015  

Προκήρυξη (Ορθή επανάληψη) τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου Struma, Βουλγαρία. Καταληκτική ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2016.

08/12/2015  

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού (Προσθήκη) για «Μαροκινό πρόγραμμα φυσικού αερίου» στο Μαρόκο. Καταληκτική ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2016.

07/12/2015  

Κείμενο με θέμα: «Γενικές Αρχές της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης για τον διάλογο στο πλαίσιο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής» που παρέδωσε ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλος κατά τη συνάντηση που έγινε με το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. στην οποία εκ μέρους του ΣΑΤΕ μετείχε ως Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ ο κ. Μιχαήλ Αλέπης.

07/12/2015  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».

07/12/2015  

Ενδιάμεση Έκθεση 2015 της Τράπεζας της Ελλάδος.

07/12/2015  

Νόμος 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α) στον οποίο περιλαμβάνονται το άρθρο 22 που αφορά στην παράταση της λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών και το άρθρο 30 που αφορά σε ζητήματα χρηματοδότησης ΦΠΑ.

07/12/2015  

Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.

07/12/2015  

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.

07/12/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1256/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013» έως και 10.12.2015.

04/12/2015  

Πρόσκληση για δωρεάν συμμετοχή των μελών του ΣΑΤΕ στο Lighting Conference/Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015/Αμφιθέατρο Maroussi Plaza. Απαραίτητη Δήλωση Συμμετοχής.

04/12/2015   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
04/12/2015  

Ημερίδα με τίτλο «Κατολισθητικά φαινόμενα: Εκδήλωση – Παρακολούθηση - Αντιμετώπιση», διοργανώνει τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ - Δελτίο Τύπου ΤΕΕ/ΤΚΜ.

04/12/2015   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
03/12/2015  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τους διαγωνισμούς δημοσίων έργων την 30/4/2017 όπως προκύπτει από το υποβληθέν στην ΕΑΑΔΗΣΥ σχέδιο Υπουργικής Απόφασης και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε συνέχεια και της σχετικής επιστολής του ΣΑΤΕ.

03/12/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Στα Ιωάννινα το 7ο Περιφερειακό Γραφείο του ΣΑΤΕ. “Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση - το 2016 προβλέπεται μια εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη χρονιά για τον κατασκευαστικό κλάδο”, τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ζαχαρίας Αθουσάκης».

03/12/2015  

Αναβολή της Ενημερωτικής Εκδήλωσης με θέμα «Η Οικονομία και το Επιχειρηματικό Περιβάλλον του Ιράν» του ΕΒΕΑ.

03/12/2015  

Προκήρυξη τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου Struma, Βουλγαρία. Καταληκτική ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2016.

02/12/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1258/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών στις 28 και 29/11/2015» έως 02.12.2015.

02/12/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1257/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013» έως 10.12.2015.

02/12/2015   Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Βραζιλίας.
02/12/2015   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
01/12/2015  

Κοινή Aπόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων− Οικονομικών με τίτλο: «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων − Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών».

01/12/2015   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
01/12/2015   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «∆ιαγωνισµός για Εξειδικευμένο Σύµβουλο Ποιοτικού Ελέγχου για όλα τα δηµόσια έργα».
01/12/2015   Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων και οφειλών» έως και τις 02.12.2015.
01/12/2015   Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση υποβολής ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού» έως και τις 10.12.2015.
01/12/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον ∆εκέµβριο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2015».

01/12/2015  

Δημόσια Έργα: Εκπτώσεις μέχρι και 82% οδηγούν τεχνικό κόσμο και έργα σε μαρασμό. Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στον ιστότοπο ypodomes.com (26-11-2015).

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 
 
 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις N

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Συνεργάτες - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα
    - Καταστατικό - Αγγελίες - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
    - Φωτογραφίες - Ασφάλεια & Υγεία - Συναντήσεις  
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Χρηματοδοτήσεις Έργων      
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική Αναζήτηση - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση - Λοιπές Εκδόσεις N
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia