Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014
Αρχική ΣελίδαΣτείλτε με mail τη σελίδαΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

 
 

Ενδιαφέρουν

 

Ενιαίο Πλαίσιο στις ΔΗ.ΣΥ.
Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ
New

Κατώτατα/Ανώτατα Ορια
Ρυθμίσεις ΥΜΕΔΙ
New

Νέες Οδηγίες της Ε.Ε. στις ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2014-2020

Προβλήματα έργων ΕΠΠΕΡΑΑ New

Θέματα ΤΣΜΕΔΕ
New

Θέματα ΙΚΑ

Ευρωκώδικες
 New

Έγκριση τύπου Μ.E.
New

Συνελεύσεις Περιφ. Γραφείων ΣΑΤΕ

Απολογιστική Αξία Ασφάλτου

Φορολογικά Ζητήματα

Νέες Πρότυπες Διακηρύξεις

Δήλωση Πόθεν Έσχες New

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
21/08/2014   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 21.08.2014.
20/08/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Μείωση εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014».

20/08/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας».

11/08/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού δημοσίων έργων ως προϋπόθεσης συμμετοχής στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων».

11/08/2014  

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160Α/8-8-2014 ο Νόμος 4281/2014 του ΥΠΟΙΚ με τίτλο: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» Το μέρος Β' (άρθρα 14 - 201) αφορά τους Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (νσχεδίο ΕΑΑΔΗΣΥ).

11/08/2014  

Αποφάσεις των Υπουργείων ΥΠΑΝ και ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α)».

08/08/2014  

Σημαντική Ανακοίνωση για το νέο καθεστώς εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης:
Κατόπιν παρέμβασης του Προέδρου του ΣΑΤΕ, η οποία και έγινε αποδεκτή κατά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ, η έναρξη ισχύος του άρθρου 157 σχετικά με τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι άμεση με τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ. Δηλαδή, για όσες συμβάσεις προκηρυχθούν μετά την δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ δεν υφίστανται πρόσθετες εγγυήσεις και πλέον η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται έως 5% επί της αξίας της σύμβασης και όχι του προϋπολογισμού μελέτης. Σχόλιο Προέδρου: Πρόκειται για θετική εξέλιξη απεγκλωβισμού της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας από τις υπερβολικές και παράλογες τραπεζικές χρεώσεις που αλλοίωναν τον χαρακτήρα της εργοληπτικής δραστηριότητας και καθιστούσαν τις Τράπεζες ρυθμιστές στα Δημόσια 'Εργα.

08/08/2014  

Ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το μέρος Β' (άρθρα 14 - 201) αφορά τους Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (νσχεδίο ΕΑΑΔΗΣΥ).

07/08/2014  

Προκήρυξη για τη δημοπράτηση δύο τμημάτων Αυτοκινητοδρόμου στη Βουλγαρία.

07/08/2014   Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 07.08.2014.
07/08/2014  

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για τη δυνατότητα εκτύπωσης διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede.

06/08/2014   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 06.08.2014.
06/08/2014  

Εγκύκλιος 12/2014 του Υπ. ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων «Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» και «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ».

06/08/2014   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1189/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει».
06/08/2014  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1186/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014».

06/08/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1185/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014».

06/08/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1184/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

05/08/2014

 

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς το νέο πλαίσιο λειτουργίας του ΜΕΕΠ, αλλά και τη συμμετοχή των εταιρειών στις δημοπρατήσεις, έδωσε ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ σε συνάντηση με την ηγεσία του ΣΑΤΕ και ΤΕΕ».

05/08/2014

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 157Α/4-8-2014 ο Νόμος 4278/2014 του ΥΠΕΘΑ με τίτλο: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» το άρθρο 59 του οποίου αναφέρεται στην άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα.

05/08/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση Εκπροσώπων Εργοληπτικών Οργανώσεων με Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αντικείμενο την κατάργηση των κατωτάτων και ανωτάτων ορίων και του ΜΕΕΠ».

05/08/2014  

Προκήρυξη 3ωρης πανελλήνιας στάσης εργασίας για την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014 από τον Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων.

04/08/2014  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές οδηγούν τους νέους μηχανικούς σε μαζικές διαγραφές από το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ».

01/08/2014  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Αύγουστο».

01/08/2014   Επιστολή του ΣΤΕΑΤ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων».
01/08/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.».
31/07/2014  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Σε αβεβαιότητα και αδιαφάνεια οδηγεί η εσπευσμένη – εν μέσω θέρους και πολυνομοσχεδίου – κατάθεση διατάξεων με τις οποίες ανατρέπεται στο σύνολό της η νομοθεσία περί δημοσίων έργων».

31/07/2014  

Προκήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση σφαιρικών βαλβίδων φυσικού αερίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΤΑΡ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως 11.08.2014.

31/07/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1182/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων».

31/07/2014  

Γνωμοδότηση 198/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την «Ισχύ του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, που θεσπίστηκε με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3299/04, μετά την ισχύ του ν. 3908/11».

31/07/2014  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1173/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».

30/07/2014  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ν/σχέδιο ΕΑΑΔΗΣΥ για τις Δημόσιες Συμβάσεις - Ενσωμάτωσή του σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

30/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση ΣΑΤΕ με Υφυπουργό Εργασίας κ. Αντώνη Μπέζα, αρμόδιο για θέματα ΤΣΜΕΔΕ».

30/07/2014  

ΕΡΓΑ ΕΠΠΕΡΑΑ - ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ, λόγω προσωρινής εμπλοκής δεν κατέστη εφικτή η πλήρης εξόφληση των πιστοποιημένων λογαριασμών των έργων ΕΠΠΕΡΑΑ, παρά μόνο κατά το ένα τρίτο αυτών. Κατόπιν νεότερων επαφών του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Ζ. Αθουσάκη με τον Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ κ. Ν. Μαμαλούγκα σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, όσοι πιστοποιημένοι λογαριασμοί έργων ΕΠΠΕΡΑΑ παραληφθούν έως και 15/8 καθώς και το ανεξόφλητο τμήμα των υφιστάμενων θα αποπληρωθούν, πλήρως, έως τις 31/8/2014.

30/07/2014  

Αναδημοσίευση άρθρου  capital.gr με θέμα: «Επιστροφή φόρου στις επιχειρήσεις σε 30-90 ημέρες»(Βλ. σχετική ΠΟΛ 1183/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα»).

30/07/2014  

Άρθρο 59: Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα του ψηφισθέντος Νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (βλέπε και καταχώρηση της 24/7/2014).

  29/07/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο-σκούπα στη Βουλή με την αιτιολογική έκθεση Το μέρος Β' (άρθρα 14 - 201) αφορά τους Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (νσχεδίο ΕΑΑΔΗΣΥ).

29/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση με Πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ & ATTICA BANK, για θέματα του Κλάδου».

28/07/2014  

Έγγραφο του YΠΟΙΚ με θέμα: «Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων».

28/07/2014  

Αναδημοσίευση άρθρου  capital.gr με θέμα: «Σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για το 1 δισ.» σύμφωνα με το οποίο σε πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή θα περιληφθούν αλλαγές στο σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων με την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

28/07/2014  

Ανταγωνισμός ναι, αλλά με διαφανείς διαδικασίες. Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στο περιοδικό ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Τεύχος Μαϊου-Ιουνίου 2014).

28/07/2014  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι αύριο Τρίτη 29 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

25/07/2014  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα: «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγκρίσεις τύπου Μηχανημάτων Έργων, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα ή κατασκευάστηκαν πριν τις 25/6/2010 - Αίτημα παράτασης & παράλληλης κατάργησης της διαδικασίας».

25/07/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
  24/07/2014  

"Νομοτεχνική Βελτίωση" της υπ'αριθμ. 1614/31/23-7-2014 προσθήκης - τροπολογίας του ΥΠΥΜΕΔΙ όπως κατατέθηκε σήμερα και ψηφίστηκε στην Βουλή, σύμφωνα με την οποία καταργούνται άμεσα τα κατώτατα όρια, ενώ καταργούνται και τα ανώτατα όρια με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών ΥΜΕΔΙ και ΥΠΑΑΝ. Με το ίδιο διάταγμα θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης Δημoσίων Έργων και μελετών και θα ρυθμιζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (Μητρώα). Σχόλιο Προέδρου: Πρόκειται για την παράγραφο 8 του άρθρου 63 του νομοσχεδίου της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την προώθηση της οποίας επισπεύδονται τα νέα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων λόγω της παραπομπής της Ελλάδος από την Ε.Ε. στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΥΜΕΔΙ έχει ήδη συστήσει Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών – Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Οργανώσεων (βλ. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας  - Τροποποίηση Απόφασης).

24/07/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
24/07/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

22/07/2014

 

Κατόπιν πληροφόρησης του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Ζ. Αθουσάκη από το ΥΠΥΜΕΔΙ σας ενημερώνουμε ότι μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας (01/08/2014) θα έχει κατατεθεί προς ψήφιση στο Β' Θερινό Τμήμα της Βουλής τροπολογία για την κατάργηση των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμών.

22/07/2014  

Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.».

22/07/2014  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Το ελληνικό δημόσιο παρακρατεί διπλάσιο τόκο από τους εργολήπτες απ' εκείνο που πανηγυρίζει πως εξασφάλισε στις διεθνείς αγορές !».

22/07/2014  

Απάντηση του ΣΑΤΕ στις από 30.05.2014 και 03.06.2014 επιστολές της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ με θέμα: «"Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης" με το σύστημα μελέτη - κατασκευή» σε συνέχεια σχετικών εγγράφων του ΣΑΤΕ. (Βλ. Επιστ. 1 και Επιστ. 2).

22/07/2014  

Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015 - 2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

22/07/2014

 

Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».

21/07/2014  

Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων».

21/07/2014  

Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων πριν την 1/1/1993 και τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της σχετικής Επιτροπής».

21/07/2014

 

Τελική έκδοση Ιουλίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020.

21/07/2014   Ερωτήσεις-Απαντήσεις σχετικές με Δήλωση Επιδόσεων-Σήμανση CE του Κανον. ΕΕ/305/2011.
21/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους  Υπουργούς Οικονομικών και ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη επαναπροσδιορισμού επιτοκίου επιβάρυνσης χορηγούμενης προκαταβολής στα δημόσια έργα».

18/07/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1180/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3691/08 (ΦΕΚ 166 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν.4174/13 (ΦΕΚ 170Α)»

18/07/2014  

Κατόρθωμα Μηχανικής και Οργάνωσης από τους Κινέζους: Λόγω αδυναμίας σκυροδέτησης (πυκνές σιδηροδρομικές γραμμές από κάτω) η γέφυρα σκυροδετήθηκε στο πλάι και μετά περιστράφηκε στη θέση της. (Ενημέρωση από το Αναπληρωματικό Μέλος του ΔΣ του ΣΑΤΕ κ. Γ. Κυριακόπουλο).

16/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δασαρχείο Πολυγύρου με θέμα: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΝΙΚΗΤΗ - ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ – ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ - ΣΥΚΙΑ" - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ» και η επισυναπτόμενη σε αυτή Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Δ15/ΓΓΔΕ/ΥπΑνΥπ.

16/07/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1176/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει».

16/07/2014

 

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1175/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013».

15/07/2014  

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/9.5.2014 (1241 Β') (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα».

15/07/2014  

ΕΠΕΙΓΟΝ Διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014».

15/07/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1177/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013».

15/07/2014  

ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Φορολογική ενημερότητα» σε συνέχεια Απάντησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ.

15/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας».

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 
 
 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις N - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Σύμβουλοι - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα
    - Καταστατικό - Αγγελίες - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα N
      - Ασφάλεια & Υγεία    
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική Αναζήτηση - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση  
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς   Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση  
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia