Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα
 
 
 

Ενδιαφέρουν

 
New ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Δ.Ε. (ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ)
New Α σ φ α λ ι σ τ ι κ ό  &  Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ό  Ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο  - Ν. 4 3 8 7 / 2 0 1 6
Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς  Μ ε λ ώ ν  Σ Α Τ Ε  έ τ ο υ ς  2 0 1 6

Εθνική Στρατηγική στις ΔΗΣΥ

Φορ/κές υποχ/σεις Μαΐου

Παραχωρήσεις Οδηγία 2014/23 Προβλήματα έργων ΕΣΠΑ
New Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ

Ν.4313/2014- Αναθεώρηση τιμών

Κρατήσεις υπέρ τρίτων

Νέες Πρότυπες Διακηρύξεις

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
26/05/2016   Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 στην έδρα του περιφερειακού γραφείου.
26/05/2016   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 26.05.2016.
25/05/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Τροπολογία για νέα παράταση της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014 έως την 01-07-2016 στο υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αμοιβαία ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων», ύστερα από σχετικό αίτημα του ΣΑΤΕ.

25/05/2016  

Ανακοίνωση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και το 2016 για 19.500 και πλέον μηχανικούς που εντάχθηκαν στον Ν.4331/2015».

25/05/2016  

Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος του ΥΠΕΚΑ, όπως ενσωματώθηκε στο ΦΕΚ 3004/31.12.2015.

25/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1061/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών».

25/05/2016   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 25.05.2016.
25/05/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
24/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1060/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας».

23/05/2016  

Έγγραφο του ΣΠΜΕ με θέμα: «Αρχαιρεσίες Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος».

23/05/2016  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

20/05/2016  

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Απριλίου 2016: Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,376 δισ. ευρώ, λόγω μείωσης των καθαρών εσόδων κατά 3% και μείωσης των δαπανών κατά 12,4%, έναντι των αντίστοιχων στόχων του Προϋπολογισμού 2016 για την περίοδο Ιανουάριος - Απρίλιος 2016. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.567 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 813 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 919 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 201 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

20/05/2016  

Γνωμοδότηση 122/2016 του ΝΣΚ με θέμα:  «Ερωτάται αν μετά την κατάργηση του άρθρου 39 του ν.4331/2015 από τότε που ίσχυσε από το άρθρο 21 παρ. 3 του ν.4337/2015 υποχρεούται η διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α. να ανακαλέσει τις σχετικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του καταργηθέντος άρθρου».

20/05/2016   Απάντηση της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ με θέμα: «Απάντηση σε σχολιασμό για το διαγωνισμό ΑΣΠ Κω - Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης κτιρίου μηχανοστασίου και περιβάλλοντος χώρου - Μελέτη Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αντλιοστασίου με γερανογέφυρα» της ΔΠΑΝ (Διεύθυνση Παραγωγής Νήσων)/ΔΕΗ ΑΕ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ. Στην απάντηση δηλώνεται ότι η ΔΕΗ ΑΕ δεν υποχρεούται να δημοσιοποιεί τον ετήσιο προγραμματισμό των έργων της.
20/05/2016   Απόφαση της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ με θέμα: «Απόφαση έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισµού για την επιλογή «Εξειδικευµένου Συµβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».
20/05/2016   Πρόσκληση και Πρόγραμμα της Ημερίδας της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ με θέμα: «Τεχνικά Έργα και Πολιτιστικό Περιβάλλον» την 1η Ιουνίου 2016 στην Αθήνα.
19/05/2016   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου huffingtonpost.gr με θέμα: «Ελληνική επιχειρηματικότητα: Οι ζημιές σε βιομηχανία, κατασκευαστές, εμπόριο, τράπεζες και ασφάλειες την τελευταία 6ετία».
19/05/2016   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
19/05/2016   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr.
18/05/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ με θέμα: «Πρόσκληση περιορισμένου αριθμού Εργοληπτικών Επιχειρήσεων».
18/05/2016   Απάντηση της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με θέμα: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
18/05/2016   Ανακοίνωση Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΒκΕ για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης (project documentation) του έργου κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Αδριατικής - Ιονίου.
18/05/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου efsyn.gr με θέμα: «Έργα 500 εκατ. ευρώ υπέρ περιβάλλοντος μέσω ΕΣΠΑ».

18/05/2016   Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: «Αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 ν.703/77, ήδη 1 ν.3959/2011, και 101 ΣΛΕΕ».
17/05/2016   Απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Γιώργου Σταθάκη σε Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτή κας Ασημακοπούλου Άννας-Μισέλ με θέμα: «Χρηματοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 που βρίσκονται "σε κίνδυνο"».
17/05/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής της έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014».

17/05/2016  

Απόφαση ΠΟΛ 1053/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής».

17/05/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Κορέας με θέμα: «GatewaytoKorea: Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προώθηση των Εξαγωγών στη Νότια Κορέα».

17/05/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

17/05/2016  

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» έως τις 20.05.2016 και ώρα 18:00.

16/05/2016   Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «NOMOΣ 4387/12.5.2016 ».
16/05/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

16/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1059/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Καταβολή ποσού κατ΄άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης».

13/05/2016  

Νόμος 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α/12.05.2016) με τίτλο: «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

13/05/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
13/05/2016  

Πρόσκληση σε επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώνει η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDB), σε συνεργασία με τo ΕΒΕΑ και την Enterprise Greece με θέμα: «Supporting Growth in Greece», στις 30 Μαϊου στην Αθήνα.

12/05/2016  

Κατευθυντήρια Οδηγία 14/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων».

12/05/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βραζιλίας με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συµµετοχής σε εκδήλωση δικτύωσης στη Βραζιλία στο πλαίσιο του EU Low Carbon Business Action in Brazil».

12/05/2016  

Συνέδριο στις 01 - 04 Δεκεμβρίου 2016 στον Παναμά με θέμα: «17th International Anti-Corruption Conference».

12/05/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Μη δασµολογικά εµπόδια και εµπορικοί φραγµοί εξαγωγών στην Αίγυπτο».

11/05/2016   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε.-Τμ.Κατ.».
11/05/2016  

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για ευκαιρίες συνεργασίας αλλοδαπών κατασκευαστικών εταιριών με ισραηλινές για την υλοποίηση και αξιοποίηση οικιστικών σχεδίων οικιστικά σχέδια στην Ισραηλινή στεγαστική αγορά (Τελ Αβίβ, 9.05.16).

11/05/2016   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
10/05/2016  

Απάντηση του κ. Δημήτρη Ράικου αναφορικά με την αναδημοσίευση στην ενότητα "Ο Τύπος γράφει..." της ιστοσελίδας του ΣΑΤΕ, άρθρου της εφημερίδας Ναυτεμπορική της 27.4.2016 όπου αναφέρεται στους λόγους παραίτησής του από την ΕΑΑΔΗΣΥ.

10/05/2016  

Επιστολή του κ. Δημ. Κρούσκου εκπροσώπου της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «ΑΣΠ Κω - Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης κτιρίου μηχανοστασίου και περιβάλλοντος χώρου - Μελέτη Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αντλιοστασίου με γερανογέφυρα».

09/05/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Ανάγκη αναβολής δημοπρασιών της 10ης Μαϊου 2016, λόγω γενικευμένων προβλημάτων στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ».

09/05/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Τι επιβάλλει το συµπληρωµατικό µνηµόνιο».

09/05/2016  

Εισηγήσεις της Ενημερωτικής Εκδήλωσης του ΥΠΕΞ στις 22/04/2016 με θέμα: «Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας».

09/05/2016  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) μέχρι και 13 Μαΐου 2016.

09/05/2016  

Δελτίο Τύπου του ΟΕΕ με θέμα: «Συνέχιση αποχής λογιστών από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων».

06/05/2016  

Πρόγραμμα της Ημερίδας της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με θέμα: «Η Εταιρική Ευθύνη στο Διεθνές Νομικό Περιβάλλον-Σκέψεις και Προβληματισμοί».

06/05/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ με θέμα: «ΑΣΠ Κω - Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης κτιρίου μηχανοστασίου και περιβάλλοντος χώρου - Μελέτη Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αντλιοστασίου με γερανογέφυρα».

06/05/2016  

Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.

06/05/2016  

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» έως τις 16 .05.2016 και ώρα 17:00.

06/05/2016  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Οι βουλευτές μηχανικοί που τυχόν ψηφίσουν το ασφαλιστικό θα έχουν ονοματεπώνυμο – το ΤΕΕ καλεί σε κινητοποιήσεις», με την οποία καλεί όλους τους μηχανικούς να συμμετέχουν στην Γενική Απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό που προκήρυξε ήδη η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την Παρασκευή 6 Μαΐου και το Σάββατο 7 Μαΐου.

05/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1055/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους».

05/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1051/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει», με την οποία ορίζεται το τέλος Φεβρουαρίου του 2017 ως ο χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2016.

05/05/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αστικών αποβλήτων».

05/05/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
05/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1049/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013».

05/05/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  με θέμα: «Σημαντικότατα προβλήματα στις πληρωμές έργων ΝΑΤΟ - Κίνδυνος πλήρους ανατροπής του status των τελευταίων 60 ετών».

05/05/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή για την Δήλωση Ειδικού Φόρου 15% επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.)».

04/05/2016   Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».
04/05/2016  

Έγγραφο της ΓΓΔΕ με θέμα: «Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κλπ εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2014».

04/05/2016   Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Ν.Δελχί.
04/05/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
04/05/2016   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
04/05/2016   Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.
04/05/2016  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) μέχρι και 06 Μαΐου 2016.

04/05/2016   Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 04 έως 06 Μαΐου 2016.
04/05/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Μάιο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Μαΐου 2016».

04/05/2016  

Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς  σε Ημερίδα στις 10/05/2016 στην Αθήνα με θέμα: «Η Εταιρική Ευθύνη στο Διεθνές Νομικό Περιβάλλον-Σκέψεις και Προβληματισμοί».

27/04/2016   Ο ΣΑΤΕ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
27/04/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Έγγραφο της ΕΥΣ/ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ με θέμα: "Οριστικοποίηση συντελεστών αναθεώρησης του Ν.3669/08, άρθρο 54" με το οποίο δίδονται πληροφορίες στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Ε.Π. και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και Ειδικές Υπηρεσίες για  την εκκρεμότητα της οριστικοποίησης των συντελεστών αναθεώρησης.

27/04/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΟΑΕΔ με θέμα: «Δύο πανομοιότυπες πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα εργολήπτη για την παροχή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο λειτουργίας μίας ομάδας που θα συγκροτηθεί από τον ΟΑΕΔ δυνάμει του άρθρου 129 του Ν.3669/2008 για τις ανάγκες των έργων "ΚΥΡΑΚΑΛΗ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ" και "ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ"».

27/04/2016  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση για της αιτήσεις στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ» μέχρι την 24η Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.

27/04/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Γραφείο Προϋπολογισμού: Ποιοι κίνδυνοι απειλούν την ανάπτυξη» - Τριμηνιαία Έκθεση Ιανουάριος - Μάρτιος 2016 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

27/04/2016  

Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.».

26/04/2016   Πρόταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020. (Βλ. και συμμετοχή ΣΑΤΕ).
26/04/2016   Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας» έως τις 06.05.2016 και ώρα 14:00.
26/04/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».

26/04/2016   Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και συναλλαγών».
26/04/2016   Ανακοίνωση του ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 25 Απριλίου έως 03 Μαΐου 2016.
25/04/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Συμμετοχή ΣΑΤΕ στην δημόσια διαβούλευση επί του σ.ν. με θέμα: «ΒΙΒΛΙΟ IV. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»». Συνημμένη η από 12/02/2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ.

22/04/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με θέμα: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας».

22/04/2016   Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.
22/04/2016   Από σήμερα το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ Κρήτης λειτουργεί σε νέα διεύθυνση: Δικαιοσύνης 21, 712 02 Ηράκλειο.
22/04/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
22/04/2016  

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 25 έως 29 Απριλίου 2016.

22/04/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Σχέδιο Νόμου με θέμα: «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Βιβλία I,II,III)»».

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 

 

 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις N

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά N - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Συνεργάτες - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα
    - Καταστατικό - Αγγελίες - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα N
    - Φωτογραφίες - Ασφάλεια & Υγεία - Συναντήσεις  
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Χρηματοδοτήσεις Έργων      
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική ΑναζήτησηN - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση N - Λοιπές Εκδόσεις N
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia