Τρίτη, 21 Απριλίου 2015
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

 
 

Ενδιαφέρουν

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΑΤΕ 18.03.2015 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ New

Κατάργηση ΦΠΑ στις πληρωμές Δ. Ε.
Λοιπά Φορολογικά Ζητήματα
New

New Ενσωμάτωση Ν. Οδηγιών για ΔΗ.ΣΥ. New Αδυναμία Λειτουργίας ΜΕΕΠ

Ν.4281/2014 New

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κατώτατα/Ανώτατα Όρια

Ρυθμίσεις Υφιστάμενου ΜΕΕΠ

Νέες Οδηγίες της Ε.Ε. στις ΔΗ.ΣΥ.

Κατάργηση Πρόσθ. Εγγυήσεων

Προβλήματα έργων ΕΣΠΑ New

Αναστολή ορισμένων ΕΤΕΠ

Φορ/κές υποχ/σεις Απριλίου New

New Ν.4313/2014- Αναθεώρηση τιμών

Κρατήσεις υπέρ τρίτων New

ΚΤΣ 2015: Δημόσια Διαβούλευση

Επιτόκιο προκαταβολής

Συνδρομές 2015

Νέες Πρότυπες Διακηρύξεις

Εγγραφή σε ΕΟ-Γνωμοδότηση

Αντίγραφα Ιδιωτ. Εγγράφων

Εγγυητικές Επιστολές ΤΣΜΕΔΕ

Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ New

Toκοφορία λογαριασμών δ.ε.

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
20/04/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου Sofokleousin.gr με θέμα: «Οδικός χάρτης για την επόμενη ημέρα της Attica Bank».

20/04/2015   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου των 18-20.04.2015.
20/04/2015   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 20.04.2015.
20/04/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1080/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015)» - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr.

20/04/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Συγκρότηση Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων».

20/04/2015  

Εγκύκλιος 07/2015 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα: «Όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/03/2015-20/03/2016».

17/04/2015  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για πέντε έργα στην παραποτάμια περιοχή του Ν. Έβρου, όπως διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης του ΣΑΤΕ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 22/04/2015.

17/04/2015  

ΠΡΟΣΟΧΗ Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στο διακανονισμό του Ν.4321/2015 (μέχρι 30/04/2015).

17/04/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμαρχο Αχαρνών  με θέμα: «Δημοπράτηση του έργου: Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές».

16/04/2015  

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ  με θέμα: «Αύριο, Παρασκευή 17/4, τίθεται σε ηλεκτρονική εφαρμογή η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών».

16/04/2015  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Νέο νομοθετικό καθεστώς σχετικά με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης».

16/04/2015  

Ημερίδα της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ με θέμα: «Τεχνικά έργα και πολιτιστικό περιβάλλον» στις 22 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη.

15/04/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1078/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος».

15/04/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1074/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013».

15/04/2015  

Υπουργική Απόφαση Συγκρότησης Οργάνων Διοίκησης ΕΤΑΑ: Στην νέα Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και ΕΔΕ (πρ.ΤΣΜΕΔΕ) μετέχουν από πλευράς ΣΑΤΕ οι κ. Τσουρέκας Δημήτριος - Τακτικό Μέλος και Βλάχος Γεώργιος - Αναπλ. Μέλος.

15/04/2015  

Έγγραφο διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εργατικές παράμετροι - Το νέο ειδικό καθεστώς για τις κοινωνικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και άλλες υπηρεσίες όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 22 Μαΐου 2015.

15/04/2015  

Έγγραφο διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Κεντρικές Αγορές - Διασυνοριακή ανάθεση δημοσίων συμβάσεων - Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 15 Μαΐου 2015.

15/04/2015   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας μηνός Απριλίου 2015 από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
14/04/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία».

14/04/2015  

Έγγραφο διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Υπεργολαβία όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 8 Μαΐου 2015.

09/04/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1082/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 - Φ2 TAXIS)».

09/04/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου sofokleousin.gr με θέμα: «Χρ. Σπίρτζης: Δέσμευση η υλοποίηση του οδικού άξονα Πάτρας-Πύργου» σε συνέχεια του από 08-10-2014 Αιτήματος και σχετικού Δελτίου Τύπου του ΣΑΤΕ.

09/04/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «"Εξετάζουν" 24 νέους έμμεσους φόρους υπέρ των Ταμείων».

08/04/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας Financial Times με θέμα: «Athens scrapes together cash for April but default looms in May», στο οποίο περιλαμβάνονται δηλώσεις του Γεν.Γραμματέα του ΣΑΤΕ κ. Δ. Κωνσταντινίδη σε συνέχεια της συνέντευξής του στο Ειδησεογραφικό Δίκτυο Euronews. Βλέπε και άρθρο του ιστοτόπου PROTOTHEMA.GR με θέμα: «FT: Η Αθήνα µαζεύει λεφτά τον Απρίλιο, αλλά η χρεωκοπία καραδοκεί στο Μάιο».

08/04/2015   Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2015» στην οποία επισυνάπτεται παράρτημα πιστώσεων κατά Φορέα, ειδικό Φορέα ΠΔΕ και Συλλογική Απόφαση.
08/04/2015   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
08/04/2015   Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 08.04.2015.
08/04/2015   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.».
07/04/2015   Διεθνείς Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί στη Σαουδική Αραβία και στο Ομάν.
06/04/2015   Νέο Ενιαίο Εντυπο για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων - Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ.
06/04/2015   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1076/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. 4172/2013».
03/04/2015  

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ σχετικά με την επιτάχυνση πληρωμών ΕΣΠΑ και καταχωρήσεων στο ΟΠΣ στο οποίο επισημαίνεται η αναγκαιότητα τάχιστης αποπληρωμής των λογαριασμών που συνδέονται με προηγούμενες κατανομές του έτους 2014 έως τις 19.4.2015

03/04/2015  

Οι εργολάβοι µπροστά σε ένα «βουνό» προβλήµατα - Απειλούν να σταµατήσουν τα έργα. Δηλώσεις του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στο ειδησεογραφικό site CRETEPLUS.GR. (02-04-2015)

03/04/2015

 

Έγγραφο διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 30 Απριλίου 2015.

03/04/2015   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Απριλίου 2015 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.
03/04/2015   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Μαρτίου 2015 από το γραφείο ΟΕΥ Μόσχας.
02/04/2015

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Διοίκηση της ΑΤΤΙCA BANK με θέμα: «Αυθαίρετη ερμηνεία περί καταργούμενων κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ σε έντυπό σας».

02/04/2015   Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».
02/04/2015  

Νεότερη Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Αδυναμία λειτουργίας Επιτροπής ΜΕΕΠ - Απαγόρευση άσκησης της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας των Μελών μας χωρίς υπαιτιότητά τους-Υπενθύμιση».

02/04/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1073/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013».

02/04/2015

 

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1072/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις».

02/04/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1071/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη, να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά του τις δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό».

01/04/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: ««Παγώνουν» και τα έργα ΕΣΠΑ. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν εκτελεί εγκεκριμένες από το υπουργείο Οικονομίας-Υποδομών-Ναυτιλίας και Τουρισμού πληρωμές. Οι εργοληπτικές εταιρείες αδυνατούν να καταβάλουν μισθούς και δώρο Πάσχα».

01/04/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Mη χρηματοδότηση πολλών συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ - Αδυναμία ανταπόκρισης των εργοληπτών στις υποχρεώσεις τους».

01/04/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1062/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)».

01/04/2015   Οικονομικό Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τζέντας.
01/04/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Απρίλιο».

01/04/2015  

Παρατείνεται έως και τις 27 Απριλίου 2015 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών αρχείων των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα - Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ.

01/04/2015  

Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας συνεδριάσεων Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων».

31/03/2015  

Χρηματοδοτούμενη από το ΣΕΠΑΚ μελέτη του ΙΟΒΕ με θέμα: "Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών" για την υλοποίηση της οποίας αξιοποιήθηκαν και οι Εξαμηνιαίες Εκθέσεις του ΣΑΤΕ για τον Κατασκευαστικό Κλάδο (Πηγές υπ'αριθμ. 40 και 41).

31/03/2015   ΠΔ 28/2015 με τίτλο: «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
31/03/2015  

ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Δικαίωμα συμψηφισμού φόρου εισοδήματος και μερισμάτων από τα μέλη των Κοινοπραξιών».

31/03/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κοινοποιούμενη στον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Αυθαίρετες ερμηνείες εφαρμογής τους».

30/03/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Επανεξελέγη πρόεδρος ο Ζαχαρίας Αθουσάκης-Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της περασμένης εβδομάδας».

27/03/2015  

Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για τις Αυξημένες Ασφαλιστικές Εισφορές των Μηχανικών - Bλ. και σχετική Απόφαση ΣτΕ.

27/03/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1067/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013».

27/03/2015  

ΕΠΠΕΡΑΑ: Επικαιροποιημένα τυποποιημένα τεύχη δημοπράτησης Έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, τα οποία δημοπρατούνται με το Σύστημα "Μελέτη-Κατασκευή" - Κατάθεση προτάσεων έως τις 30.04.2015.

27/03/2015  

Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη με θέμα: «Ακύρωση της διενέργειας του Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος από τον Κόμβο Μιντιλογλίου (πέρας της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας) έως και τον Κόμβο Εισόδου Πύργου»». Υπενθυμίζεται και το από 08-10-2014 Αίτημα και σχετικό Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ).

27/03/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1060/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013».

27/03/2015  

Εγκύκλιος 06/2015 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα: «Δημοσίευση απόφασης με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων»».

27/03/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1069/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013)».

27/03/2015

 

Εγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής».

26/03/2015

 

Εγκύκλιος 14/2015 του ΙΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών».

26/03/2015

 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015.

26/03/2015  

Εγκύκλιος 05/2015 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015».

24/03/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Κανονικά θα συνεχιστούν τα έργα που κατασκευάζονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως 31/12/2015 χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης».

24/03/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη».

24/03/2015

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1066/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει».

24/03/2015  

Παρουσιάσεις ομιλητών στο Σεμινάριο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Επιχειρηματικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης του Ελληνικού ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ», όπως παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στις 19 Μαρτίου 2015.

24/03/2015  

Ενημερώνουμε τα Μέλη του ΣΑΤΕ ότι ο Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2015 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή  ενώ σε έντυπη μορφή διανέμεται δωρεάν προς τα Μέλη από τα Κεντρικά και Περιφερειακά Γραφεία του Συνδέσμου.

23/03/2015  

Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι σε συνέχεια επιστολών του ΣΑΤΕ για τις μελετοκατασκευές «Διαμόρφωση και Δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους» (Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού)»  και «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα» (Δήμος Βύρωνα)». (Επιστολή Αγ.Αναργύρων 1, Επιστολή Αγ. Αναργύρων 2,   Επιστολή Βύρωνα 1, Επιστολή Βύρωνα 2) η ΕΕΤΑΑ προχώρησε σε ανάκληση της απόφασης ένταξης-χρηματοδότησής τους από το  ΕΣΠΑ. (Βλ. Ανάκληση 1 & Ανάκληση 2).

23/03/2015  

Σχόλιο του Δ/νοντα Συμβούλου της ΔΗΜΕΡ ΑΕ κ. Γ. Κυριακόπουλου πάνω σε άρθρο του Γ. Λιάλιου στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

23/03/2015  

Νόμος 4321/2015 (ΦΕΚ32Α'/21-03-2015) του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο:  «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.»

23/03/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Μη επιστροφή καταβληθέντος ΦΠΑ κατόπιν της κατάργησης ΦΠΑ σε πληρωμές μίας κατηγορίας υφισταμένων Δημοσίων Έργων - Ντόμινο διακοπής εργασιών και διάλυσης συμβάσεων δημοσίων έργων με υπαιτιότητα του Δημοσίου - Πρόταση για την ΆΜΕΣΗ νομοθετική επίλυση».

20/03/2015

 

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1051/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014».

20/03/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1059/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν.4172/2013».

20/03/2015  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1061/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)».

19/03/2015   ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΑΤΕ 18-3-2015 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
19/03/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Νόμος 4320/2015 (ΦΕΚ29Α'/19-03-2015) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο:  «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» στο άρθρο 37 του οποίου περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για τη μετάθεση της έναρξης ισχύος του Μέρους Β' του Ν.4281/2014, σύμφωνα και με το από 25.2.2015 αίτημα του ΣΑΤΕ.

19/03/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Εκλέχθηκαν τα 13 μέλη του νέου ΔΣ του ΣΑΤΕ κατά τις εκλογές που έγιναν χτες στην Αθήνα και τα έξι Περιφερειακά Τμήματα».

18/03/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Η προθεσµία για την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών- Τι αποφάσισε η ΓΓ∆Ε».

16/03/2015  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική και Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ - Βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου και  Πρόσκληση.

17/03/2015  

Ημερίδα της Περιφέρειας Αττικής - Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 στις 21 Μαρτίου 2015 στην Αθήνα.

16/03/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Μείωση συντελεστού φορολογίας αφορολογήτων αποθεματικών άρθρων 12 και 13, Ν.4172/2013».

16/03/2015  

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» του Υπουργείου Οικονομικών.

13/03/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Κατατέθηκε ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ για την μετάθεση έναρξης ισχύος του Μέρους Β' του Ν.4281/2014, σύμφωνα και με το από 25.2.2015 αίτημα του ΣΑΤΕ. Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μελών παραθέτουμε και Ενημερωτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου, σχετικά με την από 13.3.2015 συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ για θέματα ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών.

13/03/2015  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Διανομή κερδών από κοινοπραξίες (ενδοομιλικά μερίσματα)»

13/03/2015  

Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι ο ΣΑΤΕ σε συνεργασία με την ALCONSOFT σας δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης της σουίτας λογισμικού διαχείρισης δημοσίων έργων ConstrAXION με προνομιακή έκπτωση 30% έως 50%. Η προσφορά αφορά μόνο τα Ταμειακά Ενήμερα Μέλη του ΣΑΤΕ.

13/03/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ με θέμα: «Οι αρµοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού Υποδοµών Χρήστου Σπίρτζη».

13/03/2015  

Διορθωτικό Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και ενδοομιλικών πληρωμών τόκων και δικαιωμάτων».

13/03/2015   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
12/03/2015  

Αρχαιρεσίες ΣΑΤΕ 18.03.2015 - Νέα διεύθυνση Εκλογικού Κέντρου Κομοτηνή: Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι λόγω της πρόσφατης ίδρυσης του Περιφερειακού Γραφείου Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης και της μη εισέτι εγκατάστασης των γραφείων του σε συγκεκριμένη διεύθυνση στην πόλη της Κομοτηνής, η ψηφοφορία κατά τις αρχαιρεσίες του ΣΑΤΕ στις 18.03.2015 θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συσκέψεων του ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, Παρνασσού 6, Κομοτηνή. (Βλ. και σχετική Πρόσκληση).

12/03/2015  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων» με την οποία, η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, η 01.12.2015 και για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών η 01.07.2015. Το πρόβλημα είχε εγκαίρως επισημάνει ο ΣΑΤΕ με την από 9/1/2015 σχετική Επιστολή του με την οποία πρότεινε την μετάθεση έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, όπως και τελικώς αποφασίσθηκε.

12/03/2015  

Επικαιροποίηση του Καταλόγου υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως εκ νέου προεγκρίθηκε από το ΔΣ του ΣΑΤΕ, κατόπιν ανάκλησης υποψηφιότητας.

12/03/2015   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Αδυναμία λειτουργίας Επιτροπής ΜΕΕΠ - Απαγόρευση άσκησης της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας των Μελών μας χωρίς υπαιτιότητά τους».
11/03/2015   ΠΡΟΣΟΧΗ - Διευκρινιστική Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ σχετικά με τις πρόσφατες ρυθμίσεις για την Αναθεώρηση.
11/03/2015  

Επιχειρηματική Αποστολή στη Λατινική Αμερική από 2 έως 12 Μαΐου 2015 - Πρόσκληση, Πρόγραμμα, Δήλωση συμμετοχής.

11/03/2015  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Πορτογαλίας Φεβρουαρίου 2015.

09/03/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με θέμα: «Εκτός του ΕΣΠΑ κινδυνεύουν να μείνουν 60 έργα».

09/03/2015  

Επικαιροποίηση του Καταλόγου εταιρειών-μελών του ΣΑΤΕ που δύνανται να μετέχουν στις αρχαιρεσίες του Μαρτίου, κατόπιν της υπ' αριθμ. ΔΜ/οικ/5548/27-2-2015 Διαπιστωτικής Πράξης Διαγραφής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων από το ΜΕΕΠ της Δ/νσης Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

09/03/2015  

Νομιμοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης εταιρειών μελών ΣΑΤΕ στην Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου (Μάρτιος 2015).

09/03/2015   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
09/03/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων».

06/03/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1056/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)».

06/03/2015   Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
06/03/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Πρώτες συναντήσεις ΣΑΤΕ με εκπροσώπους της νέας κυβέρνησης».

05/03/2015  

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ για την «Ι) Μετάπτωση-Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4305/2014 και ΙΙ) Διατήρηση της ρύθμισης της Νέας Αρχής».

04/03/2015   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Επίκειται η μετάθεση της έναρξης ισχύος του ν. 4281/2014 σύμφωνα με το από 25.2.2015 Αίτημα του ΣΑΤΕ.
04/03/2015  

Εγκύκλιος 10/2015 του ΙΚΑ με θέμα: «Συμπλήρωση – Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 , 39 και 40 παρ.1 , 2 και 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ.». ΠΡΟΣΟΧΗ στις σελίδες 31-36 που αφορούν στα Δημόσια Έργα.

04/03/2015  

Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Νέος  τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο».

03/03/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Ανάκληση της αριθμ. Φ 10060/50995/11042/30−12−2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διορισμός Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α.» (ΥΟΔΔ 10/2015)» με την οποία παρατείνεται η θητεία των Οργάνων Διοίκησης του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και κατά συνέπεια επιλύεται το πρόβλημα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ σε συνέχεια επιστολών του ΣΑΤΕ (Επιστολή 1, Επιστολή 2, Επιστολή 3).

03/03/2015  

Ημερίδα του ΣΕΒ για την Eπιχειρηματική Συνεργασία με την Αλγερία στις 10 Μαρτίου 2015 στην Αθήνα.

03/03/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Μάρτιο».

03/03/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ με θέμα: «Αναστολή του νόμου για τα δημόσια έργα».

02/03/2015   Κατάλογος εταιρειών-μελών του ΣΑΤΕ που δύνανται να μετέχουν στις αρχαιρεσίες του Μαρτίου.
02/03/2015  

Εγκύκλιος 4/2015 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α 225/8-10-14) που αφορά τα Μηχανήματα Έργων».

02/03/2015  

Κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

02/03/2015   18η Διεθνής Έκθεση BATIMATEC 2015 από 3 έως 7 Μαΐου 2015 στο Αλγέρι.
02/03/2015  

Ενημερωτικά Δελτία Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου, Πολωνίας, Αιγύπτου και Βραζιλίας.

02/03/2015  

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε11 έως και την 30.4.2015.

27/02/2015   Κατάλογος υποψηφιοτήτων, ανά κάλπη, (Α1-2η και 3η-7η τάξη) για την εκλογή των μελών των οργάνων του ΣΑΤΕ, όπως προεγκρίθηκε από το ΔΣ του ΣΑΤΕ.
27/02/2015   Κινητικότητα στην κατανομή πιστώσεων έργων ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
27/02/2015   Bauma 2016 - 31η Διεθνής Έκθεση Δομικών Μηχανημάτων & Μηχανημάτων Οδοποιίας  από 11 έως 17 Απριλίου 2016 στο Μόναχο.
27/02/2015  

Ημερίδα του ΚΣΕ Δήμου Αθηναίων στις 5 Μαρτίου 2015 με θέμα: «Ανάπτυξη εξαγωγών - Πρακτικά βήματα για τις αθηναϊκές επιχειρήσεις».

27/02/2015  

Συνέδριο στις 16-17 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα με θέμα: «International Law Conference 2015».

27/02/2015  

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ο.Γ.Α., που εμπίπτουν στις διατάξεις ν.4254/2014 (Α'85)». - Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

26/02/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Την άμεση αναστολή έναρξης ισχύος του Ν.4281/14 σε ό,τι αφορά τα δημόσια έργα ζητά ο ΣΑΤΕ. Από την 1η Μαρτίου δεν υπάρχει κανένα θεσμικό πλαίσιο που να διέπει την εκτέλεση των έργων. Άρα νέα έργα δεν θα μπορούν να ξεκινήσουν».

26/02/2015   Διεθνείς Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί στη Σαουδική Αραβία και στο Ομάν.
25/02/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τον Αναπλ. Υπουργό Υποδομών με θέμα: «Ανυπέρβλητα προβλήματα από τις προβλέψεις του Ν.4281/2014 - Απορρύθμιση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων» και οι αναφερόμενες σ'αυτή  Επιστολή_1, και  Επιστολή_2 του Συνδέσμου.

25/02/2015   Νέα Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
25/02/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αποδοχή πρότασης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Κεντρικής Μακεδονίας».

25/02/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup», στην οποία επισημαίνουμε στα μέλη ότι στην ενότητα Ι. Δημοσιονομικές διαρθρωτικές πολιτικές/Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά/Σημείο έξι, αναφέρεται: «Η Ελλάδα θα ιδρύσει ένα διάφανο, ηλεκτρονικό λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο θεσμικό πλαίσιο για δημόσιους διαγωνισμούς/προμήθειες – επαναφέροντας τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (το δημόσιο ηλεκτρονικό μητρώο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις δημόσιες δαπάνες)».

24/02/2015  

Με γενικό μπλάκ άουτ απειλείται η δημοπράτηση δημοσίων έργων. Δηλώσεις του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στην εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. (24-02-2015)

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 
 
 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις N

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Σύμβουλοι - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα
    - Καταστατικό - Αγγελίες - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα N
      - Ασφάλεια & Υγεία    
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική ΑναζήτησηN - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη ΑναζήτησηN - Λοιπές Εκδόσεις N
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia