Σάββατο, 30 Απριλίου 2016
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα
 
 
 

Ενδιαφέρουν

 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Δ.Ε. (ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ) New
New Α σ φ α λ ι σ τ ι κ ό  Ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο - Ζ η τ ή μ α τ α  Μ η χ α ν ι κ ώ ν  Ε Δ Ε
Α π ο χ ή  τ ω ν  Δ. Μ η χ α ν ι κ ώ ν  α π ό
Σ υ μ β ο ύ λ ι α / Ε π ι τ ρ ο π έ ς   Έ ρ γ ω ν & Μ ε λ ε τ ώ ν
α π ό  1 8. 0 1 - 0 3. 0 5 .1 6
Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς  Μ ε λ ώ ν  Σ Α Τ Ε  έ τ ο υ ς  2 0 1 6 New

Εθνική Στρατηγική στις ΔΗΣΥ New

Φορ/κές υποχ/σεις Απριλίου

Παραχωρήσεις Οδηγία 2014/23 Προβλήματα έργων ΕΣΠΑ New
Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ

Ν.4313/2014- Αναθεώρηση τιμών

Κρατήσεις υπέρ τρίτων

Νέες Πρότυπες Διακηρύξεις

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
27/04/2016   Ο ΣΑΤΕ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
27/04/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Έγγραφο της ΕΥΣ/ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ με θέμα: "Οριστικοποίηση συντελεστών αναθεώρησης του Ν.3669/08, άρθρο 54" με το οποίο δίδονται πληροφορίες στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Ε.Π. και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και Ειδικές Υπηρεσίες για  την εκκρεμότητα της οριστικοποίησης των συντελεστών αναθεώρησης.

27/04/2016   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε.-Τμ.Κατ.».
27/04/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΟΑΕΔ με θέμα: «Δύο πανομοιότυπες πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα εργολήπτη για την παροχή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο λειτουργίας μίας ομάδας που θα συγκροτηθεί από τον ΟΑΕΔ δυνάμει του άρθρου 129 του Ν.3669/2008 για τις ανάγκες των έργων "ΚΥΡΑΚΑΛΗ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ" και "ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ"».

27/04/2016   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 27.04.2016.
27/04/2016  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση για της αιτήσεις στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ» μέχρι την 24η Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.

27/04/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Γραφείο Προϋπολογισμού: Ποιοι κίνδυνοι απειλούν την ανάπτυξη» - Τριμηνιαία Έκθεση Ιανουάριος - Μάρτιος 2016 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

27/04/2016  

Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.».

27/04/2016   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 27.04.2016.
26/04/2016   Πρόταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020. (Βλ. και συμμετοχή ΣΑΤΕ).
26/04/2016   Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας» έως τις 06.05.2016 και ώρα 14:00.
26/04/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».

26/04/2016   Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και συναλλαγών».
26/04/2016   Ανακοίνωση του ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 25 Απριλίου έως 03 Μαΐου 2016.
25/04/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Συμμετοχή ΣΑΤΕ στην δημόσια διαβούλευση επί του σ.ν. με θέμα: «ΒΙΒΛΙΟ IV. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»». Συνημμένη η από 12/02/2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ.

22/04/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με θέμα: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας».

22/04/2016   Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.
22/04/2016   Από σήμερα το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ Κρήτης λειτουργεί σε νέα διεύθυνση: Δικαιοσύνης 21, 712 02 Ηράκλειο.
22/04/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
22/04/2016   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
22/04/2016  

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 25 έως 29 Απριλίου 2016.

22/04/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Σχέδιο Νόμου με θέμα: «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Βιβλία I,II,III)»».

21/04/2016   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Το ΤΕΕ «ρίχνει» τα ηλεκτρονικά του συστήματα – Σκληρή απάντηση των μηχανικών στο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης».
21/04/2016   Μετάθεση της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Ημερίδας της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ με θέμα: «Η Γέφυρα Τσακώνας» στις 11 Μαΐου 2016 στην Αθήνα.
20/04/2016   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Απριλίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.
20/04/2016   Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισχύ από τις 18.04.2016 των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις.
20/04/2016  

Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/ 364 της Επιτροπής για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

20/04/2016   Tακτική Γενική Συνέλευση 2016: Αποφάσεις -  Φωτογραφικό Υλικό.
20/04/2016  

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων» έως τις 21.04.2016 και ώρα 09:00 πμ.

20/04/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1044/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013» έως τις 30.06.2016.

19/04/2016  

Άρθρο του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στον ιστότοπο ypodomes.com.

19/04/2016  

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στο Forum: «Επενδύοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα» στις 22 Απριλίου 2016 στην Αθήνα -  Ειδική Προσφορά συμμετοχής για τα Μέλη του ΣΑΤΕ.

19/04/2016  

Παράταση πληρωμής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α' εξαμήνου 2016 μέχρι και τις 30/06/2016 άνευ προσαυξήσεων.

19/04/2016   Δημόσια Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης της πΓΔΜ για τον σχεδιασμό, κατασκευή και παραχώρηση υδροηλεκτρικών μονάδων Chebren και Calishte.
19/04/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Η από 30.03.2016 απάντηση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ σε Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφου του Βουλευτή κ. Οδ. Κωνσταντινόπουλου, στην οποία περιλαμβάνεται πίνακας με στοιχεία δημοσίων έργων ανά ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013, που πραγματοποιούνται μετά την 31.12.2015 και απαιτούν πόρους από το ΠΔΕ για την ολοκλήρωσή τους.

18/04/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Αποδοχή του από 11.4.2016 αιτήματος του ΣΑΤΕ για νέα παράταση της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014 έως την 31-5-2016 με το άρθρο τρίτο του Νόμου 4380/16 (ΦΕΚ 66Α): «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας».

18/04/2016   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
18/04/2016   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
18/04/2016   Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Κένυα υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Δ. Μάρδα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Διάσκεψη UNCTAD XIV (Ναϊρόμπι, 17-20/7/2016)».
18/04/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
15/04/2016   Ανακοίνωση του ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 18 έως 22 Απριλίου 2016.
14/04/2016  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Παράταση προγράμματος για ενίσχυση πτυχιούχων μέσω ΕΣΠΑ».

13/04/2016  

Μελέτη της PWC/Ελλάδα  με θέμα: «Έργα υποδομών Χρηματοδοτώντας το μέλλον - Ελλάδα Μάρτιος 2016».

13/04/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ύφεση 0,6% φέτος, ανάπτυξη 2,7% το 2017 βλέπει το ∆ΝΤ». - World Economic Outlook Απρίλιος 2016 του IMF.

13/04/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Το 40% του µισθού σε ασφαλιστικές εισφορές - φόρους». - Taxing Wages 2016 του OECD.

12/04/2016   Ετήσιο Ιρακινό – Ευρωπαϊκό Φόρουμ στις 21-22 Απριλίου 2016 στην Αθήνα με θέμα: «Iraq & Europe: Cooperation and Growth».
12/04/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεδριάσεις Επιτροπής ΜΕΕΠ».
12/04/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014».

12/04/2016   Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ- Τουρκίας, όπως μας γνωστοποιήθηκε από Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ.
12/04/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Νέα νομοθεσία για τη διαδικασία εισαγωγών στην Αίγυπτο».

12/04/2016   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Φεβρουαρίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.
12/04/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
11/04/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  με θέμα: «Προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης».

11/04/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με θέμα: «Κράτηση 0,6% επί λογαριασμών πληρωμής».

11/04/2016   Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.
11/04/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Ιδιωτικοποίηση υδροηλεκτρικών μονάδων της Hidroelectrica στην Ρουμανία».

08/04/2016  

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 11 έως 15 Απριλίου 2016.

08/04/2016  

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων».

07/04/2016   Ανακοίνωση ΣΑΤΕ σχετικά με τις Συνεδριάσεις της Επιτροπής ΜΕΕΠ.
07/04/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Φορολογικός Οδηγός: Πώς συμπληρώνονται και υποβάλλονται τα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3».

07/04/2016  

Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013».

07/04/2016   Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης».
07/04/2016   Επιστολή του κ. Γιώργου Κυριακόπουλου εκπροσώπου της ΔΗΜΕΡ ΑΕ με θέμα: «ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΙΣ 31/03/2016».
06/04/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Αποχή από την υποβολή δηλώσεων ανακοίνωσαν λογιστές - φοροτεχνικοί».

06/04/2016   Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για την συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2016.
06/04/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1042/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015».

06/04/2016  

Απόφαση ΠΟΛ 1041/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή».

06/04/2016  

Εγκύκλιος 10/2016 του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 13 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και ελέγχου καταλληλότητας».

06/04/2016   Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».
05/04/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην δηµόσια διαβούλευση επί του σ.ν. µε θέµα: Ανάθεσηκαι Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Προµήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Βιβλία Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) - Γενικές και Ειδικές Παρατηρήσεις». Συνημμένη η από 12/02/2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ.

05/04/2016  

Δημόσια Διαβούλευση τoυ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Σχεδίου Νόμου υπό τον τίτλο: «ΒΙΒΛΙΟ IV. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» έως τις 08.04.2016 και ώρα 14:00.

05/04/2016   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
05/04/2016  

1η Ανακοίνωση της ΕΠΕΣ και του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» στη Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο του 2016.

05/04/2016   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
04/04/2016   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
04/04/2016   Απόφαση Συγκρότησης της Eπιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ).
04/04/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Απρίλιο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Απριλίου 2016».

01/04/2016  

Δελτίο Τύπου του TEE με θέμα: «Συνεχίζεται η Απεργία - Αποχή των Διπλ. Μηχανικών από τεχνικά συμβούλια και επιτροπές για το ασφαλιστικό έως και την Παρασκευή 15/4/2016».

01/04/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΜΕΕΠ κ. Ι. Μπακογιάννη με θέμα: «Συνεδριάσεις Επιτροπής ΜΕΕΠ» (Βλ. Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ).

01/04/2016  

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 04 έως 08 Απριλίου 2016.

01/04/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πληροφοριακό υλικό για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην οικονομική ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ».

01/04/2016  

Συνέδριο στις 01 - 03 Ιουνίου 2016 στην Πράγα με θέμα: «6th Eurasphalt & Eurobitume Congress».

01/04/2016  

Πρόσκληση σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Διαδικαστικά Θέματα & Εφαρμογές ΓΕΜΗ», στις 04 Απριλίου στην Αθήνα.

31/03/2016   Tακτική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Λογοδοσία Προέδρου κ. Ζ. Αθουσάκη.
3.
Έκθεση πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Κωνσταντινίδη.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
31/03/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου IN.GR με θέμα: «Σταθάκης: Στο «πακέτο Γιούνκερ» 42 έργα ύψους 5,6 δισ. ευρώ».

31/03/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου CAPITAL.GR με θέμα: «Υπεγράφη 9μηνη παράταση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».

31/03/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Σαουδαραβικός Οργανισμος για Προσέλκυση Αλλοδαπών  Επενδύσεων (Saudi Arabian General Investment Authority – SAGIA) – Νέες προϋποθέσεις και κριτήρια για χορήγηση θεώρησης εισόδου σε υποψήφιους αλλοδαπούς επενδυτές ή και Γενικούς Διευθυντές επιχειρήσεων».

31/03/2016  

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.

30/03/2016  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Την ανάγκη ενός προγράμματος μικρών και μεσαίων έργων σε όλη τη χώρα, επειδή αυτό θα επηρεάζει άμεσα και θετικά τα φορολογικά έσοδα και τις ασφαλιστικές εισφορές, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ κατά την τακτική Συνέλευση των μελών του».

30/03/2016  

Ενημερώνουμε τα Μέλη του ΣΑΤΕ ότι ο Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2016 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή  ενώ σε έντυπη μορφή διανέμεται δωρεάν προς τα Μέλη από σήμερα από τα Κεντρικά Γραφεία και από την ερχόμενη εβδομάδα από τα Περιφερειακά Γραφεία του Συνδέσμου.

29/03/2016  

ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52, ΑΘΗΝΑ) Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΤΕ.

29/03/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
29/03/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Π. Σκουρλέτη με θέμα: «Προτάσεις ΣΑΤΕ για την Επιτροπή Εξωστρέφειας» (Υ.132, 4.3.2016). Συνημμένη η από 3/11/2015 Επιστολή του ΣΑΤΕ.

29/03/2016   Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Ενημερωτικό σεμινάριο φορολογίας μηχανικών Ε.Ε.».
28/03/2016   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ την Τετάρτη 30 Μαρτίου».
24/03/2016   Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 28 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2016.
24/03/2016   Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.
24/03/2016   Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 19:00 στην έδρα του περιφερειακού γραφείου.
24/03/2016   Εσπερίδα των ΤΕΕ / ΕΑΕΕΑ με θέμα: «Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Υποσαχάρια Αφρική – Οι Μηχανικοί επιχειρούν» στις 04 Απριλίου 2016 στην Αθήνα (Πρόσκληση - Δήλωση Συμμετοχής).
24/03/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
23/03/2016   Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι σύμφωνα με την από 19.02.2016 πρόσκληση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).
23/03/2016   Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Θεωρήσεις εισόδου σε Σαουδική Αραβία/ Συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας «Θεωρήσεις» ΕΕ».
22/03/2016  

Ημερίδα της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ με θέμα: «Η Γέφυρα Τσακώνας» στις 20 Απριλίου 2016 στην Αθήνα.

22/03/2016   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Μαρτίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.
22/03/2016   Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Συγκέντρωση ειδών για τους πρόσφυγες μέχρι τις 28/3 στο ΤΕΕ/ΤΚΜ».
21/03/2016  

Ενημερωτικές εκδηλώσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την παρουσίαση των 4 νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) στην Αθήνα (22.03.2016) και τη Θεσσαλονίκη (23.03.2016).

18/03/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Δημόσια Διαβούλευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων των Βιβλίων ΙΙ & ΙΙΙ σχεδίου νόμου που αφορά στην «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών – Μεταφορά στην Ελληνική Έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και στην Διακυβέρνηση» έως τις 28.03.2016 και ώρα 14:00.

18/03/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού & Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στην δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου :«ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014)».

18/03/2016   Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζεται η Απεργία - Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από το σύνολο των Συμβουλίων και Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο».
18/03/2016  

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 21 έως 25 Μαρτίου 2016.

18/03/2016

 

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

17/03/2016  

Εκπαιδευτική Εκδήλωση του ICC με θέμα: «International Construction Contracts and Dispute Resolution».

17/03/2016  

Σεμινάριο με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Τεχνικών Έργων» διοργανώνει το ΕΜΠ-Τμήμα ΠΜ. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συστηματική μεταφορά εμπειρίας και γνώσης που αποκτήθηκε κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων τεχνικών έργων της Χώρας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς) και Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς.

17/03/2016  

Απόφαση του Πρωθυπουργού με τίτλο: «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας».

16/03/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ  με θέμα: «"Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του ΕΚΕΤΑ /ΙΔΕΠ με αντικείμενο: Διαμόρφωση Χώρων Κοινής Υποδομής αξίας 450.000 € με ΦΠΑ" - Δεύτερη επιστολή μας».

16/03/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Άρθρο 9, Ν.4171/1961, όπως ισχύει μετά τον Ν.4332/2015»

16/03/2016  

Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων».

16/03/2016  

Ενημερωτικό Φυλλάδιο της Γεν. Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς με θέμα: «Ενημέρωση των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό».

15/03/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στην δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και του Σχεδίου Δράσης της ΕΑΑΔΗΣΥ» και οι συνημμένες σε αυτή προτάσεις και σχετικές αναφορές.

15/03/2016   Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζεται η Απεργία - Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από το σύνολο των Συμβουλίων και Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο».
15/03/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Επιδοτήσεις για την αναβάθμιση ΜμΕ».
15/03/2016   Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής ΜΕΕΠ.
15/03/2016   Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής ΔΤΔΕ.
15/03/2016  

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να επωφεληθεί από τα χρηματοδοτικά μέσα του νέου επενδυτικού σχεδίου (πακέτο Junker);

15/03/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
15/03/2016   Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.
11/03/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Δημόσια Διαβούλευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων του Βιβλίου Ι σχεδίου νόμου που αφορά στην «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών – Μεταφορά στην Ελληνική Έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94/65/28.3.2014)» έως τις 28.03.2016 και ώρα 14:00.

11/03/2016   Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.
11/03/2016  

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 14 έως 18 Μαρτίου 2016.

11/03/2016  

Εκδήλωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «ΕΣΠΑ 2014 2020: “Νέα Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας”».

11/03/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
11/03/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Το ΔΣ του ΕΤΑΑ επικύρωσε την απόφαση που έλαβε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ για την παράταση πληρωμής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Β΄εξαμήνου 2015 έως τις 31.03.2016 άνευ προσαυξήσεων και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων.

11/03/2016  

Παρουσίαση Βιβλίου "Studies in European Construction Law" διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ) την Τετάρτη, 23.3.2016 και ώρα 6.00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60).

10/03/2016  

Κατευθυντήρια Οδηγία 13/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα».

09/03/2016  

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: «Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 - 2019».

09/03/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινό με θέμα: «Αίτηση εξαίρεσης από την αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών που θα συμμετέχουν στην υπό συγκρότηση Επιτροπή του ΜΕΕΠ για δύο συνεδριάσεις» .

09/03/2016  

Εισήγηση του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στο συνέδριο με θέμα: «Χρηματοδότηση Έργων και Επενδύσεων: Η επόμενη μέρα».

08/03/2016  

Συνέδριο στις  12 Απριλίου 2016 στην Αθήνα με θέμα: «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση».

08/03/2016  

Δημόσια Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα στην πΓΔΜ.

08/03/2016  

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.

08/03/2016   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
07/03/2016  

Διαβούλευση της Ε.Ε. με θέμα: «Development of an Integrated Research, Innovation and Competitiveness Strategy». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Τρίτη, 31 Μαΐου 2016.

07/03/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ανακοίνωση με την οποία οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις καλούν τις εταιρίες μέλη τους και τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις να απόσχουν από τις δημοπρασίες δημοσίων έργων από την Τρίτη 8/3/2016 έως και την Τρίτη 15/3/2016.

07/03/2016  

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 07 έως 11 Μαρτίου 2016.

07/03/2016  

Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

04/03/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζεται η Απεργία - Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από το σύνολο των Συμβουλίων και Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο».

04/03/2016  

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ σε Συνέδριο με θέμα: «Χρηματοδότηση Έργων και Επενδύσεων: Η επόμενη μέρα», που θα πραγματοποιηθεί στις 08 - 09 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα.

04/03/2016  

Εγκύκλιος 05/2016 του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016».

03/03/2016  

Δημόσια Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό, κατασκευή και παραχώρηση υδροηλεκτρικών μονάδων Chebren και Calishte στην πΓΔΜ. Καταληκτική ημερομηνία: 25 Ιουλίου 2016.

03/03/2016  

Δημόσια Προκήρυξη για εκχώρηση υδάτινων ροών, για σχεδιασμό, κατασκευή, χρήση και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από 37 μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες στην πΓΔΜ. Καταληκτική ημερομηνία: 19 Μαΐου 2016.

02/03/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ έναρξης δυνατότητας χρέωσης πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για την καταβολή συνδρομών προς τον ΣΑΤΕ.

02/03/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Σύμβουλο του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ _Πίνακας έργων απλήρωτων στο ΟΠΣ».
02/03/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

02/03/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Ιανουαρίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.

01/03/2016  

Δημόσια Διαβούλευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων του σχεδίου νόμου: «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών - Μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014)» έως τις 11.03.2016 και ώρα 14:00.

01/03/2016  

Απάντηση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ με αντικείμενο: "Διαμόρφωση χώρων κοινής υποδοχής" προϋπολογισμού 450.000 με ΦΠΑ».

01/03/2016   Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης Συνταξιούχων Μηχανικών και ΕΔΕ ΤΣΜΕΔΕ για το ασφαλιστικό.
01/03/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Μάρτιο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2016».

29/02/2016  

Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00.

29/02/2016  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζεται και τον Μάρτιο η Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών για το Ασφαλιστικό».

29/02/2016  

Εγκύκλιος 07/2016 του Υπ. ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την υπ'αριθμ. 1293/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας».

29/02/2016

 

Ημερίδα του ΣΠΜΕ στην Αθήνα στις 15 Μαρτίου 2016 με θέμα: «Εξαγωγή Τεχνογνωσίας από Έλληνες Πολιτικούς Μηχανικούς».

29/02/2016

 

Διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής  του ΕΒΕΑ στις Βρυξέλλες από 18 έως 19 Απριλίου 2016.  

29/02/2016

 

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

26/02/2016

 

Προσεχής Διεθνής Διαγωνισμός - Διασύνδεση Δικτύου Φυσικού Αερίου Λιθουανίας - Πολωνίας.

26/02/2016

 

Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.

26/02/2016

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Διαμαρτυρία για την πρόθεση γενικευμένης εφαρμογής του συστήματος δημοπράτησης "μελέτη - κατασκευή" και άλλα θεσμικά ζητήματα».

26/02/2016  

Υπ' αριθμ. 942/25.2.16 Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ με την οποία γνωστοποιούνται: α) Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016 που δύνανται να καταβάλονται εμπροθέσμως έως 28/2/17 β) Η απόφαση να εισπραχθεί η διαφορά ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2015 χωρίς προσαυξήσεις έως 31/12/2016.

25/02/2016  

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Γ.Α., που εμπίπτουν στις διατάξεις ν.4254/2014 (Α,85) έως 28.02.2017.

24/02/2016  

ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», από 4.4.2016 έως 18.4.2016, στην Αθήνα. Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη τεχνικών εταιρειών που ασχολούνται με τα θέματα υποβολής προσφορών για δημόσιους διαγωνισμούς και μπορεί να επιδοτηθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. και το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. Πρόγραμμα - Αναλυτική Περιγραφή.

24/02/2016  

Ειδική Έκθεση 1/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την οποία ανακοινώνεται η υπ' αριθ. 274Α/2015 ομόφωνη απόφασή της για τη διακοπή της προόδου της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δύο ελεγχθέντων συμβάσεων του Δ.Σιθωνίας, καθώς διαπιστώθηκαν παραβιάσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται η από 24.01.2014  Επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΑΤΕ προς το Δ.Σιθωνίας (Βλ. Απάντηση του Δ.Σιθωνίας - Απόφαση της Οικ.Ε.).

24/02/2016  

Απάντηση της Γ.Γ. Αθλητισμού σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»», με την οποία ανακοινώνει ότι θα διαθέτει από δω και πέρα τα τεύχη δημοπράτησης στο διαδίκτυο, πλην όμως δεν εξηγεί επαρκώς γιατί αυτό δεν συνέβαινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

24/02/2016   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Φεβρουαρίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.
22/02/2016  

Πρόσκληση για τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ και τα συνημμένα σε αυτή υποδείγματα εκπροσώπησης.

22/02/2016   Νόμος 4368/2016 του Υπ. Υγείας με θέμα: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 93 του οποίου, προβλέπεται παράταση αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών έως 30/4/2016.
22/02/2016   Απάντηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
22/02/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
22/02/2016   Νέα Υπηρεσία για μηχανικούς και όλους τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ
19/02/2016  

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση στο ΦΕΚ πρότυπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων με ενσωματωμένη διόρθωση σφάλματος».

19/02/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ- Κατατέθηκε τροπολογία υπ'αριθμ. 235/42 με την οποία προβλέπεται παράταση αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών έως 30/4/2016, όπως ακριβώς είχε αιτηθεί ο ΣΑΤΕ με την από 11.02.2016 Επιστολή του.

19/02/2016   Επιστολή του κ. Γιώργου Κυριακόπουλου εκπροσώπου της ΔΗΜΕΡ ΑΕ με θέμα: «Σχόλιο επι του Σχέδιου Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων».
19/02/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Προνομιακή η θέση αρκετών Τουρκικών επιχειρήσεων στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας – Απόφαση του Αντιπροέδρου της Σαουδαραβικής Κυβέρνησης και Υπουργού Εσωτερικών Crown Prince Mohammed bin Naif».

18/02/2016   Διόρθωση Σφάλματος Πρότυπων Τευχών Διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων.
18/02/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ με την οποία δίδεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Β' Εξαμήνου 2015, μέχρι και 15/03/2016, όπως εγκαίρως σας είχαμε ενημερώσει με την από 15.02.2016 ανακοίνωσή μας.

18/02/2016  

Επιστολή του κ. Βασίλειου Λαμπρινίδη εκπροσώπου της ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «Διαγωνισμός Οικονομικού Πανεπιστήμιου».

18/02/2016  

Επιστολή του κ. Στάθη Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Eπί του πορίσματος της ομάδας εργασίας του Δ.Σ. για τον “αντικειμενικό” τρόπο διαπίστωσης των Υπερβολικά Χαμηλών Προσφορών: Δύο μέτρα και δύο σταθμά».

17/02/2016  

Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β».

17/02/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ με θέμα: «Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του ΕΚΕΤΑ /ΙΔΕΠ με αντικείμενο: Διαμόρφωση Χώρων Κοινής Υποδομής αξίας 450.000 € με ΦΠΑ».

17/02/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιους επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες επιβαρύνει το τέλος επιτηδεύµατος».

17/02/2016  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00. - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Νοµοσχέδιο για σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου».

16/02/2016   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση για συμμετοχή των μηχανικών σε παντεχνική συγκέντρωση στο Θέατρο Γκλόρια».
16/02/2016   Απόφαση Συγκρότησης του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
16/02/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1011/2016 του ΥΠΟΙΚ στην οποία αναφέρεται ότι για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και 22/02/2016.

15/02/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ κ. Δ. Τσουρέκας, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε παράταση πληρωμής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Β΄εξαμήνου 2015 έως τις 15.03.2016 – Εκκρεμεί η επικύρωση της απόφασης από το ΔΣ του ΕΤΑΑ.

15/02/2016  

Ενημέρωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με την ημερομηνία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015.

15/02/2016  

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τους τρόπους αποπληρωμής των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές.

15/02/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Θέσεις του ΣΑΤΕ επί θεμάτων δικαστικής προστασίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων» και το συνημμένο σε αυτή Υπόμνημα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου.

15/02/2016  

Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2016».

15/02/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση 15ης Διεθνούς Έκθεσης EXPOKOS στην Πρίστινα (25-27 Μαΐου 2016)».

15/02/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».

15/02/2016  

Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.

15/02/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

12/02/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Επιτροπές Δράσης ΣΑΤΕ -Πρόσκληση δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής».

12/02/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στην δημόσια διαβούλευση του επικείμενου νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις» και τα συνημμένα σε αυτήν: 1. Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 2. Κατ' άρθρο παρατηρήσεις και προτάσεις της ΟΕ του ΣΑΤΕ επί του μέρους Β / Τίτλος 1 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων.

12/02/2016   Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των μηχανικών για το ασφαλιστικό – Στοιχεία και πίνακες με τις συνολικές επιβαρύνσεις των μηχανικών παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ».
12/02/2016  

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ καλεί τα Μέλη του να μετέχουν στις κινητοποιήσεις που καλεί το ΤΕΕ απέχοντας από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων και το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο από 15/2 έως και 19/2/2016.

12/02/2016  

Υπενθύμιση Εγγράφου της Β8 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Ενημερωτική αποστολή εκπροσώπων κουβεϊτιανών φορέων σε Ελλάδα, Απρίλιος 2016».

12/02/2016  

Έγγραφο της Β8 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή και Επιχειρηματικό Συνέδριο στη Βοσνία & Ερζεγοβίνη υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα, στο πλαίσιο της συνάντησης των Συμπροέδρων της Μεικτής Διϋπουργικής Επιτροπής, (Σεράγεβο, 16-17 Μαρτίου 2016).».

12/02/2016  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο προμήθειας και Εγκατάστασης Υδρομετεωρολογικού Εξοπλισμού Πεδίου στο Αμάν.

12/02/2016  

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου Milot - Morine στην Αλβανία.

12/02/2016  

Μήνυμα του Συμβούλου ΟΕΥ Α' της Β1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης Agora».

12/02/2016  

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2016.

11/02/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014».
11/02/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών και συμβουλίων αρμοδιότητας ΥΠΥΜΕΔΙ».
11/02/2016  

Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ 10060/14167/4137/9−4−2015 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορισμός Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του ΕΤAA»(ΥΟΔΔ 241)».

11/02/2016  

Απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Απάντηση σε καταγγελία σας  κατά των όρων διακήρυξης διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής»» σε  επιστολή του ΣΑΤΕ.

11/02/2016   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Δεκεμβρίου 2015 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.
11/02/2016  

Αναδημοσίευση του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις με θέμα: «Η Δομή του ΕΣΠΑ 2007-2013».

10/02/2016  

Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

10/02/2016  

Πρόσκληση της ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ ΑΕ με θέμα: «Πρόσκληση μελών ΣΑΤΕ σε ημερίδα του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ" υπό την αιγίδα του Δήμου Δράμας».

10/02/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

10/02/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Καΐρου με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».

09/02/2016  

Απάντηση της Γεν. Γραμματείας Δημ.Επενδύσεων-ΕΣΠΑ με θέμα: «Απάντηση στην α.π.29640/ΣΜ/σμ/04.01.2016 επιστολή του ΣΑΤΕ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

09/02/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Πρόγραμμα διεθνών κλαδικών εκθέσεων για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για το 2017 – Εταιρεία Al-Harithy Company for Exhibitions».

09/02/2016  

ΦΕΚ 2722Β/16.12.15 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Υπουργικές Αποφάσεις σχετικές με τις διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών.

08/02/2016  

Εγκύκλιος 03/2016 του ΟΑΕΕ με θέμα: «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».

08/02/2016  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Οι μηχανικοί ζητούν απόσυρση της πρότασης της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και αποσύρονται από το διάλογο σε αυτό το πλαίσιο - Ιστορική ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ».

08/02/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.

05/02/2016  

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ καλεί τα Μέλη του να μετέχουν στις κινητοποιήσεις που καλεί το ΤΕΕ απέχοντας από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων και το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο από 8/2 έως και 12/2/2016.

05/02/2016  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο».

05/02/2016  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

05/02/2016  

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 8 έως 12 Φεβρουαρίου 2016.

05/02/2016  

Έκθεση από 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2016 στη Κωσταντινούπολη  με θέμα: «1η Διεθνής Έκθεση SeSa Build 2016 ».

04/02/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υφυπουργό Οικονομίας αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ κ. Αλ. Χαρίτση με θέμα: «Ανεξόφλητοι λογαριασμοί Δεκεμβρίου 2015 παλαιού ΕΣΠΑ 2007-2013».

04/02/2016  

Απαντητικά Έγγραφα των Υπουργείων ΥΜΕΔΙ και Οικονομικών σε αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος με αφορμή την από 20/10/2015 Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Άρθρο 20 του σ/ν: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις"».

04/02/2016  

Δημόσια Διαβούλευση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00.

04/02/2016  

Δελτίο Τύπου του ΟΕΕ με θέμα: «Αποχή από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων αποφάσισαν οι λογιστές».

03/02/2016  

Εγκύκλιος 04/2016 της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 11 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με Διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων».

03/02/2016  

Εγκύκλιος 03/2016 της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τη σύνταξη Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεση».

03/02/2016  

Εγκύκλιος 02/2016 της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των κατώτατων ορίων εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών, κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων».

03/02/2016  

Εγκύκλιος 01/2016 της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Έκδοση ν.4354/2015 σχετικά με την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν.4281/2014 και λοιπές διατάξεις που αφορούν το ΚΗΜΔΗΣ».

03/02/2016  

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ προσκαλεί τα Μέλη του να μετέχουν στις κινητοποιήσεις που καλούν το ΤΕΕ και οι λοιποί Επιστημονικοί Φορείς της χώρας με τη συμμετοχή τους στην απεργία της 4ης Φεβρουαρίου 2016.

03/02/2016  

Ανακοίνωση των Επιστημονικών Φορέων με θέμα: «Διάλογος τέλος μέχρι το υπουργείο να μας δώσει στοιχεία». - Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΤΕΕ συνεχίζεται η Απεργία - Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο από 1/2 έως 5/2/2016.

02/02/2016   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση στην προθεσμία υπαγωγής του Ν.4178 για τα αυθαίρετα».
02/02/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ στην Τύνιδα με θέμα: «Έργα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. και τα κράτη-µέλη, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)» και η συνημμένη σε αυτό Λίστα Έργων.

02/02/2016   Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.
02/02/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
02/02/2016  

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.

01/02/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Φεβρουαρίου». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016».

01/02/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Τα δέκα (10) µεγαλύτερα έργα υποδοµών στην Σαουδική Αραβία για το έτος 2016».

01/02/2016   Έκθεση από 07 έως 10 Απριλίου 2016 στην Αθήνα  με θέμα: «6η Διεθνής Έκθεση Medwood».
01/02/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 

 

 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις N

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Συνεργάτες - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα N
    - Καταστατικό - Αγγελίες - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
    - Φωτογραφίες - Ασφάλεια & Υγεία - Συναντήσεις  
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Χρηματοδοτήσεις Έργων      
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ. N      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική Αναζήτηση - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση - Λοιπές Εκδόσεις N
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia