Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

 
 

Ενδιαφέρουν

 
Παρουσίαση Λογισμικού Διαχείρισης Δ.Ε. της Alconsoft στις 20.05.15

Φορολογικά Ζητήματα Δ.Ε.

Δημόσια Διαβούλευση ΕΕΛ New Ενσωμάτωση Ν. Οδηγιών για ΔΗ.ΣΥ.

Ν.4281/2014

Δήλ.Περιουσιακής Κατάστασης

Φορ/κές υποχ/σεις Μαΐου

Κατώτατα/Ανώτατα Όρια

Προβλήματα έργων ΕΣΠΑ New
Νέες Οδηγίες της Ε.Ε. στις ΔΗ.ΣΥ.

Ν.4313/2014- Αναθεώρηση τιμών

Κρατήσεις υπέρ τρίτων

Νέες Πρότυπες Διακηρύξεις

Αντίγραφα Ιδιωτ. Εγγράφων

Κατάργηση Πρόσθ. Εγγυήσεων

Εγγραφή σε ΕΟ-Γνωμοδότηση

NewΧρηματοδότηση Εργων ΕΣΠΑ & ΠΔΕ

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με τον Αναπλ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη» New

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
29/05/2015   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
29/05/2015  

Άμεση αντίδραση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στην από 21.5.2015 Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Γενικευμένη εφαρμογή κατά παρέκκλιση διαδικασιών δημοπράτησης σειράς έργων» - Πρόσκληση σε σύσκεψη των εκπροσώπων του ΣΑΤΕ, παρουσία του Προέδρου του ΤΕΕ/Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας. Ζητήθηκε και η συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΠΕΔΕΘ και της ΠΕΣΕΔΕ.

29/05/2015   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 29.05.2015.
  29/05/2015   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 29.05.2015.
28/05/2015   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
28/05/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Προς μηνιαία παράταση της ρύθμισης 100 δόσεων στα Ταμεία».

28/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Συμμετοχή ΣΑΤΕ στο υπ'αριθμ. 1744/22-4-2015 έγγραφο διαβούλευσης της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: 1. Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων 2. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής».

28/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Συμμετοχή ΣΑΤΕ στο υπ'αριθμ. 1467/1-4-2015 έγγραφο διαβούλευσης της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: Υπεργολαβία».

28/05/2015   Διεθνείς Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί στη Σαουδική Αραβία και στο Ομάν.
27/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Συμμετοχή ΣΑΤΕ στο υπ'αριθμ. 1744/22-4-2015 έγγραφο διαβούλευσης της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα:1. Συμπλήρωση/διευκρίνιση πληροφοριών, 2.Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ), 3.Αποδεικτικά μέσα,4.Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis), 5.Επίσημοι κατάλογοι οικονομικών φορέων»

27/05/2015  

Γενικεύεται η υιοθέτηση της από 01.04.2015 επισήμανσης του ΣΑΤΕ για ανυπέρβλητα προβλήματα στην ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2015 λόγω της στάσης πληρωμών του Δημοσίου. Βλέπε: Επιστολή ΚΕΔΕ, Δελτίο Τύπου ΕΝΠΕ, Άρθρο εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

27/05/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου του εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με θέμα: «Κινδυνεύουν να χαθούν κονδύλια ενός δισ. ευρώ από το τρέχον ΕΣΠΑ».

27/05/2015  

Σας ενημερώνουμε για την 06/2015 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ με την οποία η Αρχή διατυπώνει ομόφωνα αρνητική γνώμη επί των ρυθμίσεων της τροπολογίας - προσθήκης με θέμα: "Τροποποίηση του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011 (ΦΕΚ Α΄ 264) προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών" στο σχέδιο νόμου "Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» την οποία ο ΣΑΤΕ είχε εγκαίρως καταγγείλει με σχετική επιστολή και δελτίο τύπου.

27/05/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1109/2015 του ΥΠΟΙΚ με την οποία, μεταξύ άλλων, αποποινικοποιείται η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των 50.000 ευρώ.

27/05/2015  

Απόφαση της Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/2015 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015(ΦΕΚ 51 Α΄/14.05.2015)»

27/05/2015  

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

27/05/2015  

Απόφαση της Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν» έως και την 26η Ιουνίου 2015.

27/05/2015   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.».
27/05/2015   Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 27.05.2015.
26/05/2015  

Έγγραφο Διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Ονοματολογίες-Σήματα-Εκθέσεις δοκιμών,Πιστοποιήσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα-Δiοικητική Συνεργασία Κρατών Μελών όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 12 Ιουνίου 2015.

26/05/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Παράταση ενός μήνα στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις».

25/05/2015  

Προκηρύξεις για εκχώρηση δικαιωμάτων στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων στην Αλβανία.

22/05/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Με μια διάταξη σε σχέδιο νόμου, ακυρώνουν τις διαταγές πληρωμών σε βάρος του δημοσίου ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣτΕ».

22/05/2015  

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδος προς τον Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   με θέμα: «Υδρευση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ηλείας».

22/05/2015  

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδος προς την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαϊας με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών (!) σταθεροποίησης εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών έδρασης παλαιάς Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας».

22/05/2015   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Μαϊου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
22/05/2015   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
21/05/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: ««Εργολαβίες» κατά παρέκκλιση δημοπράτησης έργων, χωρίς καν δημοσίευση προκηρύξεων, έχουν στηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

21/05/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλο με θέμα: «Σχέδιο Νόμου με τίτλο: "Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής" - Αντικοινοτική διάταξη περί απαίτησης ολοκλήρωσης προληπτικού ελέγχου».

21/05/2015  

Έγγραφο Διαβούλευσης με θέμα: «Διαβούλευση για την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εφαρμογής διατάξεων της Δικονομικής Οδηγίας περί δικαστικής προστασίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων» όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 20 Ιουλίου 2015.

21/05/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1106/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)».

21/05/2015  

Έγγραφο Διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Σύγκρουση συμφερόντων-Λόγοι αποκλεισμού-Πάγιοι όροι συμμετοχής ενώσεων οικονομικών φορέων όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 12 Ιουνίου 2015.

21/05/2015   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Παράταση στη ρύθμιση των 100 δόσεων μελετά το ΥΠΟΙΚ».
21/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Γενικευμένη εφαρμογή κατά παρέκκλιση διαδικασιών δημοπράτησης σειράς έργων.»

21/05/2015  

Γραφείο ΟΕΥ Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Τζέντα: Ενδιαφέρον Σαουδαραβικής κατασκευαστικής-τεχνικής εταιρείας για προσλήψεις μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και ηλεκτρολόγων μηχανολόγων.

21/05/2015  

Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι πραγματοποιήθηκε χθες 20/05/2015, στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου δίωρη παρουσίαση Λογισμικού Διαχείρισης Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο ειδικής προσφοράς της εταιρείας Alconsoft, στα οικονομικά ενήμερα μέλη του ΣΑΤΕ. Οι συμμετέχοντες στην παρουσίαση δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι, ενώ για όσα Μέλη δεν κατάφεραν να παραστούν υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής ενημέρωσης - παρουσίασης. Πληροφορίες στο τηλ.: 210 - 8774080 (Alconsoft).

20/05/2015  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Χρηματοδοτήσεις και Κατανομές Πιστώσεων» με Αποφάσεις χρηματοδότησης και κατανομής πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ και έργων ΠΔΕ από 12/05/2015 μέχρι και 19/05/2015.

20/05/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου euro2day.gr με θέμα: «Τα «νοικιασµένα» πτυχία στις κατασκευές ζητούν τώρα... αποζηµίωση»,  σε συνέχεια σχετικής διαμαρτυρίας του ΣΑΤΕ.

20/05/2015  

Λίστες Συμμετοχών στο 4ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ στις 3-4 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα.

19/05/2015  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Παρουσίαση Λογισμικού Διαχείρισης Δημοσίων Έργων» (Τετάρτη 20 Μαϊου 2015 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου) και η συνημμένη σε αυτή Δήλωση Συμμετοχής.

19/05/2015  

Οδηγίες από την Δ/νση Εισφορών του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για την ηλεκτρονική αίτηση διακανονισμού (Ν.4321/15).

18/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γ. Στασινό με θέμα: «Κλήσεις σε απολογία Εργοληπτών και στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ».

18/05/2015  

Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ προς τον Πρωθυπουργό στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά στα προβλήματα πληρωμής έργων ΕΣΠΑ που έχει επανειλημμένα επισημάνει ο ΣΑΤΕ, ήδη από την 01/04/2015 (Βλ. Επιστολή 1, Επιστολή 2, Εισήγηση Προέδρου ΣΑΤΕ στο Φόρουμ "Υποδομές, Επενδύσεις, Ανάπτυξη").

15/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με τον Αναπλ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη.»

15/05/2015  

Απόφαση ΠΟΛ 1104/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή».

15/05/2015  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Απόφαση ΠΟΛ 1101/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξή του».

15/05/2015  

Έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ».

15/05/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Το ΣτΕ “ανοίγει” τα ταμεία των ΔΟΥ για κατασχέσεις».

15/05/2015  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ! Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για την παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 έως την 31 Ioυλίου 2015.

14/05/2015   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Yπεγράφη η "Συμφωνία Έδρας" μεταξύ Ελλάδας - EBRD».
14/05/2015  

Ανακοίνωση έναρξης διαγωνιστικής διαδικασίας για την επέκταση του Ντουμπάι Metro.

13/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Παρουσίαση Λογισμικού Διαχείρισης Δημοσίων Έργων» (Τετάρτη 20 Μαϊου 2015 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου) και η συνημμένη σε αυτή Δήλωση Συμμετοχής.

13/05/2015   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Μαϊου 2015 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.
12/05/2015  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι εξαιτίας της αυξημένης κρισιμότητας της ροής χρηματοδότησης των έργων από σήμερα και για όσο διάστημα απαιτηθεί, διαμορφώνεται καινούργια υποκατατηγορία στην ιστοσελίδας μας στην ενότητα Διαγωνισμοί / Συμβάσεις Έργων με τον τίτλο Χρηματοδοτήσεις και Κατανομές Πιστώσεων του Υπ.ΟΙ.Υ.Να.Τ, στην οποία θα παρουσιάζονται οι αποφάσεις χρηματοδότησης και κατανομής πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ και έργων ΠΔΕ που υπογράφονται από τον Υπουργό, προκειμένου τα Μέλη μας να ενημερώνονται εύκολα για τα έργα που τους αφορούν.

12/05/2015  

Έγγραφο Διαβούλευσης με θέμα: «Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις» - Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων - Δυναμικό σύστημα αγορών - Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Ηλεκτρονικοί κατάλογοι - Συμφωνίες–πλαίσιο: γνωστοποίηση ανάθεσης επιμέρους συμβάσεων όπως απεστάλη στον Σύνδεσμο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Μέχρι 05 Ιουνίου 2015.

12/05/2015  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1102/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014».

12/05/2015  

Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι παρατάθηκε η ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης για την Ενσωμάτωση των Νέων Οδηγιών της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις και τις παραχωρήσεις έως τις 29 Μαϊου 2015.

12/05/2015   Ψήφισμα  του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδος για το θάνατο του Αντώνη Ασκούνη.
12/05/2015  

Νόμος 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α'/11.05.15) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο: «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

12/05/2015  

Εισήγηση Προέδρου ΣΑΤΕ στο Επενδυτικό Φόρουμ με θέμα: «Υποδομές, Επενδύσεις, Ανάπτυξη».

11/05/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ντόμινο διακοπής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από την καθυστέρηση εξόφλησης εκτελεσμένων εργασιών και την κατάργηση πληρωμής ΦΠΑ διαπιστώνει ο ΣΑΤΕ. Στο πεντάμηνο έφτασαν (έως τώρα) οι καθυστερήσεις έγκρισης λογαριασμών από τις Διαχειριστικές Αρχές και πληρωμής από την Τράπεζα της Ελλάδος».

11/05/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Πλαίσιο συμμετοχής του ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑΔΗΣΥ για την ενσωμάτωση των νέων οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις».

11/05/2015   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 13 Μαϊου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
11/05/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου tovima.gr με θέμα: «Δημοπράτηση δημοσίων έργων: Κριτήρια ανάθεσης».

11/05/2015  

Kοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Εγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Βλέπε σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ).

08/05/2015  

Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013».

08/05/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1100/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Ημερομηνία μεταβολής Δ.Σ. Α.Ε.».

08/05/2015  

Kοινοποιούμενο στον ΣΑΤΕ Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Δημοπράτηση έργου & οφειλές προς εργολήπτες» (Βλέπε σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ).

08/05/2015  

Σημείωμα της  POTAMITISVEKRIS με θέμα: «Η άνοδος και η πτώση (;) του «μνημονιακού» εργατικού δικαίου (ενημέρωση και απόπειρα προβληματισμού, για νομικούς και μη)»».

08/05/2015   Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.
08/05/2015  

Πρόγραμμα δημοσίων μεταφορών πόλεως Τζέντας - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ελληνικές κατασκευαστικές και τεχνικές επιχειρήσεις.

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 
 
 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις N

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Σύμβουλοι - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα
    - Καταστατικό - Αγγελίες N - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
      - Ασφάλεια & Υγεία    
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Χρηματοδοτήσεις Έργων      
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική Αναζήτηση - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση - Λοιπές Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia