Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014
Αρχική ΣελίδαΣτείλτε με mail τη σελίδαΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

 
 

Ενδιαφέρουν

 

Νέες Οδηγίες στις ΔΗ.ΣΥ.

Smart Public Procurement

Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2014-2020
New

Κατώτατα/Ανώτατα Ορια New

Ρυθμίσεις ΥΜΕΔΙ (ΜΕΕΠ, κλπ)

Παρακράτηση
Φόρων

Προβλήματα έργων ΕΠΠΕΡΑΑ New

Αναστολή Εντάξεων Έργων ΕΣΠΑ

Θέματα ΙΚΑ

Ευρωκώδικες
 New

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2014

Συνελεύσεις Περιφ. Γραφείων ΣΑΤΕ New

Απολογιστική Αξία Ασφάλτου New

Φορολογικά Ζητήματα New

Νέες Πρότυπες Διακηρύξεις

Ενιαίο Πλαίσιο στις ΔΗ.ΣΥ.

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
  29/07/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο-σκούπα στη Βουλή με την αιτιολογική έκθεση Το μέρος Β' (άρθρα 14 - 201) αφορά τους Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (νσχεδίο ΕΑΑΔΗΣΥ).

29/07/2014   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 29.07.2014.
29/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση με Πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ & ATTICA BANK, για θέματα του Κλάδου».

29/07/2014   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 29.07.2014.
28/07/2014  

Έγγραφο του YΠΟΙΚ με θέμα: «Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων».

28/07/2014  

’ρθρο 59: ’ρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα του υπό ψήφιση, στο σύνολό του, Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (βλέπε και καταχώρηση της 24/7/2014).

28/07/2014  

Αναδημοσίευση άρθρου  capital.gr με θέμα: «Σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για το 1 δισ.» σύμφωνα με το οποίο σε πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή θα περιληφθούν αλλαγές στο σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων με την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

28/07/2014  

Ανταγωνισμός ναι, αλλά με διαφανείς διαδικασίες. Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στο περιοδικό ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Τεύχος Μαϊου-Ιουνίου 2014).

28/07/2014  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι αύριο Τρίτη 29 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

25/07/2014  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα: «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγκρίσεις τύπου Μηχανημάτων Έργων, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα ή κατασκευάστηκαν πριν τις 25/6/2010 - Αίτημα παράτασης & παράλληλης κατάργησης της διαδικασίας».

25/07/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
  24/07/2014  

"Νομοτεχνική Βελτίωση" της υπ'αριθμ. 1614/31/23-7-2014 προσθήκης - τροπολογίας του ΥΠΥΜΕΔΙ όπως κατατέθηκε σήμερα και ψηφίστηκε στην Βουλή, σύμφωνα με την οποία καταργούνται άμεσα τα κατώτατα όρια, ενώ καταργούνται και τα ανώτατα όρια με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών ΥΜΕΔΙ και ΥΠΑΑΝ. Με το ίδιο διάταγμα θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης Δημoσίων Έργων και μελετών και θα ρυθμιζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (Μητρώα). Σχόλιο Προέδρου: Πρόκειται για την παράγραφο 8 του άρθρου 63 του νομοσχεδίου της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την προώθηση της οποίας επισπεύδονται τα νέα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων λόγω της παραπομπής της Ελλάδος από την Ε.Ε. στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΥΜΕΔΙ έχει ήδη συστήσει Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών – Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Οργανώσεων (βλ. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας  - Τροποποίηση Απόφασης).

24/07/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
24/07/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

23/07/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.».
23/07/2014   Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 23.07.2014.
22/07/2014

 

Κατόπιν πληροφόρησης του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Ζ. Αθουσάκη από το ΥΠΥΜΕΔΙ σας ενημερώνουμε ότι μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας (01/08/2014) θα έχει κατατεθεί προς ψήφιση στο Β' Θερινό Τμήμα της Βουλής τροπολογία για την κατάργηση των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμών.

22/07/2014  

Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.».

22/07/2014  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Το ελληνικό δημόσιο παρακρατεί διπλάσιο τόκο από τους εργολήπτες απ' εκείνο που πανηγυρίζει πως εξασφάλισε στις διεθνείς αγορές !».

22/07/2014  

Απάντηση του ΣΑΤΕ στις από 30.05.2014 και 03.06.2014 επιστολές της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ με θέμα: «"Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης" με το σύστημα μελέτη - κατασκευή» σε συνέχεια σχετικών εγγράφων του ΣΑΤΕ. (Βλ. Επιστ. 1 και Επιστ. 2).

22/07/2014  

Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015 - 2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

22/07/2014

 

Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».

21/07/2014  

Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων».

21/07/2014  

Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων πριν την 1/1/1993 και τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της σχετικής Επιτροπής».

21/07/2014

 

Τελική έκδοση Ιουλίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020.

21/07/2014   Ερωτήσεις-Απαντήσεις σχετικές με Δήλωση Επιδόσεων-Σήμανση CE του Κανον. ΕΕ/305/2011.
21/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους  Υπουργούς Οικονομικών και ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη επαναπροσδιορισμού επιτοκίου επιβάρυνσης χορηγούμενης προκαταβολής στα δημόσια έργα».

18/07/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1180/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3691/08 (ΦΕΚ 166 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν.4174/13 (ΦΕΚ 170Α)»

18/07/2014  

Κατόρθωμα Μηχανικής και Οργάνωσης από τους Κινέζους: Λόγω αδυναμίας σκυροδέτησης (πυκνές σιδηροδρομικές γραμμές από κάτω) η γέφυρα σκυροδετήθηκε στο πλάι και μετά περιστράφηκε στη θέση της. (Ενημέρωση από το Αναπληρωματικό Μέλος του ΔΣ του ΣΑΤΕ κ. Γ. Κυριακόπουλο).

16/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δασαρχείο Πολυγύρου με θέμα: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΝΙΚΗΤΗ - ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ – ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ - ΣΥΚΙΑ" - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ» και η επισυναπτόμενη σε αυτή Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Δ15/ΓΓΔΕ/ΥπΑνΥπ.

16/07/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1176/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει».

16/07/2014

 

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1175/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013».

15/07/2014  

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/9.5.2014 (1241 Β') (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα».

15/07/2014  

ΕΠΕΙΓΟΝ Διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014».

15/07/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1177/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013».

15/07/2014  

ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Φορολογική ενημερότητα» σε συνέχεια Απάντησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ.

15/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας».

14/07/2014  

Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Φορολογικά Αιτήματα εργοληπτικών Τεχνικών Επιχειρήσεων», με την οποία παρέχονται πληροφορίες για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας.

14/07/2014  

4ο Διεθνές Συνέδριο για οδικές μεταφορές και υποδομές διοργανώνεται από την Ενωση Εταιριών Συμβούλων Μηχανικών ACE-BH στο Σεράγεβο, 18-19 Σεπτεμβρίου 2014. Δηλώσεις συμμετοχής έως 12 Σεπτεμβρίου 2014.

11/07/2014  

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  10/07/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Δημόσιες συμβάσεις: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα (κατώτατα όρια προϋπολογισμού).

10/07/2014  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Νέες Αντιπροσωπείες στα Περιφερειακά Γραφεία ΣΑΤΕ Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης-Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών στα Περιφερειακά Γραφεία Δυτικής Ελλάδος και Κεντρικής Μακεδονίας τον Σεπτέμβριο».

10/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα: «Αποδοχή πρότασης νέας Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Θεσσαλίας».

10/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Αποδοχή πρότασης νέας Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Δυτικής Μακεδονίας».

10/07/2014

 

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης με θέμα: «Αποδοχή πρότασης νέας Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Κρήτης».

10/07/2014

 

Επιστολή τoυ Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στην ’γκυρα σχετικά με την εκ νέου διοργάνωση του από το 2013 αναβληθέντος Ελληνο-Τουρκικού Επιχειρηματικού Φόρουμ και Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων, το οποίο θα λάβει χώρα στην Σμύρνη κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2014. Αιτήσεις συμμετοχής έως τις 30 Ιουλίου 2014.

10/07/2014  

Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Σαουδική Αραβία - Iσχύον εμπορικό δίκαιο για τις μορφές των επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

10/07/2014  

Απόφαση 2307/2014 του ΣτΕ  με την οποία ακυρώνεται η κατάργηση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη δαιτησία. (Βλ. ΠΥΣ 6/2012).

10/07/2014  

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & ΠΕΚΑ με θέμα: «Καθορισμός τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών».

07/07/2014  

Διευκρινιστικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου επί του Ενημερωτικού Σημειώματος με θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης πρωτότυπου πτυχίου από τον Ν.4250/2014 σε διαγωνισμούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων(«κάτω του ορίου»)».

07/07/2014  

Απάντηση της Δ/νσης Βιβλίων & Στοιχείων/ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοπραξία δημοσίων τεχνικών έργων. Αποβίωση - Πτώχευση μελών αυτής. Φορολογικές υποχρεώσεις» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

07/07/2014  

Εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 3ου ετήσιου συνεδρίου «Smart Public Procurement: Efficient Management through e-Procurement» το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 20.06.2014 στην Αθήνα.

04/07/2014  

ΕΡΓΑ ΕΠΠΕΡΑΑ: Κατόπιν επαφών του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Ζ. Αθουσάκη με τον Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ κ. Ν. Μαμαλούγκα  σας ενημερώνουμε ότι οι τροποποιήσεις του ΣΑΕ έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ θα ολοκληρώνονται χωρίς την εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δηλαδή, μόνο από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ περιορίζοντας τον χρόνο που απαιτείται για την εξόφληση των πιστοποιημένων λογαριασμών σε 15-20 ημέρες από την παραλαβή τους από τις Υπηρεσίες του ΕΠΠΕΡΑΑ. Υπενθυμίζονται και οι νωρίτερες σχετικές ενέργειες του ΣΑΤΕ [βλ. Ενημερωτικό προς τα Μέλη του ΣΑΤΕ καθώς και Υπουργική Απόφαση που αφορά σε εγκρίσεις πιστώσεων Α' & Β' Τριμήνου 2014 έργων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ (ΠΔΕ 2014-ΣΑΕ 075/8)].

04/07/2014  

Διαβίβαση του Γραφείου Υφ. Οικονομικών προς τη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης της Επιστολής του ΣΑΤΕ με θέμα: «Φορολογικά αιτήματα εργοληπτικών Τεχνικών Επιχειρήσεων».

04/07/2014

 

Εγκύκλιος 10/2014 του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα».

04/07/2014  

Έγγραφο του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων που δεν είναι εφοδιασμένα με σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS)».

03/07/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Ασφαλιστικές ενημερότητες στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ».

03/07/2014  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ΕΑΑΔΗΣΥ  με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων στις Ομάδες Εργασίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για ανάθεση και εκτέλεση Δ.Ε. καθώς και ΜΕΕΠ-ΜΕΚ» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

03/07/2014  

Εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο ενημερωτικό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τις καθυστερήσεις πληρωμών.

02/07/2014  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09 Ιουλίου 2014 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

02/07/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος 48/2014 του ΙΚΑ με θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού - Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) - Επιβολή άλλων κυρώσεων».

02/07/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1169/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014».

30/06/2014  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης πρωτότυπου πτυχίου από τον Ν. 4250/2014 σε διαγωνισμούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων («κάτω του ορίου»)». (Βλ. και σχετική καταχώρηση 26/06/2014 - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κοινοποιούμενη στον Γενικό Γραμματέα Δ.Ε. και την Δ17).

30/06/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Σε συνέχεια των: α) Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ ΅ε θέ΅α: "Ση΅αντικά προβλή΅ατα έργων ενταγ΅ένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ - Κίνδυνος απένταξης", β) Έγγραφο του Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και γ) Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για συνάντηση ΣΑΤΕ με τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτη Αλεξιάδη για τα προβλήματα πληρωμών έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ», ενημερώνουμε για την υπογραφή από το Υπουργό ΑΑΝ Απόφασης, που αφορά σε εγκρίσεις πιστώσεων Α' και Β' τριμήνου 2014 έργων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ (ΠΔΕ 2014 - ΣΑΕ 075/8).

30/06/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4268/2014 (ΦΕΚ 141Α/27.06.2014) η δήλωση "πόθεν έσχες" υποβάλλεται «...κάθε χρόνο... το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος». Υπενθυμίζεται σχετική Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου και Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ για τη παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τη 14/07/14. (Βλ. και καταχώρηση στις 23/06/14).

30/06/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ/Ενιαία Τιμολόγια Έργων».
27/06/2014  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Τον κίνδυνο διατάραξης του ανταγωνισμού στις δημοπρατήσεις έργων επισημαίνει ο ΣΑΤΕ - Ζητά να διατηρηθεί η υποχρέωση κατάθεσης πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ».

27/06/2014  

Παράταση υποβολής φορολογικών Δηλώσεων μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ (Aναδημοσίευση από taxheaven.gr).

27/06/2014  

Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Κατασκευή οδικού άξονα Βορρά-Νότου σε Αρμενία/Συμμετοχή Ελληνικών Εταιρειών».

27/06/2014  

Πρόσκληση σε Διημερίδα με θέμα: «Κτίρια Χαμηλής Κατανάλωσης Ενέργειας» που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων ατις 3 & 4 Ιουλίου 2014 στην Αθήνα (ξενοδοχείο STANLEY - Πλατεία Καραϊσκάκη).

26/06/2014  

ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Διανομή κερδών από αφορολόγητα αποθεματικά.Α) Έγκριση από Τακτική Γενική Συνέλευση Β) Μη εξαίρεση από την εισφορά αλληλεγγύης».

26/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κοινοποιούμενη στον Γενικό Γραμματέα Δ.Ε. και την Δ17 με θέμα: «Ανάγκη έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν.4250/2014 της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ».

24/06/2014  

Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Τροποποίηση της 28530/06-06-2014 (ΦΕΚ 1622Β/2014) "Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014" απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας».

24/06/2014  

Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος».

24/06/2014  

Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικό με την παροχή πληροφοριών για τον τρόπο τήρησης και ενημέρωσης του Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.

23/06/2014  

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για παροχές ασθένειας σε είδος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος Α3 του ν.4254/2014».

23/06/2014  

Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014».

23/06/2014  

Νομοθετική τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης "πόθεν έσχες" σύμφωνα με το άρθρο 5 του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου: «... η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο... το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος».(Βλ. σχετική Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου).

23/06/2014  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την ΕΑΑΔΗΣΥ  με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων στις Ομάδες Εργασίας της ΕΑΑΔΗΣΥ για ανάθεση και εκτέλεση Δ.Ε. καθώς και ΜΕΕΠ-ΜΕΚ».

23/06/2014  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς την Δ/νση Δ17/Υπ.ΥΜΕΔΙ  με θέμα: «Yπόδειξη εκπροσώπων για : Α) Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και εκπόνησης μελετών και Β) Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών – Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων».

20/06/2014  

Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής».

20/06/2014  

Έγγραφο της Δ13/Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγκρίσεις τύπου Μηχανημάτων Έργων, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα ή κατασκευάστηκαν πριν την 25η/6/2010».

20/06/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1161/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Προσδιορισμός ανταλλάγματος για την κατασκευή προβλητών ή άλλων έργων».

19/06/2014  

ΠΔ 90/2014 με οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 109 του Ν.3669/2008 και με το οποίο προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΕΚ των διπλωματούχων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

19/06/2014  

Εισήγηση της κας Ευγενίας Βελώνη, Νομικής Συμβούλου του Κράτους, στην Ημερίδα με θέμα: «Διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων: Η υφιστάμενη κατάσταση - Προτάσεις βελτίωσης και επιτάχυνσης» που διοργάνωσε η ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ.

19/06/2014  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αντίθετος ο ΣΑΤΕ στην επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου για διεκδικήσεις ποσών έως 12.000 ευρώ».

18/06/2014   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με θέμα: «’ρθρο 94 του σχεδίου νόμου για τον νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας».
18/06/2014  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: Πότε και πώς χορηγείται η ετήσια άδεια».

18/06/2014  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απόφαση του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων».

17/06/2014  

Διάλεξη του Καθηγητού του ΑΠΘ Σπύρου Παυλίδη με θέμα «Από τη Μεγάλη Έκρηξη μέχρι την εμφάνιση του Ανθρώπου... Τα θεμέλιά μου στα βουνά» την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 ώρα 18:30 στο ΤΕΕ (Αίθουσα εκδηλώσεων).

16/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα: «Προβλήματα κατά την υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ των Συμβάσεων Εκχώρησης Απαιτήσεων των Μελών μας».

16/06/2014  

Ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΣΑΤΕ κ. Δημ. Κωνσταντινίδη στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:«Διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων: Η υφιστάμενη κατάσταση - Προτάσεις βελτίωσης και επιτάχυνσης» που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας & Κατασκευών.

16/06/2014  

Εγκύκλιος 09/2014 του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της αξίας ασφάλτου απολογιστικά».

13/06/2014

 

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για μέλη δ.σ., στελέχη, μετόχους, εταίρους κ.λπ. εργοληπτικών επιχειρήσεων».

13/06/2014  

Ημερίδα με θέμα: «Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ: Έναρξη νομικού πλαισίου εφαρμογής στην ΠΕ Λακωνίας και επιμερισμός ρόλων – υποχρεώσεων σε δημόσια διοίκηση και ιδιωτικό τομέα» πραγματοποιείται το Σάββατο  21 Ιουνίου 2014, από ώρα 10:30 έως 15:30 στην Σπάρτη (Αίθουσα«Λακώνων Ποιητών Νικηφόρου Βρεττάκου & Γιάννη Ρίτσου», Διοικητήριο ΠΕΛακωνίας)

13/06/2014  

Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/2014 με θέμα: «Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014».

12/06/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και  τον Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολογικά Αιτήματα εργοληπτικών Τεχνικών Επιχειρήσεων».

12/06/2014   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Αυτοδίκαιη διακοπή δραστηριότητας Κοινοπραξίας».
12/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του στην Περιφέρεια Κρήτης με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης».

12/06/2014  

Απόφαση του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων».

12/06/2014  

Απόφαση του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και εκπόνησης μελετών».

12/06/2014  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 και ώρα 17:00 στα γραφεία του ΣΤΕΑΤ.

11/06/2014  

Ημερίδα με θέμα: «Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών» πραγματοποιεί το ΕΒΕΑ και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΒΕΑ την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, 6ος όροφος).

11/06/2014  

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1457/5.6.2014 η ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ. 372/30.5.2014 «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα» περισσότερα...

10/06/2014   Διεθνής Εκθεση Τζέντας 2014 - 6 έως και 9 Δεκεμβρίου 2014 - Ενημερωτικό Φυλλάδιο.
10/06/2014  

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων: Η υφιστάμενη κατάσταση - Προτάσεις βελτίωσης και επιτάχυνσης» διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών τις 12 Ιουνίου 2014 στην Αθήνα (Αίθουσα Εκδηλώσεων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ.

10/06/2014  

Έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ».

10/06/2014   Η Σύνθεση της νέας Κυβέρνησης.
06/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για συνάντηση ΣΑΤΕ με τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτη Αλεξιάδη για τα προβλήματα πληρωμών έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ» και οι αναφερόμενες σε αυτή επιστολές Σχετ.1, Σχετ.2.

06/06/2014  

Έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Διευκρινιστικές- συμπληρωματικές οδηγίες για την ένταξη έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2014».

05/06/2014  

Αναβολή Υποδοχής Αποστολής από Σαουδική Αραβία στο ΕΒΕΑ.

05/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για συνάντηση ΣΑΤΕ με την ΕΑΑΔΗΣΥ με αντικείμενο την προετοιμασία των Προεδρικών Διαταγμάτων του υπό κατάθεση νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΝ με τίτλο «Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

05/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας».

05/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Μακεδονίας».

05/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας».

04/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για συνάντηση ΣΑΤΕ με την ΕΑΑΔΗΣΥ με αντικείμενο τα Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης» και οι συνημμένες σε αυτή επιστολές Συν.1, Συν.2

04/06/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1150/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β'/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου»».

04/06/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1156/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet».

04/06/2014  

Έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με θέμα: «Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013)».

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 
 
 

Χάρτης Ιστότοπου - ’μεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις N

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια N - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Σύμβουλοι - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα
    - Καταστατικό - Αγγελίες - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
      - Ασφάλεια & Υγεία    
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - ’ρθρα & Συνεντεύξεις N - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική Αναζήτηση - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση  
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς   Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση  
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia