Σάββατο, 19 Απριλίου 2014
Αρχική ΣελίδαΣτείλτε με mail τη σελίδαΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

 
 

Ενδιαφέρουν

 

Ο    Σ Α Τ Ε    σ α ς    ε ύ χ ε τ α ι
 Κ α λ ή    Α ν ά σ τ α σ η
&
Κ α λ ό    Π ά σ χ α

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΑΤΕ στις 03/04/2014 New

Ρυθμίσεις ΜΕΕΠ-Προτάσεις ΣΑΤΕ New

Παρακράτηση
Φόρων
New

Εκδήλωση ΣΑΤΕ 06.03.14

Λογαριασμός 94 - Αποθέματα

Θέματα ΙΚΑ New

Γ.Ε.ΜΗ.-ΤΕΕ και Τεχνικές Εταιρίες

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2014 New

Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. New

Αφορολόγητα Αποθεματικά

Δ.Διαβούλευση ΕΠΑνΕΚ New

Νέες Πρότυπες Διακηρύξεις

Ενιαίο Πλαίσιο στις ΔΗ.ΣΥ. New

Επικαιροποιήσεις

 
 
16/04/2014  

Απάντηση της ΔΕΥΑ Τριπόλεως σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Έργα γεωτρήσεων ΔΕΥΑ Τριπόλεως».

16/04/2014  

Αναδημοσίευση άρθρου του TAXHEAVEN.GR με θέμα: «Στο τέλος του μήνα η περιοδική Φ.Π.Α. - Χρόνος υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου».

16/04/2014  

Αναδημοσίευση άρθρου του EURO2DAY.GR με θέμα: «Θεοχάρης σε εφορίες: Πληρώστε τις επιστροφές φόρου».

16/04/2014   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 16.04.2014.
16/04/2014   Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 16.04.2014.
16/04/2014   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 16.04.2014.
15/04/2014  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ o Ν.4258/14-04-2014, στο άρθρο 30 του οποίου, προβλέπεται παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι τις 30-6-2014 καθώς και αποδοχή του αιτήματος του ΣΑΤΕ για επέκταση ισχύος των μειωμένων πρόσθετων εγγυητικών επιστολών που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων, δηλαδή, και σε αυτές των οποίων οι διακηρύξεις είχαν σταλεί προς δημοσίευση πριν τις 18.4.2013.

15/04/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
14/04/2014  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ψηφισθέν Νομοσχέδιο  του ΥΠΕΚΑ με τίτλο: «Διαδικασία Οριοθέτησης & ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας» στο άρθρο 30 του οποίου προβλέπεται παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι τις 30-6-2014 καθώς και αποδοχή του αιτήματος του ΣΑΤΕ για επέκταση ισχύος των μειωμένων πρόσθετων εγγυητικών επιστολών που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων, δηλαδή, και σε αυτές των οποίων οι διακηρύξεις είχαν σταλεί προς δημοσίευση πριν τις 18.4.2013. Αναμένεται η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

11/04/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο  ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών».

11/04/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών με θέμα: «Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών».

11/04/2014  

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για τo ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ- κίνηση) 2014-2020 έως 22 Απριλίου 2014  - 9 Στρατηγικά Σχέδια των Τομεακών Ομάδων Σχεδιασμού. (Βλ. και σχετική Ημερίδα Διαβούλευσης στις  3/4/2014).

10/04/2014  

Διαβίβαση του Γραφείου Υφ. Οικονομικών προς τη Γεν. Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημ. Εσόδων του Αιτήματος του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αποδεικτικό Ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων [Άρθρο 12 N. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), (ΠΟΛ.1274/27.12.13, ΠΟΛ.1065/23.2.14)]» (Βλ. Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη και σχετική Κωδικοποίηση).

10/04/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ Τροπολογία προσθήκη σε ν/σ του ΥΠΕΚΑ με τίτλο: «Διαδικασία Οριοθέτησης & ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας» με την οποία προβλέπεται παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι τις 30-6-2014 καθώς και αποδοχή του αιτήματος του ΣΑΤΕ για επέκταση ισχύος των μειωμένων πρόσθετων εγγυητικών επιστολών που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων, δηλαδή, και σε αυτές των οποίων οι διακηρύξεις είχαν σταλεί προς δημοσίευση πριν τις 18.4.2013.

10/04/2014   Εκδήλωση του ΕΒΕΑ στις 23 Απριλίου 2014 με θέμα: «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών».
09/04/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΟΣΕ ΑΕ με θέμα: «Εργολαβίες συντήρησης σιδηροδρομικού δικτύου».

09/04/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.».
09/04/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Αναθεώρηση τιμών συμβάσεων δημοσίων έργων».

08/04/2014  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ από το TAXHEAVEN,  σύμφωνα με την οποία, από 07/04/2014 θα είναι διαθέσιμη η νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ «Σύστημα ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής - Βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής».

08/04/2014  

Ενημερώνουμε τα Μέλη του ΣΑΤΕ ότι ο Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2014 είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή  ενώ σε έντυπη μορφή διανέμεται ήδη από τα Κεντρικά και Περιφερειακά Γραφεία του Συνδέσμου.

08/04/2014  

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Kαταβολή φ.μ.α. με ταυτότητα οφειλής κατ’ άρθρο 15 ν.4223/2013.».

08/04/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1092/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων», με την οποία προβλέπεται περιορισμός των κατασχέσεων υπό αυστηρά κριτήρια.

08/04/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ Αναδημοσίευση άρθρου του CAPITAL.GR με θέμα: «Συμψηφισμοί και διαγραφή προστίμων για μη καταβολή ΦΠΑ».

07/04/2014  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σε συνέχεια ενεργειών του ΣΑΤΕ, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Εργοληπτικές Οργανώσεις, η σημερινή συνεδρίαση της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε., για την οποία ο ΣΑΤΕ είχε καλέσει σε κινητοποίηση τα Μέλη του, ολοκληρώθηκε χωρίς την λήψη απόφασης επί της από 4-3-2014 ένστασης των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων.

07/04/2014  

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής εργοληπτικών εταιρειών για διαγωνισμό που αφορά έργο κατασκευής υδροηλεκτρικού σταθμού (HPP) ισχύος 20 MW στην πόλη Vranduk της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Καταληκτική ημερομηνία 29 Απριλίου 2014.

07/04/2014  

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ σε Δημόσια Διαβούλευση για τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνεΚ- κίνηση) 2014-2020.

07/04/2014  

Έγγραφο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα:  «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».

07/04/2014  

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ σε Δημόσια Διαβούλευση - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» - Προτάσεις ΣΑΤΕ».

07/04/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
04/04/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του, κοινοποιούμενη στις Εργοληπτικές Οργανώσεις, με θέμα:  «Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ για κινητοποίηση την Δευτέρα 7.4.2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Γ.Γ.Δ.Ε., Ιπποκράτους 196».

04/04/2014   Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ όπως ψηφίστηκε στη Βουλή.
04/04/2014  

Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. οι: 1. Οδηγία 2014/23/ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, 2. Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες (κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και 3. Οδηγία 2014/25/ΕΕ για τις προμήθειες φορέων στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών (κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ).

04/04/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ Επιστολή του κ. Στάθη Μανδηλαρά εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους Μ.Τ. ΑΤΕ με θέμα: «Θέματα του ΙΚΑ και πώς πρέπει να τα αντιμετωπιστούν».

04/04/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «1) Παρακράτηση Φόρου Εργοληπτών 3%, 2) Παρακράτηση Φόρου Υπηρεσιών 20%, 3) Παρακράτηση Φόρου στα Μισθώματα Μηχανημάτων 20%».

04/04/2014  

Προκήρυξη Σύμβασης της ΕΕ που αφορά σε παροχή υπηρεσιών επίβλεψης για την ανακατασκευή του σιδηροδρομικού τμήματος Bitola (Μοναστήρι) - Kremenica του Διαδρόμου Χ στην πΓΔΜ. Καταληκτική ημερομηνία 7 Απριλίου 2014.

04/04/2014  

Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για την υποβολή προσφορών που αφορούν σε εργασίες για την ανακατασκευή του οδικού τμήματος Veles - Kadrifakovo στην πΓΔΜ. Καταληκτική ημερομηνία 5 Μαΐου 2014.

03/04/2014   Δελτίο Τύπου ΣΑΤΕ με θέμα: «Σε πλήρη κατάρρευση του κατασκευαστικού κλάδου οδηγούν αποφάσεις του ΥΠΥΜΕΔΙ - Επιδιώκει, με αυθαίρετο τρόπο, την αναδρομική επιστροφή τουλάχιστον 5% του τζίρου του 2012 ! Μέσω δημιουργίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας να επιδιωχθεί η ενοποίηση του κλάδου - Κοινή άποψη των πρόεδρων των συνδέσμων εργοληπτών και μελετητών».
03/04/2014   Τακτική Γενική Συνέλευση:
1. Ημερήσια Διάταξη.

2. Λογοδοσία τ. Προέδρου κ. Γ. Βλάχου.
3.
Εκτιμήσεις εξελίξεων για το άμεσο μέλλον  από τον Προέδρο κ. Ζ. Αθουσάκη.
4. Έκθεση πεπραγμένων Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Κωνσταντινίδη.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
03/04/2014  

Αναδημοσίευση άρθρου του TAXHEAVEN με το οποίο γίνεται σαφές ότι στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 30/03/2014, προβλέπεται ότι η παρακράτηση 3% για τις αμοιβές τεχνικών έργων γίνεται είτε ο λήπτης είναι φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό πρόσωπο.

03/04/2014   Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2014».
01/04/2014   Δελτίο Τύπου ΣΑΤΕ με θέμα: «Την Πέμπτη η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ».
01/04/2014  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Νέα Κινητοποίηση σήμερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014 στα γραφεία του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, στις 16.00 στην οδό Μάρνη 22».

01/04/2014  

Έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Υπουργική απόφαση Κ2-317/2014 για τον καθορισμό του τρόπου, διαδικασίας και χρόνου μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου, του περιεχομένου των ειδικών και νομαρχιακών μητρώων Ανωνύμων Εταιριών, του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, των μητρώων ή βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού».

01/04/2014  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Απρίλιο».

31/03/2014   Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Λήξη Σ.Ε.Ε.Ο.».
31/03/2014  

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων και καταβολή των παρακρατηθέντων φόρων Ιανουαρίου 2014».

31/03/2014  

Απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών στην Αναφορά που είχε καταθέσει στη Βουλή η Φεβρωνία Πατριανάκου σχετικά με το από 12 Φεβρουαρίου 2014 Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ.

31/03/2014  

Εγκύκλιος 05/2014 του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Τροποποίηση της Δ15/οικ/1056/20-01-2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄102/31.01.2006) με θέμα : «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις.» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ. Α’ / 18-06-2008)». (Βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).

28/03/2014  

Αίτημα του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αποδεικτικό Ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων [Άρθρο 12 N. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), (ΠΟΛ.1274/27.12.13, ΠΟΛ.1065/23.2.14)]» σε συνέχεια Ενημερωτικού Σημειώματος του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη (Βλ. σχετική Κωδικοποίηση).

28/03/2014  

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας».

28/03/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1085/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013».

28/03/2014  

Δημόσια Διαβούλευση του Yπουργείου Περιβάλλοντος ,Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για το σχέδιο νόμου «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης».

27/03/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Φορολογικά ζητήματα εργοληπτικής επιχειρηματικότητας».

27/03/2014  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Συμφωνία: Υπεγράφη νέα μονοετής εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας».

27/03/2014  

Επιστολή του κ. Δ. Μανδρούκα εκπροσώπου εταιρείας-μέλους ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Οι όροι της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου, δεν μπορεί να είναι αντίθετοι με την ισχύουσα νομοθεσία.».

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 

Συνδρομές 2010 - Εγγραφή νέων μελών

Εγγραφή Νέου Μέλους

Κατάλογος ΜελώνΚατάλογος Μελών 21.03.14

Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών - 2014

Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών 2014 N

Ασφάλεια &
Υγεία

Εύρεση Νόμων, Π.Δ. κ.α.

 
 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις N

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες N
- Σύμβουλοι - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα
    - Καταστατικό - Αγγελίες - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
      - Ασφάλεια & Υγεία    
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική ΑναζήτησηN - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση N  
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς   Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση  
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia