Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα
 
 
 

Ενδιαφέρουν

 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4412/2016), ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ New
Ν.4412/2016 ΚΑΙ Ν.4413/2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Δ.Ε. (ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ) New
Ασφαλιστικές και Φορολογικές Εξελίξεις:

Ν. 4387/2016, Ν. 4389/2016, Ν. 4403/2016, Ν. 4410/2016  

Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς  Μ ε λ ώ ν  Σ Α Τ Ε  έ τ ο υ ς  2 0 1 6

Πόθεν Έσχες New

Φορ/κές υποχ/σεις Οκτωβρίου New

Επιτροπή Ανταγωνισμού ΕΤΕΠ New
NewΚατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ

Αναθεώρηση τιμών

Κρατήσεις υπέρ τρίτων New

Νέες Πρότυπες Διακηρύξεις New

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
21/10/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1154/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων».

21/10/2016  

Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 21.10.2016.

21/10/2016  

Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 21.10.2016.

20/10/2016  

EΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ (κυρίως παροράματα) επί του προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης».

20/10/2016  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».

20/10/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Συνεργασία του Ιρακινού Κέντρου για την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανασυγκρότηση (Iraqi Center for Development, Investments and Construction) με Ελληνικούς Επιχειρηματικούς Φορείς και ελληνικές εταιρείες».

20/10/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Μέχρι 15/11 οι πίνακες προσωπικού - Αναμένεται το ΦΕΚ».

20/10/2016  

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΤΕΛ Λασιθίου - Ηρακλείου με θέμα: «Δημοπράτηση του έργου: Αποκατάσταση τμήματος διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος ΑΘΗΝΑ, με αλλαγή χρήσης σε γραφεία, καταστήματα και σταθμό Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου)».

20/10/2016  

Έκθεση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους.

20/10/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Βελγίου από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

19/10/2016  

Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων Περιφερειακών Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ Θεσσαλίας (03.11.2016), Δυτικής Μακεδονίας (04.11.2016), Κεντρικής Μακεδονίας (05.11.2016), Κρήτης (12.11.2016), Δυτικής Ελλάδας (19.11.2016). Kατά τη διάρκεια των περιφερειακών συνελεύσεων θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την τρέχουσα επικαιρότητα και τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ζ. Αθουσάκη καθώς και για τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων ν.4412/2016 από το Νομικό Σύμβουλο κ. Στ. Σταμόπουλο.

19/10/2016  

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.

19/10/2016  

Στρογγυλό Τραπέζι του ΤΕΕ με θέμα:  «Χτίζοντας το Μέλλον: Ο δρόμος για την ευμάρεια είναι πάντα υπό κατασκευή» στις 20 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα.

19/10/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Εγκύκλιος 18/2016 του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα:  «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"».

18/10/2016  

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες».

18/10/2016  

Σεμινάριο του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων με θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» στις 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00 στην Αθήνα.

18/10/2016  

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Πρόεδρο & Μέλη της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Απόφαση για τη μετατροπή του ΤΜΕΔΕ σε Επαγγελματικό Ταμείο».

18/10/2016  

Κατάλογος τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.

17/10/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

17/10/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Εκλογές ΤΕΕ».

17/10/2016  

Καταγγελία εταιρειών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος ΑΘΗΝΑ, με αλλαγή χρήσης σε γραφεία, καταστήματα και σταθμό Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου)».

14/10/2016  

EΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Αρχικές Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί του προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης».

14/10/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος 38/2016 του ΙΚΑ με θέμα: «Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών - Υπενθύμιση πτωχευτικής διαδικασίας».

14/10/2016  

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το ποιά ακίνητα εξαιρούνται από τον ΕΝΦΙΑ.

14/10/2016  

Απαντητικά Έγγραφα των Υπουργείων ΥΜΕΔΙ και Οικονομικών σε αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος με αφορμή την από 02/08/2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αναγκαιότητα κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης».

14/10/2016  

Έκθεση του ΕΤΕΕ με θέμα: «URBAN EXPO EURASIA 2016» από 24 έως 27 Νοεμβρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη.

14/10/2016  

Διημερίδα του ΤΕΕ με θέμα: «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και καλές πρακτικές για την υλοποίηση και παρακολούθηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας» στις 25-26 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα.

14/10/2016  

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών».

13/10/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Εγκύκλιος 37/2016 του ΙΚΑ με θέμα: «Ποσοστό Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ» με την οποία γνωστοποιείται ότι το ποσοστό που θα παρακρατείται υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τις συμβάσεις που συνάπτονται από 8/8/16, ημερομηνία ισχύος του νόμου 4412/2016, ανέρχεται πλέον σε 0,06% αντί του 0,10%.

13/10/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Απόφαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.: Ρυθμίζονται όλα τα χρέη επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών - Πως θα λειτουργεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών».

13/10/2016  

Ημερίδα του ΥπΥΜΕΔΙ με θέμα: «Ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), κύριος συντελεστής ποιότητας στα τεχνικά έργα» στις 23 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

13/10/2016  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ».

13/10/2016  

Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Νότια Κορέα.

12/10/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πράσινο φως για αυξημένη συγχρηματοδότηση έργων».

12/10/2016  

Έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης με θέμα: «Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (φορολογικό 2015)».

12/10/2016  

Έγγραφο του ΕΕΒΕ για κάρτες με μειωμένη τιμή εισόδου στην Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Δομικών Υλικών & Συστημάτων - ΒΑU 2017.

12/10/2016  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε.-Τμ.Κατ.».

12/10/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στο πλαίσιο της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα (Ριάντ, 28-30/11/2016)». Δήλωση συμμετοχής έως 21/10/2016.

12/10/2016  

Λειτουργία της ιστοσελίδας Greece China Business υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

11/10/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.

11/10/2016  

Έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Υπενθύμιση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως 31/12/2016».

11/10/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνεται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις ότι κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ που κοινοποιήθηκε σε όλους τους φορείς με την Εγκύκλιο 03/2016 του ΥΠΥΜΕΔΙ. Ειδικά στην περίπτωση έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, θα πρέπει να αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η πλήρης επωνυμία, το ΑΦΜ και η διεύθυνση κάθε μέλους της ένωσης, στο σώμα της Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής. (Βλ. σχετικά σελίδες 3 και 4 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ).

11/10/2016  

Εισηγήσεις της Εκδήλωσης του ΤΕΕ με θέμα: «Χρηματοδοτικά εργαλεία για την Ελληνική Αγορά» στην οποία συμμετείχε ο ΣΑΤΕ δια του Προέδρου του κ. Ζ. Αθουσάκη.

11/10/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Εγγραφή Ελληνικών εταιρειών στο μητρώο του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου».

10/10/2016   Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΣΑΤΕ υπέρ της μετατροπής του ΤΜΕΔΕ σε Επαγγελματικό Ταμείο, στο οποίο θα ενταχθούν οι εξαιρούμενοι τομείς επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών μηχανικών και ΕΔΕ, ως αυτοτελείς κλάδοι.
10/10/2016   Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την παράταση της προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2015 έως τις 12.10.2016 - Εγκύκλιος ΠΟΛ 1150/2016 του ΥΠΟΙΚ.
06/10/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Και τα αντίγραφα των αναγκαίων εγγράφων από τα οποία προκύπτει η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση για ορισμένα πρόσωπα στο «Πόθεν έσχες»».

06/10/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σχετικά με τις διορθώσεις αποκλίσεων των ΜΥΦ».

05/10/2016   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων από το γραφείο ΟΕΥ Βελγίου.
05/10/2016   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
05/10/2016   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Προδιαβούλευση προσχεδίου πρότυπου τεύχους διακήρυξης» και το αναφερόμενο σε αυτή Προσχέδιο πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου.
05/10/2016  

Ζαχαρίας Αθουσάκης: "Φιλί της ζωής" στην οικονομία από τα έργα. Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στον ιστότοπο praktoreio-business.gr του AΠΕ-ΜΠΕ (04-10-2016).

04/10/2016  

Μηνιαίο Οικονομικό Δελτίο Ουκρανίας – Μολδαβίας από το γραφείο ΟΕΥ Κιέβου.

04/10/2016  

Εκδήλωση του ΤΕΕ με θέμα: «Χρηματοδοτικά εργαλεία για την Ελληνική Αγορά» στις 06 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα.

04/10/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

04/10/2016  

Σεμινάριο του ΕΜΠ με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Τεχνικών Έργων».

03/10/2016   Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 όπως κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και στο οποίο προβλέπεται ανάπτυξη της τάξης του 2,7% και συνολικό ύψος δαπανών ΠΔΕ 6,75 δισ. ευρώ αμετάβλητο έναντι του 2016.
03/10/2016   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
03/10/2016   Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Σερβία υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα (Βελιγράδι, 5-6/12/2016)». Δήλωση συμμετοχής έως 17/10/2016.
03/10/2016   Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.4412/2016 (Α' 147)».
03/10/2016   Nόμος 4425/2016 με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» το άρθρο 20 του οποίου αφορά την παράταση για 15 ημέρες της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) κατ΄ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή του έτους 2016 (χρήση 2015) - Νέα περίοδος υποβολής 15 Οκτωβρίου 2016 - 15 Ιανουαρίου 2017.
03/10/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2016».

03/10/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων από το γραφείο ΟΕΥ Βραζιλίας.

03/10/2016  

Πρόγραμμα της Ημερίδας της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς  με θέμα: «Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος της τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ» στις 05/10/2016 στην Αθήνα.

03/10/2016  

Επιστολές του κ. Στάθη Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Σχετικά με τις προτάσεις τού Δ.Σ του ΣΑΤΕ στην 2η επιτροπή του υπουργείου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αιτιολόγηση» και «Μία πρόταση για τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την αιτιολόγηση».

03/10/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

03/10/2016  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων δημοσίων έργων».

30/09/2016   ΠΔ 100/2016 με τίτλο: «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού».
30/09/2016  

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.

30/09/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Έρχονται οι ηλεκτρονικοί συμψηφισμοί».

30/09/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση ΜΥΦ».

30/09/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση υποχρέωσης απόκτησης κωδικού στο Sepenet».

29/09/2016  

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ για παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α' εξαμήνου 2016 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2016.

29/09/2016  

5ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ στις 29–30 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

29/09/2016  

Eτήσια Εκθεση για την οικονομία της Νότιας Κορέας και τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της με την Ελλάδα από το γραφείο ΟΕΥ Σεούλ.

28/09/2016  

Ενημερωτικό Φυλλάδιο  για την ενδικοφανή προσφυγή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

27/09/2016   Τροπολογία υπ' αρ. 686/119 27.9.2016 όπως κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», και η οποία προβλέπει την παράταση για 15 ημέρες της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) κατ΄ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή του έτους 2016 (χρήση 2015) - Νέα περίοδος υποβολής 15 Οκτωβρίου 2016 - 15 Ιανουαρίου 2017.
27/09/2016   Eτήσια Οικονομική Εκθεση έτους 2015 για την Σαουδική Αραβία, το Σουλτανάτο του Ομάν και την Υεμένη από το γραφείο ΟΕΥ Τζέντας.
27/09/2016   Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς  σε Ημερίδα στις 05/10/2016 στην Αθήνα με θέμα: «Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος της τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ».
27/09/2016   Ανακοίνωση της ΔΕ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για την παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α' εξαμήνου 2016 που θα εισηγηθεί στο ΔΣ του ΕΤΑΑ.
27/09/2016  

Συνοπτικό Εγχειρίδιο  με χρήσιμες πληροφορίες για φορολογικά και τελωνειακά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

27/09/2016  

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» έως τις 17.10.2016 και ώρα 15:00.

26/09/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών και τον Υπεύθυνο της Ομάδας Εργασίας 2 για τις Κατασκευές με θέμα: «Αναλύσεις Τιμών και Τιμολόγηση Δημόσιων Έργων» και τα Συνημμένο 1, Συνημμένο 2, Συνημμένο 3, Συνημμένο 4 σε αυτήν.
26/09/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ  με θέμα: «Άρνηση Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών έργων».
26/09/2016  

Κοινή Δήλωση Στασινού – Μακέδου για τις εξελίξεις στην AtticaBank.

26/09/2016  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

23/09/2016   Εγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης και Κλάδου Μονοσυνταξιούχων - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν. 4387/2016».
23/09/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών και τον Υπεύθυνο της Ομάδας Εργασίας 2 για τις Κατασκευές με θέμα: «Αντικειμενικός τρόπος διαπίστωσης των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών - Πόρισμα Ομάδας Εργασίας ΣΑΤΕ».

22/09/2016  

Εκδήλωση της ΕΕΔΕ με θέμα: «ΗΘΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ από τον Καθ. Θ.Π. Τάσιο» στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

21/09/2016  

Κατόπιν πολλών αιτημάτων Μελών του ΣΑΤΕ παραθέτουμε Υπόδειγμα επιστολής διαμαρτυρίας  για την απαίτηση εξόφλησης κατηργημένων κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ - Αίτημα επιστροφής. Προσοχή να κατατεθεί μαζί με τα δικαιολογητικά πληρωμής.

21/09/2016   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Τα όρια υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτούς για το 2016».
21/09/2016   Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Επιχειρήσεων» έως τις 05.10.2016 και ώρα 14:00.
21/09/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1142/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 129/17.10.2015)».

21/09/2016   Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ATTICA BANK - Σχετική ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ.
20/09/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1141/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής».

20/09/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στη δημόσια διαβούλευση επί του «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)»».

19/09/2016  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».

16/09/2016  

Ανακοίνωση Προέδρου ΤΣΜΕΔΕ.

16/09/2016  

Συνέδριο του ΤΕΕ με θέμα: «Sustainable Real Estate Markets Policy Framework and Necessary Reforms» στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2016 στην Αθήνα. Βλέπε Πρόσκληση ΤΕΕ.

16/09/2016  

Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα Μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 στην έδρα του περιφερειακού γραφείου.

15/09/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

14/09/2016  

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του για την υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες και τα αναφερόμενα σε αυτήν: Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου, Ιστότοπος Συστήματος Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (www.pothen.gr), Ν.3213/2003, Άρθρα 222-230 του Ν.4281/2014, ΚΥΑ Πόθεν Έσχες (ΦΕΚ Β' 2579/2015).
Βλέπε και Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ανοίγει από 1η Οκτωβρίου η εφαρμογή για το ηλεκτρονικό πόθεν έσχες - Υποβολή έως 31.12.2016».

14/09/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Αυγούστου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.

13/09/2016   Πρόγραμμα της Εσπερίδας του ΤΕΕ με θέμα: «Η Ελληνο-Αζέρικη συνεργασία στους τομείς που παρουσιάζουν προοπτικές για τους Έλληνες Μηχανικούς και Τεχνικές Εταιρίες» στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 στην Αθήνα.
13/09/2016   Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.
13/09/2016  

Έγγραφο του Προέδρου ΣΔΕ/Τμ.Κατασκευών κ. Αντ. Κοτσώνη με θέμα: «Κατανομή εργασιών, καθορισμός χρονοδιαγράμματος, γραμματειακή υποστήριξη στις ομάδες εργασίας για «Σύνταξη “προσχεδίων” Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχωρήσεων, αντίστοιχα, καθώς και οδηγιών εφαρμογής τους» (περιλαμβάνονται χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης εργασιών).

13/09/2016   Επιστολή του κ. Στάθη Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Ορισμένες σκέψεις σχετικά με το ενημερωτικό σημείωμα του κ.Σταμόπουλου για τον νόμο 4412/2016».
12/09/2016   Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013».
12/09/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο των ενδοομιλικών μερισμάτων».

10/09/2016  

ΕΠΕΙΓΟΝ - Σε συνέχεια της από 09.09.2016 πρόσκληση της ΕΑΑΔΗΣΥ για Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ο ΣΑΤΕ καλεί τα Μέλη του να υποβάλλουν εγγράφως (φαξ: 210-3824540, E-mail: info@sate.gr) σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις τους επί ως άνω σχεδίου έως τις 16.09.2016, ώστε εγκαίρως ο Σύνδεσμος να μετάσχει στη σχετική Δημόσια Διαβούλευση, η οποία λήγει στις 17.09.2016.

09/09/2016  

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών και του Κανονισμού 537/2014» έως τις 17.09.2016 και ώρα 10:00.

09/09/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) μέχρι τις 17.09.2016 - Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ - Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/7.

09/09/2016  

Εσπερίδα του ΤΕΕ με θέμα: «Η Ελληνο-Αζέρικη συνεργασία στους τομείς που παρουσιάζουν προοπτικές για τους Έλληνες Μηχανικούς και Τεχνικές Εταιρίες» στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

09/09/2016  

Εγκύκλιος 17/2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)”», στην οποία σημειώνεται ότι για την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω 59 ΕΤΕΠ προτείνεται να εφαρμόζονται σε όλα τα δημόσια έργα 59 αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ.

08/09/2016  

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ για την υποβολή ερωτημάτων προς την ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με τον Ν.4412/2016.

08/09/2016  

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης».

Με το άρθρο 79 "Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης" (εφεξής ΕΕΕΣ) του ν. 4412/2016 (147/A/08.08.2016), ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη το άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Στο άρθρο αυτό ρητώς ορίζεται, ότι το ΕΕΕΣ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο ν. 4412/2016.
Αναλυτικά: Σχετικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/7, Ηλεκτρονική μορφή του ΕΕΕΣ.

08/09/2016  

Εγκύκλιος 16/2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έκδοση νόμων 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 4413/2016 (Α' 148) “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις”», στην οποία επισημαίνεται ότι προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση εφαρμογής των ως άνω νόμων, τυχόν ερωτήματα επί αυτών να υποβάλλονται εγγράφως (ή μέσω e-mail) στην Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του ΥπΥΜΕΔΙ.

07/09/2016  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ενημερωτικό Σημείωμα επί του Ν. 4412/2016».

07/09/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» με θέμα: «Κατασκευές έργων (Αναβάθμιση των Υποδομών της Δομής Ανοιχτής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στο Στρατόπεδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» στο Κουτσόχερο Λάρισας)».

07/09/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Yπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  με θέμα: «Σοβαρά προβλήματα εξόφλησης εγκεκριμένων από το 2015 λογαριασμών έργων, ενταγμένων στο Μέτρο 125Α του ΠΑΑ 2007-2013 από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

07/09/2016  

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 2016».

07/09/2016  

Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Σύνταξη "προσχεδίων" υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016 όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, και έργων παραχωρήσεων, αντίστοιχα, καθώς και οδηγιών εφαρμογής τους».

06/09/2016  

Πρόσκληση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην παρουσίαση της BAU 2017, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα.

06/09/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σε παραγωγική λειτουργία ο ιστότοπος sepenet.gr».

06/09/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.».

06/09/2016  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων».

05/09/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.».

05/09/2016  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

02/09/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.

02/09/2016  

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» έως τις 22.09.2016 και ώρα 09:00.

02/09/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

02/09/2016  

Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)».

01/09/2016  

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.

01/09/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Σεπτεµβρίου 2016».

01/09/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

31/08/2016  

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ  με θέμα: «Αποσαφηνίσεις επί της χθεσινής ανακοίνωσης του ΣΑΤΕ με θέμα: «Νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Ν. 4412/2016)»» - Ανακοίνωση της 30.08.2016.

29/08/2016  

Μηνιαίο Οικονομικό Δελτίο Ουκρανίας – Μολδαβίας από το γραφείο ΟΕΥ Κιέβου.

26/08/2016  

Δελτίο Τύπου της ΚΕΔΕ με θέμα: «Αναστολή εφαρμογής του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις στους δήμους μέχρι 31/12/17 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση του συνόλου των υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και πρότυπων εγγράφων ζητά το ΔΣ της ΚΕΔΕ. Σε θετική κατεύθυνση ο νόμος, όμως σε αρκετά σημεία είναι δυσνόητος και περιέχει ασάφειες για την εφαρμογή του».

26/08/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Αυγούστου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.

25/08/2016  

Απόφαση ΠΟΛ 1123/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων».

25/08/2016  

Απόφαση ΦΕΚ 2604 Β' του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β΄ 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2873/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016».

19/08/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1122/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 2α, 2β και 2γ του άρθρου 40 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α')».

17/08/2016  

Επιστολή του ΤΕΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων  με θέμα: «Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές Μηχανικών».

17/08/2016  

Αναφορικά με το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ υπενθυμίζουμε την από 07.06.2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016- Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου» καθώς και πρόσφατη παρόμοια Επιστολή του ΤΕΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 α. του δεύτερου άρθρου του Ν.4393/2016». Αναμένονται οι ενέργειες του Υπουργείου επί του θέματος.

17/08/2016  

Επιστολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: «Αναβολή συζήτησης κατόπιν εκκίνησης διαδικασίας διευθέτησης διαφορών».

16/08/2016  

Έγγραφο της ΕΚΧΑ ΑΕ με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Κεντρική Βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ».

11/08/2016  

Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

11/08/2016  

Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)».

10/08/2016  

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» έως τις 29 .08.2016 και ώρα 14:00.

09/08/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147 Α' /08.08.2016 ο Νόμος 4412/2016 με τίτλο: «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

09/08/2016  

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148 Α' /08.08.2016 ο Νόμος 4413/2016 με τίτλο: «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».

08/08/2016  

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα capital controls.

08/08/2016  

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού από το βελγικό Υπ. Άµυνας (MRMP-I/P No 16IP800). Καταληκτική ημερομηνία: 12 Σεπτεμβρίου 2016.

08/08/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Ιουλίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.

05/08/2016  

Κοινή Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πατρών προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων».

05/08/2016  

Ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».

04/08/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 141Α/03.08.16 ο Νόμος 4410/2016 του ΥΠΟΙΚ με το άρθρο 54 του οποίου ικανοποιείται το πάγιο αίτημα του ΣΑΤΕ για την αποτροπή της διπλής παρακράτησης 3% στην περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημοσίου τεχνικού έργου (βλ. Ενημερωτικό Σημείωμα του κ. Στ. Γιαννίρη) καθώς και στο άρθρο 43 ικανοποιείται το αίτημα του ΣΑΤΕ σχετικά με τις φορολογικές απαλλαγές  τεχνικών επιχειρήσεων για εργασίες που εκτελούνται εκτός Ελληνικής Επικράτειας (βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).

04/08/2016  

Έρευνα της Deloitte με θέμα: «EPoC 2015 - European Powers of Construction», σύμφωνα με την οποία η ΕΛΛΑΚΤΩΡ βρίσκεται στην 41η θέση, η ΤΕΡΝΑ στην 47η και η ΜΕΤΚΑ στην 50η, βάσει κύκλου εργασιών.

04/08/2016  

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.

03/08/2016  

Δημοσιεύθηκε η Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»». - Έρευνα του  B2Green.gr για το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον".

03/08/2016  

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ψηφισθέν Νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Αναθεώρηση τιμών».

03/08/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Γ. Δέδε με θέμα: «Δημοπρατήσεις έργων με την διαδικασία ανάθεσης μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης και ζητήματα διαφάνειας».

03/08/2016  

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ψηφισθέν Νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Πρόσθετες εγγυήσεις παλαιών έργων».

03/08/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- Ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

03/08/2016  

Απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά της Κοινής Συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της 27ης Ιουλίου 2016. - Ομιλία Προέδρου ΣΑΤΕ (σελ. 22-26) - Λοιπές Παρεμβάσεις Προέδρου ΣΑΤΕ (σελ. 61-62).

02/08/2016   Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ για επιστροφή ειδικής προσαύξησης σε μισθωτούς.
02/08/2016  

Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) (ΦΕΚ1561 τ.Β'/02.06.2016).

01/08/2016  

Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».

01/08/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Αύγουστο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Αυγούστου 2016».

01/08/2016   Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Σαουδική Αραβία από το γραφείο ΟΕΥ Τζέντας.
01/08/2016   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Ιουνίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.
01/08/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
29/07/2016  

Αναδημοσίευση του ιστότοπου www.b2green.gr, με θέμα: «Ερωτήσεις για θέματα ΤΣΜΕΔΕ -απαντήσεις του Προέδρου του ταμείου (10η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ)».

29/07/2016  

Έρευνα της Oxford Economics για λογαριασμό της PWC με θέμα: «Capital project and infrastructure spending outlook: Agile strategies for changing markets - 2016 edition».

29/07/2016   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
29/07/2016  

ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Τέλος στην Διπλή Παρακράτηση Φόρου Εργολάβων 3% στις εισφορές Δημοσίων Τεχνικών Έργων».

28/07/2016  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Σκόπιμη και αναγκαία η συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων, υπό το πλαίσιο των νέων οδηγιών της ΕΕ, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και πραγματικότητες της Χώρας μας επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ».

28/07/2016   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Υπόμνημα ΣΑΤΕ για το Σχέδιο Νόμου με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»» και το συνημμένο σε αυτή Υπόμνημα.
28/07/2016   Έκθεση με θέμα: «CONSTRUCTIONS & KLIMATHERMIKA CYPRUSν» από 30 Σεπτεμβρίου έως 02 Οκτωβρίου 2016 στην Λευκωσία.
28/07/2016   Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.
28/07/2016   Ψηφισθέν νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ στο άρθρο 54 του οποίου επιλύεται το πρόβλημα της διπλής παρακράτησης φόρου 3% που ο ΣΑΤΕ έχει επισημάνει από τo 2014 με σειρά εγγράφων, παραστάσεων, συναντήσεων κλπ. στο Υπουργείο Οικονομικών. Τονίζεται η αναδρομική ισχύς της ρύθμισης από 1/1/2014 οπότε και δημιουργήθηκε το πρόβλημα.
27/07/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Υπ' αριθμ. 585/109 τροπολογία του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 με την οποία ικανοποιείται το αίτημα του ΣΑΤΕ σχετικά με την παρακράτηση φόρου 3% που από το 2014 και μετά υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών με σειρά εγγράφων, παραστάσεων, συναντήσεων κλπ.
27/07/2016   Ενημερωτικό Σημείωμα για τον κατασκευαστικό κλάδο του Γραφείου ΟΕΥ Κύπρου.
26/07/2016   Απόφαση ΠΟΛ 1100/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία παρατείνεται η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών έως και την 30.9.2016.
26/07/2016   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1114/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)».
26/07/2016   Ετήσια Έκθεση 2015 της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης.
25/07/2016   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Τρόπος φορολογίας και ασφαλιστικές εισφορές Μηχανικών».
25/07/2016   Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων».
25/07/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηµατική αποστολή στην Ινδονησία υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ∆.Μάρδα (Τζακάρτα 14-17/11/2016)». Δήλωση συμμετοχής έως 05/08/2016.

22/07/2016   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Σχέδιο Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Πρόσκληση για κατάθεση των παρατηρήσεών σας» - Βλέπε και την από 04.04.2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ.
22/07/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  με τίτλο: «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως κατατέθηκε χθες στη Βουλή. - Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών».
22/07/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  με τίτλο: «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» όπως κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
22/07/2016   Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση διαμερισμάτων οικοδομικής επιχείρησης τα οποία έχει αγοράσει ημιτελή και τα αποπερατώνει ή τα έχει αγοράσει ήδη αποπερατωμένα».
22/07/2016   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου www.taxheaven.gr, με θέμα: «Πόθεν έσχες: Ανακοίνωση Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με την τροποποίηση του ν. 3213/2003».
22/07/2016   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Επιχειρηματικός Οδηγός έτους 2016 για την αγορά του Σουλτανάτου του Ομάν – Doing Business in the Sultanate of Oman».
21/07/2016   Ετήσια Έκθεση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς όπως παρουσιάστηκε σε σημερινή ημερίδα με θέμα: «15 μήνες Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς».
21/07/2016   Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, στα εισοδήματα φορολογικού έτους 2014 και επόμενων».
21/07/2016   Τριμηνιαία Έκθεση Απρίλιος - Ιούνιος 2016 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
21/07/2016   Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.
21/07/2016   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Ιουλίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.
21/07/2016   Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν».
21/07/2016   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1106/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση της με αριθμό 89/2015 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ, αναφορικά με απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας, κατ' άρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε».
20/07/2016   Εγκύκλιος 15/2016 του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016)».
19/07/2016   Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Aύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους».
19/07/2016   Έγγραφο του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως με θέμα: «Συνεισφορά στη ΣΤΕΓΗ ΣΥΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ».
19/07/2016   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τυνίδας με θέμα: «Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., την Ελβετία, την Ιαπωνία, την Κορέα και αναπτυξιακές Τράπεζες για το περιβάλλον (τελευταία ενημέρωση 15.7.2016)» και το Συνημμένο σε αυτό αρχείο.
19/07/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
19/07/2016   Έκθεση με θέμα: «ΒΑU 2017 - Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Δομικών Υλικών & Συστημάτων» από 16 έως τις 21 Ιανουαρίου 2017 στο Μόναχο.
19/07/2016   Συνέδριο με θέμα: «7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων» στις 28 Νοεμβρίου - 01 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα.
18/07/2016   Έκθεση με θέμα: «Verde.Tec 2017 - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος» από 2 έως τις 5 Μαρτίου 2017 στην Αθήνα.
18/07/2016   Απόφαση ΠΟΛ 1105/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013» (Βλέπε καταχώρηση της 15.07.2016).
18/07/2016   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
18/07/2016   Παράταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην πρωτοβουλία του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως σχετικά με την μεταφορά τεχνογνωσίας στον Αραβικό κόσμο από τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέλη στις αραβικές χώρες για την υλοποίηση σχετικών έργων, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Προθεσμία υποβολής: 29 Ιουλίου 2016.
15/07/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Παράταση φορολογικών δηλώσεων έως 25.07.16 για τα νομικά πρόσωπα και έως 18.07.16 για τα φυσικά πρόσωπα με Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ. (Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο taxheaven.gr)
15/07/2016   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου www.taxheaven.gr, με θέμα: «Όλες οι αλλαγές στον Κ.Φ.Δ. που περιέχει το πολυνομοσχέδιο (Φάκελος τεκμηρίωσης, πρόστιμα ΦΗΜ, ενδικοφανής προσφυγή κλπ)»
14/07/2016   Απόφαση ΠΟΛ 1081/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής».
14/07/2016   Κατάλογος σημαντικότερων κινεζικών κατασκευαστικών εταιρειών, όπως μας γνωστοποιήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών.
13/07/2016   Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόπος καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών από εγγυητικές επιστολές».
13/07/2016   Επί τη ευκαιρία της μεταβολής του ανώτερου συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%, υπενθυμίζουμε στα Μέλη μας την από 30.01.2011 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Ενσωμάτωση αύξησης Φ.Π.Α. στον Α.Π.Ε. – Τρόπος πληρωμής αύξησης δαπάνης ασφάλτου».
13/07/2016   Έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα:  «Κατάργηση Μέρους Β' Ν. 4281/2014 (Α 160)».
12/07/2016   Απάντηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη σε ερωτήματα Μελών μας για τον προσδιορισμό των νέων ασφαλιστικών εισφορών.
12/07/2016   Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή κατασκευαστικού κλάδου σε Ισραήλ και Παλαιστίνη υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα (18-23.9.2016)». Δήλωση συμμετοχής έως 25/07/2016.
12/07/2016   Απόφαση ΠΟΛ 1089/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/2013 «Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων».
12/07/2016   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βραζιλίας με θέμα: «Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων μηχανικών μεταξύ Βραζιλίας και Πορτογαλίας».
12/07/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Θήρας και το Δήμο Θήρας με θέμα: «Διενέργεια ανόρυξης και κατασκευής υδρογεωτρήσεων για ύδρευση στη Νήσο Θήρα - ΑΔΑ: ΩΕΘΩΟΕΨΠ-Δ4Ψ».
12/07/2016   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Μαϊου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.
11/07/2016   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος 22/2016 του ΙΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α».
11/07/2016   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 125Α/07.07.2016 ο Νόμος 4403/2016 στο άρθρο 57 του οποίου καταργείται συνολικώς το Μέρος Β του Ν. 4281/14, εκτός των διατάξεων που είχαν τεθεί σε ισχύ οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ (άρθρα 134 έως 138 που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 139 που αφορά το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και άρθρο 157 που αφορά τις Εγγυήσεις), όπως εγκαίρως είχαμε επισημάνει με την καταχώρηση της 27/6/2016.
11/07/2016   Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης».
11/07/2016   Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.
11/07/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Κομισιόν: Προσωρινή διακοπή κονδυλίων ύψους 13,5 εκατ.».
11/07/2016   Συμμετοχή Αντιπροέδρου ΣΑΤΕ κ. Α. Γερακάκη σε πάνελ κατά το διήμερο Φόρουμ με θέμα:   «Χρηματοδότηση και επιχειρηματικότητα».
08/07/2016   Νόμος 4403/2016 (ΦΕΚ 125Α/07.07.2016) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές μεταβολές σε ό,τι αφορά τον χρόνο σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων αλλά και τη δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων. (Βλέπε και καταχώρηση της 30.06.16 με σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη).
07/07/2016   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1098/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 82/2016 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ» σύμφωνα με την οποία, τα μέλη των ΔΣ των ανωνύμων εταιρειών, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, δικαιούνται φοροαπαλλαγής.
07/07/2016   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Απόφαση ΠΟΛ 1096/2016 του Γεν. Γραμ. Δημ. Εσόδων με θέμα: «Συμπλήρωση της Απόφασης του Γ.Γ.Δημοσίων Εσόδων – ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή».
07/07/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα : «Κανονισμός Ελέγχου εφαρμογής Προγράμματος Ποιότητας και Ελέγχου τήρησης κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στα Δημόσια Έργα (Μελέτες και Κατασκευές)» και τα αναφερόμενα σε αυτή αρχεία: 1. Κανονισμός 2. Προτάσεις
07/07/2016   Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών πιστοποιητικών».
06/07/2016   Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θέμα: «Υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. (άρθρο 97 του ν.4387/2016)».
06/07/2016   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το χαμό του δημοσιογράφου Γιώργου Καραλή, ο οποίος είχε διατελέσει Σύμβουλος Τύπου του Συνδέσμου επί σειρά ετών - Ανακοίνωση ΕΣΗΕΑ.
06/07/2016   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Βήμα Μελών».
05/07/2016   Έγγραφα με αριθ. πρωτ. 14996 και 20272 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». (Βλέπε και σχετικό δημοσίευμα του Ενημερωτικού Δελτίου του ΤΕΕ).
05/07/2016   Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Προθεσμίες καταβολής φόρου».
05/07/2016   Έκθεση με θέμα: «Energy & Construction» στις 27-29 Οκτωβρίου 2016 στα Τίρανα.
05/07/2016   Ημερίδα με θέμα: «Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που προσφέρει η ΕΤΕπ» στις 11 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα.
05/07/2016   Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ με θέμα: «Επίσκεψη ΥΦΥΠΕΞ κ. Δ. Μάρδα στο Ισραήλ -Προοπτικές συνεργασίας στον κατασκευαστικό τομέα - Άδειες εργασίας μηχανικών στο Ισραήλ».
04/07/2016   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1094/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες».
04/07/2016   Ημερίδα κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστεί το Ευρωπαϊκό έργο για τα ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα Your Data Stories τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, 09.30πμ-12.30μμ στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Θα ακολουθήσει συζήτηση πάνελ στα ελληνικά με τίτλο: "The Greek Data Story: Current state and future plans for open government data and applications". Εγγραφή - Πρόγραμμα.
04/07/2016   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1092/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση προθεσμιών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και βεβαιωμένων μη ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω τροποποίησης της ημερομηνίας καταβολής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)».
04/07/2016   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1090/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013» έως 15.07.2016.
04/07/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

04/07/2016  

Διεθνές Σεμινάριο του Τμ. Πολτικών Μηχανικών ΑΠΘ με θέμα: «International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels».

04/07/2016  

Φόρουμ με θέμα: «Χρηματοδότηση και επιχειρηματικότητα» στις 7 - 8 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα.

04/07/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούλιο» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Ιουλίου 2016».

04/07/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων από το γραφείο ΟΕΥ Βραζιλίας.

04/07/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

04/07/2016  

Διαγωνισμοί με χρηματοδότηση IBRD για έργα υποδομής στη Βραζιλία.

04/07/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.

04/07/2016  

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.

30/06/2016   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου www.taxheaven.gr, με θέμα: «Η εγκύκλιος για τις καταβαλλόμενες στο Ε.Τ.Ε.Α. ασφαλιστικές εισφορές με το ν. 4387/2016".
30/06/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, με θέμα: "Οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη".

30/06/2016   Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας η έκδοση κάποιας  εγκυκλίου, σε συνέχεια της επείγουσας Επιστολής του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016- Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου». Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου με σκοπό να  επισπευτεί ο χρόνος έκδοσης εγκυκλίου.
30/06/2016   Υπουργική Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης έως το τέλος του 2017.
30/06/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου taxheaven.gr, με θέμα: «Η αύξηση των εισφορών του Ι.Κ.Α και η μισθοδοσία του Ιουνίου 2016».

30/06/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Γενικές Συνελεύσεις - Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων» - Σχετική αναδημοσίευση ιστοτόπου www.taxheaven.gr με θέμα: «Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την παράταση στην σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων»
30/06/2016   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1084/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 -ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS».
29/06/2016  

Εγκύκλιος 13/2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 14 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ»  και η αναφερόμενη σε αυτή Κατευθυντήρια Οδηγία 14/2016.

29/06/2016  

Εγκύκλιος 14/2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έκδοση ν.4392/2016 σχετικά με την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄του ν.4281/2014».

29/06/2016  

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των εισπραττόμενων μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999».

29/06/2016  

Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

29/06/2016  

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών».

29/06/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1088/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 – 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών».

29/06/2016  

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στην πρωτοβουλία του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως σχετικά με την μεταφορά τεχνογνωσίας στον Αραβικό κόσμο από τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέλη στις αραβικές χώρες για την υλοποίηση σχετικών έργων, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Προθεσμία υποβολής: 18 Ιουλίου 2016.

28/06/2016   Ανακοίνωση της Attica Bank με θέμα: «Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου».
28/06/2016  

Εισήγηση Προέδρου ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη όπως παρουσιάστηκε στην εκδήλωση του ΤΕΕ με θέμα: «Η στρατηγική της ανεξάρτητης ανάπτυξης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και ειδικότερα μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, με καινοτομία και συνεργασία με έμφαση στο περιβάλλον, την ενέργεια, την κατασκευή, την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό».

28/06/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Ινδονησία, Τζακάρτα, 14-17 Νοεμβρίου 2016».

28/06/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1087/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) και ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων».

28/06/2016  

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας».

28/06/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1083/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/12-5-2016 (85 Α') και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2016, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις».

28/06/2016   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Ιουνίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.
27/06/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Τροπολογία υπ' αρ.517/39 24.6.2016 όπως κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων ... της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ...», και η οποία προβλέπει την κατάργηση από 1/7/2016, των διατάξεων του Μέρους Β΄ του ν.4281/2014 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, πλην των διατάξεων των αναφερομένων άρθρων, που διατηρούνται σε ισχύ. Βλέπε σχετική  Επιστολή του ΣΑΤΕ.

27/06/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου capital.gr, με θέμα: «Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις». Η παράταση αφορά  τόσο τα φυσικά, όσο και τα νομικά πρόσωπα.

27/06/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου taxheaven.gr, με θέμα: «Σύντομα η απόφαση με τις οδηγίες για την εξόφληση φόρου κληρονομιάς με παραχώρηση ακινήτου» και η συνημμένη αρ. ΝΣΚ 671/1993 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

27/06/2016  

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εγκύκλιος για τον υπολογισμό της έκπτωσης φόρου στην παρακράτηση».

27/06/2016  

Κοινή Ανακοίνωση του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πατρών προς τα Μέλη τους, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

27/06/2016  

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε».

27/06/2016  

Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Τύνιδας με θέμα: «Έργα που αναφέρονται στο νομοσχέδιο του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος Τυνησίας 2016 – 2020».

24/06/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1079/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο έναρξης διενέργειας αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, τα δικαιώματα και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013».

23/06/2016  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Ανακοίνωση για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδεχόμενη ύπαρξη καρτέλ στον κατασκευαστικό κλάδο», σύμφωνα με το οποίο τα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 συνεχίζονται απρόσκοπτα βάσει των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

23/06/2016   Επιστολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: «Αναβολή προγραμματισμένης συνεδρίασης της 21ης Ιουλίου 2016».
23/06/2016   Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Μεικτή ∆ιυπουργική Επιτροπή Ελλάδας – Καζακστάν (Αστάνα, 26-27/9/2016) Επιχειρηµατική αποστολή στο Καζακστάν υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ∆.Μάρδα».
23/06/2016   Έκθεση του ΕΤΕΕ με θέμα: «IWE ISTANBUL WATER EXPO 2016» στις 03-05 Σεπτεμβρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη.
23/06/2016   Ανακοίνωση του ΕΙΠΑΚ με θέμα: «Καλοκαιρινές Passive House Days 2016 - Το σπίτι του 2020 ανοίγει πάλι την πόρτα του στο κοινό».
23/06/2016   Εκδήλωση του ΤΕΕ με θέμα: «Η στρατηγική της ανεξάρτητης ανάπτυξης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και ειδικότερα μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, με καινοτομία και συνεργασία με έμφαση στο περιβάλλον, την ενέργεια, την κατασκευή, την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό» στις 27 Ιουνίου 2016 στην Αθήνα.
22/06/2016   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Υπόμνημα κατέθεσε ο ΣΑΤΕ στην συνάντηση των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων με τον Πρόεδρο της Ε.Ε. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΟΚΕ» και το σχετικό Παράρτημα Στοιχείων.
22/06/2016   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Αίτημα παράτασης χρόνου υποβολής έκθεσης δραστηριότητας έτους 2015».
22/06/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Παροχή στοιχείων έκδοσης εγγυητικών επιστολών για έργα εξωτερικού».
21/06/2016   Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Διπλή Παρακράτηση Φόρου Εργολάβων 3% στις εισφορές Δημοσίων Τεχνικών Έργων».
21/06/2016   Επιχειρηματικός Οδηγός από το γραφείο ΟΕΥ Βελγίου.
21/06/2016  

Προκήρυξη Διαγωνισμού για επίσπευση έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου στη Ουκρανία. Καταληκτική ημερομηνία: 14 Ιουλίου 2016.

17/06/2016  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

17/06/2016   Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.
17/06/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014».
17/06/2016   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ριζικές μεταβολές επί του σχεδίου νόμου με θέμα: «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Βιβλία I,II,III)»».
17/06/2016   Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ/Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου».
17/06/2016   Μηνιαίο Οικονομικό Δελτίο Ουκρανίας – Μολδαβίας από το γραφείο ΟΕΥ Κιέβου.
16/06/2016   Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΥΜΕΔΙ/Γ.Γ.Υποδομών  με θέμα: «Κανονισμός Ελέγχου εφαρμογής Προγράμματος Ποιότητας και Ελέγχου τήρησης κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στα Δημόσια Έργα (Μελέτες και Κατασκευές)».
16/06/2016   Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Παράταση πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών Α' εξαμήνου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου».
16/06/2016   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1062/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές, χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή μετρητά».
16/06/2016  

Κοινή Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πατρών προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δ.Ε. με θέμα: «Λειτουργία Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

16/06/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
15/06/2016   Γνωμοδότηση του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Διανομή μερισμάτων - Φορολογική υποχρέωση – Εισφορά αλληλεγγύης – Ασφαλιστικές εισφορές».
15/06/2016   Προκήρυξη Διαγωνισμού για Σύµβαση παραχώρησης κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης αεροδροµίου Guarujá, SP, στη Βραζιλία. Καταληκτική ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2016.
15/06/2016   Ετήσια Έκθεση για τη βελγική οικονομία και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Βελγίου το 2015 από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
15/06/2016   Απάντηση της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δ.Ε. με θέμα: «Ματαίωση του διαγωνισμού των εργολαβιών: α. Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, περιόδου 2014-2016, προϋπολογισμού 2.800.000,00€ (με ΦΠΑ). β. Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αχαΐας, περιόδου 2014-2016, προϋπολογισμού 2.600.000,00€ (με ΦΠΑ). γ. Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας, περιόδου 2014-2016, προϋπολογισμού 1.560.000,00€ (με ΦΠΑ)» σε Κοινή Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πατρών
14/06/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου taxheaven.gr, με θέμα: «Εισφορές ασφάλισης από 1.6.2016 σύμφωνα με το νόμο 4387/2016».

14/06/2016  

Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών».

14/06/2016   Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών Α' εξαμήνου 2016. Διόρθωση εσφαλμένων υπολογισμών».
14/06/2016   Πρώτη έκδοση της πιλοτικής διαδικτυακής πλατφόρμας Your Data Stories. Το YDS είναι ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 και έχει σκοπό να αξιοποιήσει αποτελεσματικά ανοιχτά δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές ροές που είναι σημαντικές για τη διαφάνεια.
14/06/2016   Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Πρόσφατες εξελίξεις οικονομίας Σαουδικής Αραβίας, Σουλτανάτου του Ομάν και Υεμένης – Μακροοικονομικοί Δείκτες και Διμερές Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδος με Σαουδική Αραβία, Σουλτανάτο του Ομάν και Υεμένης».
13/06/2016  

Ανακοίνωση της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης με θέμα: «Ηλεκτρονική Υποβολή των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και ∆ηλώσεων Οικονοµικών Συµφερόντων».

13/06/2016  

Εισήγηση του Συντονιστή του Περ. Γρ. ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας στο Συνέδριο της Εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» με θέμα: «Αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα».

10/06/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη με θέμα: «Αδικαιολόγητος αποκλεισμός κατασκευαστικού κλάδου από τις προβλέψεις του Αναπτυξιακού Νόμου».
10/06/2016   Kανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος- ΚΤΣ 2016
10/06/2016  

Επιστολή του κ. Γ.Κυριακόπουλου - Αναπλ. Μέλος ΔΣ ΣΑΤΕ με θέμα: «Ανυπαρξία οικονομικών καταστάσεων/απολογισμών ΤΣΜΕΔΕ από 1/10/2008 και μετά!!!».

10/06/2016  

Κοινή Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πατρών προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δ.Ε. με θέμα: «Ανυπαρξία προϋπολογισμών και τεχνικών περιγραφών σε δημοπρατούμενα έργα».

10/06/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου taxheaven.gr, με θέμα: «Οι νέες προθεσμίες σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων και οι αλλαγές στις προθεσμίες Γ.Ε.ΜΗ. και δηλώσεων φόρου μερισμάτων».

09/06/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη με θέμα: «Φορολογικά ζητήματα εργοληπτικής επιχειρηματικότητας».

09/06/2016  

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη σύσκεψη για την εξωστρέφεια των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 07 Ιουνίου 2016 υπό τον Υφυπουργό κ. Δ. Μάρδα.

09/06/2016   Συνέδριο της Εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» με θέμα: «Αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα» στις 11 - 12 Ιουνίου 2016 στην Πάτρα.
09/06/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οφέλη και κίνδυνοι στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού».
08/06/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Κένυα υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Δ. Μάρδα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Διάσκεψη UNCTAD XIV (Ναϊρόμπι, 17-20/7/2016)». Κατόπιν επικοινωνίας με το διπλωματικό γραφείου του Υφυπουργού κ. Δ. Μάρδα, παρακαλούμε να αγνοήσετε την προθεσμία υποβολής που αναφέρεται εντός του εγγράφου.

08/06/2016   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστότοπου taxheaven.gr, με θέμα: «Σύντομα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων».
08/06/2016   Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του ν.4174/2013 για επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993».
08/06/2016   Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα».
08/06/2016   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Απριλίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.
07/06/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016- Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου». - Νόμος 4393/2016 (ΦΕΚ Α' 106/06.06.2016).
07/06/2016   Έκθεση 2015 από το γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν για την κατάσταση της αρμενικής οικονομίας και ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος – Αρμενίας.
07/06/2016   Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ με θέμα: «Ενημερωτική Ημερίδα για ευκαιρίες συνεργασίας αλλοδαπών κατασκευαστικών εταιρειών με ισραηλινές για την υλοποίηση και αξιοποίηση οικιστικών σχεδίωνστην ισραηλινή στεγαστική αγορά (Τελ Αβίβ 9.05.16)».
07/06/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με θέμα: ««Φρένο» από ΣτΕ σε ρυθμίσεις για δημόσιες συμβάσεις».
07/06/2016   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1070/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015».
07/06/2016   Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Θέματα ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - Απάντηση σε ερώτηση».
06/06/2016   Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «NOMOΣ 4389/27.5.2016, ΠΟΛ.1068/1.6.2016».
06/06/2016   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ για τις αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών».
06/06/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
03/06/2016   Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS]...»  στο άρθρο 2, παρ. 6α (σελ. 146) του οποίου προβλέπεται κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 - Νόμος 4393/2016 (ΦΕΚ Α' 106/06.06.2016).
03/06/2016   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1069/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2015 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης στη διαδικασία της εξυγίανσης του άρθρου 99 του ν. 3588/2007».
03/06/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πόσο κοστίζει η απώλεια βιβλίων ή στοιχείων».
03/06/2016   Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ από οικοδομική επιχείρηση».
03/06/2016   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1068/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016».
03/06/2016   Εγκύκλιος ΠΟΛ 1066/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τροποποίηση Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007): Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α714-8-2015), του άρθρου 66 του ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α/24-12-2015) και του άρθρου 13 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/5-4-2016) και παροχή οδηγιών».
03/06/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Κατατέθηκε στη Βουλή ο αναπτυξιακός νόμος - Τι προβλέπει». - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
02/06/2016   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
02/06/2016   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 100Α/31.05.2016 ο Νόμος 4392/2016 με το δεύτερο άρθρο του οποίου παρατείνεται η αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014 έως την 01-07-2016.
02/06/2016   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
02/06/2016   Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός» στις 09 - 10 Ιουνίου 2016 στη Θεσσαλονίκη.
02/06/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
02/06/2016   Προκήρυξη Διαγωνισμού για την υλοποίηση οικιστικών σχεδίων στο Ισραήλ. Καταληκτική ημερομηνία: 15 Ιουλίου 2016.
02/06/2016   Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Διήμερο αναπτυξιακό συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ με σημαντικές παρουσίες στις 9-10 Ιουνίου».
01/06/2016   Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.
01/06/2016   Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων από το γραφείο ΟΕΥ Βραζιλίας.
01/06/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιούνιο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Ιουνίου 2016».
01/06/2016   Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Ν.Δελχί.
01/06/2016   Διορθωτικό της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Διορθωτικό στην οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕΕΕ L 94/28.03.2014)». - Ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
31/05/2016   Αναδημοσίευση εγχειριδίου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Χρηστικό εγχειρίδιο με όλες τις σημαντικές φορολογικές αλλαγές που επήλθαν με τους νόμους 4387/2016 και το πολυνομοσχέδιο».
31/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1064/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»» σύμφωνα με την οποία η νέα παρακράτηση φόρων και εισφοράς αλληλεγγύης ξεκινά από την Μισθοδοσία Μαΐου 2016.

30/05/2016   Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.
27/05/2016  

Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σε περίπτωση διανομής του».

27/05/2016   Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.
26/05/2016  

Συνοπτικά Στοιχεία Κατασκευαστικού Κλάδου σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κατασκευαστικού Κλάδου).

26/05/2016   Επιχειρηματικό Φόρουμ του ΕΒΕΑ με θέμα: «Supporting Growth in Greece» στις 30 Μαΐου 2016 στην Αθήνα.
26/05/2016   Ανακοίνωση του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτ. Ελλάδας προς τα μέλη με έδρα τη Δυτ. Ελλάδα, με την οποία προσκαλούνται σε συνάντηση το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 στην έδρα του περιφερειακού γραφείου.
25/05/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Τροπολογία για νέα παράταση της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014 έως την 01-07-2016 στο υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αμοιβαία ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων», ύστερα από σχετικό αίτημα του ΣΑΤΕ.

25/05/2016  

Ανακοίνωση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και το 2016 για 19.500 και πλέον μηχανικούς που εντάχθηκαν στον Ν.4331/2015».

25/05/2016  

Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος του ΥΠΕΚΑ, όπως ενσωματώθηκε στο ΦΕΚ 3004/31.12.2015.

25/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1061/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών».

25/05/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
24/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1060/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας».

23/05/2016  

Έγγραφο του ΣΠΜΕ με θέμα: «Αρχαιρεσίες Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος».

23/05/2016  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

20/05/2016  

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Απριλίου 2016: Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,376 δισ. ευρώ, λόγω μείωσης των καθαρών εσόδων κατά 3% και μείωσης των δαπανών κατά 12,4%, έναντι των αντίστοιχων στόχων του Προϋπολογισμού 2016 για την περίοδο Ιανουάριος - Απρίλιος 2016. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.567 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 813 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 919 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 201 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

20/05/2016  

Γνωμοδότηση 122/2016 του ΝΣΚ με θέμα:  «Ερωτάται αν μετά την κατάργηση του άρθρου 39 του ν.4331/2015 από τότε που ίσχυσε από το άρθρο 21 παρ. 3 του ν.4337/2015 υποχρεούται η διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α. να ανακαλέσει τις σχετικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του καταργηθέντος άρθρου».

20/05/2016   Απάντηση της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ με θέμα: «Απάντηση σε σχολιασμό για το διαγωνισμό ΑΣΠ Κω - Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης κτιρίου μηχανοστασίου και περιβάλλοντος χώρου - Μελέτη Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αντλιοστασίου με γερανογέφυρα» της ΔΠΑΝ (Διεύθυνση Παραγωγής Νήσων)/ΔΕΗ ΑΕ» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ. Στην απάντηση δηλώνεται ότι η ΔΕΗ ΑΕ δεν υποχρεούται να δημοσιοποιεί τον ετήσιο προγραμματισμό των έργων της.
20/05/2016   Απόφαση της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ με θέμα: «Απόφαση έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισµού για την επιλογή «Εξειδικευµένου Συµβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».
20/05/2016   Πρόσκληση και Πρόγραμμα της Ημερίδας της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ με θέμα: «Τεχνικά Έργα και Πολιτιστικό Περιβάλλον» την 1η Ιουνίου 2016 στην Αθήνα.
19/05/2016   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου huffingtonpost.gr με θέμα: «Ελληνική επιχειρηματικότητα: Οι ζημιές σε βιομηχανία, κατασκευαστές, εμπόριο, τράπεζες και ασφάλειες την τελευταία 6ετία».
19/05/2016   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr.
18/05/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ με θέμα: «Πρόσκληση περιορισμένου αριθμού Εργοληπτικών Επιχειρήσεων».
18/05/2016   Απάντηση της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με θέμα: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
18/05/2016   Ανακοίνωση Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΒκΕ για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης (project documentation) του έργου κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Αδριατικής - Ιονίου.
18/05/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου efsyn.gr με θέμα: «Έργα 500 εκατ. ευρώ υπέρ περιβάλλοντος μέσω ΕΣΠΑ».

18/05/2016   Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα: «Αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 ν.703/77, ήδη 1 ν.3959/2011, και 101 ΣΛΕΕ».
17/05/2016   Απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Γιώργου Σταθάκη σε Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτή κας Ασημακοπούλου Άννας-Μισέλ με θέμα: «Χρηματοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 που βρίσκονται "σε κίνδυνο"».
17/05/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Ανάγκη νέας παράτασης της αναστολής της έναρξης ισχύος του Μέρους Β του Ν.4281/2014».

17/05/2016  

Απόφαση ΠΟΛ 1053/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής».

17/05/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Κορέας με θέμα: «GatewaytoKorea: Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προώθηση των Εξαγωγών στη Νότια Κορέα».

17/05/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

17/05/2016  

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» έως τις 20.05.2016 και ώρα 18:00.

16/05/2016   Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «NOMOΣ 4387/12.5.2016 ».
16/05/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

16/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1059/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Καταβολή ποσού κατ΄άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης».

13/05/2016  

Νόμος 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α/12.05.2016) με τίτλο: «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

13/05/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
13/05/2016  

Πρόσκληση σε επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώνει η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDB), σε συνεργασία με τo ΕΒΕΑ και την Enterprise Greece με θέμα: «Supporting Growth in Greece», στις 30 Μαϊου στην Αθήνα.

12/05/2016  

Κατευθυντήρια Οδηγία 14/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων».

12/05/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βραζιλίας με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συµµετοχής σε εκδήλωση δικτύωσης στη Βραζιλία στο πλαίσιο του EU Low Carbon Business Action in Brazil».

12/05/2016  

Συνέδριο στις 01 - 04 Δεκεμβρίου 2016 στον Παναμά με θέμα: «17th International Anti-Corruption Conference».

12/05/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Μη δασµολογικά εµπόδια και εµπορικοί φραγµοί εξαγωγών στην Αίγυπτο».

11/05/2016  

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για ευκαιρίες συνεργασίας αλλοδαπών κατασκευαστικών εταιριών με ισραηλινές για την υλοποίηση και αξιοποίηση οικιστικών σχεδίων οικιστικά σχέδια στην Ισραηλινή στεγαστική αγορά (Τελ Αβίβ, 9.05.16).

11/05/2016   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
10/05/2016  

Απάντηση του κ. Δημήτρη Ράικου αναφορικά με την αναδημοσίευση στην ενότητα "Ο Τύπος γράφει..." της ιστοσελίδας του ΣΑΤΕ, άρθρου της εφημερίδας Ναυτεμπορική της 27.4.2016 όπου αναφέρεται στους λόγους παραίτησής του από την ΕΑΑΔΗΣΥ.

10/05/2016  

Επιστολή του κ. Δημ. Κρούσκου εκπροσώπου της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «ΑΣΠ Κω - Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης κτιρίου μηχανοστασίου και περιβάλλοντος χώρου - Μελέτη Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αντλιοστασίου με γερανογέφυρα».

09/05/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Ανάγκη αναβολής δημοπρασιών της 10ης Μαϊου 2016, λόγω γενικευμένων προβλημάτων στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ».

09/05/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Τι επιβάλλει το συµπληρωµατικό µνηµόνιο».

09/05/2016  

Εισηγήσεις της Ενημερωτικής Εκδήλωσης του ΥΠΕΞ στις 22/04/2016 με θέμα: «Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας».

09/05/2016  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) μέχρι και 13 Μαΐου 2016.

09/05/2016  

Δελτίο Τύπου του ΟΕΕ με θέμα: «Συνέχιση αποχής λογιστών από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων».

06/05/2016  

Πρόγραμμα της Ημερίδας της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με θέμα: «Η Εταιρική Ευθύνη στο Διεθνές Νομικό Περιβάλλον-Σκέψεις και Προβληματισμοί».

06/05/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ με θέμα: «ΑΣΠ Κω - Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης κτιρίου μηχανοστασίου και περιβάλλοντος χώρου - Μελέτη Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αντλιοστασίου με γερανογέφυρα».

06/05/2016  

Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.

06/05/2016  

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» έως τις 16 .05.2016 και ώρα 17:00.

06/05/2016  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Οι βουλευτές μηχανικοί που τυχόν ψηφίσουν το ασφαλιστικό θα έχουν ονοματεπώνυμο – το ΤΕΕ καλεί σε κινητοποιήσεις», με την οποία καλεί όλους τους μηχανικούς να συμμετέχουν στην Γενική Απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό που προκήρυξε ήδη η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την Παρασκευή 6 Μαΐου και το Σάββατο 7 Μαΐου.

05/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1055/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους».

05/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1051/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει», με την οποία ορίζεται το τέλος Φεβρουαρίου του 2017 ως ο χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2016.

05/05/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αστικών αποβλήτων».

05/05/2016   Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.
05/05/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1049/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013».

05/05/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  με θέμα: «Σημαντικότατα προβλήματα στις πληρωμές έργων ΝΑΤΟ - Κίνδυνος πλήρους ανατροπής του status των τελευταίων 60 ετών».

05/05/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή για την Δήλωση Ειδικού Φόρου 15% επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.)».

04/05/2016   Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».
04/05/2016  

Έγγραφο της ΓΓΔΕ με θέμα: «Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κλπ εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2014».

04/05/2016   Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Ν.Δελχί.
04/05/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
04/05/2016   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
04/05/2016   Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.
04/05/2016  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) μέχρι και 06 Μαΐου 2016.

04/05/2016   Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 04 έως 06 Μαΐου 2016.
04/05/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Μάιο». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός Μαΐου 2016».

04/05/2016  

Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς  σε Ημερίδα στις 10/05/2016 στην Αθήνα με θέμα: «Η Εταιρική Ευθύνη στο Διεθνές Νομικό Περιβάλλον-Σκέψεις και Προβληματισμοί».

27/04/2016   Ο ΣΑΤΕ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
27/04/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Έγγραφο της ΕΥΣ/ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ με θέμα: "Οριστικοποίηση συντελεστών αναθεώρησης του Ν.3669/08, άρθρο 54" με το οποίο δίδονται πληροφορίες στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Ε.Π. και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και Ειδικές Υπηρεσίες για  την εκκρεμότητα της οριστικοποίησης των συντελεστών αναθεώρησης.

27/04/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΟΑΕΔ με θέμα: «Δύο πανομοιότυπες πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα εργολήπτη για την παροχή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο λειτουργίας μίας ομάδας που θα συγκροτηθεί από τον ΟΑΕΔ δυνάμει του άρθρου 129 του Ν.3669/2008 για τις ανάγκες των έργων "ΚΥΡΑΚΑΛΗ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ" και "ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ"».

27/04/2016  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση για της αιτήσεις στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ» μέχρι την 24η Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.

27/04/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Γραφείο Προϋπολογισμού: Ποιοι κίνδυνοι απειλούν την ανάπτυξη» - Τριμηνιαία Έκθεση Ιανουάριος - Μάρτιος 2016 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

27/04/2016  

Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.».

26/04/2016   Πρόταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020. (Βλ. και συμμετοχή ΣΑΤΕ).
26/04/2016   Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας» έως τις 06.05.2016 και ώρα 14:00.
26/04/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο».

26/04/2016   Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και συναλλαγών».
26/04/2016   Ανακοίνωση του ΤΕΕ σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 25 Απριλίου έως 03 Μαΐου 2016.
25/04/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Συμμετοχή ΣΑΤΕ στην δημόσια διαβούλευση επί του σ.ν. με θέμα: «ΒΙΒΛΙΟ IV. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»». Συνημμένη η από 12/02/2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ.

22/04/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με θέμα: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας».

22/04/2016   Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Αρμενίας.
22/04/2016   Από σήμερα το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ Κρήτης λειτουργεί σε νέα διεύθυνση: Δικαιοσύνης 21, 712 02 Ηράκλειο.
22/04/2016   Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
22/04/2016  

Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπράτησης) από 25 έως 29 Απριλίου 2016.

22/04/2016  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. Σπίρτζη με θέμα: «Σχέδιο Νόμου με θέμα: «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Βιβλία I,II,III)»».

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 

 

 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Συνεργάτες - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα
    - Καταστατικό - Αγγελίες  - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
    - Φωτογραφίες - Ασφάλεια & Υγεία - Συναντήσεις  
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς  - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις  - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα  - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ  - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Χρηματοδοτήσεις Έργων      
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική ΑναζήτησηN - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη ΑναζήτησηN - Λοιπές Εκδόσεις 
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia