Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015
������ ������������� �� mail �� �������������� ��������������� ��� ���������

 
 

Ενδιαφέρουν

 

Κατάργηση ΦΠΑ στις πληρωμές Δ. Ε.
Λοιπά Φορολογικά Ζητήματα
New

New Συνδρομές 2015 - Τραπεζικοί Λογαριασμοί ΣΑΤΕ

Ν.4281/2014-ΠΔ για νέο Μητρώο

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα New

Κατώτατα/Ανώτατα Όρια

Ρυθμίσεις Υφιστάμενου ΜΕΕΠ

Νέες Οδηγίες της Ε.Ε. στις ΔΗ.ΣΥ.

Κατάργηση Πρόσθ. Εγγυήσεων

Προβλήματα έργων ΕΠΠΕΡΑΑ New

Αναστολή ορισμένων ΕΤΕΠ

Φορ/κές υποχ/σεις Ιανουαρίου New

New Ν.4313/2014- Αναθεώρηση τιμών

Κρατήσεις υπέρ τρίτων New

Δημοπρασίες Μελετοκατασκευών

Επιτόκιο προκαταβολής

Εγχειρίδιο Κώδικα Δ.Δ. New

Νέες Πρότυπες Διακηρύξεις New

Εγγραφή σε ΕΟ-Γνωμοδότηση

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
27/01/2015   Η σύνθεση της νέας Κυβέρνησης.
27/01/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιοι είναι οι 300 της νέας Βουλής».

27/01/2015  

Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών/Δ/νση Β8 με θέμα: «Eνδιαφέρον Iορδανικού ομίλου εταιρειών για συνεργασία με Έλληνες επαγγελματίες του τεχνικού κλάδου».

27/01/2015  

Επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδα στην Τζέντα με θέμα: «Παγκόσμιο Φόρουμ για την Ανταγωνιστικότητα (Global Competitiveness Forum – GCF) – Σαουδαραβικός Οργανισμός για Προσέλκυση Αλλοδαπών Επενδύσεων (SAGIA – Saudi Arabian General Investment Authority)».

27/01/2015  

Τί ζητούν οι παραγωγικοί φορείς από τη νέα κυβέρνηση. Δηλώσεις του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στην εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. (27-01-2015)

27/01/2015  

Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΚΑ με θέμα: «Δημιουργία «Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών».

27/01/2015   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 27.01.2015.
27/01/2015   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ  27.01.2015.
27/01/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1024/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

26/01/2015  

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «ΕΤΕΑΝ: Δράσεις με τη συμμετοχή τραπεζών για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών των μμε»

26/01/2015   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
26/01/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κράτησης υπέρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)» σε συνέχεια του από 15.01.2015 ενημερωτικού του σημειώματος.

26/01/2015   Διεθνείς Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί στη Σαουδική Αραβία.
26/01/2015  

Eσπερίδα με θέμα: «Καινοτόμα δομικά υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης» πραγματοποιεί το Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 17:30 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Hilton Athens,αίθουσα Thalia 4)

26/01/2015  

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία παρατείνεται έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2015 η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας).

26/01/2015  

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Ορισμός Υπεύθυνων Λογαριασμών, καθορισμός των καθηκόντων αυτών για τις πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ−καθορισμός δικαιολογητικών».

26/01/2015  

Εγκύκλιος 01/2015 του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση Ν.4313/2014».

26/01/2015  

Εγκύκλιος 30/2014 του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών-Η/Μ Εγκαταστάσεις Εργων Οδοποιίας - Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών».

26/01/2015   Συχνές Ερωταπαντήσεις για την υποβολή των Ε9 για τα έτη 2015 και 2016, όπως δημοσιεύθηκαν από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ.
22/01/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Συγκρότηση Δ.Σ. ΕΤΑΑ και Δ.Ε. Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ».

21/01/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρίες-Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Σύγκληση Περιφερειακής Συνέλευσης και Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

21/01/2015   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.».
21/01/2015   ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ 5679/19.01.2015 χρηματοδότηση και κατανομή έργων ΕΣΠΑ (ΘΗΣΕΑΣ/ΕΕΤΑΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
21/01/2015   Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 21.01.2015.
20/01/2015   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
19/01/2015   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συμπλήρωση/Επαλήθευση Στοιχείων Μελών ΣΑΤΕ».
19/01/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόπος υποβολής αντιγράφων δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων».

16/01/2015   Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ  με θέμα: «Παράταση υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014».
16/01/2015  

Διεθνής Εκθεση "Τhe Big 5 Saudi" στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας 9-12 Μαρτίου 2015 - Δήλωση Συμμετοχής.

16/01/2015  

Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός δείγματος ελέγχου υποθέσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων».

16/01/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1011/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)»

16/01/2015  

Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015» .

15/01/2015   Διεθνείς Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί στη Σαουδική Αραβία και στο Ομάν.
15/01/2015  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από 1-1-2015» .

15/01/2015  

ΕΠΕΙΓΟΝ - Επισημαίνουμε στα Μέλη την παράγραφο 3.3 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 6 της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με την οποία τα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων (όπως π.χ. η βεβαίωση εγγραφής σε εργοληπτική οργάνωση, στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ενημερότητα πτυχίου) που υποβάλλονται στις δημοπρασίες γίνονται αποδεκτά είτε όταν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο είτε όταν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, που τροποποίησε το άρθρο 11 του Ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Επισημαίνουμε ότι η εγκυρότητα των παραπάνω ιδιωτικών εγγράφων δεν καλύπτεται πλέον με υπεύθυνη δήλωση γνησιότητάς τους, οπότε όποιος μετέχει με τέτοια δήλωση κινδυνεύει να αποκλεισθεί.

14/01/2015   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
13/01/2015  

Έγγραφο του Γενικού Προξενείου Νέας Υόρκης με θέμα: «Σεμινάριο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών (20-22 Απριλίου 2015)».

13/01/2015

 

Έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Σαουδαραβικό Υπουργείο Μεταφορών – Διεθνείς Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί για κατασκευή οδικών αρτηριών, γεφυρών και τούνελ».

13/01/2015  

Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών.

12/01/2015   Διεθνής Έκθεση Κατασκευών & Αρχιτεκτονικής "MosBuild 2015" στη Μόσχα.
12/01/2015  

Ξορκίζει τις δεύτερες κάλπες η αγορά. Δηλώσεις του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στην εφημερίδα Η ΑΠΟΨΗ. (10-01-2015)

12/01/2015  

Εγγραφο του ΥΠΟΙΚ/Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων με θέμα: «Περί της υπαγωγής επιχειρήσεων στην υποχρέωση του άρθρου 21 (συνδεδεμένα πρόσωπα) του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας"».

12/01/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Κινδυνεύουν - λόγω κωλυσιεργίας - να κηρυχθούν παράνομες οι δημοπρατήσεις έργων από την 1η Ιανουαρίου».

12/01/2015  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

12/01/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Με διακοπή και απένταξη των έργων από το ΕΣΠΑ, απειλεί η ταυτόχρονη κατάργηση πληρωμής ΦΠΑ από δημόσιες υπηρεσίες και η κατακράτηση του οφειλόμενου προς επιστροφή ΦΠΑ».

12/01/2015  

Εγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015».

12/01/2015  

Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα».

12/01/2015  

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται στην υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 από 1-31 Ιανουαρίου εκάστου έτους στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των ετησίων αδειών όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο αδειών.

12/01/2015  

Εγκύκλιος 28/2014 του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

12/01/2015  

Εγκύκλιος 27/2014 του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών».

09/01/2015  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ και τον Υπουργό ΑΑΝ με θέμα: «Ηλεκτρονική Δημοπράτηση Έργων και Στάδια Κατάθεσης Προσφορών» και η συνημμένη σε αυτή Επιστολή.

08/01/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οξύτατα προβλήματα από την μη επιστροφή καταβληθέντος ΦΠΑ κατόπιν της κατάργησης ΦΠΑ σε πληρωμές μίας κατηγορίας υφισταμένων Δημοσίων Έργων».

07/01/2015  

Απόφαση Υφυπουργού ΑΑΝ με θέμα: «Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων (Ν.4314/2014)».

07/01/2015  

Νεότερο Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Φορολόγηση αφορολογήτων αποθεματικών» και η αναφερόμενη σε αυτό ΠΟΛ 1264/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013». (Βλ. και τα σχετικά ενημερωτικά στις 29/8/2013, 16/12/2013 και 8/1/2014 καθώς και τις σχετικές ΠΟΛ 1007/2013 και ΠΟΛ 1143/2014).

05/01/2015  

Οι πολιτικές εξελίξεις βάζουν στην κατάψυξη έργα και διαγωνισμούς. Δηλώσεις του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στην εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. (04-01-2015)

05/01/2015  

Σε προεκλογική ομηρία έργα άνω των 5 δισ. ευρώ. Δηλώσεις του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στην εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (03-01-2015)

05/01/2015  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1003/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

05/01/2015  

Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α (ΕΝΦΙΑ) του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, ετών 2015 και εποµένων».

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 
 
 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις N

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Σύμβουλοι - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα
    - Καταστατικό - Αγγελίες - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
      - Ασφάλεια & Υγεία    
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις N - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική ΑναζήτησηN - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση N  
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς   Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση  
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia