Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


Σεμινάρια ΣΑΤΕ
 
01/11/2011  

Εισήγηση Σεμιναρίου ΣΑΤΕ με θέμα: «H νέα πραγματικότητα στην Προ-Πτωχευτική διαδικασία. Απόπειρα εξυγίανσης των επιχειρήσεων από την τροποποίηση των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/07)».

19/10/2011  

Σεμινάριο ΣΑΤΕ με θέμα: «H Νέα Πραγματικότητα από την τροποποίηση των διατάξεων του προπτωχευτικού δικαίου (το γνωστό και ως «άρθρο 99») του Πτωχευτικού Κώδικα» - Δήλωση Συμμετοχής.

24/03/2011  

Εισήγηση Σεμιναρίου ΣΑΤΕ με θέμα: «Μύθοι και Πραγματικότητα από την εμπειρία εφαρμογής των διατάξεων περί Συνδιαλλαγής (άρθρο 99) του Πτωχευτικού Κώδικα».

14/03/2011  

Σεμινάριο ΣΑΤΕ με θέμα: «Μύθοι και Πραγματικότητα από την εμπειρία εφαρμογής των διατάξεων περί Συνδιαλλαγής (άρθρο 99) του Πτωχευτικού Κώδικα» - Δήλωση Συμμετοχής.

04 - 05/2007

 

Διοργάνωση σεμιναρίων με θέματα:
Νέες Διατάξεις Φορολογίας Τεχνικών – Οικοδομικών Εταιριών.
Φορολογικός έλεγχος τεχνικών εταιριών.
Φ.Π.Α. Ακινήτων (Ν. 3427/2005).
Σ.Δ.Ι.Τ..

10/2004

 

Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα: «Ασφάλεια Στα Τεχνικά Έργα» σε συνεργασία με τη MANAGEMENT FORCE.

10–12/2003  

Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα: «Ασφάλεια Στα Τεχνικά Έργα» σε συνεργασία με τη MANAGEMENT FORCE.

09/2003  

Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα: «Ασφάλεια Στα Τεχνικά Έργα» σε συνεργασία με τη MANAGEMENT FORCE.

02/1997  

Διοργάνωση σεμιναρίου σε συνεργασία με το ΚΕΔΕ με θέμα: «Ασφαλτικά οδοστρώματα» .

01/1997  

Διοργάνωση σεμιναρίων Φορολογικού – Λογιστικού περιεχομένου (Φορολογία Εισοδήματος, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Αναλυτική Λογιστική).

11–12/1996  

Διοργάνωση επιδοτούμενων σεμιναρίων στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος GESTIQUAL (κοινοτική πρωτοβουλία ADAPT) σε συνεργασία με την MEDIT AE και το ΚΕΚ ΨΗΦΙΟΝ με θέμα «Διασφάλισης Ποιότητας Στην Κατασκευή Τεχνικών Έργων».

11/1996  

Διοργάνωση σεμιναρίων Φορολογικού – Λογιστικού περιεχομένου (Φορολογία Εισοδήματος, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Αναλυτική Λογιστική).

05/1996  

Συνδιοργάνωση διήμερου σεμιναρίου με το ΙΔΙΠ και τον ΣΕΓΜ με θέμα: «Προσέγγιση Ποιότητας Στην Παράγωγη Τεχνικών Έργων. Ευρωπαϊκή εμπειρία – Ελληνικές προοπτικές».

06/1996  

Συνδιοργάνωση με την εταιρία τσιμέντων «ΤΙΤΑΝ ΑΕ» σεμινάριο με θέμα: «Εβδομάδα Τεχνολογίας Σκυροδέματος».

12/1995  

Συνδιοργάνωση με τον Διεθνή Όμιλο SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE ειδικού σεμιναρίου με θέμα «ISO 9000 για Εργοληπτικές Επιχειρήσεις».

05–06/1994  

Διοργάνωση σεμιναρίου μετεκπαίδευσης Μηχανικών Τεχνικών Εταιριών σε θέματα Εργαστηριακού Ελέγχου Ποιότητας Υλικών.

06/1994  

Συνδιοργάνωση με το ΕΛΚΕΠΑ σειρά σεμιναρίων πληροφορικής με θέματα:
Λειτουργία και χρήση Η/Υ με MS-DOS και
Microsoft Windows

05/1994  

Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Συμμετοχή Των Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών Σε Έργα Της Ανατολικής Ευρώπης Και Των Χώρων Του Λομε»

09–11/1991  

Διοργάνωση σεμιναρίου ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων με οικονομική ενίσχυση από το ΕΚΤ και τον ΟΑΕΔ με τα ακόλουθα θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης:
Διοίκηση τεχνικών έργων για Μηχανικούς & Υπομηχαχικούς
Γραμματειακή υποστήριξη τεχνικών εταιριών & εργοταξίου
Οικονομική & Λογιστική οργάνωση και διαχείριση τεχνικών εταιριών
Διοίκηση τεχνικών έργων για Μηχανικούς & Υπομηχανικούς.

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english