Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Αγγελίες Μελών
 

Α/Α: 258_2023
Τεχνική Εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε./Τ.Ε. με εργοταξιακή εμπειρία για Δημόσια Έργα. Εργασία με έδρα Αθήνα & ολιγοήμερα ταξίδια στις Κυκλάδες. Απαιτείται γνώση Διαχείρισης Δημοσίων Έργων (Λογαριασμοί, Επιμετρήσεις, Προμήθειες, Διαπραγματεύσεις, Χρονοδιάγραμμα, Διαδικασίες). Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 257_2023
Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε./Τ.Ε. για Δημόσια Οικοδομικά Έργα σε Άμφισσα & Αθήνα. Απαιτείται εργοταξιακή εμπειρία, καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων & δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθήνας. Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 256_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά  εργοδηγό με εμπειρία, για έργα υδραυλικά και οδοποιίας, περιοχής εντός Αττικής.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 255_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες για έργα αποχέτευσης και ασφαλτοστρώσεων περιοχής εντός Αττικής.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 254_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε ανατρεπόμενα.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 253_2023
Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτοστρώσεις για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 252_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για τσάπα, jcb, φορτωτές, με δίπλωμα και εμπειρία για έργα αποχέτευσης περιοχής εντός Αττικής.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 251_2023
Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός , για εργασία σε εργοτάξιο δημόσιου έργου στην Αίγινα.
 Αποστολή Βιογραφικών : domost@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/11/2023)


Α/Α: 250_2023
Από μεγάλη τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε επιμετρήσεις & σύνταξη λογαριασμών κτιριακών έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: yianiskan@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/11/2023)


Α/Α: 249_2023
Ζητούνται ΜΕΚ τουλάχιστον Γ’ βαθμίδας για την κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, για στελέχωση εταιρείας.
Αποστολή σχετικών στοιχείων (βιογραφικό ή/και ΜΕΚ, κτλ) στο techoffice.skg@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/11/2023)


Α/Α: 248_2023
Η εταιρία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ζητά εργοδηγό για την περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Λαμία. Αρμοδιότητες: Διαχείριση εργοταξίου, Υποστήριξη τεχνικού γραφείου εργοταξίου, Συντονισμός Εργασιών, Διαχείριση προσωπικού, παρακολούθηση εργασιών. Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη προϋπηρεσία 2-5 ετών σε έργα οδοποιίας και συγκοινωνιακά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211-0010101
Αποστολή βιογραφικών στο email: social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/11/2023)


Α/Α: 247_2023
Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Μηχανικός με σχετική εμπειρία, για εργασία σε εργοτάξιο δημόσιου έργου εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: domost@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/11/2023)


Α/Α: 246_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε./Τ.Ε. με τριετή εργοταξιακή εμπειρία σε Δημόσια Έργα. Έδρα Αθήνα & ολιγοήμερα ταξίδια στις Κυκλάδες. Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office. Απαιτείται γνώση Διαχείρισης Δημοσίων Έργων (Λογαριασμοί, Επιμετρήσεις, Προμήθειες, Διαπραγματεύσεις, Χρονοδιάγραμμα, Πιστοποιήσεις, Διαδικασίες).
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/11/2023)


Α/Α: 245_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε./Τ.Ε. για Δημόσια Οικοδομικά Έργα σε Άμφισσα & Αθήνα. Απαιτείται πενταετή εργοταξιακή εμπειρία, καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων & δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθήνας. Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/11/2023)


Α/Α: 244_2023
Ζητείται υπεύθυνη/ος για πλαισίωση του τμήματος δημοπρασιών μεγάλης τεχνικής εταιρείας της Αττικής. Απαραίτητα προσόντα, η εμπειρία σε υποβολές διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η τήρηση αρχείου ΜΕΕΠ και Ενημερότητας πτυχίου, η παρακολούθηση των διαδικασιών, η γνώση έκδοσης εγγυητικών επιστολών από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η ικανότητα εργασίας κάτω από προθεσμίες.
Για βιογραφικά παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο παρακάτω email: nasos.t@outlook.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/11/2023)


Α/Α: 243_2023
Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για εργασία γραφείου στην Αθήνα.
Απαραίτητα προσόντα:
- Εμπειρία σε επιμετρήσεις δημοσίων έργων.
- Γνώση προγραμμάτων Η/Υ.
- Επιθυμητή εμπειρία σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.
Στοιχεία επικοινωνίας: domost@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/11/2023)


Α/Α: 242_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανικό εργοταξίου για επίβλεψη σε μηχανολογικά έργα Σωληνώσεων και Δεξαμενών κυρίως σε Διυλιστήρια.
Απαραίτητα προσόντα:
• 7 - 9ετή εμπειρία
• Γνώση της νομοθεσίας και των API 650/653 & ASME codes
• Γνώση των προγραμμάτων Autocad & Microsoft Office
Προσφέρεται θέση πλήρους απασχόλησης σε ένα δυναμικά και εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr.mallionda@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 07/11/2023)


Α/Α: 241_2023
Η AlphaDelta Constructions AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 10ετή εμπειρία στη διεύθυνση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 06/11/2023)


Α/Α: 240_2023
Η AlphaDelta Constructions AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5ετή εμπειρία για έργα εκτός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 06/11/2023)


Α/Α: 239_2023
Η AlphaDelta Constructions AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά έμπειρο Εργοδηγό σε κτιριακά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και ξενοδοχειακά εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 06/11/2023)


Α/Α: 238_2023
Η AlphaDelta Constructions AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με 10ετή κατασκευαστική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 06/11/2023)


Α/Α: 237_2023
Η AlphaDelta Constructions AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Έμπειρο Πολιτικό Μηχανικό για δημόσια έργα.
Με γνώση προγράμματος ACE, εμπειρία σε σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμών κτλπ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 06/11/2023)


Α/Α: 236_2023
Η AlphaDelta Constructions AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Πολιτικό Μηχανικό/Εργοταξιάρχη για έργα στη Βόρεια Ελλάδα.
Επιθυμητή η εμπειρία σε αναστηλώσεις και διατηρητέα κτήρια.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 06/11/2023)


Α/Α: 235_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου, για παρακολούθηση έργων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για πλήρη απασχόληση.
Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση και παρακολούθηση έργων (διαχείριση προσωπικού, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων & κανονισμών)
• Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
• Σύνταξη ημερήσιου δελτίο έργου και τακτοποίηση αρχείου έργου
Aπαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• 3 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
• Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad ) και MS, WORD, EXCEL
• Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6942670261
Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2023)


Α/Α: 234_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, έναν Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ για θέση γραφείου πλήρους απασχόλησης.
Aπαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ
• Άριστη γνώση Microsoft office
• Καλή γνώση Autocad
• Γνώση και σύνταξη Λογαριασμών- Πιστοποιήσεων
• Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς (Συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – σύνταξη τεχνικής & οικονομικής προσφοράς – δικαιολογητικά κατακύρωσης – σύμβαση)
• Σύνταξη συμφωνητικών
• Σύνταξη αλληλογραφίας και επικοινωνία με Επιβλέπουσες Υπηρεσίες
• Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
Προαιρετικά προσόντα:
- Γνώση αγγλικών
- Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6942670261
Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2023)


Α/Α: 233_2023
Η Meccanica Group Α.Ε., με ηγετική θέση στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά να προσλάβει για την περιοχή των Χανίων, Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό.
Προφίλ Υποψηφίου:
Κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση Ms Office
Τουλάχιστον 3 έτη σχετική προϋπηρεσία
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Αποτελεσματικότητα στην τήρηση προθεσμιών και στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων
Aναλυτική και κριτική σκέψη
Η εταιρεία προσφέρει:
Εργασία πλήρους απασχόλησης
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση
Χορήγηση αυτοκινήτου για τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου

Αποστολή βιογραφικών: hr@meccanica.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2023)


Α/Α: 232_2023
Η Meccanica Group Α.Ε., με ηγετική θέση στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά να προσλάβει για την περιοχή των Χανίων, Πολιτικό Μηχανικό .
Προφίλ Υποψηφίου:
Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση Ms Office
Τουλάχιστον 3 έτη σχετική προϋπηρεσία
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Αποτελεσματικότητα στην τήρηση προθεσμιών και στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων
Αναλυτική και κριτική σκέψη
Η εταιρεία προσφέρει:
Εργασία πλήρους απασχόλησης
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών: hr@meccanica.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2023)


Α/Α: 231_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ, ΤΕΙ) για τα έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία.
Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρακολούθηση, η οργάνωση και ο συντονισμός των εργασιών.
Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης, γνώση προγραμμάτων Autocad και Microsoft Office, γνώση τοπογραφικών μηχανημάτων (χωροβάτης, κ.λπ.).
Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com

(Καταχωρήθηκε στις 31/10/2023)


Α/Α: 230_2023
Από Ανώνυμη Κατασκευαστική εταιρεία ζητούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε έργα περιοχής Φιλοθέη - Κηφισιά:

Α) Χειριστές ανυψωτικών μέσων

Β) Οδηγοί (Ε κατηγορίας) για επικαθήμενα – νταλίκες

Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr – τηλ. επικοινωνίας : 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 31/10/2023)


Α/Α: 229_2023
Ο όμιλος ΤEDRA, με έδρα τη Λάρισα, αναζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα υδραυλικά - υποδομής (δίκτυα αποχέτευσης σε κατοικημένες περιοχές, κατασκευή αντλιοστασίων λυμάτων), για τη θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer), στον Νομό Ιωαννίνων.
Απαραίτητα προσόντα:
•    Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνικής σχολής ή αντίστοιχης ΤΕΙ
•    Ελάχιστη 3 έτη εργοταξιακή εμπειρία
•    Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
•    Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
•    Συνέπεια, οργάνωση, δυναμισμός
•    Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
•    Δυνατότητα εγκατάστασης σε εργοτάξια εκτός έδρας
•    Συστάσεις απαραίτητες
Περιγραφή καθηκόντων:
•  Μηχανικός κατασκευής Δημοσίου έργου (έργο αποχέτευσης)
Παροχές:
Πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών: hr@tedraco.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 228_2023
Ο όμιλος ΤEDRA, με έδρα τη Λάρισα, αναζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα υδραυλικά - υποδομής (δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής ), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer), στον Νομό Μεσσηνίας.
Απαραίτητα προσόντα:
•    Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνικής σχολής ή αντίστοιχης ΤΕΙ
•    Ελάχιστη 3 έτη εργοταξιακή εμπειρία
•    Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
•    Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
•    Συνέπεια, οργάνωση, δυναμισμός
•    Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
•    Δυνατότητα εγκατάστασης σε εργοτάξια εκτός έδρας
•    Συστάσεις απαραίτητες
Περιγραφή καθηκόντων:
•  Μηχανικός κατασκευής Δημοσίου έργου (έργο υποδομής ύδρευσης - αποχέτευσης)
Παροχές:
Πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών: hr@tedraco.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 227_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία, για έργα υδραυλικά και οδοποιία, περιοχής εντός Αττικής.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 226_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες για έργα αποχέτευσης και ασφαλτοστρώσεων περιοχής εντός Αττικής.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 225_2023
Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτοστρώσεις για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 224_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για τσάπα, jcb, φορτωτές, με δίπλωμα, για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 223_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε ανατρεπόμενα.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 222_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Μηχανικό με εμπειρία για την εκτέλεση έργων σε εργοτάξια.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333
email: info@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/10/2023)


Α/Α: 221_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Μηχανικό με εμπειρία, στις πιστοποιήσεις, στη σύνταξη επιμετρήσεων και στην εκπόνηση δημοπρασιών, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ Δημοσίων Έργων.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333
email: info@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/10/2023)


Α/Α: 220_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων και στην επίβλεψη και εκτέλεση έργων σε εργοτάξιο.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333
email: info@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/10/2023)


Α/Α: 219_2023
Ζητείται πολιτικός μηχανικός ή τοπογράφος με εμπειρία σε δημόσια έργα και γνώση εργολήπτη για απασχόληση σε τεχνική εταιρεία περιοχής Αμπελοκήπων.

Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/10/2023)


Α/Α: 218_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό για Δημόσια Οικοδομικά Έργα με δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθήνας. Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office. Απαιτείται δεκαετή εργοταξιακή εμπειρία και πολύ καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/10/2023)


Α/Α: 217_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε./Τ.Ε. με τριετή εργοταξιακή εμπειρία σε Δημόσια Έργα. Έδρα Αθήνα & ολιγοήμερα ταξίδια στις Κυκλάδες. Απαιτείται γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office. Απαιτείται γνώση Διαχείρισης Δημοσίων Έργων (ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Επιμετρήσεις, Προμήθειες, Διαπραγματεύσεις, Χρονοδιάγραμμα, Πιστοποιήσεις, Διαδικασίες).
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/10/2023)


Α/Α: 216_2023
H Meccanica Group Α.Ε., ηγέτιδα εταιρεία στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εταιρεία οικοδομικών ικριωμάτων αναζητά να προσλάβει στην Κύπρο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
Προφίλ Υποψηφίου:
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας
Κάτοχος άδειας οδήγησης β΄κατηγορίας
Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και μπόνους αποδοτικότητας
Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
Χορήγηση αυτοκινήτου για τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου
Αποστολή βιογραφικών: hr@meccanica.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/10/2023)


Α/Α: 215_2023
Η ΤΕΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Εργοταξιάρχη Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ για έργο ανέγερσης χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα/ ή σχετικό αντικείμενο, καθώς και των συνοδών τεχνικών έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλήρης αντίληψη και σχεδιασμός υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου
Υπεύθυνος εργοταξίου και επικοινωνίας με την επιβλέπουσα αρχή/ ΚτΕ
Πιστοποιήσεις έργου, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, αλληλογραφία έργου κλπ.
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και τμηματικών προθεσμιών
Καθημερινός συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
Τήρηση κανόνων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας και υγιεινής
Παρακολούθηση πιστοποιήσεων υπεργολάβων και έρευνας αγορών
Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
Σύνταξη/ επίβλεψη μητρώου έργου
Συστηματική ενημέρωση διοίκησης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Διοικητικές Ικανότητες
Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
Πολύ καλή γνώση Autocad, Microsoft Office
Γνώση της νομολογίας κατασκευής δημοσίων έργων.
Δίπλωμα οδήγησης
Παροχές:
Διαμονή
Αυτοκίνητο
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/10/2023)


Α/Α: 214_2023
Ζητούνται ΜΕΚ τουλάχιστον Γ’ βαθμίδας για την κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, για στελέχωση εταιρείας.
Αποστολή σχετικών στοιχείων (βιογραφικό ή/και ΜΕΚ, κτλ) στο techoffice.skg@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2023)


Α/Α: 213_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις έργων, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2023)


Α/Α: 212_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι, ως Εργοταξιάρχες με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων έργων, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αστικών αναπλάσεων εντός Αττικής.
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ), αποτυπώσεων – χαράξεων (total station, GNSS κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2023)


Α/Α: 211_2023
Από κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων έργων με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, για στελέχωση του τμήματος υποστήριξης έργων της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office και σχεδιαστικών προγραμμάτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2023)


Α/Α: 210_2023
Η GDM Assets, με έδρα στην Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, αναζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό AEΙ με 3+ χρόνια προϋπηρεσία, Υπεύθυνο Εργοταξίου, αναφερόμενος/η στον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας.
Απαραίτητα προσόντα
Ελάχιστη προϋπηρεσία 3+ έτη σε δημόσια έργα, με γνώση των απαραίτητων διαδικασιών και αλληλογραφίας του έργου (επιμετρήσεων, αναλύσεις τιμών, σύνταξη ΑΠΕ, κ.λπ.)
Άριστη γνώση βασικών εφαρμογών Η/Υ (MS Office), MS Project, CAD, Αγγλικής γλώσσας
Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνία
Αναλυτική σκέψη
Καθήκοντα
Οργάνωση και συντονισμός του προσωπικού του Έργου
Συμβατική διαχείριση του Έργου
Υποβολή των εγγράφων (μηνιαίες πιστοποιήσεις, εκθέσεις προόδου έργου, επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος, επιστολές ενημέρωσης και διεκδίκησης συμπληρωματικών συμβάσεων ή πρόσθετων εργασιών)
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου
Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων του έργου
Παρακολούθηση της προόδου του έργου και την ολοκλήρωσή του εντός του προϋπολογισμού
Παρακολούθηση, σύνταξη προσφορών και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας του έργου
Συμμετοχή σε σύνταξη μελετών για επενδυτικές πρωτοβουλίες της εταιρίας (π.χ., αναπτυξιακοί νόμοι, ΕΣΠΑ, ιδιωτικές οικοδομές)
Παροχές
Προοπτικές ανέλιξης σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του χώρου
Ανταγωνιστικό σταθερό μηνιαίο μισθό και ιδιωτική ασφάλιση
Εταιρικό τηλέφωνο
Εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος και ετήσιο μπόνους (μετά την πάροδο του πρώτου έτους πρόσληψης) σε περίπτωση κερδοφορίας της εταιρίας
Αποστολή βιογραφικών: Info@gdmassets.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/10/2023)


Α/Α: 209_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργα της στο νομό Αττικής:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, σύνταξη επιμετρήσεων .
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6983511-13
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 208_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργα της στο νομό Αττικής:
Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό ή Τ.Ε.Ι., με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, έργων υποδομής) με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, σύνταξη επιμετρήσεων.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6983511-13
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 207_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργα της στο νομό Αττικής:
Εργοδηγό με εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, έργων υποδομής) με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών και τον συντονισμό συνεργείων.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6983511-13
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 206_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργα της στο νομό Αττικής:
Χειριστές με εμπειρία στην κατασκευή έργων αποχέτευσης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, για εκσκαφείς ,μικρούς εκσκαφείς, jcb, φορτωτάκια (bobcat).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6983511-13
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 205_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργα της στο νομό Αττικής:
Οδηγούς με δίπλωμα Δ’ ή Ε΄τάξης με εμπειρία σε χωματουργικά ανατρεπόμενα φορτηγά.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6983511-13
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 204_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργα της στο νομό Αττικής :
Τεχνίτες και εργάτες με εμπειρία στην κατασκευή έργων αποχέτευσης, ύδρευσης, φυσικού αερίου.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6983511-13
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 203_2023
Από τεχνική εταιρεία δημοσίων έργων με έδρα τα Χανιά, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Τ.Ε. ή Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε./Τ.Ε για πλήρη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ipodomi.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες 6976600933

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 202_2023
Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ με έδρα το Μαρούσι Αττικής, αναζητά Μηχανικό ΑΕΙ / ΤΕΙ για το τμήμα Διαγωνισμών και Προσφορών.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Έλεγχος εγγράφων διαγωνισμού, κατανόηση αντικειμένου εργασίας και δικαιολογητικών συμμετοχής.
• Σύνταξη προμετρήσεων και κοστολογήσεων.
• Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και καταληκτικών ημερομηνιών.
• Επικοινωνία και αλληλογραφία με τεχνικές υπηρεσίες, με υπεργολάβους, προμηθευτές και το προσωπικό της εταιρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Τριετή εμπειρία σε τεχνικά έργα βαριάς βιομηχανίας όπως διυληστηριακά, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, ναυπηγεία, έργα υποδομών κλπ
• Προηγούμενη εμπειρία σε τμήμα προσφορών – διαγωνισμών θα εκτιμηθεί.
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, σχεδιαστικών προγραμμάτων AUTOCAD
ΠΑΡΟΧΕΣ
• Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη.
• Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr.mallionda@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 10/10/2023)


Α/Α: 201_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα την Έδεσσα Ν. Πέλλας, ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος και Η/Μ Μηχανικός με καλή γνώση της κατασκευής δημοσίων έργων για εργοτάξια στην Κ. Μακεδονία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitris@axionte.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2023)


Α/Α: 200_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων με έδρα στην Αθήνα, αναζητά Μηχανικούς και Εργοδηγούς με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιά της εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 04/10/2023)


Α/Α: 199_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων με έδρα στην Αθήνα, αναζητά Χειριστές Μηχανημάτων υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6948-361982 & 699-6291589.

(Καταχωρήθηκε στις 04/10/2023)


Α/Α: 198_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων με έδρα στην Αθήνα, αναζητά οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Δ’ ή Ε’ κατηγορίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6948-361982 & 699-6291589.

(Καταχωρήθηκε στις 04/10/2023)


Α/Α: 197_2023
Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία στην εκτέλεση Δημοσίων Έργων .

Αποστολή Βιογραφικών: domost@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/10/2023)


Α/Α: 196_2023
Η εταιρία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ζητά Εργοδηγό για το εργοτάξιό της στη Μαλακάσα Αττικής. Κατ’ ελάχιστον εμπειρία 3-4 ετών σε εργασίες συντήρησης οδού και μικροκατασκευών, εργασίες τοποθέτησης/συντήρησης πινακίδων σήμανσης και διαγραμμίσεις οδών. Η εταιρεία εξασφαλίζει μόνιμο και σταθερό εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό. Αμοιβή ανάλογη με την προϋπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη ΕΡΓ-ΜΑΛ στο θέμα, στο social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/09/2023)


Α/Α: 195_2023
Ζητείται Μηχανικός για κατασκευαστική εταιρεία στη Λάρισα για προμετρήσεις – επιμετρήσεις – σύνταξη λογαριασμών – σύνταξη ΑΠΕ.
Απαραίτητα προσόντα:
• 3ετής εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Γνώση της αγοράς
• Γνώση του προγράμματος Autocad, Ace Hellas ERP, Microsoft Office
• Γνώση της νομοθεσίας
Επιθυμητή η γνώση για τη σύνταξη φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημόσια έργα.
Προσφέρεται θέση πλήρης απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: rizosdouras@yahoo.gr
Τηλ. 2410 536763

(Καταχωρήθηκε στις 27/09/2023)


Α/Α: 194_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 26/09/2023)


Α/Α: 193_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 26/09/2023)


Α/Α: 192_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για έργα κτιριακά, υδραυλικά και ανάπλασης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 26/09/2023)


Α/Α: 191_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία αναζητά χειριστές για τσάπα και φορτωτές με δίπλωμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στο info@elkystis.gr ή να τηλεφωνούν στο 210-6710791 καθημερινές 10:00- 16:00.

(Καταχωρήθηκε στις 20/09/2023)


Α/Α: 190_2023
Η PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ αναζητά Διευθυντή Έργου-Εργοταξιάρχη Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ για έργο δικτύου ύδρευσης για πλήρη απασχόληση στο νομό Λάρισας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλήρης αντίληψη και σχεδιασμός υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου
Υπεύθυνος εργοταξίου και επικοινωνίας με την επιβλέπουσα αρχή/ ΚτΕ
Πιστοποιήσεις έργου, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, αλληλογραφία έργου κλπ.
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και τμηματικών προθεσμιών
Καθημερινός συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
Παρακολούθηση πιστοποιήσεων υπεργολάβων και έρευνας αγορών
Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
Σύνταξη/ επίβλεψη μητρώου έργου
Καθημερινή ενημέρωση διοίκησης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
Άριστη Autocad, Microsoft Office
Γνώση της νομολογίας κατασκευής δημοσίων έργων.
Δίπλωμα οδήγησης
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@pavilion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/09/2023)


Α/Α: 189_2023
Η τεχνική εταιρεία ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ, 5ης τάξης, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για οικοδομικό έργο στην περιοχή Γρεβενών.
Αρμοδιότητες θέσης: Παρακολούθηση του έργου: επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών, συντονισμός συνεργείων και υπεργολάβων, Σύνταξη Επιμετρήσεων-Πιστοποιήσεων, Αλληλογραφία έργου, Διαχείριση προμηθειών κτλ.
Απαιτούμενα Προσόντα:
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
10ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση Ms Office (ιδίως Excel)
Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικού προγράμματος Autocad
Θα εκτιμηθεί η γνώση του προγράμματος διαχείρισης δημοσίων έργων ACE ERP
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
Αποστολή βιογραφικών στο kokkinosatee@kokkinosatee.gr με Κωδ. ERG-GR2023
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 24620-28549, 24620-28201, https://www.kokkinos-atee.gr/el/

(Καταχωρήθηκε στις 15/09/2023)


Α/Α: 188_2023
Η εταιρία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με αντικείμενο τη Συντήρηση Αυτοκινητοδρόμων ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ για την περιοχή της Αγίας Τριάδας, Λαμία.
Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη προϋπηρεσία 2-5 ετών σε έργα οδοποιίας ή/και συγκοινωνιακά.
Αρμοδιότητες:
Βοηθός Εργοταξιάρχη,
Υποστήριξη τεχνικού γραφείου εργοταξίου,
Συντονισμός Εργασιών,
Διαχείριση προσωπικού,
Παρακολούθηση & Επιμέτρηση Εργασιών,
Οργάνωση Φακέλων,
Διαχείριση προμηθειών εργοταξίων.
Η εταιρία παρέχει ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης και προσωπικής εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη ΤΟΠ-ΤΡΙ στο θέμα, στο social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 15/09/2023)


Α/Α: 187_2023
Η Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με αντικείμενο Οδοποιίας, Υδραυλικών & Συντήρησης Οδών ζητά να προσλάβει για το κεντρικό της εργοτάξιο στη Μαλακάσα Αττικής, ΧΕΙΡΙΣΤΗ BOBCAT ή και Οδοστρωτήρα.
Απαραίτητη η κατοχή άδειας Γ κατηγορίας.
Η εταιρεία προσφέρει ένα σύγχρονο, δυναμικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές εξέλιξης σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους, στο social@dionsa.com ή να καλούν στο 211-0010101 (Καθημερινές 09:00 – 16:00)

(Καταχωρήθηκε στις 15/09/2023)


Α/Α: 186_2023
Από κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων έργων με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, για στελέχωση του τμήματος υποστήριξης έργων της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office και σχεδιαστικών προγραμμάτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 185_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό για Δημόσια Οικοδομικά Έργα στην Άμφισσα & στην Αθήνα. Απαιτείται δεκαετής εργοταξιακή εμπειρία και πολύ καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων. Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email:  hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 184_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό (Π.Ε. ή Τ.Ε.) με πενταετή εργοταξιακή εμπειρία για κατασκευή δημοσίων έργων στις Κυκλάδες.
Απαιτείται καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων (λογαριασμοί, αναλυτικές επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ). Απαιτείται πολύ καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email:  hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 183_2023
Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για έργα που εκτελεί στο Νομό Αττικής Τοπογράφο Μηχανικό με 5ετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε έργα υποδομής.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού, εμπειρία στη χρήση τοπογραφικών οργάνων, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών MS Office, Autocad (2D, 3D, κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr με Κωδ. ENG23-CE

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 182_2023
Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε Κατασκευή ή επίβλεψη Υδραυλικών Έργων για έργα που εκτελεί στο Νομό Αττικής.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, Autocad.
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr με Κωδ. ENG23-CE

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 181_2023
Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε Κατασκευή ή επίβλεψη Έργων Οδοποιίας για έργα που εκτελεί στο Νομό Αττικής.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, Autocad.
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr με Κωδ. ENG23-CE

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 180_2023
Από την τεχνική εταιρία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ ζητείται Χειριστής διαστρωτήρα ασφαλτομίγματος (finisher) και ασφαλτοκόπτη (φρέζας) με εμπειρία.
Για την αποστολή Βιογραφικών email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 179_2023
Από την Τεχνικη εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, με έδρα την Λάρισα ζητείται Μηχανικός επίβλεψης - οργανωσης Εργοταξίου πλήρους απασχολησης για το έργο φυσικού αερίου Λιβαδειάς.
Επιθυμητή η εμπειρία σε έργα αερίου ή και ύδρευσης αποχέτευσης.
E-mail επικοινωνίας: info@bermion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/09/2023)


Α/Α: 178_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 4ης τάξης με έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός για εργοτάξιο εντός Θεσσαλονίκης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@energon.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944427869

(Καταχωρήθηκε στις 12/09/2023)


Α/Α: 177_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά: Toπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό για θέση Εργοταξιάρχη στις Σπέτσες (Απαραίτητη η εμπειρία σε διαχείριση και επίβλεψη δημοσίων έργων) και εργοδηγό (Aπαραίτητη η εμπειρία σε υδραυλικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων ).
Αποστολή βιογραφικών στο email: ppsychogios@zitakat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2023)


Α/Α: 176_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι, ως Εργοταξιάρχες με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων έργων, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αστικών αναπλάσεων εντός Αττικής.
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ), αποτυπώσεων – χαράξεων (total station, GNSS κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2023)


Α/Α: 175_2023
Από τεχνική εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις έργων, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2023)


Α/Α: 174_2023
Η εταιρία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό (ΑΕΙ – ΤΕΙ), οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα παρακολούθησης των έργων της εταιρίας.

Αρμοδιότητες:

Επίβλεψη εργασιών, παρακολούθηση έργων της εταιρίας στον τόπο έκτελεσής τους,
Επιμετρήσεις / Πιστοποιήσεις,
Σύνταξη Προσφορών / Κοστολογήσεις,
Διαχείριση Συμβάσεων
Οργάνωση εργασιών.
 

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού.
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ιδιαιτέρως Microsoft Office.
Επιθυμητή η προϋπηρεσία 3-4 ετών σε έργα οδοποιίας ή/και συγκοινωνιακά.


Η εταιρία παρέχει ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης και προσωπικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό με την ένδειξη ΤΟΠ-ΠΑΝ στο θέμα, στο social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 05/09/2023)


Α/Α: 173_2023
Η ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ αναζητά: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ.

Η τοποθεσία εργασίας είναι το κεντρικό εργοτάξιο της εταιρίας στη Μαλακάσα Αττικής.

Συγκεκριμένα η εταιρία αναζητά: 1) Χειριστή κάτοχο άδειας 1Α για μικρά σκαπτικά. 2) Χειριστή κάτοχο άδειας 1Β για μεγάλα σκαπτικά. 3) Χειριστή κάτοχο άδειας 2 για Γερανό - Καλαθοφόρο.

Η εταιρεία προσφέρει ένα σύγχρονο, δυναμικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές εξέλιξης σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, πλήρη απασχόληση, αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους, στο social@dionsa.com ή να τηλεφωνούν στο 211-0010101 καθημέρινές 9:00- 16:00

(Καταχωρήθηκε στις 05/09/2023)


Α/Α: 172_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες για έργα αποχέτευσης και ασφαλτοστρώσεων περιοχής εντός Αττικής.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 171_2023
Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτοστρώσεις για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 170_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για τσάπα, jcb, φορτωτές, με δίπλωμα, για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 169_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε ανατρεπόμενα.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 168_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για την επίβλεψη εργοταξίων στο Δήμο Παγγαίου. Απαραίτητη η εμπειρία σε δημόσια έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 167_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται Εργοδηγός για την επίβλεψη εργοταξίων στο Δήμο Παγγαίου. Απαραίτητη η εμπειρία σε δημόσια έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 166_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία στη διεύθυνση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 165_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Μηχανικός Τοπογράφος με 5 έτη εμπειρία για έργα εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 164_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε κτιριακά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και ξενοδοχειακά εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις
04/09/2023)


Α/Α: 163_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Λάρισα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, σύνταξη επιμετρήσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@pavilion.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/08/2023)


Α/Α: 162_2023
Ζητούνται έμπειροι Μηχανικοί ή Εργοδηγοί για την κατασκευαστική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ για την εκτέλεση κτιριακών έργων στους νομούς:
• Λαρίσης
• Μαγνησίας
• Πιερίας
• Φλώρινας
• Πέλλας
• Κοζάνης
• Καστοριάς
• Θεσσαλονίκης
• Καβάλας
• Ημαθίας
• Φωκίδας
• Βοιωτίας
Απαραίτητα προσόντα:
• 5ετής εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Γνώση του προγράμματος Autocad, Microsoft Office
• Γνώση της νομοθεσίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Δίπλωμα οδήγησης
Προσφέρεται θέση πλήρης απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2023)


Α/Α: 161_2023
Ζητείται Μηχανικός ή Εργοδηγός για την κατασκευαστική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, στη Λάρισα για εκτέλεση έργων οδοποιίας
Απαραίτητα προσόντα:
• 5ετής εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Γνώση του προγράμματος Autocad, Ace Hellas ERP, Microsoft Office
• Γνώση της νομοθεσίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Δίπλωμα οδήγησης
Προσφέρεται θέση πλήρης απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2023)


Α/Α: 160_2023
Ζητείται Μηχανικός για την κατασκευαστική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, στη Λάρισα για προμετρήσεις – επιμετρήσεις – σύνταξη λογαριασμών – σύνταξη ΠΠΕ.
Απαραίτητα προσόντα:
• 5ετής εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Γνώση της αγοράς
• Γνώση του προγράμματος Autocad, Ace Hellas ERP, Microsoft Office
• Γνώση της νομοθεσίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
Επιθυμητή η γνώση για τη σύνταξη φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημόσια έργα.
Προσφέρεται θέση πλήρης απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2023)


Α/Α: 159_2023
Ζητείται Μηχανικός για την κατασκευαστική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, στη Λάρισα για το τμήμα προμηθειών.
Απαραίτητα προσόντα:
• 5ετής εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Γνώση της αγοράς
• Γνώση του προγράμματος Autocad, Ace Hellas ERP, Microsoft Office
• Γνώση της νομοθεσίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
Επιθυμητή η γνώση για τη σύνταξη φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημόσια έργα και η διαχείριση των απαραίτητων εγγράφων για την εκτέλεση των δημόσιων έργων.
Προσφέρεται θέση πλήρης απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2023)


Α/Α: 158_2023
Ζητείται λογιστής για την κατασκευαστική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, στη Λάρισα.
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Οικονομικών
• Εμπειρία σε λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας
• Γνώση του προγράμματος Galaxy και Microsoft Office
• Γνώση της νομοθεσίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
Προσφέρεται θέση πλήρης απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2023)


Α/Α: 157_2023
Από Τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός 10ετούς εμπειρίας για εργοτάξιο στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: secretariat@themeli.gr
(Καταχωρήθηκε στις 22/08/2023)


Α/Α: 156_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό για Δημόσια Οικοδομικά Έργα στην Ιτέα & στην Αθήνα. Απαιτείται πενταετή εργοταξιακή εμπειρία και καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων. Απαιτείται πολύ καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 09/08/2023)


Α/Α: 155_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό – Ηλεκτρολόγο Τ.Ε. για Διαχείριση Μηχανολογικού Εξοπλισμού (έλεγχο & συντήρηση μηχανημάτων έργων προληπτικά & περιοδικά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού) & στελέχωση Τμήματος Προμηθειών. Απαιτείται καλή γνώση μηχανολογικού σχεδίου, AutoCAD & περιβάλλοντος MSOffice.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 09/08/2023)


Α/Α: 154_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό (Π.Ε. ή Τ.Ε.) με πενταετή εργοταξιακή εμπειρία για κατασκευή δημοσίων έργων στην Πάρο. Απαιτείται καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων (λογαριασμοί, αναλυτικές επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ). Απαιτείται πολύ καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 09/08/2023)


Α/Α: 153_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕ.ΝΑ Κατασκευαστική αναζητά Μηχανικό με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών:
Απαραίτητα Προσόντα:
· Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής
· Εμπειρία πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Έργων και Υπηρεσιών & COSMOONE - MARKETSITE
· Γνώση σχετικής νομοθεσίας
· Γνώσεις για έκδοση ενημερότητας / αναθεώρησης πτυχίου
· Γνώσεις διαχείρισης συστημάτων ISO εταιρείας (9001:2015, 45001:2018, 14001:2015)
· Κοστολογήσεις έργων, έρευνα αγοράς
· Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων (Εργολήπτης) κλπ.
· Επιθυμητές επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα.
Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές (βάσει προσόντων). Παρέχεται η δυνατότητα τηλεργασίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/08/2023)


Α/Α: 152_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου, με εμπειρία στη κατασκευή δημόσιων έργων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών), για μόνιμη απασχόληση σε δημόσιο έργο κατασκευής στο νομό Φλώρινας.
Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/TEI
10ετή με 15ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Γνώσεις νομοθεσίας, διαδικασιών και εντυπολογίας δημοσίων έργων
Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) και Microsoft office
Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
Αρμοδιότητες:
Οργάνωση και συντονισμός του προσωπικού του έργου, συνεργείων και υπεργολάβων
Παρακολούθηση του έργου, δηλ. της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τη μελέτη του έργου και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Έλεγχος / σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών προς την υπηρεσία, λογαριασμών υπεργολάβων, έρευνα αγοράς, παραγγελίες υλικών κλπ.
Αναφορές προς τον Εργοταξιάρχη του έργου.
Η εταιρία προσφέρει:
Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/07/2023)


Α/Α: 151_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Μηχανόλογο - Ηλεκτρόλογο Μηχανικό, με εμπειρία στη κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, για μόνιμη απασχόληση σε δημόσιο έργο κατασκευής διυλιστήριού πόσιμου νερού στο νομό Φλώρινας.
Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ /ΤΕΙ
5ετη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Γνώσεις σε θέματα συντήρησης δομικών μηχανών
Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) και Microsoft office
Καλή γνώση Αγγλικών
Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
Αρμοδιότητες:
Προϊστάμενος συνεργείου για τη διαχείριση και συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού και υπεύθυνος για όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου.
Διαχείριση υπεργολάβων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και έλεγχος των εργασιών με βάση τις προδιαγραφές και τη μελέτη του έργου.
Σύνταξη επιμετρήσεων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, έρευνα αγοράς, παραγγελίες υλικών ηλεκτρομηχανολογικών μερών έργου, με βάσει τις τεχνικές προδιαγραφές και σε συνεργασία με τον μελετητή του έργου.
Μητρώο του έργου αναφορικά με τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη του έργου
Αναφορές προς τον Εργοταξιάρχη του έργου
Η εταιρία προσφέρει:
Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/07/2023)


Α/Α: 150_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Διπλωματούχο Μηχανικό, με εμπειρία στη κατασκευή δημόσιων έργων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών), για μόνιμη απασχόληση σε δημόσιο έργο κατασκευής στο νομό Φλώρινας.
Απαραίτητα Προσόντα:
Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ /ΤΕΙ
5ετη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Γνώσεις νομοθεσίας, διαδικασιών και εντυπολογίας δημοσίων έργων
Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) και Microsoft office
Γνώσεις ποιοτικού ελέγχου εκτέλεσης του έργου
Γνώσεις επιμετρήσεων, σύνταξης λογαριασμών, έρευνα αγοράς κλπ.
Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
Η εταιρία προσφέρει:
Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/07/2023)


Α/Α: 149_2023
Η ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά εργοδηγούς, με εμπειρία στη κατασκευή δημόσιων έργων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών), για μόνιμη απασχόληση σε δημόσιο έργο κατασκευής στο νομό Φλώρινας.
Απαραίτητα Προσόντα:
5ετή με 10ετη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού
Πνεύμα συνεργασίας με το λοιπό στελεχιακό δυναμικό του Εργοταξίου
Η εταιρία προσφέρει:
Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/07/2023)


Α/Α: 148_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Διευθυντή Έργου-Εργοταξιάρχη Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ για έργο ανέγερσης χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών τεχνικών έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλήρης αντίληψη και σχεδιασμός υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου
πεύθυνος εργοταξίου και επικοινωνίας με την επιβλέπουσα αρχή/ ΚτΕ
Πιστοποιήσεις έργου, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, αλληλογραφία έργου κλπ.
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και τμηματικών προθεσμιών
Καθημερινός συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
Τήρηση κανόνων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας και υγιεινής
Παρακολούθηση πιστοποιήσεων υπεργολάβων και έρευνας αγορών
Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
Σύνταξη/ επίβλεψη μητρώου έργου
Συστηματική ενημέρωση διοίκησης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
Πολύ καλή γνώση Autocad, Microsoft Office
Γνώση της νομολογίας κατασκευής δημοσίων έργων.
Δίπλωμα οδήγησης
Παροχές:
Διαμονή
Αυτοκίνητο
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/07/2023)


Α/Α: 147_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Διευθυντή Έργου-Εργοταξιάρχη Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ για έργο ανέγερσης χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών τεχνικών έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλήρης αντίληψη και σχεδιασμός υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου
πεύθυνος εργοταξίου και επικοινωνίας με την επιβλέπουσα αρχή/ ΚτΕ
Πιστοποιήσεις έργου, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, αλληλογραφία έργου κλπ.
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και τμηματικών προθεσμιών
Καθημερινός συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
Τήρηση κανόνων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας και υγιεινής
Παρακολούθηση πιστοποιήσεων υπεργολάβων και έρευνας αγορών
Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
Σύνταξη/ επίβλεψη μητρώου έργου
Συστηματική ενημέρωση διοίκησης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
Πολύ καλή γνώση Autocad, Microsoft Office
Γνώση της νομολογίας κατασκευής δημοσίων έργων.
Δίπλωμα οδήγησης
Παροχές:
Διαμονή
Αυτοκίνητο
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/07/2023)


Α/Α: 146_2023
Από κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων έργων με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, για στελέχωση του τμήματος υποστήριξης έργων της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office και σχεδιαστικών προγραμμάτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 27/07/2023)


Α/Α: 145_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Κηφισιά ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ για Κτηριακό Έργο στην Αθήνα. Απαραίτητο προσόν η 5ετής εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων καθώς και η διάθεση ΙΧ ή μηχανής για τις μετακινήσεις του/της.
Αποστολή βιογραφικών στο m.vlassopoulou@mv-e.eu
(Καταχωρήθηκε στις 2
7/07/2023)


Α/Α: 144_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Κηφισιά ζητά Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με 5ετή εμπειρία στα δημόσια έργα για το τμήμα Δημοπρασιών και σύνταξης λογαριασμών.
Αποστολή βιογραφικών στο m.vlassopoulou@mv-e.eu
(Καταχωρήθηκε στις 27/07/2023)


Α/Α: 143_2023
Από τεχνική εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις έργων, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ)
.
Αποστολή βιογραφικών στο: ergattica@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 142_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι, ως Εργοταξιάρχες με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων έργων, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αστικών αναπλάσεων εντός Αττικής.
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ), αποτυπώσεων – χαράξεων (total station, GNSS κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο: ergattica@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 141_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε κτιριακά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και ξενοδοχειακά εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 140_2023
Από Τεχνική Εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Αθήνα, ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία κτιριακών έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 139_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός για δημόσια έργα. Με γνώση προγράμματος ACE, εμπειρία σε σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμών κτλπ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 138_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία έως 5 έτη για έργα εντός και εκτός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 137_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία στη διεύθυνση δημοσίων έργων
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 136_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Μηχανικός Τοπογράφος με 5 έτη εμπειρία για έργα εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 135_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η τεχνική εταιρεία ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά υπεύθυνο εργοταξίου με εμπειρία στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/07/2023)


Α/Α: 134_2023
Από την εταιρεία ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. στη Χίο, ζητείται ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ ή ΤΕ) (ειδικότητας Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής) με γνώσεις στη διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, στην παρακολούθηση των συμβάσεων καθώς και της διαδικασίας διαγωνισμών δημοσίων έργων (ΕΣΗΔΗΣ). Απαιτείται καλή γνώση Autocad και MS OFFICE.

Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές (βάσει προσόντων).

Υποβολή βιογραφικών στο pylonasae@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 2271027285 (ΕΣ.102)

(Καταχωρήθηκε στις 17/07/2023)


Α/Α: 133_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για έργα κτιριακά, υδραυλικά και ανάπλασης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/07/2023)


Α/Α: 132_2023
Η Τεχνική Εταιρεία ΚΥΒΟΣ ΑΤΕΒΕΕ με έδρα την Πτολεμαΐδα αναζητά Μεταλλειολόγους-Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων για πλήρη απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail
: info@kivosatevee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/07/2023)


Α/Α: 131_2023
Από τεχνική εταιρεία 4ης ζητείται ΜΕΚ Β' ΛΙΜ για άμεση στελέχωση του πτυχίου της.
Πληροφορίες 6974806979

(Καταχωρήθηκε στις 12/07/2023)


Α/Α: 130_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε κτιριακά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και ξενοδοχειακά εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 129_2023
Από Τεχνική Εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Αθήνα, ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία κτιριακών έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 128_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός για δημόσια έργα, με γνώση προγράμματος ACE, εμπειρία σε σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμών κτλπ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 127_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία έως 5 έτη για έργα εντός και εκτός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 126_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία στη διεύθυνση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 125_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Μηχανικός Τοπογράφος με 5 έτη εμπειρία για έργα εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 124_2023
Τεχνική εταιρία με έδρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη αναζητά έμπειρο άτομο με τεχνικό υπόβαθρο (οποιασδήποτε ειδικότητας μηχανικού ΤΕΙ, ΙΕΚ) για διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου, προγραμματισμό και συντονισμό των τεχνικών συνεργείων, καταγραφή εργασιών στο CRM, έκδοση παραστατικών και γενικότερης γραμματειακής υποστήριξης.

Απαραίτητη η άριστη γνώση υπολογιστών (word, excel, CRM, ERP) και ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά).

Αποστολή βιογραφικών: cv@ydrofili.gr με θέμα «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 123_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών με γνώσεις στα αντικείμενα:
· Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής
· Εμπειρία πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Έργων και Υπηρεσιών
· Γνώση σχετικής νομοθεσίας
· Κοστολογήσεις έργων
· Διαχείριση δημόσιων έργων
· Σύνταξη επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων και λογαριασμών
· Τήρηση προγράμματος ποιότητας έργου
· Επικοινωνία και αλληλογραφία με τεχνικές υπηρεσίες, με υπεργολάβους, προμηθευτές και το προσωπικό της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:
· Γνώση σχετικής νομοθεσίας 4412/2016 - 5043/2023
· Εμπειρία πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
Επιθυμητές επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα.
Αποστολή βιογραφικών: cv@ydrofili.gr με θέμα «Μηχανικός Γραφείου»

(Καταχωρήθηκε στις 05/07/2023)


Α/Α: 122_2023
Τεχνική εταιρία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητά εργάτες & βοηθούς χειριστών για βυτιοφόρα οχήματα.
Απαραίτητα προσόντα:
· Απολυτήριο γυμνασίου
· Κάτοχος διπλώματος Β΄ κατηγορίας
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποστείλετε με θέμα "ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ" το βιογραφικό σας ή τα απαραίτητα αποδεικτικά σχετικά με τα ανώτερα προσόντα, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο email: cv@ydrofili.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/07/2023)


Α/Α: 121_2023
Ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ με πενταετή εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής έργων οδοποιίας από την Τεχνική Εταιρεία ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΑΣΤΙΚΗ Ι.ΚΕ. με έδρα την Κηφισιά, Αθήνα. Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office και AutoCAD.
Επικοινωνία email: info@dnconstuctions.eu

(Καταχωρήθηκε στις 29/06/2023)


Α/Α: 120_2023
Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΤ/ΤΕΙ με τριετή εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής κτιριακών έργων από την Τεχνική Εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ με έδρα την Αθήνα. Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office και AutoCAD.
Βιογραφικά στο email: info@tekat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/06/2023)


Α/Α: 119_2023
Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, λογαριασμών κλπ.
Βιογραφικά στο email
: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 26/06/2023)


Α/Α: 118_2023
Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης εργοδηγός εργοταξίου με εμπειρία.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 26/06/2023)


Α/Α: 117_2023
Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία στις επιμετρήσεις και αποτυπώσεις.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 26/06/2023)


Α/Α: 116_2023
Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία στις επιμετρήσεις και αποτυπώσεις, για εργασία σε μεγάλο οικοδομικό έργο στον Ν. Χανίων.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 26/06/2023)


Α/Α: 115_2023
Από Τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων με έδρα στις Αχαρνές ζητείται εργατικό προσωπικό για απασχόληση σε εργοτάξια δημοσίων έργων κυρίως οδοποιίας, στην περιοχή της Αττικής, προοπτική εξέλιξης, άριστο περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: odosate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2023)


Α/Α: 114_2023
Από Τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων με έδρα στις Αχαρνές ζητείται Μηχανικός Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή εργοδηγός για απασχόληση σε εργοτάξιο δημοσίου έργου οδοποιίας, στην περιοχή της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας (Ν. Ηλείας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας), προοπτική εξέλιξης, άριστο περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: odosate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2023)


Α/Α: 113_2023
Από Τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων με έδρα στις Αχαρνές ζητείται Μηχανικός Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή εργοδηγός για απασχόληση σε εργοτάξιο έργου οδοποιίας, στην Αθήνα, προοπτική εξέλιξης, άριστο περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: odosate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2023)


Α/Α: 112_2023
Από Τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων με έδρα στις Αχαρνές ζητείται Μηχανικός Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για παρακολούθηση δημοσίων έργων, (Επιμετρήσεις – Προμετρήσεις, Λογαριασμοί, ΑΠΕ, ΠΚΤΜΝΕ, κ.α.), προοπτική εξέλιξης, άριστο περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: odosate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2023)


Α/Α: 111_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες για έργα αποχέτευσης και ασφαλτοστρώσεων περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2023)


Α/Α: 110_2023
Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτοστρώσεις για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2023)


Α/Α: 109_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για τσάπα, jcb, φορτωτές, με δίπλωμα, για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2023)


Α/Α: 108_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε ανατρεπόμενα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2023)


Α/Α: 107_2023
Η ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου πλήρους 5ήμερης απασχόλησης.
Ρόλος:
Υποστηρίζει γραμματειακά το τμήμα τεχνικών έργων και την παρακολούθηση των στοιχείων κοστολόγησης των έργων που εκτελεί η εταιρεία.
Αρμοδιότητες:
• γραμματειακή υποστήριξη,
• διαχείριση έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
• παρακολούθηση στοιχείων κοστολόγησης των έργων.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Ευχέρεια στη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου,
• Δεξιότητες επικοινωνίας,
• Οργανωτικές ικανότητες,
• καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office,
• Συνέπεια και προθυμία για δουλειά,
• Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και συνεργασίας.
Παροχές Εταιρείας:
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, στο cv.ergoroi@gmail.com
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2023)


Α/Α: 106_2023
Η ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου, με εμπειρία στην κατασκευή δημόσιων έργων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών), για μόνιμη απασχόληση σε δημόσιο έργο κατασκευής στο νομό Φλώρινας.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/TEI
• 10ετή με 15ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώσεις νομοθεσίας, διαδικασιών και εντυπολογίας δημοσίων έργων
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) και Microsoft office
• Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
• Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Αρμοδιότητες:
• Οργάνωση και συντονισμός του προσωπικού του έργου, συνεργείων και υπεργολάβων.
• Παρακολούθηση του έργου, δηλ. της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τη μελέτη του έργου και τις τεχνικές προδιαγραφές.
• Έλεγχος / σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών προς την υπηρεσία, λογαριασμών υπεργολάβων, έρευνα αγοράς, παραγγελίες υλικών κλπ.
• Αναφορές προς τον Εργοταξιάρχη του έργου

Η εταιρία προσφέρει:
• Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
• Άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού στο info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/06/2023)


Α/Α: 105_2023
Η ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Μηχανόλογο - Ηλεκτρόλογο Μηχανικό, με εμπειρία στην κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, για μόνιμη απασχόληση σε δημόσιο έργο κατασκευής διυλιστηρίου πόσιμου νερού στο νομό Φλώρινας.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ /ΤΕΙ
• 5ετη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώσεις σε θέματα συντήρησης δομικών μηχανών
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) και Microsoft office
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
• Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Αρμοδιότητες:
• Προϊστάμενος συνεργείου για τη διαχείριση και συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού και υπεύθυνος για όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου.
• Διαχείριση υπεργολάβων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και έλεγχος των εργασιών με βάση τις προδιαγραφές και τη μελέτη του έργου.
• Σύνταξη επιμετρήσεων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, έρευνα αγοράς, παραγγελίες υλικών ηλεκτρομηχανολογικών μερών έργου, με βάσει τις τεχνικές προδιαγραφές και σε συνεργασία με τον μελετητή του έργου.
• Μητρώο του έργου αναφορικά με τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη του έργου
• Αναφορές προς τον Εργοταξιάρχη του έργου

Η εταιρία προσφέρει:
• Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
• Άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού στο info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/06/2023)


Α/Α: 104_2023
Από τεχνική εταιρεία μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου ζητείται για στελέχωση πτυχίο έργων πρασίνου, από γεωπόνο, δασολόγο και αρχιτέκτονα μηχανικό.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elemka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/06/2023)


Α/Α: 103_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε κτιριακά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και ξενοδοχειακά εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2023)


Α/Α: 102_2023
Από Τεχνική Εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Αθήνα, ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία κτιριακών έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2023)


Α/Α: 101_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός για δημόσια έργα. Με γνώση προγράμματος ACE, εμπειρία σε σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμών κτλπ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2023)


Α/Α: 100_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία έως 5 έτη για έργα εντός και εκτός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2023)


Α/Α: 99_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου, για παρακολούθηση έργων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για πλήρη απασχόληση.
Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση και παρακολούθηση έργων (διαχείριση προσωπικού, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων & κανονισμών)
• Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
• Σύνταξη ημερήσιου δελτίο έργου και τακτοποίηση αρχείου έργου
Aπαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• 3 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
• Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad ) και MS, WORD, EXCEL
• Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
Τηλ. Επικοινωνίας: 6942670261
Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2023)


Α/Α: 98_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναζητά για τη στελέχωση της, έναν Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ για θέση γραφείου πλήρους απασχόλησης.
Aπαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ
• Άριστη γνώση Microsoft office
• Καλή γνώση Autocad
• Γνώση και σύνταξη Λογαριασμών- Πιστοποιήσεων
• Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς (Συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – σύνταξη τεχνικής & οικονομικής προσφοράς – δικαιολογητικά κατακύρωσης – σύμβαση)
• Σύνταξη συμφωνητικών
• Σύνταξη αλληλογραφίας και επικοινωνία με Επιβλέπουσες Υπηρεσίες
• Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
Προαιρετικά προσόντα:
- Γνώση αγγλικών
- Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Τηλ. Επικοινωνίας: 6942670261
Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2023)


Α/Α: 97_2023
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ
με εμπειρία έως 5 έτη, ζητείται από κατασκευαστική εταιρία Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων για πλήρης απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα πολύ καλή γνώση AutoCAD 2d, MS office.
Επιθυμητή η εμπειρία σε Δημόσια Έργα και ΑΠΕ.
Αποστολή βιογραφικών στο secretariat@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 07/06/2023)


Α/Α: 96_2023
Από τεχνική εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις έργων, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 06/06/2023)


Α/Α: 95_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι, ως Εργοταξιάρχες με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων έργων, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αστικών αναπλάσεων εντός Αττικής.
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ), αποτυπώσεων – χαράξεων (total station, GNSS κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 06/06/2023)


Α/Α: 94_2023
Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, Τεχνολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Αποστολή βιογραφικών στο: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 06/06/2023)


Α/Α: 93_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Λάρισα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, σύνταξη επιμετρήσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/06/2023)


Α/Α: 92_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής :
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
με 8ετή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής), με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, σύνταξη επιμετρήσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/06/2023)


Α/Α: 91_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με 2ετή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, έργων υποδομής), με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, σύνταξη επιμετρήσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/06/2023)


Α/Α: 90_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για τα κεντρικά γραφεία της στην ΑΘΗΝΑ (πλησίον ΜΕΤΡΟ) και 8ωρη απασχόληση:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. με 8ετή εμπειρία στην διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) με αντικείμενο τον προγραμματισμό και παρακολούθηση/διαχείριση δημοσίου έργου, σύνταξη αλληλογραφίας, επιμετρήσεων, λογαριασμών, ΑΠΕ, ΠΠΕ ,ΣΑΥ-ΦΑΥ, μητρώο έργου και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς .
Απαραίτητα προσόντα : Γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων , Autocad
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/06/2023)


Α/Α: 89_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για τα κεντρικά γραφεία της στην ΑΘΗΝΑ (πλησίον ΜΕΤΡΟ) και 8ωρη απασχόληση:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με 2ετή εμπειρία στην διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) με αντικείμενο την σύνταξη ημερολογίου, αλληλογραφίας, επιμετρήσεων, Λογαριασμών, ΑΠΕ.
Απαραίτητα προσόντα : χρήση Autocad
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/06/2023)


Α/Α: 88_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής:
Έμπειρο εργοδηγό για έργο αποχέτευσης ακαθάρτων
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/06/2023)


Α/Α: 87_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε κτιριακά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και ξενοδοχειακά εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2023)


Α/Α: 86_2023
Από Τεχνική Εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Αθήνα, ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία κτιριακών έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2023)


Α/Α: 85_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός για δημόσια έργα. Με γνώση προγράμματος ACE, εμπειρία σε σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμών κτλπ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2023)


Α/Α: 84_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία έως 5 έτη για έργα εντός και εκτός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2023)


Α/Α: 83_2023
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Αντικείμενο της εργασίας είναι η διοίκηση, η επίβλεψη και η διαχείριση των ηλεκτρολογικών εργασιών βιομηχανικών έργων. Απαιτούνται:
- Άριστη γνώση πολυγραμμικού και μονογραμμικού σχεδίου
- Άριστη γνώση Η/Υ (autocad, microsoft office)
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
- Δίπλωμα οδήγησης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/05/2023)


Α/Α: 82_2023
Από Τεχνική Εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, από ΑΕΙ / ΤΕΙ, τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας (προϋπηρεσία σε εργοτάξια και τεχνικά έργα), ως Εργοταξιάρχης σε έργα που έχει αναλάβει η Εταιρεία.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, στην έρευνα αγοράς, την προμήθεια υλικών, την αλληλογραφία και την παρακολούθηση των συμβάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο ktiriotechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/05/2023)


Α/Α: 81_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες για έργα αποχέτευσης και ασφαλτοστρώσεων περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/05/2023)


Α/Α: 80_2023
Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτοστρώσεις για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/05/2023)


Α/Α: 79_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για τσάπα, jcb, φορτωτές, με δίπλωμα, για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/05/2023)


Α/Α: 78_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε ανατρεπόμενα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/05/2023)


Α/Α: 77_2023
Από Τεχνική Εταιρία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2023)


Α/Α: 76_2023
Η GDM Assets, μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες εταιρείας κατασκευών και development στην Ελλάδα αναζητά άτομο με 6+ χρόνια προϋπηρεσία για την θέση Πολιτικού Μηχανικού, Υπεύθυνου Εργοταξίου, αναφερόμενος/η στον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας.
Η GDM Assets, με έδρα στην Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, έχει σημαντικό ανεκτέλεστο σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, με σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων στα επόμενα 2 έτη. Η θέση είναι κατάλληλη για κάποιον που ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια ολιστική εμπειρία σε κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών/επενδυτικών έργων και να συμβάλλει ενεργά στην διαμόρφωση των διαδικασιών μιας αναπτυσσόμενης κατασκευαστικής εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:
• Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός AEΙ
• Ελάχιστη προϋπηρεσία 3+ έτη σε δημόσια έργα, με γνώση των απαραίτητων διαδικασιών και αλληλογραφίας του έργου (επιμετρήσεων, αναλύσεις τιμών, σύνταξη ΑΠΕ, κ.λπ.)
• Άριστη γνώση βασικών εφαρμογών Η/Υ (MS Office) και CAD
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση προγραμμάτων οργάνωσης εργοταξίου (MS Project)
• Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας
• Αναλυτική σκέψη
Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
• Οργάνωση και συντονισμός του προσωπικού του Έργου
• Συμβατική διαχείριση του Έργου
•Υποβολή των εγγράφων (μηνιαίες πιστοποιήσεις, εκθέσεις προόδου έργου, επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος, επιστολές ενημέρωσης και διεκδίκησης συμπληρωματικών συμβάσεων ή πρόσθετων εργασιών)
• Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου
• Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων του έργου
• Παρακολούθηση της προόδου του έργου και την ολοκλήρωσή του εντός του προϋπολογισμού
• Παρακολούθηση, σύνταξη προσφορών και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας του έργου
• Συμμετοχή σε σύνταξη μελετών για επενδυτικές πρωτοβουλίες της εταιρίας (π.χ., αναπτυξιακοί νόμοι, ΕΣΠΑ, ιδιωτικές οικοδομές)
Η εταιρεία παρέχει τα παρακάτω:
• Προοπτικές ανέλιξης σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του χώρου
• Ανταγωνιστικό σταθερό μηνιαίο μισθό και ιδιωτική ασφάλιση
• Εταιρικό τηλέφωνο
• Εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος και ετήσιο μπόνους (μετά την πάροδο του πρώτου έτους πρόσληψης) σε περίπτωση κερδοφορίας της εταιρίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@gdmassets.gr Τηλ.: 210-251 0061

(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2023)


Α/Α: 75_2023
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, για έργο στην Άρτα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε κτηριακά έργα και έργα ανάπλασης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ilissosate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2023)


Α/Α: 74_2023

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας και Μηχανολόγος ΑΕΙ τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας σε δημόσια έργα.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών δημοσίων έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, στην έρευνα αγοράς, την προμήθεια υλικών, την αλληλογραφία και την παρακολούθηση των συμβάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ilissosate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2023)


Α/Α: 73_2023

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας από ΤΕΙ ως Βοηθός Εργοταξιάρχη σε έργο που έχει αναλάβει η Εταιρεία στο Δήμο Βαρθολομιού.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ilissosate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2023)


Α/Α: 72_2023
Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Χημικό Μηχανικό με εμπειρία σε έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: itsilikis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/05/2023)


Α/Α: 71_2023
Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: itsilikis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/05/2023)


Α/Α: 70_2023
Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με πενταετή εμπειρία για επικείμενο έργο Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο νησί της Ύδρας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: itsilikis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/05/2023)


Α/Α: 69_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/05/2023)


Α/Α: 68_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αστικών αναπλάσεων
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/05/2023)


Α/Α: 67_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/05/2023)


Α/Α: 66_2023
Η Τεχνική Εταιρεία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ με έδρα το Ρέθυμνο, ζητάει χειριστή με σχετική εμπειρία στο χειρισμό finisher και φρέζας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/05/2023)


Α/Α: 65_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/05/2023)


Α/Α: 64_2023
Τεχνική εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων με έδρα την Αθήνα, ζητεί Τεχνολόγο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό για θέση γραφείου. Επιθυμητή εμπειρία σε δημοπρασίες, κοστολογήσεις / αιτιολογήσεις έργων, σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, ΠΚΤΜΝΕ και λογαριασμών.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/05/2023)


Α/Α: 63_2023
Από τεχνική εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις έργων, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/04/2023)


Α/Α: 62_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι, ως Εργοταξιάρχες με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων έργων, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αστικών αναπλάσεων εντός Αττικής.
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ), αποτυπώσεων – χαράξεων (total station, GNSS κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/04/2023)


Α/Α: 61_2023
Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων (Υδραυλικών & Αναπλάσεων) 5ης τάξης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, αναζητά, για πλήρη απασχόληση στα έργα της στη Χαλκιδική:
i) Για την πλήρωση της θέσης του ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ, Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. (ή εναλλακτικά Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.), με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε:
 διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων (διαχείριση προσωπικού, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων & κανονισμών, διασφάλιση ποιότητας)
 σύνταξη Επιμετρήσεων, Λογαριασμών, Α.Π.Ε.,
 σύνταξη αλληλογραφίας και επικοινωνία με Επιβλέπουσες Υπηρεσίες,
 τήρηση Π.Π.Ε., Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ., Μητρώου του Έργου,
 εργασίες πεδίου με χρήση τοπογραφικού εξοπλισμού.
Απαραίτητα προσόντα : Γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, MS Office, Autocad, Unisystems Εργολήπτη.

ii) Για την πλήρωση της θέσης του ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ, Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε:
 εργασίες πεδίου με χρήση τοπογραφικού εξοπλισμού,
 διαχείριση και παρακολούθηση έργων (διαχείριση προσωπικού, παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος, διασφάλιση ποιότητας),
 τήρηση Ημερολογίου Έργου,
 τήρηση Π.Π.Ε., Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ., Μητρώου του Έργου,
 σύνταξη Επιμετρήσεων.
Απαραίτητα προσόντα : MS Office, Autocad, δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.

Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/04/2023)


Α/Α: 60_2023
Η Τεχνική Εταιρεία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ με έδρα το Ρέθυμνο, ζητάει οδηγό κάτοχο διπλώματος Ε΄Κατηγορίας με σχετική εμπειρία στα χωματουργικά.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/04/2023)


Α/Α: 59_2023
Τεχνική εταιρεία ζητά βοηθό λογιστή (πτυχιούχο ΑΕΙ- ΤΕΙ) έως 35 χρονών, με 5 έτη τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα Λογιστηρίου με διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας), γνώση προγράμματος Softone, καλή γνώση εργατικών θεμάτων και μισθοδοσίας, γνώση και χειρισμός του προγράμματος μισθοδοσίας της EPSILON NET , καλή γνώση MS office (excel- word). Προϋπηρεσία σε τεχνική εταιρεία θα προτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών με email: aimilia@3-k.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/04/2023)


Α/Α: 58_2023
Από Τεχνική εταιρεία 3ης τάξης με έδρα τη Μάνδρα Αττικής και αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων οδοποιϊας, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρονικών ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mηχανολόγος ή Hλεκτρολόγος Mηχανικός με εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων της εταιρίας με σκοπό τη διασφάλιση της υλοποίησής τους σύμφωνα με την μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς. Υπεύθυνος για την σύνταξη επιμετρήσεων πιστοποιήσεων ΠΠΑΕ ΑΠΕ ΣΑΥ ΦΑΥ μητρώο έργου και γενικά την όλη παρακολούθηση των συμβάσεων. Προγραμματισμός συνεργείων και παρακολούθηση υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου. Επικοινωνία με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Αλληλογραφία με την υπηρεσία.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-5248043 κ. Σταύρος Κοτσιώνης
Αποστολή βιογραφικών: e mail: info@violiap.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/04/2023)


Α/Α: 57_2023
Από Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία στην Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός 15ετους εμπειρίας σε διαχείριση Δημοσίων Έργων, γνώστης προγραμμάτων και νομοθεσίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr

Τηλ. 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2023)


Α/Α: 56_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. με 10ετή εμπειρία
στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) και γνώση MS- Office, με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, σύνταξη επιμετρήσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/04/2023)


Α/Α: 55_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής :
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. , με 3ετή εμπειρία
στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, έργων υποδομής ) και γνώση MS-Office, με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, σύνταξη επιμετρήσεων
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/04/2023)


Α/Α: 54_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για τα κεντρικά γραφεία της στην ΑΘΗΝΑ (πλησίον ΜΕΤΡΟ) και 8ωρη απασχόληση:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. με 10ετή εμπειρία στην διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων (υδραυλικών , δικτύων, υποδομής ) με αντικείμενο τον προγραμματισμό και παρακολούθηση/διαχείριση δημοσίου έργου, σύνταξη αλληλογραφίας, επιμετρήσεων, λογαριασμών, ΑΠΕ, ΠΠΕ ,ΣΑΥ-ΦΑΥ, μητρώο έργου και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς .
Απαραίτητα προσόντα : Γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων ,MS Office – Autocad
Επιθυμητά προσόντα : Γνώση Ms Project, Ergoland
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/04/2023)


Α/Α: 53_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για τα κεντρικά γραφεία της στην ΑΘΗΝΑ (πλησίον ΜΕΤΡΟ) και 8ωρη απασχόληση:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με 3ετή εμπειρία στην διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) με αντικείμενο την σύνταξη ημερολογίου, αλληλογραφίας, επιμετρήσεων, Λογαριασμών, ΑΠΕ.
Απαραίτητα προσόντα : Γνώση MS Office – Autocad
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/04/2023)


Α/Α: 52_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ, ΤΕΙ) για εργοτάξιο στην περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων. Αντικείμενο της εργασίας είναι η επίβλεψη των εργασιών ΠΜ, ο συντονισμός των συνεργείων κατασκευής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, η καταγραφή και αποστολή στοιχείων ημερησίως κ.λπ.. Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης, γνώση autocad, γνώση Η/Υ, γνώση τοπογραφικών μηχανημάτων (χωροβάτης, κ.λπ.).
Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com

(Καταχωρήθηκε στις 10/04/2023)


Α/Α: 51_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα ζητεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό με πενταετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα για απασχόληση εκτός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@smiliate.gr 

(Καταχωρήθηκε στις 31/03/2023)


Α/Α: 49_2023
Η ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί σταθερή συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό.
Ρόλος:
Υποστηρίζει τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής σε έργα υποδομών που εκτελεί η εταιρεία.
Αρμοδιότητες:
 Παρακολουθεί τις εργασίες κατασκευής των έργων αρμοδιότητάς του με σκοπό τηδιασφάλιση της υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τη μελέτη, τους ισχύοντεςκανονισμούς και το χρονοδιάγραμμα.
 Συμμετέχει στον προγραμματισμό των έργων και σε συσκέψεις σχετικά με τη μελέτη και την πορεία εξέλιξης των έργων ώστε να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις.
 Συντάσσει προμετρήσεις, των απαιτουμένων προς ενσωμάτωση υλικών και σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας προβαίνει σε αξιολόγηση των προσφορών από τους κατάλληλους προμηθευτές. Επίσης συντάσσει τεύχη για τη διεξαγωγή διαγωνισμών επιλογής υπεργολάβων.
 Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη σχεδίων και τηνπαρακολούθηση αδειοδοτήσεων από αρμόδιους φορείς (Ο.Κ.Ω., Δήμοι, Δασαρχεία κλπ).
 Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και την επίβλεψη του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.).
 Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και επίβλεψη του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).
 Ελέγχει και σχολιάζει τις μελέτες και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας επεξεργάζεται τις μεθοδολογίες κατασκευής.
 Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των επιμετρήσεων – ΠΠΑΕ, Λογαριασμών, ΑΠΕ και λοιπά συμβατικά κείμενα.
 Συντάσσει εκθέσεις προόδου των έργων κατασκευής (πρόοδος των εργασιών, μελλοντικές/ τρέχουσες απαιτήσεις, αλληλογραφία) προκειμένου να διευκολύνεται η έγκαιρη και ακριβής ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.
Απαραίτητα Προσόντα:
 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμου Διεθνούς Πανεπιστημίου.
 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
 5ετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε Κατασκευή ή επίβλεψη Έργων Υποδομής σε αστικό περιβάλλον.
 Παρακολούθηση συμβάσεων με πελάτες ή/και Υπεργολάβους.
 Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, Autocad.
 Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας, συνεργασίας και εργατικότητα.
Παροχές Εταιρείας:
 Προοπτικές εξέλιξης.
 Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
 Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, στο cv.ergoroi@gmail.com
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

(Καταχωρήθηκε στις 23/03/2023)


Α/Α: 48_2023
Η ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Τοπογράφο Μηχανικό.
Ρόλος:
Υπεύθυνος για τις τοπογραφικές εργασίες πεδίου και γραφείου σε έργα υποδομών που εκτελεί η εταιρεία.
Αρμοδιότητες:
 Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και σχολιασμό των μελετών στο πλαίσιο του ρόλου του.
 Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών αποτυπώσεων - χαράξεων - χωροσταθμίσεων
 Είναι υπεύθυνος για τη λήψη των επιμετρήσεων στοιχείων και τη σύνταξη των σχεδίων κατά τη φάση της κατασκευής και των σχεδίων του μητρώου του έργου
(«ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ»)
 Είναι υπεύθυνος για την αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικών ευρημάτων κλπ σε περίπτωση εντοπισμού κατά τις εκσκαφές.
Απαραίτητα Προσόντα:
· Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής Ελληνικού ή
Διεθνούς Πανεπιστημίου
· Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
· Θα εκτιμηθεί αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία
· Εμπειρία σε κτηματογραφικές εργασίες
· Εμπειρία στη χρήση οργάνων τοπογραφικού εξοπλισμού (χωροβάτες, lazer scanners, δέκτες gps κλπ)
· Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
· Άριστη γνώση Autocad (2D, 3D, κλπ)
Παροχές Εταιρείας:
 Προοπτικές εξέλιξης.
 Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, στο cv.ergoroi@gmail.com
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

(Καταχωρήθηκε στις 23/03/2023)


Α/Α: 47_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2023)


Α/Α: 46_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2023)


Α/Α: 45_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2023)


Α/Α: 44_2023
Η ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ αναζητά Προϊστάμενο εργοταξιακού εργαστηρίου, με επιθυμητή εμπειρία στην ανέγερση χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών του έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
• Αποδεδειγμένη 2ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο (αργιλικό ανάχωμα, δοκίμια σκυροδέματος, φίλτρα κ.α.)
• Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Υπεύθυνος προγραμματισμού, λήψης και παρακολούθησης εργαστηριακών δοκιμίων ανέγερσης και λοιπών έργων
• Συνεργασία με τους υπεύθυνους κατασκευής για την ομαλή λήψη δοκιμίων και ανέγερση του των σχετικών ζωνών του φράγματος
• Επιλογή κατάλληλων δανειοθαλάμων υλικών σύμφωνα με τα πρότυπα κατασκευής
• Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων προς την επιβλέπουσα υπηρεσία
• Σύνταξη μητρώου του έργου
Παροχές:
• Διαμονή
• Αυτοκίνητο
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Απαραιτήτως, εντός διμήνου
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/03/2023)


Α/Α: 43_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/03/2023)


Α/Α: 42_2023
Tεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτες με εμπειρία σε μηχανήματα έργων – φορτηγά, μισθός ικανοποιητικός, ανάλογος προσόντων.
Tηλέφωνα επικοινωνίας 6946502810 – 6948044326
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/03/2023)


Α/Α: 41_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα), με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/03/2023)


Α/Α: 40_2023
Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία, για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/03/2023)


Α/Α: 39_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης & ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/03/2023)


Α/Α: 38_2023
Από τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα, ζητείται Β. Λογιστής με 5ετή τουλάχιστον παρεμφερή προϋπηρεσία.
Απαραίτητες γνώσεις: Καταχωρήσεις σε διπλογραφικά βιβλία, συμφωνία mydata, αναγγελίες ΕΡΓΑΝΗ. Επιθυμητή γνώση του προγράμματος μισθοδοσίας EPSILON NET.
Μόνιμη απασχόληση (5νθήμερο – 8ωρο)
Βιογραφικά στο email: ertekalog@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 14/03/2023)


Α/Α: 37_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τον Άλιμο ζητούνται Υδραυλικοί για εργασία πλήρους απασχόλησης εντός Αττικής. Επιθυμητό δίπλωμα οδήγησης.
Αποστολή βιογραφικών: info@xorotexniki.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/03/2023)


Α/Α: 36_2023
Η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε. είναι κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων με έδρα στην Λάρισα. Διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 3ης Τάξης και δραστηριοποιείται κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα.
Η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία με σύμβαση έργου, για την θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ.
Σκοπός Θέσης
O/Η νέος/α συνάδελφος θα είναι υπεύθυνος για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη κατασκευαστικού Έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίου Κτιρίου στην Λάρισα.
Κύριες Αρμοδιότητες
• Διαχειρίζεται τις επιτόπιες λειτουργίες του εργοταξίου
• Εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων
• Επιβλέπει το χρονοδιάγραμμα και τις εργασίες των υπεργολάβων
• Διαχειρίζεται τη ροή και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
• Παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, επίλυση έργων επί τόπου
• Είναι υπεύθυνος για τον σωστό προγραμματισμό, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραγγελιών των υλικών του έργου.
• Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία ημερήσιων, εβδομαδιαίων, μηνιαίων εκθέσεων προόδου και τεκμηρίωσης
• Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας
• Είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό τοπικών πόρων, υλικών, υπηρεσιών
• Αναφέρει και συνεργάζεται στενά υπό την ομάδα Διαχείρισης Έργου
• Επιτυγχάνει την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου
• Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου βάσει προϋπολογισμού στο τμήμα που βρίσκεται υπό την ευθύνη του εργοταξίου
• Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου στο ίδιο επίπεδο με τις τεχνικές απαιτήσεις
• Τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο, σχετικό με την θέση, αντικείμενο σπουδών.
• Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε οικοδομικά έργα/εργοτάξια.
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, σχεδιαστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
• Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να στείλει το Βιογραφικό του στο email: anaplaseon@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 13/03/2023)


Α/Α: 35_2023
Από την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη, ζητείται ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εμπειρία σε διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, και την παρακολούθηση των συμβάσεων.

Επιθυμητή η γνώση διαδικασίας διαγωνισμών δημοσίων έργων – προμηθειών.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: gram@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/03/2023)


Α/Α: 34_2023
Από την τεχνική εταιρία ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ με έδρα την Πτολεμαίδα, ζητείται απόφοιτος Μεταλλειολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων για εργασία πλήρους απασχόλησης
Προσόντα:
• Τριετή Προϋπηρεσία σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα
• Επιθυμητή η εμπειρία σε προετοιμασία φακέλων προσφορών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων
• Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Πολύ καλή χρήση Η/Υ

Αποστολή βιογραφικών: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε 01/03/2023)


Α/Α: 33_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Από τεχνική εταιρεία με έδρα στον Άλιμο, ζητούνται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία σε έργα αναπλάσεων ή/και Υδραυλικά έργα, καθώς και Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε Υδραυλικά έργα.

Αποστολή βιογραφικών στο info@xorotexniki.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/02/2023)


Α/Α: 32_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητάει άμεσα Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. - Υπεύθυνο εργοταξίου, για έργο στην περιοχή Απόλλωνα Ν. Νάξου για 3μηνη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο info@m-kat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/02/2023)


Α/Α: 31_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2023)


Α/Α: 30_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτες με εμπειρία σε μηχανήματα έργων – φορτηγά,

μισθός ικανοποιητικός, ανάλογος προσόντων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946502810 – 694804432.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2023)


Α/Α: 29_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα), με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2023)


Α/Α: 28_2023
Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία, για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2023)


Α/Α: 27_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Τεχνική εταιρία με έδρα τον Άλιμο επιθυμεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Πολιτικό Μηχανικό/Τοπογράφο για το τμήμα τηλεμετρίας και αυτοματισμών Δικτύων Ύδρευσης/Άρδευσης. Επιθυμητή σχετική εμπειρία σε σχετικές Εφαρμογές Λογισμικού και σε Project Management έργων ή υπηρεσιών.Η αγγελία αφορά θέση πλήρους απασχόλησης, με ικανοποιητικές αποδοχές.
· Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
· Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
· Επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη
· Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη
Παρακαλώ η αποστολή των βιογραφικών να γίνει στη διεύθυνση: info@xorotexniki.gr
(Καταχωρήθηκε στις 13/02/2023)


Α/Α: 26_2023
Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, Τεχνολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και κοστολογήσεις έργων, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tergwnae.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/02/2023)


Α/Α: 25_2023
Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται εργοδηγός, με εμπειρία σε έργα οδοποιίας, για την στελέχωση εργοταξίου της εταιρείας στην Χίο.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: d.sardeli@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/02/2023)


Α/Α: 24_2023
Από Τεχνική Εταιρία ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, για την υποστήριξη του μηχανολογικού τμήματος της εταιρείας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: d.sardeli@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/02/2023)


Α/Α: 23_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητεί υδραυλικούς για πλήρη απασχόληση στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο υδραυλικού ή σχετική προϋπηρεσία, δίπλωμα οδήγησης, ομαδικότητα, όρεξη για εργασία.
Αποστολή βιογραφικών στοιχείων και τηλεφώνου επικοινωνίας στο cv@ydrofili.gr με Θέμα "ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ".

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2023)


Α/Α: 22_2023
Τεχνική εταιρία αναζητεί εργατοτεχνικό προσωπικό και βοηθούς χειριστή βυτιοφόρου οχήματος για μόνιμη απασχόληση εντός και εκτός Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα οδήγησης, Απολυτήριο λυκείου ομαδικότητα, όρεξη για εργασία.
Επιθυμητά προσόντα: Δίπλωμα Γ κατηγορίας, Δίπλωμα ADR, άδεια χειριστή μηχανήματος έργου.
Αποστολή βιογραφικών στοιχείων και τηλεφώνου επικοινωνίας στο cv@ydrofili.gr με θέμα "ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ"

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2023)


Α/Α: 21_2023
Ζητούνται από εταιρεία δημοσίων έργων:
Α) Πολιτικός Μηχανικός γνώστης της νομοθεσίας με εμπειρία σε σοβαρά έργα.
Β) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για έργα δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.
Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr
Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774
(Καταχωρήθηκε στις 31/01/2023)


Α/Α: 20_2023
Ο όμιλος εταιρειών με παρουσία στο χώρο 30 ετών αναζητεί μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων για επίβλεψη δημοσίων έργων εντός και εκτός Αττικής.
Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση: dkrouskos@3-k.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/01/2023)


Α/Α: 19_2023
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, για έργο στην Άρτα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε κτηριακά έργα και έργα ανάπλασης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ilissosate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/01/2023)


Α/Α: 18_2023
H τεχνική εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ ζητά πολιτικό μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ), με εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων για έργο στην περιοχή της Βέροιας. Επιθυμητή η εμπειρία σε οικοδομικά έργα.

Στοιχεία επικοινωνίας: christina@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/01/2023)


Α/Α: 17_2023
H τεχνική εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ ζητά μηχανολόγο μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ), με εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων για έργο στην περιοχή της Βέροιας. Επιθυμητή η εμπειρία σε οικοδομικά έργα.

Στοιχεία επικοινωνίας: christina@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/01/2023)


Α/Α: 16_2023
Η εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ ζητά Τοπογάφο Μηχανικό για πλήρωση μόνιμης θέσης αναπληρωτή εργοταξιάρχη.
Απαραίτητη η καλή γνώση ΑΝΑΔΕΛΤΑ ή ΟΔΟΣ και η 5ετής εμπειρία σε έργα οδοποίας και υδραυλικά.
Αποστολή βιογραφικών στο email:info@efklidis.com
(Καταχωρήθηκε στις 30/01/2023)


Α/Α: 15_2023
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά για απασχόληση Μηχανολόγο Μηχανικό για απασχόληση εντός Αττικής για έργα σε διυλιστήρια.

Προϋποθέσεις:

· Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών ως Μηχανολόγος Μηχανικός σε έργα σωληνώσεων μεγάλων βιομηχανιών
  (Διυλιστήρια - φυσικό αέριο – Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας).
·  Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών καθώς και η καλή χρήση Η/Υ.

Αποστολή βιογραφικών: ikapiri@etmer.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/01/2023)


Α/Α: 14_2023
Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων , για απασχόληση σε εργοτάξιο της Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: eyrythmos@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2023)


Α/Α: 13_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2023)


Α/Α: 12_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2023)


Α/Α: 11_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2023)


Α/Α: 10_2023
Ζητείται από εταιρία κατασκευής δημοσίων έργων στην Κρήτη Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στη διαχείριση Δημοσίων Έργων (επιμετρήσεις, ποιότητα έργων, αλληλογραφία με υπηρεσία κ.λ.π.).
Ικανοποιητικές αποδοχές, πλήρη και μόνιμη απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών στο email : ergocat.ae@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας : 6955693987

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2023)


Α/Α: 09_2023
Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων, για πλήρη και μόνιμη εργασία. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Autocad.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2374022014

Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2023)


Α/Α: 08_2023
Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά εργοδηγό με εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων, για πλήρη και μόνιμη εργασία.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2374022014

Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2023)


Α/Α: 07_2023
Από Τεχνική Εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, από ΑΕΙ / ΤΕΙ, τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας (προϋπηρεσία σε εργοτάξια και τεχνικά έργα), ως Εργοταξιάρχης σε έργο που έχει αναλάβει η Εταιρεία στο Δήμο Μεσσήνης.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, στην έρευνα αγοράς, την προμήθεια υλικών, την αλληλογραφία και την παρακολούθηση των συμβάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο ktiriotechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2023)


Α/Α: 06_2023
Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί, με 10ετή εμπειρία, σε δημόσια έργα υποδομής, για εργοτάξιο στην Κρήτη και στην Καλαμάτα.

Αποστολή Βιογραφικών: d.sardeli@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2023)


Α/Α: 05_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα την Έδεσσα Ν. Πέλλας, ζητείται:
Πολιτικός ή Τοπογράφος και Η/Μ Μηχανικός με καλή γνώση της κατασκευής δημοσίων έργων για εργοτάξια στην Κ. Μακεδονία.

Επικοινωνία, mail: dimitris@axionte.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/01/2023)


Α/Α: 04_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Από τεχνική εταιρεία με έδρα στον Άλιμο, ζητούνται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία σε έργα αναπλάσεων ή/και Υδραυλικά έργα, καθώς και Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε Υδραυλικά έργα.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9887722

Αποστολή βιογραφικών: info@xorotexniki.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/01/2023)


Α/Α: 03_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτες με εμπειρία σε μηχανήματα έργων – φορτηγά, μισθός ικανοποιητικός, ανάλογος προσόντων.
Tηλέφωνα επικοινωνίας 6946502810 - 694804432
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/01/2023)


Α/Α: 02_2023
Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β. Ελλάδα (Περιοχή Κιλκίς).
Στοιχεία επικοινωνίας:  lmaniatopoulou@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/01/2023)


Α/Α: 01_2023
Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., ζητά Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β. Ελλάδα (Περιοχή Κιλκίς).
Στοιχεία επικοινωνίας:  lmaniatopoulou@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/01/2023)


Α/Α: 197_2022
Τεχνική Εταιρεία με εργα σε όλη την Ελλάδα αναζητά έμπειρο εργοδηγό (ιδανικα πτυχ. ΑΕΙ-ΤΕΙ) για έργα Υδραυλικά - Αποχετεύσεων και γενικά έργων υποδομής. θα εκτιμηθεί εμπειρία σε μεταλικές κατασκευές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 697 6110541.
Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com
(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2022)


Α/Α: 196_2022
Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση στα γραφεία της στην Νέα Ερυθραία, έμπειρο επιμετρητη πτυχ. ΑΕΙ - ΤΕΙ με γνώση νομοθεσίας στα ΔΕ υποχρεωτικό MS Office - Auto cad -Εργολήπτη ή παρόμοια, σύνταξη λογαριασμών και ΑΠΕ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 697 6110541.
Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com
(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2022)


Α/Α: 195_2022
Από την τεχνική εταιρία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ ζητούνται:
1. Εργοδηγός
με εμπειρία &
2. Χειριστής Τσάπας - Φορτωτή
με εμπειρία.
Για την αποστολή Βιογραφικών email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2022)


Α/Α: 194_2022
TΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία, ζητεί για μόνιμη απασχόληση στην Αθήνα, Πύργο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά:
- Ηλεκτρολόγους ειδικότητας Α',
- Βοηθούς Ηλεκτρολόγους (απόφοιτοι σχολών - ΤΕΙ, κ.λπ.)

Βιογραφικά στο email : info@erteka.gr
Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774

(Καταχωρήθηκε στις 21/12/2022)


Α/Α: 193_2022
Η εταιρεία ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για τη διευθυντική θέση του Leader Architect.
Απαραίτητα προσόντα:
- Γνώση νομοθεσίας (ΝΟΚ, ΓΟΚ, Αυθαιρέτων και Ενεργειακά), ηλεκτρονικών σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D φωτο-ρεαλιστική απεικόνιση (για σχεδιασμό κτιρίων), θεμάτων σχετικών με την τακτοποίηση ταυτότητας κτιρίου και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.
- Ευχέρεια στην χρήση προγραμμάτων Autocad κλπ. καθώς και στο σύστημα έκδοσης άδειας δόμησης του ΤΕΕ.
- Δυνατότητα διαχείρισης προσωπικού

Αποστολή βιογραφικών στο email: epacron@tee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2022)


Α/Α: 192_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτες με εμπειρία σε μηχανήματα έργων – φορτηγά, μισθός ικανοποιητικός, ανάλογος προσόντων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 69465028010 &
6948044326, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/12/2022)


Α/Α: 191_2022
Από Τεχνική Εταιρεία ζητούνται συνεργάτες, Μηχανικοί & Εργοδηγοί για αποχετευτικό έργο εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2107484774

Αποστολή βιογραφικών στο info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2022)


Α/Α: 190_2022
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2022)


Α/Α: 189_2022
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2022)


Α/Α: 188_2022
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2022)


8Α/Α: 187_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα), με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/12/2022)


Α/Α: 186_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων 5ης τάξης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ/TEI, για πλήρη απασχόληση στα έργα της Εταιρείας.
Απαραίτητα προσόντα:
- Εμπειρία σε εργασίες πεδίου με χρήση τοπογραφικού εξοπλισμού,
- Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office & Autocad,
- Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/11/2022)


Α/Α: 185_2022
Ζητείται Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή έργων φυσικού αερίου για επίβλεψη σε έργο στην πόλη της Λειβαδιάς.
Email επικοινωνίας tmantikas@bermion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/11/2022)


Α/Α: 184_2022
Μεγάλη τεχνική εταιρία ζητά Τοπογράφο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε εργοτάξιο Υδραυλικού έργου (αντιπλημμυρικό) στο Νομό Κορινθίας. Προσόντα η γνώση autocad, η κατοχή δικού του τοπογραφικού εξοπλισμού.
Τηλ επικοινωνίας 210.46.40.271 Αποστολή βιογραφικών στο info@zitakat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/11/2022)


Α/Α: 183_2022
Από τη ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ με έδρα τη Λάρισα ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός εργοταξίου με εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/11/2022)


Α/Α: 182_2022
Από τεχνική εταιρεία δημοσίων έργων ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. με έδρα τα Χανιά, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Τ.Ε. ή Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε./Τ.Ε για πλήρη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ipodomi.com

Tηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες 6976600933

(Καταχωρήθηκε στις 25/11/2022)


Α/Α: 181_2022
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητάει Πολιτικό Μηχανικό έργου – Εργοδηγό για έργο στην περιοχή Απόλλωνα Ν. Νάξου για 3μηνη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@m-kat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/11/2022)


Α/Α: 180_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικοδομικά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 14/11/2022)


Α/Α: 179_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικοδομικά έργα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 14/11/2022)


Α/Α: 178_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Aρχιτέκτονα Mηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικοδομικά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
4/11/2022)


Α/Α: 177_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικοδομικά έργα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
4/11/2022)


Α/Α: 176_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα ζητείται:
1) Βοηθός λογιστηρίου με 3ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη εργασία.
2) Υπεύθυνος λογιστηρίου με ανάλογη πείρα σε Κατασκευαστική εταιρεία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr Τηλ. επικοινωνίας : 210 7489940
(Καταχωρήθηκε στις 11/11/2022)


Α/Α: 175_2022 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ αναζητά Διευθυντή Έργου-Εργοταξιάρχη Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στην ανέγερση χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών του έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

• Πλήρης αντίληψη και σχεδιασμός υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου
• Υπεύθυνος εργοταξίου και επικοινωνίας με την επιβλέπουσα αρχή/ ΚτΕ
• Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και τμηματικών προθεσμιών
• Καθημερινός συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
• Τήρηση κανόνων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας και υγιεινής
• Παρακολούθηση πιστοποιήσεων υπεργολάβων και έρευνας αγορών
• Σύνταξη/ Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
• Σύνταξη/ επίβλεψη μητρώου έργου
• Συστηματική ενημέρωση διοίκησης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
• Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
• Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
• Πολύ καλή γνώση Autocad, MS Project, Excel
• Γνώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
• Συστατικές επιστολές
• Γνώση της νομολογίας κατασκευής δημοσίων έργων.
• Δίπλωμα οδήγησης

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

• Επίβλεψη/ σύνταξη πιστοποιήσεων, ΑΠΕ κ.α.
• Πτυχίο ΜΕΚ
• Γνώσεις Αγγλικών
• Γνώσεις "Εργολήπτη"

Παροχές:

• Διαμονή
• Αυτοκίνητο
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Απαραιτήτως, εντός τριμήνου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 174_2022

Η ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ αναζητά Προϊστάμενο τοπογραφικού συνεργείου, με επιθυμητή εμπειρία στην ανέγερση χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών του έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
• Αποδεδειγμένη 2ετή προϋπηρεσία σε εργοτάξιο και ιδανικά με σχετικό αντικείμενο
• Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
• Γνώσεις σχετικών Software και hardware
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Συντονισμός τοπογραφικού συνεργείου
• Παρακολούθηση ανέγερσης
• Υπεύθυνος για την σύνταξη όλων των απαραίτητων σχεδίων
• Συμβολή επί των επιμετρήσεων/ πιστοποιήσεων
• Προμήθεια/ παρακολούθηση σχετικών οργάνων μετακινήσεων/ καθιζήσεων
• Σύνταξη μητρώου έργου
• Σύνταξη/ Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
• Αναφορά στον εργοταξιάρχη του έργου
Παροχές:
• Διαμονή
• Αυτοκίνητο
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Απαραιτήτως, εντός τριμήνου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 173_2022 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)

Η ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ αναζητά Προϊστάμενο εργοταξιακού εργαστηρίου, με επιθυμητή εμπειρία στην ανέγερση χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών του έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
• Αποδεδειγμένη 2ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο (αργιλικό ανάχωμα, δοκίμια σκυροδέματος, φίλτρα κ.α.)
• Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Υπεύθυνος προγραμματισμού, λήψης και παρακολούθησης εργαστηριακών δοκιμίων ανέγερσης και λοιπών έργων
• Συνεργασία με τους υπεύθυνους κατασκευής για την ομαλή λήψη δοκιμίων και ανέγερση των σχετικών ζωνών του φράγματος
• Επιλογή κατάλληλων δανειοθαλάμων υλικών σύμφωνα με τα πρότυπα κατασκευής
• Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων προς την επιβλέπουσα υπηρεσία
• Σύνταξη μητρώου έργου
Παροχές:
• Διαμονή
• Αυτοκίνητο
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Απαραιτήτως, εντός τετραμήνου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 172_2022
Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην εκτέλεση Δημοσίων έργων, για μόνιμη απασχόληση με κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ.
Βιογραφικά στο e-mail: info@dinamikiergon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 171_2022
Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην εκτέλεση Δημοσίων έργων, για μόνιμη απασχόληση με κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ.
Βιογραφικά στο e-mail: info@dinamikiergon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 170_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα στην Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β.Ελλάδα.
Στοιχεία επικοινωνίας: mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 169_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα στην Αθήνα ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β.Ελλάδα.
Στοιχεία επικοινωνίας: mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 168_2022

Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία, για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 167_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα), φρέζας & Finisher (φίνισερ), με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 166_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 165_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγούς με επαρκή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης και ασφαλτικών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 164_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 163_2022

Μεγάλη τεχνική εταιρία ζητά Τεχνίτες για μόνιμη απασχόληση σε Υδραυλικό έργο (αντιπλημμυρικό) στο Νομό Κορινθίας.

Τηλ επικοινωνίας 210.46.40.271.

Αποστολή βιογραφικών στο info@zitakat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 24/10/2022)


Α/Α: 162_2022

Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη ζητούνται Μηχανικοί (Π.Ε ή Τ.Ε.) Ηλεκτρολόγος και Μηχανολόγος με εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων.
Ζητούμενα: Πολύ καλή γνώση χρήσης Ms office και Autocad, σύνταξης κοστολογήσεων,επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ, κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ..
Βιογραφικά στο e-mail: info@dinamikiergon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2022)


Α/Α: 161_2022

Από τεχνική εταιρία στην Θεσσαλονίκη ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΕΙ) για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β.Ελλάδα. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Μικρή εμπειρία πεδίου επιθυμητή.
Αποστολή βιογραφικών στο email: defkon@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/10/2022)


Α/Α: 160_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός. Αντικείμενο της εργασίας είναι η διοίκηση, η επίβλεψη και η διαχείριση των μηχανολογικών εργασιών βιομηχανικών και υδραυλικών έργων.
Απαιτείται άριστη γνώση Η/Υ (autocad, microsoft office) και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com
(Καταχωρήθηκε στις 17/10/2022)


Α/Α: 159_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό με άριστη γνώση σχεδίασης μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη της θέσης σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.
Απαραίτητη γνώση autocad και 3d. Γνώση inventor εκτιμάται ιδιαιτέρως.

Αποστολή βιογραφικών: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/10/2022)


Α/Α: 158_2022

Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό Έργου-Εργοδηγό για έργα ύδρευσης/αποχέτευσης εντός Νομού Αττικής.
Απαραίτητα προσόντα:
-Ικανότητα στην επίτευξη στόχων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
-Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
-Εργοταξιακή εμπειρία σε τεχνικές εταιρείες
-Εργασιακή εμπειρία σε έργα ύδρευσης/ αποχέτευσης
-Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης έργου
-Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
-Οργανωτική σκέψη
-(Για άνδρες) εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επιθυμητά Προσόντα:
-Γνώση Η/Υ, MS Office
-Γνώση Αγγλικών
Αρμοδιότητες:
-Έλεγχος, επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση έργου
-Σχεδιασμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών
-Καθημερινή παρακολούθηση έργου και εφαρμογή των απαραίτητων διορθώσεων
-Προμέτρηση και επιμέτρηση υλικών
-Διαχείριση και επίλυση απλών αλλά και σύνθετων ζητημάτων
-Διασφάλιση ότι όλες οι εργασίες διεξάγονται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, κώδικες, οδηγίες και κανονισμούς.
-Αναφορές προόδου εξέλιξης έργου
Αποστολή βιογραφικών στο : ffgp.2019@gmail.com Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000557

(Καταχωρήθηκε στις 12/10/2022)


Α/Α: 157_2022

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων, με έδρα την Αθήνα αναζητά Μηχανικό για την επίβλεψη υδραυλικού έργου στο νησί της Κέας.
Απαραίτητη η εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών: info@yriatech.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2022)


Α/Α: 156_2022

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων, με έδρα την Αθήνα αναζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο ή Μηχανολόγο Μηχανικό για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητη η εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών: info@yriatech.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2022)


Α/Α: 155_2022

Από την τεχνική εταιρία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ ζητούνται:
1. Επαγγελματίας οδηγός με εμπειρία στα χωματουργικά &
2. Χειριστής Τσάπας - Φορτωτή με εμπειρία.

Για την αποστολή βιογραφικών email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 10/10/2022)


Α/Α: 154_2022

Η εταιρεία ΝΟΡΜΑ Α.Τ.Ε. που εδρεύει στα Χανιά και δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό.
Αποστολή βιογραφικού: norma.ate2@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 07/10/2022)


Α/Α: 153_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης & ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 152_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 151_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγούς με επαρκή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης και ασφαλτικών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 150_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 149_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 148_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα) με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 fax 210 8829575.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 147_2022
Από τεχνική εταιρεία ζητείτε για πλήρη απασχόληση νέος Πολιτικός μηχανικός ή Τοπογράφος ή άλλης ειδικότητας Μηχανικός.

Επιθυμητή η γνώση σύνταξης προσφορών για Δημόσια Έργα.

Βιογραφικά αποστέλλονται στο mail: domost@otenet.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972240744 & 2107258682

(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 146_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/09/2022)


Α/Α: 145_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/09/2022)


Α/Α: 144_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 143_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται νέος/νέα, με προηγμένες γνώσεις Η/Υ και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - αρχειοθεσίας - χρήσης ιστοσελίδων - αναζήτηση στο διαδίκτυο - προώθηση σε social δίκτυα, για μερική ή κατ' αποκοπή απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών: e-mail: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 142_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανικός ή Εργοδηγός τεχνικού έργου, με εμπειρία στην κατασκευή λιμενικών έργων, για απασχόληση σε εργοτάξιο της εταιρείας μας, εντός Νομού Αττικής-Πειραιώς.
Αποστολή βιογραφικών: e-mail: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 141_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται επαγγελματίας οδηγός αυτοκινήτου με γνώση της αγοράς, για απασχόληση, εντός Αττικής στην έδρα της εταιρείας.

Αποστολή βιογραφικών: e-mail: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 140_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Καπετάνιος και Μηχανικός ρυμουλκού 750ΗΡ, για ρυμουλκήσεις εντός Νομού Αττικής-Πειραιώς.
Αποστολή βιογραφικών: e-mail: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 139_2022

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε ή Τ.Ε για εργασία, σε Κατασκευαστική Εταιρεία με κύριο αντικείμενο την Κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων.
- Η αρχική πρόσληψη θα γίνει με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (στα πλαίσια εκπαίδευσης). Με προοπτική μόνιμης απασχόλησης μετά την λήξη του προγράμματος.
- Πενθήμερη, πρωινή εργασία, πλήρης απασχόληση (8ωρο)
Απαραίτητα προσόντα:
- Ηλικία έως 29 ετών
- Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και MS Office, θα εκτιμηθούν
- Να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- Να μην συμμετέχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης του ΟΑΕΔ
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@m-kat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/09/2022)


Α/Α: 138_2022

Από Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως υπέυθυνοι για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας , Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο khrdepartment@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2022)


Α/Α: 137_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο khrdepartment@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2022)


Α/Α: 136_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης & ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2022)


Α/Α: 135_2022

Τεχνική εταιρεία ζητά συνεργάτη Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5. Εμπειρία σε κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Άριστη γνώση γερμανικών ή/και αγγλικών. Δυνατότητα μετακίνησης σε εργοτάξια. Άριστη γνώση χρήσης σχετικών προγραμμάτων Η/Υ. Hardworking personality.
Αποστολή βιογραφικών στο email: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 19/09/2022)


Α/Α: 134_2022
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα ζητεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ με διετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα για απασχόληση εκτός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2022)


Α/Α: 133_2022
Από την τεχνική εταιρία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ και έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης ζητούνται:
1. Επαγγελματίας οδηγός με εμπειρία στα χωματουργικά &
2. Χειριστής Τσάπας - Φορτωτή με εμπειρία.
Για την αποστολή Βιογραφικών email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/09/2022)


Α/Α: 132_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :
Α) Προϊστάμενος λογιστηρίου με ανάλογη εμπειρία.
Β) Βοηθός λογιστή με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη εργασία.
Βιογραφικά στο email : info@erteka.gr
Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774

(Καταχωρήθηκε στις 08/09/2022)


Α/Α: 131_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :
Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε δημόσια έργα (πεδίου ή γραφείου).
Βιογραφικά στο email : info@erteka.gr
Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774

(Καταχωρήθηκε στις 08/09/2022)


Α/Α: 130_2022
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει μηχανολόγο μηχανικό ΤΕΙ για εργασία στην περιοχή της Σίνδου, ως βοηθός υπευθύνου σε βιομηχανοστάσιο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών, κλπ.
Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης, καλή γνώση Αγγλικών, MS OFFICE, AUTOCAD.
Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:
info@tekthessalonikis.com ή στο φαξ 2310283932
(Καταχωρήθηκε στις 0
7/09/2022)


Α/Α: 129_2022
Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
1. Μηχανολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
2. Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 0
5/09/2022)


Α/Α: 128_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 127_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγούς με επαρκή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης και ασφαλτικών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 126_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 125_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 124_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα) με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 fax 210 8829575.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 123_2022

Ζητείται από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά), Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος με 3-5 έτη εμπειρίας σε επίβλεψη οικοδομικών έργων εντός Αττικής. Αντικείμενο εργασίας: επίβλεψη έργου, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ.
Αποστολή βιογραφικών: info@ergmasintechniki.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 122_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.
Αποστολή βιογραφικών: psiafis@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε 01/09/2022)


Α/Α: 121_2022 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)

Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, νέο πτυχιούχο Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) για υποστήριξη γραφείου.
Απαραίτητα προσόντα:
-Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
-Πολύ καλή γνώση Autocad

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6970000557
Αποστολή βιογραφικών στο ffgp.2019@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2022)


Α/Α: 120_2022

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2022)


Α/Α: 119_2022

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Ρόδο, ζητείται Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. για εργασία σε εργοτάξια της Δωδεκανήσου. Απαραίτητη γνώση επιμετρήσεων/προμετρήσεων και εφαρμογών Η/Υ MS EXCEL και MS WORD. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.
Αποστολή βιογραφικών στο s.linardos.sia.ee@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2022)


Α/Α: 118_2022

Η Τεχνική Εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ με έδρα στα Χανιά ζητά Μηχανικό Πολιτικό ή Τοπογράφο, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων και σε θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας, προκειμένου να υποστηρίξει το τμήμα κατασκευών της εταιρείας. Απαραίτητη η άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office, Autocad. Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων οδοποιίας. Πολύ καλές αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο info@efklidis.com.

(Καταχωρήθηκε στις 24/08/2022)


Α/Α: 117_2022

Η Τεχνική Εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ αναζητά για πλήρη απασχόληση Γραμματέα, ο οποίος/η οποία θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην εταιρεία.
Απαραίτητα προσόντα:
-Διετής εμπειρία σε ανάλογη θέση
-Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητά προσόντα, όχι απαραίτητα:
-Πτυχίο Θετικών Επιστημών
--Γνώση σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων

Αποστολή βιογραφικών στο info@efklidis.com
(Καταχωρήθηκε στις 24/08/2022)


Α/Α: 116_2022

Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, Πολιτικό Μηχανικό με γνώση Autocad, εργοταξιακή εμπειρία και σύνταξη λογαριασμών για εργασία σε εργοτάξια εκτός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 697 6110541.

Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 05/08/2022)


Α/Α: 115_2022

Ζητείται Μηχανικός Πολιτικός ή Τοπογράφος, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, από εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων στα Χανιά προκειμένου να στελεχώσει το τμήμα υποστήριξης έργων.

Πολύ καλές αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών email: ergocat.ae@gmail.com  Tηλ. Επικ.: 6955693987

(Καταχωρήθηκε 01/08/2022)


Α/Α: 114_2022

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για υποστήριξη εργοταξιακού γραφείου σε έργο οδοποιϊας με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, καλή γνώση ΑΝΑΔΕΛΤΑ ή αντίστοιχου προγράμματος και δυνατότητα εκπόνησης μελετών εφαρμογής.
Προσφέρονται ικανοποιητικές αμοιβές και παροχές.
Αποστολή βιογραφικό στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/07/2022)


Α/Α: 113_2022

Ο όμιλος εταιρειών 3Κ με παρουσία στο χώρο 30 ετών αναζητεί μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων για επίβλεψη δημοσίων έργων εντός και εκτός Αττικής.
Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση: dkrouskos@3-k.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/07/2022)


Α/Α: 112_2022

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/07/2022)


Α/Α: 111_2022

Εργοδηγός Εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. για επίβλεψη εργοταξίου ιδιωτικού / δημόσιου έργου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/07/2022)


Α/Α: 110_2022

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία για δημόσιο οικοδομικό έργο στην περιοχή του Σχηματαρίου.
Βιογραφικά στο e-mail: Lrigas@tee.gr

(Καταχωρήθηκε την 01/07/2022)


Α/Α: 109_2022

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία για δημόσιο οικοδομικό έργο στην περιοχή του Σχηματαρίου.
Βιογραφικά στο e-mail: Lrigas@tee.gr

(Καταχωρήθηκε την 01/07/2022)


Α/Α: 108_2022

Ζητείται Εργοδηγός από τεχνική εταιρεία για δημόσιο οικοδομικό έργο στην περιοχή του Σχηματαρίου.
Βιογραφικά στο e-mail: Lrigas@tee.gr

(Καταχωρήθηκε την 01/07/2022)


Α/Α: 107_2022

Ζητούνται ΜΕΚ Δ’ βαθμίδας για κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και τουλάχιστον Γ’ βαθμίδας για κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων για στελέχωση εταιρείας.

Αποστολή σχετικών στοιχείων (βιογραφικό ή/και ΜΕΚ, κτλ) στο aggelies2310@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 30/06/2022)


Α/Α: 106_2022 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)

Τεχνική εταιρία με έδρα τον Άλιμο ενδιαφέρεται να προσλάβει Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ΠΕ/ΤΕ για πλήρη απασχόληση σε έργα αυτοματισμών & τηλεμετρίας.

Θα εκτιμηθεί προηγουμένη εμπειρία.

Αποδοχές ιδιαιτέρως ικανοποιητικές.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε CV στο e-mail: info@xorotexniki.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2022)


Α/Α: 105_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά διπλωματούχους Μηχανικούς με εμπειρία σε Δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, αστικών αναπλάσεων, οικοδομικών.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πολύ καλή γνώση Autocad, Ergoland, Ergometr, Εργολήπτη, Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, κοστολόγησης Δημοσίων Έργων, MS Office.

Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/06/2022)


Α/Α: 104_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά διπλωματούχους Μηχανικούς με εμπειρία την κατασκευή δημοσίων έργων: εργοτάξιο, συντονισμό μελετητών - προμηθευτών - υπεργολάβων, σύνταξη - παρακολούθηση προϋπολογισμών / χρονοδιαγραμμάτων, διαχείριση συμβάσεων, χειρισμό Η/Υ Autocad, MS Office κλπ.

Επιθυμητή η γνώση Ergoland, Ergometr, Εργολήπτη.

Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/06/2022)


Α/Α: 103_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιά της εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2022)


Α/Α: 102_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά εργοταξιάρχη 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε Δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, αστικών αναπλάσεων, οικοδομικών, για τα εργοτάξια της στην Αττική. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πολύ καλή γνώση Εργολήπτη, Ms office,Autocat,Ergoland, Ergometr.
Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2022)


Α/Α: 101_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά Project Manager 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε Δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, αστικών αναπλάσεων, οικοδομικών, για τα εργοτάξια της στην Αττική και τα κεντρικά της Γραφεία. Απαραίτητα προσόντα :Πτυχίο ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πολύ καλή γνώση Εργολήπτη, Ms office, Autocat, Ergoland, Ergometr, Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2022)


Α/Α: 100_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά Μηχανικό 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε Δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, αστικών αναπλάσεων, οικοδομικών, για τα κεντρικά της Γραφεία για την στελέχωση της Τεχνικής της Διεύθυνσης. Απαραίτητα προσόντα :Πτυχίο ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πολύ καλή γνώση Εργολήπτη, Ms office, Autocat, Ergoland, Ergometr, Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, κοστολόγησης Δημοσίων Έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2022)


Α/Α: 99_2022

Από την τεχνική εταιρία ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ ζητούνται ένας Πολιτικός Μηχανικός και ένας Τοπογράφος Μηχανικός για απασχόληση σε εργοτάξιο.
Κάτοχοι διπλώματος οδήγησης και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
Αποστολή βιογραφικών στο email: defkon@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2022)


Α/Α: 98_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2022)


Α/Α: 97_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2022)


Α/Α: 96_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει για απασχόληση στην περιοχή Θεσσαλονίκης διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό.
Εμπειρία σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων επιθυμητή.

Καλή γνώση Αγγλικών, MS OFFICE και απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@tekthessalonikis.com

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2022)


Α/Α: 95_2022

Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη ζητούνται Μηχανικοί (Π.Ε ή Τ.Ε.) Ηλεκτρολόγος και Πολιτικός με εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων.

Ζητούμενα: Πολύ καλή γνώση χρήσης Ms office και Autocad, σύνταξης κοστολογήσεων, επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ, κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ..

Βιογραφικά στο e-mail: info@dinamikiergon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2022)


Α/Α: 94_2022

Η εταιρεία PAVILION Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Οικονομικό Δ.ντη και θα έχει την άμεση ευθύνη του διοικητικού ελέγχου και κοστολόγησης του τμήματος των Δημοσίων κατασκευαστικών Έργων.

Κύριες Αρμοδιότητες:

Αναζήτηση, αποδελτίωση και ενημέρωση σχετικά με :
• Ενεργές διακηρύξεις ή προσκλήσεις διαγωνισμών δημοσίου,
• Την πορεία των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει η εταιρεία καθώς και δημοπρασιών ενδιαφέροντος,
• Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει η εταιρεία καθώς και δημοπρασιών ενδιαφέροντος.

Προετοιμασία στα πλαίσια διαγωνισμών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα:
• Φακέλου Διαγωνισμού Συμμετοχής
• Φακέλου προσφοράς - Σύνταξη και υποβολή φακέλου προσφοράς

Παρακολούθηση - Ενημέρωση - Αναθεώρηση Εργοληπτικού Πτυχίου ΜΕΕΠ:
• Τακτική-Έκτακτη αναθεώρηση ΜΕΕΠ
• Ενημερότητα Πτυχίου
• Έκθεση δραστηριότητας
• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων
• Πιστοποιητικά Εμπειρίας Έργων
• Αναβάθμιση ΜΕΚ

Υποβοήθηση Τμήματος Κατασκευών Δημοσίων Έργων
• Δικαιολογητικά είσπραξης λογαριασμών
• Απογραφή – Μεταβολές Οικοδομοτεχνικών έργων σε ΕΦΚΑ

Υποβοήθηση Λογιστηρίου – Ορκωτών
• Αρχειοθέτηση Συμβάσεων Συμφωνητικών
• Εβδομαδιαίες αποστολές τιμολογίων στο εξωτερικό λογιστήριο
• Επιστολές Υπολοίπων Πελατών
• Λίστα Τιμολογίων

Άμεση ευθύνη κοστολόγησης
• Επικοινωνία, συγκέντρωση και αρχειοθέτηση όλων των προσφορών για κάθε νέο έργο
• Επικαιροποίηση των προσφορών και κοστολόγηση του κάθε έργου έργου
• Παρακολούθηση του πραγματικού κόστος ανά φάση έργου
• Διενέργεια προβλέψεων κόστους και επεξήγηση των διαφορών
• Επικοινωνία με τους μηχανικούς των έργων για την περιγραφή των μηνιαίων εργασιών
• Συνεργασία με το λογιστήριο για το κλείσιμο των βιβλίων

Γνώσεις και Εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μηχανικού ή Οικονομολόγου–Λογιστή ή άλλο σχετικό την θέση αντικείμενο σπουδών.
• Πολύ καλή γνώση σχετικά με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΟΠΣ, ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ
• Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων.
• Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
• Άριστος, τεκμηριωμένος γραπτός λόγος.
• Άριστη γνώση MS Office (με έμφαση στο Excel)
• Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, οργανωτικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια.
• Γνώση και εμπειρία management reporting θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Προοπτικές εξέλιξης
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα Βιογραφικά τους στο email: info@pavilion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2022)


Α/Α: 93_2022

Η εταιρεία PAVILION Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Σκοπός Θέσης
O/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη των Δημοσίων Κατασκευαστικών Έργων.

Κύριες Αρμοδιότητες
• Να διαχειρίζεται και να ελέγχει με τους εργοδηγούς της εταιρείας τις επιτόπιες λειτουργίες του εργοταξίου
• Να διαχειρίζεται τη ροή και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής επιβλέποντας και τις εργασίες των υπεργολάβων
• Να παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, επίλυση προβλημάτων επί τόπου των έργων
• Να είναι υπεύθυνος για τον σωστό προγραμματισμό, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραγγελιών των υλικών του έργου.
• Να ελέγχει τις μετρήσεις ποσοτήτων και κοστολογήσεις εργασιών
• Να συντάσσει ημερήσιες, εβδομαδιαίες, και μηνιαίες εκθέσεις προόδου και τεκμηρίωσης
• Να επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου εγκαίρως και βάσει προϋπολογισμού
• Να τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
• Να είναι υπεύθυνος για τις επιμετρήσεις, την σύνταξη λογαριασμών, τους ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και ΠΠΑΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, ή Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο, σχετικό με την θέση, αντικείμενο σπουδών.
• Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε εργοτάξια.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, Autocad και προγραμμάτων διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
• Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Προοπτικές εξέλιξης
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα Βιογραφικά τους στο email: info@pavilion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2022)


Α/Α: 92_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων.

Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (ms office κλπ) και προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).

Αποστολή βιογραφικών στο litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/06/2022)


Α/Α: 91_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση και επίβλεψη τεχνικών έργων.

Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (ms office κλπ) και προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/06/2022)


Α/Α: 90_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητεί οδηγούς χωματουργικών μηχανημάτων κατηγορίας Γ’ και άνω. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6948-361982 & 699-6291589.

(Καταχωρήθηκε στις 08/06/2022)


Α/Α: 89_2022

Από την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη, ζητείται ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με πενταετή εμπειρία.
Αποστολή Βιογραφικών στο email: gram@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/06/2022)


Α/Α: 88_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2022)


Α/Α: 87_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητεί χειριστές μηχανημάτων υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6948-361982 & 699-6291589.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2022)


Α/Α: 86_2022

Τεχνική Εταιρία με έδρα τα Πετράλωνα και κύριο αντικείμενο την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων,αναζητά άτομο με διάθεση και οργανωτικές ικανότητες, για την κάλυψη θέσης Γραμματειακής Υποστήριξης, με άριστη γνώση Η/Υ για πενθήμερη πρωινή εργασία, πλήρη ή μερική απασχόληση.

Αρμοδιότητες θέσεως εργασίας:

- Επικοινωνίες με πελάτες και υπηρεσίες
- Αρχειοθέτηση τιμολογίων
- Παρακολούθηση προθεσμιών
- Διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεων

Αξιολογείται προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώσεις λογιστικής, πτυχίο Μηχανικού.

Αμοιβή αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@m-kat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2022)


Α/Α: 85_2022

Από Τεχνική Εταιρεία στη Λάρισα που ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, από ΑΕΙ / ΤΕΙ, τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας (προϋπηρεσία σε εργοτάξια και τεχνικά έργα). Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, και την παρακολούθηση των συμβάσεων. Αριστη γνώση: MS Office – Autocad.

Παροχές : Ανταγωνιστικός Μισθός, Προοπτική Ανέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο: cv.techniki.larissa@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/05/2022)


Α/Α: 84_2022

Τεχνική Εταιρεία για την εκτέλεση υδραυλικού έργου με αντλιοστάσια εντός Αττικής, ζητά Εργοδηγό με 10ετή πείρα τουλάχιστον.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 210 7489940

(Καταχωρήθηκε στις 24/05/2022)


Α/Α: 83_2022

Από την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη, ζητείται ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εμπειρία σε τμήμα διαγωνισμών τεχνικής εταιρείας για να στελεχώσει το τμήμα Δημόσιων Έργων/Προμηθειών και Δημόσιων Διαγωνισμών της εταιρείας [(συγκέντρωση δικαιολογητικών, αναζήτηση και εύρεση δημόσιων διαγωνισμών, διαχείριση της πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ) κ.τ.λ.].

Αποστολή Βιογραφικών στο email: gram@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/05/2022)


Α/Α: 82_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ με επαρκή εμπειρία και δίπλωμα Γ’ κατηγορίας.

Παρέχεται διαμονή.

Tηλέφωνo επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 19/05/2022)


Α/Α: 81_2022

Η Τεχνική Εταιρία Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης ζητά εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2022)


Α/Α: 80_2022

Από Τεχνική Εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, από ΑΕΙ / ΤΕΙ, τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας (προϋπηρεσία σε εργοτάξια και τεχνικά έργα), ως Εργοταξιάρχης σε έργα που έχει αναλάβει η Εταιρεία.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, στην έρευνα αγοράς, την προμήθεια υλικών, την αλληλογραφία και την παρακολούθηση των συμβάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο ktiriotechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 79_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 78_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 77_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας & jcb με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 fax 210 8829575.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 76_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 75_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής αναζητά Μηχανικό με εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 74_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας , Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση και επίβλεψη τεχνικών έργων. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (ms office κλπ) και προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων. (εργολήπτης, autocad κλπ)

Αποστολή βιογραφικών στο litsa.koutroubi@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 10/05/2022)


Α/Α: 73_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων. Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (ms office κλπ) και προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων. (εργολήπτης, autocad κλπ)

Αποστολή βιογραφικών στο litsa.koutroubi@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 10/05/2022)


Α/Α: 72_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.
Αποστολή βιογραφικών: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/05/2022)


Α/Α: 71_2022

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων, με έδρα την Αθήνα ζητά για πλήρη απασχόληση Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για εργασία γραφείου (σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, έρευνα αγοράς, προμήθειας υλικών, αλληλογραφία και παρακολούθηση συμβάσεων). Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (word, excel, autocad, internet). Επιθυμητή η εμπειρία σε Δημόσια Έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο mail: info@yriatech.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/05/2022)


Α/Α: 70_2022

Ζητείται Μηχανικός Πολιτικός ή Τοπογράφος από εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων στην Κρήτη (πόλη Χανίων), για να στελεχώσει το τμήμα υποστήριξης και διαχείρισης έργων. Η θέση απαιτεί εμπειρία πενταετή στην σύνταξη επιμετρτήσεων και πολύ καλή γνώση τουλάχιστον autocad. Ικανοποιητικές αποδοχές, ανάλογες των προσόντων.
Aποστολή βιογραφικών στο mail: info@efklidis.com , τηλ. επικ. 6955693987

(Καταχωρήθηκε στις 28/04/2022)


Α/Α: 69_2022

Η κατασκευαστική εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε. με έδρα στην Λάρισα επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ.

Σκοπός Θέσης

O/Η νέος/α συνάδελφος θα είναι υπεύθυνος για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη των Κατασκευαστικών Έργων.

Κύριες Αρμοδιότητες          

• Διαχειρίζεται τις επιτόπιες λειτουργίες του εργοταξίου
• Εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων
• Επιβλέπει το χρονοδιάγραμμα και τις εργασίες των υπεργολάβων
• Διαχειρίζεται τη ροή και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
• Παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, επίλυση έργων επί τόπου
• Είναι υπεύθυνος για τον σωστό προγραμματισμό, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραγγελιών των υλικών του έργου
• Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία ημερήσιων, εβδομαδιαίων, μηνιαίων εκθέσεων προόδου και τεκμηρίωσης
• Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας
• Είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό τοπικών πόρων, υλικών, υπηρεσιών
• Αναφέρει και συνεργάζεται στενά υπό την ομάδα Διαχείρισης Έργου
• Επιτυγχάνει την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου
• Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου βάσει προϋπολογισμού στο τμήμα που βρίσκεται υπό την ευθύνη του εργοταξίου
• Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου στο ίδιο επίπεδο με τις τεχνικές απαιτήσεις
• Τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
• Συμμετέχει στην σύνταξη οικονομικών – τεχνικών προσφορών

• Διενέργεια επιμετρήσεων, σύνταξη λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και ΠΠΑΕ
• Μετρήσεις ποσοτήτων και κοστολογήσεις εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα

·       • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο, σχετικό με την θέση, αντικείμενο σπουδών
• Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε τεχνικά έργα/εργοτάξια
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, σχεδιαστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών έργων

• Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να στείλει το Βιογραφικό του στο email: anaplaseon@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/04/2022)


Α/Α: 68_2022

Ανώνυμη τεχνική εταιρία με έδρα την Καβάλα ζητά να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση:
Διπλωματούχους Χειριστές πάσης φύσεως εκσκαφέων και φορτωτών.
Πτυχιούχο μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση τεχνικών έργων.
Τεχνίτες οικοδομοτεχνικών έργων.
Επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών: τηλ: 6976494623 email: info@efrosinidis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2022)


Α/Α: 67_2022

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων, με έδρα την Ν. Ερυθραία ζητά για πλήρη απασχόληση Νέο/Νέα Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ για εργασία γραφείου (σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, έρευνα αγοράς, προμήθειας υλικών, αλληλογραφία και παρακολούθηση συμβάσεων). Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (word, excel, autocad, internet). Επιθυμητή η εμπειρία σε Δημόσια Έργα.

Αποστολή βιογραφικών email: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 14/04/2022)


Α/Α: 66_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητεί Μηχανικό με σχετική εμπειρία για τη θέση Mηχανικού Kατασκευής (Εργοτάξιο) στο Ν. Μεσσηνίας.
Επιθυμητή βασική γνώση Autocad – MS Office.
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο asa@asa-ate.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9764744

(Καταχωρήθηκε στις 12/04/2022)


Α/Α: 65_2022

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, Πολιτικός Μηχανικός με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, λογαριασμών κλπ.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 11/04/2022)


Α/Α: 64_2022

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, εργοδηγός εργοταξίου με εμπειρία.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 11/04/2022)


Α/Α: 63_2022

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία στις επιμετρήσεις και αποτυπώσεις.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 11/04/2022)


Α/Α: 62_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό (Οχημάτων). H εργασία αφορά το κεντρικό εργοτάξιο της εταιρίας στη ΜΑΛΑΚΑΣΑ Αττικής.
- Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού με ειδίκευση στα οχήματα ή κατεύθυνση οχημάτων.
-
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση μηχανολογικού εξοπλισμού, κυρίως σε οχήματα και μηχανήματα έργου. Η εταιρεία θα παρέχει πλήρη εκπαίδευση και υποστήριξη στο αντικείμενο εργασίας.
- Άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ (προγραμμάτων Microsoft Office, Internet).
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Δίπλωμα οδήγησης.
- Δυνατότητα μετακινήσεων εάν και εφόσον χρειαστεί στο πλαίσιο της εργασίας.
- Εργατικότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα και διάθεση για προσωπική εξέλιξη.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2022)


Α/Α: 61_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής ζητά να προσλάβει χειριστή τσάπας & JCB, με εμπειρία κυρίως σε ασφαλτικά και έργα οδοποιίας. Η εργασία αφορά το κεντρικό εργοτάξιο της εταιρίας στη ΜΑΛΑΚΑΣΑ Αττικής.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2022)


Α/Α: 60_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής.
- Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε τήρηση βιβλίων Τεχνικής Εταιρείας με εμπειρία σε Δημόσια Έργα.
- Εμπειρία στην καταχώρηση παραστατικών σε ERP σύστημα (Κατά προτίμηση Softone ERP).
- Άριστη γνώση καταχωρήσεων σε εμπορικό και λογιστικό κύκλωμα.
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα τουλάχιστον 3 έτη.
- Υπεύθυνος, οργανωτικός, δυνατότητα εργασίας αυτόνομα αλλά και σε ομάδα.
- Καλή γνώση χρήσης H/Υ (word, excel).
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2022)


Α/Α: 59_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στις Αχαρνές ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή.
Απαραίτητα προσόντα:
-Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής
-Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε τήρηση βιβλίων Τεχνικής Εταιρείας με εμπειρία σε Δημόσια Έργα
-Απαραίτητη η γνώση καταχώρησης παραστατικών σε διπλογραφικά βιβλία
-Συμφωνίες λογαριασμών ,υπολοίπων τραπεζών, πελατών και προμηθευτών
-Aπαραίτητη η γνώση όλου του λογιστικού κύκλου
-Καλή γνώση χρήσης H/Υ (word,excel)

Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η γνώση τήρησης μισθοδοσίας και κύριων ασφαλιστικών-εργατικών νόμων.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: log@odos-tsigos.gr Τηλ. 2102403143

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2022)


Α/Α: 58_2022

Από Τεχνική Εταιρία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για τη θέση επίβλεψης κατασκευής δημοσίων έργων στην Κω. Επιθυμητή τουλάχιστον τριετής (3) ειδική επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση ή/και επίβλεψη τεχνικών έργων. Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Autocad, Outlook, Excel, PowerPoint, Word).
Αποστολή βιογραφικών στο email: work@karkanias.gr Τηλ. 2410541386.

(Καταχωρήθηκε στις 29/03/2022)


Α/Α: 57_2022

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για υποστήριξη εργοταξιακού γραφείου. Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και επαρκής γνώση ANADELTA και AUTOCAD.

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/03/2022)


Α/Α: 56_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.

Αποστολή βιογραφικών: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/03/2022)


Α/Α: 55_2022

Τεχνική Εταιρεία με γραφεία στα βόρεια προάστια της Αττικής, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία, για απασχόληση στο εργοτάξιο και στη διαχείριση των έργων στο γραφείο (σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, οργάνωση).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 697 6110541.

Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com.
(Καταχωρήθηκε στις 22/03/2022)


Α/Α: 54_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας & jcb, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2022)


Α/Α: 53_2022

Από Α.Ε. Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :

Α) Ηλεκτρολόγος μηχανημάτων – αυτοκινήτων

Β) Φαναρτζής – βαφέας μηχανημάτων – αυτοκινήτων

Γ) Σιδεράς – ηλεκτροσυγκολητής

Δ) Χειριστές, βοηθοί μηχανημάτων

Ε) Οδηγοί Ε΄κατηγορίας και χειριστές παπαγάλου

Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

Τηλ. επικοινωνίας : 210 7489940

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2022)


Α/Α: 52_2022

Τεχνική εταιρεία ζητεί Πολιτικό Μηχανικό για την θέση του Εργοταξιάρχη με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία, για έργο εκτός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretariat@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2022)


Α/Α: 51_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστή για τσαπάκι, διαβολάκι, μικρό οδοστρωτήρα, κατά προτίμηση με εμπειρία σε έργα οδοποιίας, για μόνιμη απασχόληση στην Χαλκιδική.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κος Γιώργος 6979505376

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2022)


Α/Α: 50_2022

ΑΤΕ δημοσίων έργων στην Λάρισα αναζητά Μηχανικό ΑΕΙ (πολιτικό ή τοπογράφο) με εργοταξιακή εμπειρία. Πλήρης απασχόληση σε άριστο περιβάλλον, ανταγωνιστικός μισθός και πριμ, εταιρικό κινητό και εταιρικό αυτοκίνητο.

Βιογραφικά στο email: cv.techniki.larissa@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/03/2022)


Α/Α: 49_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς με 5 ετή εμπειρία σε έργα βιολογικών καθαρισμών – αντλιοστασίων.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 48_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 47_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
7/03/2022)


Α/Α: 46_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 45_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 44_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 43_2022

Αναζητάμε διπλωματούχους/πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους και Ηλεκτρονικούς μηχανικούς με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άριστη γνώση αγγλικών, MS Office και CAD (AutoCAD, Inventor). Επιθυμητά προσόντα οι γνώσεις πληροφορικής και δικτύων, δίπλωμα οδήγησης ΙΧ και η δυνατότητα ταξιδιών.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην εταιρεία SSA AE, Εθνικής Αντιστάσεως 84, Χαλάνδρι, τηλ 210 6725106, email: ssa@ssa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
6/03/2022)


Α/Α: 42_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ, με εμπειρία σε κοστολόγηση και παρακολούθηση έργων.
Θέση γραφείου ως Junior Project Manager.
• Πτυχίο γνωστικού αντικειμένου ΤΕΙ/ΑΕΙ
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση AUTOCAD - Ευχέρεια
σε Browser & Office
Αποστολή βιογραφικών στο gramateia@elkat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/03/2022)


Α/Α: 41_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Υπάλληλο έκδοσης μισθοδοσίας /Βοηθό Λογιστή.
Κύριες αρμοδιότητες
• Εκπόνηση διαδικασιών πρόσληψης και συμπλήρωσης σχετικών εγγράφων
• Έκδοση μισθοδοσίας
• Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ"
• Καταχώριση λογιστικών εγγραφών και τιμολόγηση
• Συμφωνία εμπορικού-λογιστικής
• Συμφωνία πελατών-προμηθευτών
• Συμφωνίες τραπεζών
• Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Εξοικείωση με προγράμματα MS Office
• Καλό επίπεδο Αγγλικής γλώσσας
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Αποστολή βιογραφικών στο gramateia@elkat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/03/2022)


Α/Α: 40_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Έργων, με εμπειρία σε θέματα ISO και αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Εμπειρία σε θέματα ISO και συγκεκριμένα:
• 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
• 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• 45001-2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Επιπρόσθετα προσόντα:
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και βασική γνώση Γερμανικής γλώσσας
• Ευχέρεια σε Browser & Office
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Οργανωτικότητα
Αποστολή βιογραφικών στο gramateia@elkat.gr
(Καταχωρήθηκε στις
10/03/2022)


Α/Α: 39_2022

Ζητείται από Εταιρεία Κατασκευής Δημόσιων Έργων Μηχανικός Πολιτικός ή Τοπογράφος με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, για να καλύψει θέση στο τμήμα υποστήριξης και διαχείρισης έργων (σύνταξη επιμετρήσεων, ποιότητα έργων, κλπ). Απαραίτητη η γνώση autocad, επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων οδοποιίας. Αποδοχές ικανοποιητικές, ανάλογες των προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο  info@efklidis.com Τηλέφωνο επικοινωνίας 2821008015
(Καταχωρήθηκε στις 09/03/2022)


Α/Α: 38_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο  jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 04/03/2022)


Α/Α: 37_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).
Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 04/03/2022)


Α/Α: 36_2022 (OI ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ)

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Δημόσιων Έργων στο Νομό Λάρισας αναζητά: α) Μηχανικό (πολιτικό μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό) και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία και γνώση διαδικασίας Δημοσίων Έργων για επίβλεψη έργων Υδραυλικά, Οικοδομικά, Οδοποιία, για εργοτάξιά της εντός της περιφέρειας Θεσσαλίας.
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, σύνταξη Επιμετρήσεων – Λογαριασμών - Α.Π.Ε., διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες, τήρηση Προγράμματος Ποιότητας & Μητρώου Έργου, άριστη γνώση: MS Office – Autocad – ERP ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ, αγγλικών (C2).

Παροχές: Ανταγωνιστικός Μισθός, Προοπτική Ανέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο
email: cv.techniki.larissa@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 0
3/03/2022)


Α/Α: 35_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/03/2022)


Α/Α: 34_2022

Από Α.Ε. Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:
Α) Προϊστάμενος λογιστηρίου με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε όμοια εταιρεία σε αυτήν τη θέση.
Β) Βοηθός λογιστή με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία.
Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr Τηλ. επικοινωνίας: 210 7484774
(Καταχωρήθηκε στις 28/02/2022)


Α/Α: 33_2022

Από Τεχνική Εταιρεία Κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων με Έδρα την Αθήνα, ζητείται νέος μηχανικός (πολιτικός - μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος - περιβάλλοντος) με μηδενική ή ελάχιστη εμπειρία για τη θέση του Υπεύθυνου Λειτουργίας και Συντήρησης της ΕΕΛ Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: info@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2022)


Α/Α: 32_2022

Από εταιρεία κατασκευής Δημοσίων έργων με έδρα στα Χανιά ζητείται νέος Μηχανικός (Πολιτικός, Τοπογράφος, Ορυκτών Πόρων).

Αποστολή Βιογραφικών στο email: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2022)


Α/Α: 31_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας & jcb με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 – fax 210 8829575.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2022)


Α/Α: 30_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα & αυλακωτήρα (trencher).

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2022)


Α/Α: 29_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133, fax 210 8829575

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2022)


Α/Α: 28_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 18/02/2022)


Α/Α: 27_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:

1. Πολιτικοί Μηχανικοί

2. Τοπογράφοι Μηχανικοί

3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 18/02/2022)


Α/Α: 26_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά: α) Μηχανικό και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία και γνώση διαδικασίας Δημοσίων Έργων σε Υδραυλικά ή και έργα Οικοδομικά για εργοτάξιό της εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@zitakat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2022)


Α/Α: 25_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Μηχανικό με εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/02/2022)


Α/Α: 24_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων, με έδρα την Αθήνα, ζητείται : α) Μηχανικός και β) Εργοδηγός για την κατασκευή υδραυλικών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@elkystis.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 15/02/2022)


Α/Α: 23_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά: α) Μηχανικό και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 15/02/2022)


Α/Α: 22_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων 5ης τάξης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, ηλικίας 30-40 ετών.
Απαραίτητο προσόν: τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (καλή γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, σύνταξη Επιμετρήσεων – Λογαριασμών - Α.Π.Ε., διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες, τήρηση Προγράμματος Ποιότητας & Μητρώου Έργου, άριστη γνώση: MS Office – Autocad – ERP ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ).
Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2022)


Α/Α: 21_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων 5ης τάξης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, ηλικίας 30-40 ετών.
Απαραίτητο προσόν τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία :
- στις διαδικασίες δημοπρασιών δημοσίων έργων (καλή γνώση Νομοθεσίας, σύνταξη φακέλου προσφοράς, χρήση ΕΣΗΔΗΣ, ενστάσεις, κλπ),
- στις διαδικασίες εργοληπτικού πτυχίου εταιρίας (ενημερότητα, αναβάθμιση κλπ),
- στη διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες,
- στην επικοινωνία με Υπηρεσίες για την επίλυση ανακυπτόντων θεμάτων (χρηματοδοτήσεις, βεβαιώσεις, εγγυητικές κλπ).
Απαιτείται επίσης άριστη γνώση: Αγγλικών, MS Office, Mozilla Thunderbird.
Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2022)


Α/Α: 20_2022

Από Τεχνική Εταιρεία Κατασκευής Δημοσίων Έργων με έδρα στα Χανιά ζητείται άτομο με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων (έργα οδοποιίας, τεχνικά έργα, υδραυλικά έργα). Απαραίτητη η γνώση Οffice και Αutocad. Iκανοποιητικές αποδοχές.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2022)


Α/Α: 19_2022

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με κατασκευαστική εμπειρία σε δημόσια κτιριακά έργα για μόνιμη εργασία στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο info@restore-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2022)


Α/Α: 18_2022

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.

Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/02/2022)


Α/Α: 17_2022

Ζητείται κυρία ως βοηθός λογιστή από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία στους Αμπελόκηπους, με διετή ανάλογη προϋπηρεσία.

Απαραίτητη εμπειρία σε :

- Λογιστικές καταχωρήσεις σε διπλογραφικά βιβλία

- Γνώση του προγράμματος μισθοδοσίας της Epsilon net

Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774

(Καταχωρήθηκε στις 08/02/2022)


Α/Α: 16_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2022)


Α/Α: 15_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2022)


Α/Α: 14_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:

1. Πολιτικοί Μηχανικοί

2. Τοπογράφοι Μηχανικοί

3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2022)


Α/Α: 13_2022

Ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε έργα ύδρευσης, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ωρωπού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977337719

(Καταχωρήθηκε στις 31/01/2022)


Α/Α: 12_2022

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ για μόνιμη εργασία στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/01/2022)


Α/Α: 11_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Νέα Ερυθραία Αττικής ζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία για την επίβλεψη έργου στην επαρχία για 5 μήνες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2222023896.
Αποστολή βιογραφικών: xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/01/2022)


Α/Α: 10_2022

Ο όμιλος εταιρειών 3Κ με παρουσία στο χώρο 30 ετών αναζητεί μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων για επίβλεψη έργων εκτός Αττικής. Συγκεκριμένα ζητούνται αρχιτέκτονες, πολιτικοί, μηχανολόγοι για επίβλεψη οικοδομικών έργων μεσαίας κλίμακας.

Προϋπηρεσία 3 ετών σε επίβλεψη έργων κρίνεται απαραίτητη.

Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση: dkrouskos@3-k.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/01/2022)


Α/Α: 09_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη λογαριασμών, ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, αλληλογραφία κτλ).

Επιθυμητή η γνώση του προγράμματος Ecm – Εργολήπτης της ACE-Hellas.

Αποστολή βιογραφικών: mtriamataki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2022)


Α/Α: 08_2022

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
1. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.
2. Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
.
Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/01/2022)


Α/Α: 07_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο Μηχανικού (Χημικού, Περιβάλλοντος, Μηχανολόγου)

o Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε σύνταξη τεχνικών μελετών (προσφορών – εφαρμογής) δημοσίων έργων

o Γνώση διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων

o Γνώση διεργασιών επεξεργασίας

o Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (autocad ή/και inventor)

Στοιχεία επικοινωνίας: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 06_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος παρακολούθησης λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.

Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο Μηχανικού (Μηχανολόγου, Χημικού, Περιβάλλοντος) ΑΕΙ -ΤΕΙ

o Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο τουλάχιστον 2 ετών

o Δυνατότητα ταξιδίων

Αποστολή βιογραφικών στο email: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 05_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά για το τμήμα παρακολούθησης μελετών (αδειοδοτικές, ΜΠΕ, υποστήριξη φακέλων ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα κλπ) Μηχανικό Περιβάλλοντο ή Χημικό Μηχανικό ή άλλο απόφοιτο ΑΕΙ σχετικής ειδικότητας με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελετών Επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, Τεχνικο – οικονομικών Μελετών Σκοπιμότητας κα.

Στοιχεία επικοινωνίας: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 04_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος Προμηθειών.

Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο Μηχανικού (Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου)

o Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχο τμήμα (προσμετράτε αλλά δεν είναι απαραίτητο)

o Καλή γνώση Αγγλικών

Στοιχεία επικοινωνίας: g.veltaniotis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 03_2022

Ζητείται από εταιρεία κατασκευής Δημοσίων έργων Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Πολιτικός ή Τοπογράφος) για εργασία γραφείου στα Χανιά (πόλη Χανίων).

Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων και στον Ποιοτικό έλεγχο των έργων.

Τηλ. επικ. 2821008015

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/01/2022)


Α/Α: 02_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά: α) Μηχανικό και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 10/01/2022)


Α/Α: 01_2022

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Δομικών Έργων Τ.Ε. με εμπειρία σε κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ή έργων οδοποιίας, για έργα της εταιρείας στη Σάμο.
Αποστολή βιογραφικών στο mail: service@aquamob.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2022)


Αγγελίες Μελών έτους 2021
Αγγελίες Μελών ετών 2018-2020

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english