Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Αγγελίες Μελών
 

Α/Α: 191_2022
Από Τεχνική Εταιρεία ζητούνται συνεργάτες, Μηχανικοί & Εργοδηγοί για αποχετευτικό έργο εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2107484774

Αποστολή βιογραφικών στο info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2022)


Α/Α: 190_2022
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2022)


Α/Α: 189_2022
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2022)


Α/Α: 188_2022
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2022)


8Α/Α: 187_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα), με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/12/2022)


Α/Α: 186_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων 5ης τάξης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ/TEI, για πλήρη απασχόληση στα έργα της Εταιρείας.
Απαραίτητα προσόντα:
- Εμπειρία σε εργασίες πεδίου με χρήση τοπογραφικού εξοπλισμού,
- Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office & Autocad,
- Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/11/2022)


Α/Α: 185_2022
Ζητείται Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή έργων φυσικού αερίου για επίβλεψη σε έργο στην πόλη της Λειβαδιάς.
Email επικοινωνίας tmantikas@bermion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/11/2022)


Α/Α: 184_2022
Μεγάλη τεχνική εταιρία ζητά Τοπογράφο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε εργοτάξιο Υδραυλικού έργου (αντιπλημμυρικό) στο Νομό Κορινθίας. Προσόντα η γνώση autocad, η κατοχή δικού του τοπογραφικού εξοπλισμού.
Τηλ επικοινωνίας 210.46.40.271 Αποστολή βιογραφικών στο info@zitakat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/11/2022)


Α/Α: 183_2022
Από τη ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ με έδρα τη Λάρισα ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός εργοταξίου με εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/11/2022)


Α/Α: 182_2022
Από τεχνική εταιρεία δημοσίων έργων ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. με έδρα τα Χανιά, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Τ.Ε. ή Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε./Τ.Ε για πλήρη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ipodomi.com

Tηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες 6976600933

(Καταχωρήθηκε στις 25/11/2022)


Α/Α: 181_2022
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητάει Πολιτικό Μηχανικό έργου – Εργοδηγό για έργο στην περιοχή Απόλλωνα Ν. Νάξου για 3μηνη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@m-kat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/11/2022)


Α/Α: 180_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικοδομικά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 14/11/2022)


Α/Α: 179_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικοδομικά έργα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 14/11/2022)


Α/Α: 178_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Aρχιτέκτονα Mηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικοδομικά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
4/11/2022)


Α/Α: 177_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικοδομικά έργα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
4/11/2022)


Α/Α: 176_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα ζητείται:
1) Βοηθός λογιστηρίου με 3ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη εργασία.
2) Υπεύθυνος λογιστηρίου με ανάλογη πείρα σε Κατασκευαστική εταιρεία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr Τηλ. επικοινωνίας : 210 7489940
(Καταχωρήθηκε στις 11/11/2022)


Α/Α: 175_2022
Η ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ αναζητά Διευθυντή Έργου-Εργοταξιάρχη Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στην ανέγερση χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών του έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

• Πλήρης αντίληψη και σχεδιασμός υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου
• Υπεύθυνος εργοταξίου και επικοινωνίας με την επιβλέπουσα αρχή/ ΚτΕ
• Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και τμηματικών προθεσμιών
• Καθημερινός συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
• Τήρηση κανόνων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας και υγιεινής
• Παρακολούθηση πιστοποιήσεων υπεργολάβων και έρευνας αγορών
• Σύνταξη/ Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
• Σύνταξη/ επίβλεψη μητρώου έργου
• Συστηματική ενημέρωση διοίκησης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
• Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
• Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
• Πολύ καλή γνώση Autocad, MS Project, Excel
• Γνώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
• Συστατικές επιστολές
• Γνώση της νομολογίας κατασκευής δημοσίων έργων.
• Δίπλωμα οδήγησης

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

• Επίβλεψη/ σύνταξη πιστοποιήσεων, ΑΠΕ κ.α.
• Πτυχίο ΜΕΚ
• Γνώσεις Αγγλικών
• Γνώσεις "Εργολήπτη"

Παροχές:

• Διαμονή
• Αυτοκίνητο
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Απαραιτήτως, εντός τριμήνου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 174_2022

Η ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ αναζητά Προϊστάμενο τοπογραφικού συνεργείου, με επιθυμητή εμπειρία στην ανέγερση χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών του έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
• Αποδεδειγμένη 2ετή προϋπηρεσία σε εργοτάξιο και ιδανικά με σχετικό αντικείμενο
• Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
• Γνώσεις σχετικών Software και hardware

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Συντονισμός τοπογραφικού συνεργείου
• Παρακολούθηση ανέγερσης
• Υπεύθυνος για την σύνταξη όλων των απαραίτητων σχεδίων
• Συμβολή επί των επιμετρήσεων/ πιστοποιήσεων
• Προμήθεια/ παρακολούθηση σχετικών οργάνων μετακινήσεων/ καθιζήσεων
• Σύνταξη μητρώου έργου
• Σύνταξη/ Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
• Αναφορά στον εργοταξιάρχη του έργου

Παροχές:
• Διαμονή
• Αυτοκίνητο
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Απαραιτήτως, εντός τριμήνου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 172_2022
Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην εκτέλεση Δημοσίων έργων, για μόνιμη απασχόληση με κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ.
Βιογραφικά στο e-mail: info@dinamikiergon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 171_2022
Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην εκτέλεση Δημοσίων έργων, για μόνιμη απασχόληση με κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ.
Βιογραφικά στο e-mail: info@dinamikiergon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 170_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα στην Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β.Ελλάδα.
Στοιχεία επικοινωνίας: mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 169_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα στην Αθήνα ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β.Ελλάδα.
Στοιχεία επικοινωνίας: mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 168_2022

Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία, για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 167_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα), φρέζας & Finisher (φίνισερ), με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 166_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 165_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγούς με επαρκή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης και ασφαλτικών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 164_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 163_2022

Μεγάλη τεχνική εταιρία ζητά Τεχνίτες για μόνιμη απασχόληση σε Υδραυλικό έργο (αντιπλημμυρικό) στο Νομό Κορινθίας.

Τηλ επικοινωνίας 210.46.40.271.

Αποστολή βιογραφικών στο info@zitakat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 24/10/2022)


Α/Α: 162_2022

Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη ζητούνται Μηχανικοί (Π.Ε ή Τ.Ε.) Ηλεκτρολόγος και Μηχανολόγος με εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων.
Ζητούμενα: Πολύ καλή γνώση χρήσης Ms office και Autocad, σύνταξης κοστολογήσεων,επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ, κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ..
Βιογραφικά στο e-mail: info@dinamikiergon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2022)


Α/Α: 161_2022

Από τεχνική εταιρία στην Θεσσαλονίκη ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΕΙ) για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β.Ελλάδα. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Μικρή εμπειρία πεδίου επιθυμητή.
Αποστολή βιογραφικών στο email: defkon@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/10/2022)


Α/Α: 160_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός. Αντικείμενο της εργασίας είναι η διοίκηση, η επίβλεψη και η διαχείριση των μηχανολογικών εργασιών βιομηχανικών και υδραυλικών έργων.
Απαιτείται άριστη γνώση Η/Υ (autocad, microsoft office) και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com
(Καταχωρήθηκε στις 17/10/2022)


Α/Α: 159_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό με άριστη γνώση σχεδίασης μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη της θέσης σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.
Απαραίτητη γνώση autocad και 3d. Γνώση inventor εκτιμάται ιδιαιτέρως.

Αποστολή βιογραφικών: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/10/2022)


Α/Α: 158_2022

Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό Έργου-Εργοδηγό για έργα ύδρευσης/αποχέτευσης εντός Νομού Αττικής.
Απαραίτητα προσόντα:
-Ικανότητα στην επίτευξη στόχων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
-Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
-Εργοταξιακή εμπειρία σε τεχνικές εταιρείες
-Εργασιακή εμπειρία σε έργα ύδρευσης/ αποχέτευσης
-Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης έργου
-Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
-Οργανωτική σκέψη
-(Για άνδρες) εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επιθυμητά Προσόντα:
-Γνώση Η/Υ, MS Office
-Γνώση Αγγλικών
Αρμοδιότητες:
-Έλεγχος, επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση έργου
-Σχεδιασμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών
-Καθημερινή παρακολούθηση έργου και εφαρμογή των απαραίτητων διορθώσεων
-Προμέτρηση και επιμέτρηση υλικών
-Διαχείριση και επίλυση απλών αλλά και σύνθετων ζητημάτων
-Διασφάλιση ότι όλες οι εργασίες διεξάγονται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, κώδικες, οδηγίες και κανονισμούς.
-Αναφορές προόδου εξέλιξης έργου
Αποστολή βιογραφικών στο : ffgp.2019@gmail.com Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000557

(Καταχωρήθηκε στις 12/10/2022)


Α/Α: 157_2022

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων, με έδρα την Αθήνα αναζητά Μηχανικό για την επίβλεψη υδραυλικού έργου στο νησί της Κέας.
Απαραίτητη η εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών: info@yriatech.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2022)


Α/Α: 156_2022

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων, με έδρα την Αθήνα αναζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο ή Μηχανολόγο Μηχανικό για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητη η εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών: info@yriatech.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2022)


Α/Α: 155_2022

Από την τεχνική εταιρία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ ζητούνται:
1. Επαγγελματίας οδηγός με εμπειρία στα χωματουργικά &
2. Χειριστής Τσάπας - Φορτωτή με εμπειρία.

Για την αποστολή βιογραφικών email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 10/10/2022)


Α/Α: 154_2022

Η εταιρεία ΝΟΡΜΑ Α.Τ.Ε. που εδρεύει στα Χανιά και δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό.
Αποστολή βιογραφικού: norma.ate2@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 07/10/2022)


Α/Α: 153_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης & ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 152_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 151_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγούς με επαρκή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης και ασφαλτικών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 150_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 149_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 148_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα) με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 fax 210 8829575.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 147_2022
Από τεχνική εταιρεία ζητείτε για πλήρη απασχόληση νέος Πολιτικός μηχανικός ή Τοπογράφος ή άλλης ειδικότητας Μηχανικός.

Επιθυμητή η γνώση σύνταξης προσφορών για Δημόσια Έργα.

Βιογραφικά αποστέλλονται στο mail: domost@otenet.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972240744 & 2107258682

(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 146_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/09/2022)


Α/Α: 145_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/09/2022)


Α/Α: 144_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 143_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται νέος/νέα, με προηγμένες γνώσεις Η/Υ και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - αρχειοθεσίας - χρήσης ιστοσελίδων - αναζήτηση στο διαδίκτυο - προώθηση σε social δίκτυα, για μερική ή κατ' αποκοπή απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών: e-mail: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 142_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανικός ή Εργοδηγός τεχνικού έργου, με εμπειρία στην κατασκευή λιμενικών έργων, για απασχόληση σε εργοτάξιο της εταιρείας μας, εντός Νομού Αττικής-Πειραιώς.
Αποστολή βιογραφικών: e-mail: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 141_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται επαγγελματίας οδηγός αυτοκινήτου με γνώση της αγοράς, για απασχόληση, εντός Αττικής στην έδρα της εταιρείας.

Αποστολή βιογραφικών: e-mail: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 140_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Καπετάνιος και Μηχανικός ρυμουλκού 750ΗΡ, για ρυμουλκήσεις εντός Νομού Αττικής-Πειραιώς.
Αποστολή βιογραφικών: e-mail: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 139_2022

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε ή Τ.Ε για εργασία, σε Κατασκευαστική Εταιρεία με κύριο αντικείμενο την Κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων.
- Η αρχική πρόσληψη θα γίνει με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (στα πλαίσια εκπαίδευσης). Με προοπτική μόνιμης απασχόλησης μετά την λήξη του προγράμματος.
- Πενθήμερη, πρωινή εργασία, πλήρης απασχόληση (8ωρο)
Απαραίτητα προσόντα:
- Ηλικία έως 29 ετών
- Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και MS Office, θα εκτιμηθούν
- Να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- Να μην συμμετέχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης του ΟΑΕΔ
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@m-kat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/09/2022)


Α/Α: 138_2022

Από Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως υπέυθυνοι για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας , Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο khrdepartment@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2022)


Α/Α: 137_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο khrdepartment@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2022)


Α/Α: 136_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης & ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2022)


Α/Α: 135_2022

Τεχνική εταιρεία ζητά συνεργάτη Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5. Εμπειρία σε κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Άριστη γνώση γερμανικών ή/και αγγλικών. Δυνατότητα μετακίνησης σε εργοτάξια. Άριστη γνώση χρήσης σχετικών προγραμμάτων Η/Υ. Hardworking personality.
Αποστολή βιογραφικών στο email: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 19/09/2022)


Α/Α: 134_2022
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα ζητεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ με διετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα για απασχόληση εκτός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2022)


Α/Α: 133_2022
Από την τεχνική εταιρία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ και έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης ζητούνται:
1. Επαγγελματίας οδηγός με εμπειρία στα χωματουργικά &
2. Χειριστής Τσάπας - Φορτωτή με εμπειρία.
Για την αποστολή Βιογραφικών email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/09/2022)


Α/Α: 132_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :
Α) Προϊστάμενος λογιστηρίου με ανάλογη εμπειρία.
Β) Βοηθός λογιστή με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη εργασία.
Βιογραφικά στο email : info@erteka.gr
Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774

(Καταχωρήθηκε στις 08/09/2022)


Α/Α: 131_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :
Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε δημόσια έργα (πεδίου ή γραφείου).
Βιογραφικά στο email : info@erteka.gr
Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774

(Καταχωρήθηκε στις 08/09/2022)


Α/Α: 130_2022
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει μηχανολόγο μηχανικό ΤΕΙ για εργασία στην περιοχή της Σίνδου, ως βοηθός υπευθύνου σε βιομηχανοστάσιο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών, κλπ.
Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης, καλή γνώση Αγγλικών, MS OFFICE, AUTOCAD.
Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:
info@tekthessalonikis.com ή στο φαξ 2310283932
(Καταχωρήθηκε στις 0
7/09/2022)


Α/Α: 129_2022
Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
1. Μηχανολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
2. Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 0
5/09/2022)


Α/Α: 128_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 127_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγούς με επαρκή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης και ασφαλτικών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 126_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 125_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 124_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα) με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 fax 210 8829575.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 123_2022

Ζητείται από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά), Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος με 3-5 έτη εμπειρίας σε επίβλεψη οικοδομικών έργων εντός Αττικής. Αντικείμενο εργασίας: επίβλεψη έργου, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ.
Αποστολή βιογραφικών: info@ergmasintechniki.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 122_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.
Αποστολή βιογραφικών: psiafis@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε 01/09/2022)


Α/Α: 121_2022 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)

Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, νέο πτυχιούχο Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) για υποστήριξη γραφείου.
Απαραίτητα προσόντα:
-Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
-Πολύ καλή γνώση Autocad

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6970000557
Αποστολή βιογραφικών στο ffgp.2019@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2022)


Α/Α: 120_2022

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2022)


Α/Α: 119_2022

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Ρόδο, ζητείται Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. για εργασία σε εργοτάξια της Δωδεκανήσου. Απαραίτητη γνώση επιμετρήσεων/προμετρήσεων και εφαρμογών Η/Υ MS EXCEL και MS WORD. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.
Αποστολή βιογραφικών στο s.linardos.sia.ee@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2022)


Α/Α: 118_2022

Η Τεχνική Εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ με έδρα στα Χανιά ζητά Μηχανικό Πολιτικό ή Τοπογράφο, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων και σε θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας, προκειμένου να υποστηρίξει το τμήμα κατασκευών της εταιρείας. Απαραίτητη η άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office, Autocad. Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων οδοποιίας. Πολύ καλές αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο info@efklidis.com.

(Καταχωρήθηκε στις 24/08/2022)


Α/Α: 117_2022

Η Τεχνική Εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ αναζητά για πλήρη απασχόληση Γραμματέα, ο οποίος/η οποία θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην εταιρεία.
Απαραίτητα προσόντα:
-Διετής εμπειρία σε ανάλογη θέση
-Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητά προσόντα, όχι απαραίτητα:
-Πτυχίο Θετικών Επιστημών
--Γνώση σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων

Αποστολή βιογραφικών στο info@efklidis.com
(Καταχωρήθηκε στις 24/08/2022)


Α/Α: 116_2022

Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, Πολιτικό Μηχανικό με γνώση Autocad, εργοταξιακή εμπειρία και σύνταξη λογαριασμών για εργασία σε εργοτάξια εκτός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 697 6110541.

Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 05/08/2022)


Α/Α: 115_2022

Ζητείται Μηχανικός Πολιτικός ή Τοπογράφος, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, από εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων στα Χανιά προκειμένου να στελεχώσει το τμήμα υποστήριξης έργων.

Πολύ καλές αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών email: ergocat.ae@gmail.com  Tηλ. Επικ.: 6955693987

(Καταχωρήθηκε 01/08/2022)


Α/Α: 114_2022

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για υποστήριξη εργοταξιακού γραφείου σε έργο οδοποιϊας με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, καλή γνώση ΑΝΑΔΕΛΤΑ ή αντίστοιχου προγράμματος και δυνατότητα εκπόνησης μελετών εφαρμογής.
Προσφέρονται ικανοποιητικές αμοιβές και παροχές.
Αποστολή βιογραφικό στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/07/2022)


Α/Α: 113_2022

Ο όμιλος εταιρειών 3Κ με παρουσία στο χώρο 30 ετών αναζητεί μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων για επίβλεψη δημοσίων έργων εντός και εκτός Αττικής.
Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση: dkrouskos@3-k.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/07/2022)


Α/Α: 112_2022

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/07/2022)


Α/Α: 111_2022

Εργοδηγός Εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. για επίβλεψη εργοταξίου ιδιωτικού / δημόσιου έργου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/07/2022)


Α/Α: 110_2022

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία για δημόσιο οικοδομικό έργο στην περιοχή του Σχηματαρίου.
Βιογραφικά στο e-mail: Lrigas@tee.gr

(Καταχωρήθηκε την 01/07/2022)


Α/Α: 109_2022

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία για δημόσιο οικοδομικό έργο στην περιοχή του Σχηματαρίου.
Βιογραφικά στο e-mail: Lrigas@tee.gr

(Καταχωρήθηκε την 01/07/2022)


Α/Α: 108_2022

Ζητείται Εργοδηγός από τεχνική εταιρεία για δημόσιο οικοδομικό έργο στην περιοχή του Σχηματαρίου.
Βιογραφικά στο e-mail: Lrigas@tee.gr

(Καταχωρήθηκε την 01/07/2022)


Α/Α: 107_2022

Ζητούνται ΜΕΚ Δ’ βαθμίδας για κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και τουλάχιστον Γ’ βαθμίδας για κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων για στελέχωση εταιρείας.

Αποστολή σχετικών στοιχείων (βιογραφικό ή/και ΜΕΚ, κτλ) στο aggelies2310@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 30/06/2022)


Α/Α: 106_2022

Τεχνική εταιρία με έδρα τον Άλιμο ενδιαφέρεται να προσλάβει Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ΠΕ/ΤΕ για πλήρη απασχόληση σε έργα αυτοματισμών & τηλεμετρίας.

Θα εκτιμηθεί προηγουμένη εμπειρία.

Αποδοχές ιδιαιτέρως ικανοποιητικές.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε CV στο e-mail: info@xorotexniki.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2022)


Α/Α: 105_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά διπλωματούχους Μηχανικούς με εμπειρία σε Δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, αστικών αναπλάσεων, οικοδομικών.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πολύ καλή γνώση Autocad, Ergoland, Ergometr, Εργολήπτη, Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, κοστολόγησης Δημοσίων Έργων, MS Office.

Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/06/2022)


Α/Α: 104_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά διπλωματούχους Μηχανικούς με εμπειρία την κατασκευή δημοσίων έργων: εργοτάξιο, συντονισμό μελετητών - προμηθευτών - υπεργολάβων, σύνταξη - παρακολούθηση προϋπολογισμών / χρονοδιαγραμμάτων, διαχείριση συμβάσεων, χειρισμό Η/Υ Autocad, MS Office κλπ.

Επιθυμητή η γνώση Ergoland, Ergometr, Εργολήπτη.

Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/06/2022)


Α/Α: 103_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιά της εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2022)


Α/Α: 102_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά εργοταξιάρχη 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε Δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, αστικών αναπλάσεων, οικοδομικών, για τα εργοτάξια της στην Αττική. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πολύ καλή γνώση Εργολήπτη, Ms office,Autocat,Ergoland, Ergometr.
Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2022)


Α/Α: 101_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά Project Manager 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε Δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, αστικών αναπλάσεων, οικοδομικών, για τα εργοτάξια της στην Αττική και τα κεντρικά της Γραφεία. Απαραίτητα προσόντα :Πτυχίο ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πολύ καλή γνώση Εργολήπτη, Ms office, Autocat, Ergoland, Ergometr, Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2022)


Α/Α: 100_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά Μηχανικό 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε Δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, αστικών αναπλάσεων, οικοδομικών, για τα κεντρικά της Γραφεία για την στελέχωση της Τεχνικής της Διεύθυνσης. Απαραίτητα προσόντα :Πτυχίο ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πολύ καλή γνώση Εργολήπτη, Ms office, Autocat, Ergoland, Ergometr, Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, κοστολόγησης Δημοσίων Έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2022)


Α/Α: 99_2022

Από την τεχνική εταιρία ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ ζητούνται ένας Πολιτικός Μηχανικός και ένας Τοπογράφος Μηχανικός για απασχόληση σε εργοτάξιο.
Κάτοχοι διπλώματος οδήγησης και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
Αποστολή βιογραφικών στο email: defkon@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2022)


Α/Α: 98_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2022)


Α/Α: 97_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2022)


Α/Α: 96_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει για απασχόληση στην περιοχή Θεσσαλονίκης διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό.
Εμπειρία σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων επιθυμητή.

Καλή γνώση Αγγλικών, MS OFFICE και απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@tekthessalonikis.com

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2022)


Α/Α: 95_2022

Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη ζητούνται Μηχανικοί (Π.Ε ή Τ.Ε.) Ηλεκτρολόγος και Πολιτικός με εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων.

Ζητούμενα: Πολύ καλή γνώση χρήσης Ms office και Autocad, σύνταξης κοστολογήσεων, επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ, κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ..

Βιογραφικά στο e-mail: info@dinamikiergon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2022)


Α/Α: 94_2022

Η εταιρεία PAVILION Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Οικονομικό Δ.ντη και θα έχει την άμεση ευθύνη του διοικητικού ελέγχου και κοστολόγησης του τμήματος των Δημοσίων κατασκευαστικών Έργων.

Κύριες Αρμοδιότητες:

Αναζήτηση, αποδελτίωση και ενημέρωση σχετικά με :
• Ενεργές διακηρύξεις ή προσκλήσεις διαγωνισμών δημοσίου,
• Την πορεία των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει η εταιρεία καθώς και δημοπρασιών ενδιαφέροντος,
• Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει η εταιρεία καθώς και δημοπρασιών ενδιαφέροντος.

Προετοιμασία στα πλαίσια διαγωνισμών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα:
• Φακέλου Διαγωνισμού Συμμετοχής
• Φακέλου προσφοράς - Σύνταξη και υποβολή φακέλου προσφοράς

Παρακολούθηση - Ενημέρωση - Αναθεώρηση Εργοληπτικού Πτυχίου ΜΕΕΠ:
• Τακτική-Έκτακτη αναθεώρηση ΜΕΕΠ
• Ενημερότητα Πτυχίου
• Έκθεση δραστηριότητας
• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων
• Πιστοποιητικά Εμπειρίας Έργων
• Αναβάθμιση ΜΕΚ

Υποβοήθηση Τμήματος Κατασκευών Δημοσίων Έργων
• Δικαιολογητικά είσπραξης λογαριασμών
• Απογραφή – Μεταβολές Οικοδομοτεχνικών έργων σε ΕΦΚΑ

Υποβοήθηση Λογιστηρίου – Ορκωτών
• Αρχειοθέτηση Συμβάσεων Συμφωνητικών
• Εβδομαδιαίες αποστολές τιμολογίων στο εξωτερικό λογιστήριο
• Επιστολές Υπολοίπων Πελατών
• Λίστα Τιμολογίων

Άμεση ευθύνη κοστολόγησης
• Επικοινωνία, συγκέντρωση και αρχειοθέτηση όλων των προσφορών για κάθε νέο έργο
• Επικαιροποίηση των προσφορών και κοστολόγηση του κάθε έργου έργου
• Παρακολούθηση του πραγματικού κόστος ανά φάση έργου
• Διενέργεια προβλέψεων κόστους και επεξήγηση των διαφορών
• Επικοινωνία με τους μηχανικούς των έργων για την περιγραφή των μηνιαίων εργασιών
• Συνεργασία με το λογιστήριο για το κλείσιμο των βιβλίων

Γνώσεις και Εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μηχανικού ή Οικονομολόγου–Λογιστή ή άλλο σχετικό την θέση αντικείμενο σπουδών.
• Πολύ καλή γνώση σχετικά με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΟΠΣ, ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ
• Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων.
• Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
• Άριστος, τεκμηριωμένος γραπτός λόγος.
• Άριστη γνώση MS Office (με έμφαση στο Excel)
• Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, οργανωτικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια.
• Γνώση και εμπειρία management reporting θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Προοπτικές εξέλιξης
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα Βιογραφικά τους στο email: info@pavilion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2022)


Α/Α: 93_2022

Η εταιρεία PAVILION Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Σκοπός Θέσης
O/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη των Δημοσίων Κατασκευαστικών Έργων.

Κύριες Αρμοδιότητες
• Να διαχειρίζεται και να ελέγχει με τους εργοδηγούς της εταιρείας τις επιτόπιες λειτουργίες του εργοταξίου
• Να διαχειρίζεται τη ροή και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής επιβλέποντας και τις εργασίες των υπεργολάβων
• Να παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, επίλυση προβλημάτων επί τόπου των έργων
• Να είναι υπεύθυνος για τον σωστό προγραμματισμό, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραγγελιών των υλικών του έργου.
• Να ελέγχει τις μετρήσεις ποσοτήτων και κοστολογήσεις εργασιών
• Να συντάσσει ημερήσιες, εβδομαδιαίες, και μηνιαίες εκθέσεις προόδου και τεκμηρίωσης
• Να επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου εγκαίρως και βάσει προϋπολογισμού
• Να τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
• Να είναι υπεύθυνος για τις επιμετρήσεις, την σύνταξη λογαριασμών, τους ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και ΠΠΑΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, ή Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο, σχετικό με την θέση, αντικείμενο σπουδών.
• Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε εργοτάξια.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, Autocad και προγραμμάτων διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
• Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Προοπτικές εξέλιξης
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα Βιογραφικά τους στο email: info@pavilion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2022)


Α/Α: 92_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων.

Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (ms office κλπ) και προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).

Αποστολή βιογραφικών στο litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/06/2022)


Α/Α: 91_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση και επίβλεψη τεχνικών έργων.

Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (ms office κλπ) και προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/06/2022)


Α/Α: 90_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητεί οδηγούς χωματουργικών μηχανημάτων κατηγορίας Γ’ και άνω. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6948-361982 & 699-6291589.

(Καταχωρήθηκε στις 08/06/2022)


Α/Α: 89_2022

Από την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη, ζητείται ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με πενταετή εμπειρία.
Αποστολή Βιογραφικών στο email: gram@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/06/2022)


Α/Α: 88_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2022)


Α/Α: 87_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητεί χειριστές μηχανημάτων υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6948-361982 & 699-6291589.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2022)


Α/Α: 86_2022

Τεχνική Εταιρία με έδρα τα Πετράλωνα και κύριο αντικείμενο την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων,αναζητά άτομο με διάθεση και οργανωτικές ικανότητες, για την κάλυψη θέσης Γραμματειακής Υποστήριξης, με άριστη γνώση Η/Υ για πενθήμερη πρωινή εργασία, πλήρη ή μερική απασχόληση.

Αρμοδιότητες θέσεως εργασίας:

- Επικοινωνίες με πελάτες και υπηρεσίες
- Αρχειοθέτηση τιμολογίων
- Παρακολούθηση προθεσμιών
- Διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεων

Αξιολογείται προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώσεις λογιστικής, πτυχίο Μηχανικού.

Αμοιβή αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@m-kat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2022)


Α/Α: 85_2022

Από Τεχνική Εταιρεία στη Λάρισα που ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, από ΑΕΙ / ΤΕΙ, τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας (προϋπηρεσία σε εργοτάξια και τεχνικά έργα). Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, και την παρακολούθηση των συμβάσεων. Αριστη γνώση: MS Office – Autocad.

Παροχές : Ανταγωνιστικός Μισθός, Προοπτική Ανέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο: cv.techniki.larissa@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/05/2022)


Α/Α: 84_2022

Τεχνική Εταιρεία για την εκτέλεση υδραυλικού έργου με αντλιοστάσια εντός Αττικής, ζητά Εργοδηγό με 10ετή πείρα τουλάχιστον.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 210 7489940

(Καταχωρήθηκε στις 24/05/2022)


Α/Α: 83_2022

Από την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη, ζητείται ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εμπειρία σε τμήμα διαγωνισμών τεχνικής εταιρείας για να στελεχώσει το τμήμα Δημόσιων Έργων/Προμηθειών και Δημόσιων Διαγωνισμών της εταιρείας [(συγκέντρωση δικαιολογητικών, αναζήτηση και εύρεση δημόσιων διαγωνισμών, διαχείριση της πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ) κ.τ.λ.].

Αποστολή Βιογραφικών στο email: gram@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/05/2022)


Α/Α: 82_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ με επαρκή εμπειρία και δίπλωμα Γ’ κατηγορίας.

Παρέχεται διαμονή.

Tηλέφωνo επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 19/05/2022)


Α/Α: 81_2022

Η Τεχνική Εταιρία Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης ζητά εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2022)


Α/Α: 80_2022

Από Τεχνική Εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, από ΑΕΙ / ΤΕΙ, τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας (προϋπηρεσία σε εργοτάξια και τεχνικά έργα), ως Εργοταξιάρχης σε έργα που έχει αναλάβει η Εταιρεία.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, στην έρευνα αγοράς, την προμήθεια υλικών, την αλληλογραφία και την παρακολούθηση των συμβάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο ktiriotechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 79_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 78_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 77_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας & jcb με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 fax 210 8829575.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 76_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 75_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής αναζητά Μηχανικό με εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 74_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας , Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση και επίβλεψη τεχνικών έργων. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (ms office κλπ) και προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων. (εργολήπτης, autocad κλπ)

Αποστολή βιογραφικών στο litsa.koutroubi@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 10/05/2022)


Α/Α: 73_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων. Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (ms office κλπ) και προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων. (εργολήπτης, autocad κλπ)

Αποστολή βιογραφικών στο litsa.koutroubi@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 10/05/2022)


Α/Α: 72_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.
Αποστολή βιογραφικών: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/05/2022)


Α/Α: 71_2022

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων, με έδρα την Αθήνα ζητά για πλήρη απασχόληση Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για εργασία γραφείου (σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, έρευνα αγοράς, προμήθειας υλικών, αλληλογραφία και παρακολούθηση συμβάσεων). Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (word, excel, autocad, internet). Επιθυμητή η εμπειρία σε Δημόσια Έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο mail: info@yriatech.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/05/2022)


Α/Α: 70_2022

Ζητείται Μηχανικός Πολιτικός ή Τοπογράφος από εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων στην Κρήτη (πόλη Χανίων), για να στελεχώσει το τμήμα υποστήριξης και διαχείρισης έργων. Η θέση απαιτεί εμπειρία πενταετή στην σύνταξη επιμετρτήσεων και πολύ καλή γνώση τουλάχιστον autocad. Ικανοποιητικές αποδοχές, ανάλογες των προσόντων.
Aποστολή βιογραφικών στο mail: info@efklidis.com , τηλ. επικ. 6955693987

(Καταχωρήθηκε στις 28/04/2022)


Α/Α: 69_2022

Η κατασκευαστική εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε. με έδρα στην Λάρισα επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ.

Σκοπός Θέσης

O/Η νέος/α συνάδελφος θα είναι υπεύθυνος για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη των Κατασκευαστικών Έργων.

Κύριες Αρμοδιότητες          

• Διαχειρίζεται τις επιτόπιες λειτουργίες του εργοταξίου
• Εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων
• Επιβλέπει το χρονοδιάγραμμα και τις εργασίες των υπεργολάβων
• Διαχειρίζεται τη ροή και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
• Παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, επίλυση έργων επί τόπου
• Είναι υπεύθυνος για τον σωστό προγραμματισμό, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραγγελιών των υλικών του έργου
• Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία ημερήσιων, εβδομαδιαίων, μηνιαίων εκθέσεων προόδου και τεκμηρίωσης
• Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας
• Είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό τοπικών πόρων, υλικών, υπηρεσιών
• Αναφέρει και συνεργάζεται στενά υπό την ομάδα Διαχείρισης Έργου
• Επιτυγχάνει την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου
• Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου βάσει προϋπολογισμού στο τμήμα που βρίσκεται υπό την ευθύνη του εργοταξίου
• Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου στο ίδιο επίπεδο με τις τεχνικές απαιτήσεις
• Τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
• Συμμετέχει στην σύνταξη οικονομικών – τεχνικών προσφορών

• Διενέργεια επιμετρήσεων, σύνταξη λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και ΠΠΑΕ
• Μετρήσεις ποσοτήτων και κοστολογήσεις εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα

·       • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο, σχετικό με την θέση, αντικείμενο σπουδών
• Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε τεχνικά έργα/εργοτάξια
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, σχεδιαστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών έργων

• Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να στείλει το Βιογραφικό του στο email: anaplaseon@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/04/2022)


Α/Α: 68_2022

Ανώνυμη τεχνική εταιρία με έδρα την Καβάλα ζητά να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση:
Διπλωματούχους Χειριστές πάσης φύσεως εκσκαφέων και φορτωτών.
Πτυχιούχο μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση τεχνικών έργων.
Τεχνίτες οικοδομοτεχνικών έργων.
Επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών: τηλ: 6976494623 email: info@efrosinidis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2022)


Α/Α: 67_2022

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων, με έδρα την Ν. Ερυθραία ζητά για πλήρη απασχόληση Νέο/Νέα Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ για εργασία γραφείου (σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, έρευνα αγοράς, προμήθειας υλικών, αλληλογραφία και παρακολούθηση συμβάσεων). Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (word, excel, autocad, internet). Επιθυμητή η εμπειρία σε Δημόσια Έργα.

Αποστολή βιογραφικών email: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 14/04/2022)


Α/Α: 66_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητεί Μηχανικό με σχετική εμπειρία για τη θέση Mηχανικού Kατασκευής (Εργοτάξιο) στο Ν. Μεσσηνίας.
Επιθυμητή βασική γνώση Autocad – MS Office.
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο asa@asa-ate.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9764744

(Καταχωρήθηκε στις 12/04/2022)


Α/Α: 65_2022

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, Πολιτικός Μηχανικός με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, λογαριασμών κλπ.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 11/04/2022)


Α/Α: 64_2022

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, εργοδηγός εργοταξίου με εμπειρία.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 11/04/2022)


Α/Α: 63_2022

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία στις επιμετρήσεις και αποτυπώσεις.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 11/04/2022)


Α/Α: 62_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό (Οχημάτων). H εργασία αφορά το κεντρικό εργοτάξιο της εταιρίας στη ΜΑΛΑΚΑΣΑ Αττικής.
- Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού με ειδίκευση στα οχήματα ή κατεύθυνση οχημάτων.
-
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση μηχανολογικού εξοπλισμού, κυρίως σε οχήματα και μηχανήματα έργου. Η εταιρεία θα παρέχει πλήρη εκπαίδευση και υποστήριξη στο αντικείμενο εργασίας.
- Άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ (προγραμμάτων Microsoft Office, Internet).
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Δίπλωμα οδήγησης.
- Δυνατότητα μετακινήσεων εάν και εφόσον χρειαστεί στο πλαίσιο της εργασίας.
- Εργατικότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα και διάθεση για προσωπική εξέλιξη.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2022)


Α/Α: 61_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής ζητά να προσλάβει χειριστή τσάπας & JCB, με εμπειρία κυρίως σε ασφαλτικά και έργα οδοποιίας. Η εργασία αφορά το κεντρικό εργοτάξιο της εταιρίας στη ΜΑΛΑΚΑΣΑ Αττικής.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2022)


Α/Α: 60_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής.
- Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε τήρηση βιβλίων Τεχνικής Εταιρείας με εμπειρία σε Δημόσια Έργα.
- Εμπειρία στην καταχώρηση παραστατικών σε ERP σύστημα (Κατά προτίμηση Softone ERP).
- Άριστη γνώση καταχωρήσεων σε εμπορικό και λογιστικό κύκλωμα.
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα τουλάχιστον 3 έτη.
- Υπεύθυνος, οργανωτικός, δυνατότητα εργασίας αυτόνομα αλλά και σε ομάδα.
- Καλή γνώση χρήσης H/Υ (word, excel).
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2022)


Α/Α: 59_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στις Αχαρνές ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή.
Απαραίτητα προσόντα:
-Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής
-Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε τήρηση βιβλίων Τεχνικής Εταιρείας με εμπειρία σε Δημόσια Έργα
-Απαραίτητη η γνώση καταχώρησης παραστατικών σε διπλογραφικά βιβλία
-Συμφωνίες λογαριασμών ,υπολοίπων τραπεζών, πελατών και προμηθευτών
-Aπαραίτητη η γνώση όλου του λογιστικού κύκλου
-Καλή γνώση χρήσης H/Υ (word,excel)

Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η γνώση τήρησης μισθοδοσίας και κύριων ασφαλιστικών-εργατικών νόμων.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: log@odos-tsigos.gr Τηλ. 2102403143

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2022)


Α/Α: 58_2022

Από Τεχνική Εταιρία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για τη θέση επίβλεψης κατασκευής δημοσίων έργων στην Κω. Επιθυμητή τουλάχιστον τριετής (3) ειδική επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση ή/και επίβλεψη τεχνικών έργων. Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Autocad, Outlook, Excel, PowerPoint, Word).
Αποστολή βιογραφικών στο email: work@karkanias.gr Τηλ. 2410541386.

(Καταχωρήθηκε στις 29/03/2022)


Α/Α: 57_2022

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για υποστήριξη εργοταξιακού γραφείου. Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και επαρκής γνώση ANADELTA και AUTOCAD.

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/03/2022)


Α/Α: 56_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.

Αποστολή βιογραφικών: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/03/2022)


Α/Α: 55_2022

Τεχνική Εταιρεία με γραφεία στα βόρεια προάστια της Αττικής, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία, για απασχόληση στο εργοτάξιο και στη διαχείριση των έργων στο γραφείο (σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, οργάνωση).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 697 6110541.

Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com.
(Καταχωρήθηκε στις 22/03/2022)


Α/Α: 54_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας & jcb, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2022)


Α/Α: 53_2022

Από Α.Ε. Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :

Α) Ηλεκτρολόγος μηχανημάτων – αυτοκινήτων

Β) Φαναρτζής – βαφέας μηχανημάτων – αυτοκινήτων

Γ) Σιδεράς – ηλεκτροσυγκολητής

Δ) Χειριστές, βοηθοί μηχανημάτων

Ε) Οδηγοί Ε΄κατηγορίας και χειριστές παπαγάλου

Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

Τηλ. επικοινωνίας : 210 7489940

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2022)


Α/Α: 52_2022

Τεχνική εταιρεία ζητεί Πολιτικό Μηχανικό για την θέση του Εργοταξιάρχη με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία, για έργο εκτός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretariat@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2022)


Α/Α: 51_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστή για τσαπάκι, διαβολάκι, μικρό οδοστρωτήρα, κατά προτίμηση με εμπειρία σε έργα οδοποιίας, για μόνιμη απασχόληση στην Χαλκιδική.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κος Γιώργος 6979505376

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2022)


Α/Α: 50_2022

ΑΤΕ δημοσίων έργων στην Λάρισα αναζητά Μηχανικό ΑΕΙ (πολιτικό ή τοπογράφο) με εργοταξιακή εμπειρία. Πλήρης απασχόληση σε άριστο περιβάλλον, ανταγωνιστικός μισθός και πριμ, εταιρικό κινητό και εταιρικό αυτοκίνητο.

Βιογραφικά στο email: cv.techniki.larissa@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/03/2022)


Α/Α: 49_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς με 5 ετή εμπειρία σε έργα βιολογικών καθαρισμών – αντλιοστασίων.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 48_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 47_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
7/03/2022)


Α/Α: 46_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 45_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 44_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 43_2022

Αναζητάμε διπλωματούχους/πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους και Ηλεκτρονικούς μηχανικούς με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άριστη γνώση αγγλικών, MS Office και CAD (AutoCAD, Inventor). Επιθυμητά προσόντα οι γνώσεις πληροφορικής και δικτύων, δίπλωμα οδήγησης ΙΧ και η δυνατότητα ταξιδιών.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην εταιρεία SSA AE, Εθνικής Αντιστάσεως 84, Χαλάνδρι, τηλ 210 6725106, email: ssa@ssa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
6/03/2022)


Α/Α: 42_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ, με εμπειρία σε κοστολόγηση και παρακολούθηση έργων.
Θέση γραφείου ως Junior Project Manager.
• Πτυχίο γνωστικού αντικειμένου ΤΕΙ/ΑΕΙ
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση AUTOCAD - Ευχέρεια
σε Browser & Office
Αποστολή βιογραφικών στο gramateia@elkat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/03/2022)


Α/Α: 41_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Υπάλληλο έκδοσης μισθοδοσίας /Βοηθό Λογιστή.
Κύριες αρμοδιότητες
• Εκπόνηση διαδικασιών πρόσληψης και συμπλήρωσης σχετικών εγγράφων
• Έκδοση μισθοδοσίας
• Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ"
• Καταχώριση λογιστικών εγγραφών και τιμολόγηση
• Συμφωνία εμπορικού-λογιστικής
• Συμφωνία πελατών-προμηθευτών
• Συμφωνίες τραπεζών
• Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Εξοικείωση με προγράμματα MS Office
• Καλό επίπεδο Αγγλικής γλώσσας
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Αποστολή βιογραφικών στο gramateia@elkat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/03/2022)


Α/Α: 40_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Έργων, με εμπειρία σε θέματα ISO και αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Εμπειρία σε θέματα ISO και συγκεκριμένα:
• 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
• 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• 45001-2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Επιπρόσθετα προσόντα:
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και βασική γνώση Γερμανικής γλώσσας
• Ευχέρεια σε Browser & Office
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Οργανωτικότητα
Αποστολή βιογραφικών στο gramateia@elkat.gr
(Καταχωρήθηκε στις
10/03/2022)


Α/Α: 39_2022

Ζητείται από Εταιρεία Κατασκευής Δημόσιων Έργων Μηχανικός Πολιτικός ή Τοπογράφος με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, για να καλύψει θέση στο τμήμα υποστήριξης και διαχείρισης έργων (σύνταξη επιμετρήσεων, ποιότητα έργων, κλπ). Απαραίτητη η γνώση autocad, επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων οδοποιίας. Αποδοχές ικανοποιητικές, ανάλογες των προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο  info@efklidis.com Τηλέφωνο επικοινωνίας 2821008015
(Καταχωρήθηκε στις 09/03/2022)


Α/Α: 38_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο  jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 04/03/2022)


Α/Α: 37_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).
Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 04/03/2022)


Α/Α: 36_2022 (OI ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ)

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Δημόσιων Έργων στο Νομό Λάρισας αναζητά: α) Μηχανικό (πολιτικό μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό) και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία και γνώση διαδικασίας Δημοσίων Έργων για επίβλεψη έργων Υδραυλικά, Οικοδομικά, Οδοποιία, για εργοτάξιά της εντός της περιφέρειας Θεσσαλίας.
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, σύνταξη Επιμετρήσεων – Λογαριασμών - Α.Π.Ε., διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες, τήρηση Προγράμματος Ποιότητας & Μητρώου Έργου, άριστη γνώση: MS Office – Autocad – ERP ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ, αγγλικών (C2).

Παροχές: Ανταγωνιστικός Μισθός, Προοπτική Ανέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο
email: cv.techniki.larissa@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 0
3/03/2022)


Α/Α: 35_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/03/2022)


Α/Α: 34_2022

Από Α.Ε. Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:
Α) Προϊστάμενος λογιστηρίου με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε όμοια εταιρεία σε αυτήν τη θέση.
Β) Βοηθός λογιστή με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία.
Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr Τηλ. επικοινωνίας: 210 7484774
(Καταχωρήθηκε στις 28/02/2022)


Α/Α: 33_2022

Από Τεχνική Εταιρεία Κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων με Έδρα την Αθήνα, ζητείται νέος μηχανικός (πολιτικός - μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος - περιβάλλοντος) με μηδενική ή ελάχιστη εμπειρία για τη θέση του Υπεύθυνου Λειτουργίας και Συντήρησης της ΕΕΛ Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: info@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2022)


Α/Α: 32_2022

Από εταιρεία κατασκευής Δημοσίων έργων με έδρα στα Χανιά ζητείται νέος Μηχανικός (Πολιτικός, Τοπογράφος, Ορυκτών Πόρων).

Αποστολή Βιογραφικών στο email: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2022)


Α/Α: 31_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας & jcb με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 – fax 210 8829575.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2022)


Α/Α: 30_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα & αυλακωτήρα (trencher).

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2022)


Α/Α: 29_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133, fax 210 8829575

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2022)


Α/Α: 28_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 18/02/2022)


Α/Α: 27_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:

1. Πολιτικοί Μηχανικοί

2. Τοπογράφοι Μηχανικοί

3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 18/02/2022)


Α/Α: 26_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά: α) Μηχανικό και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία και γνώση διαδικασίας Δημοσίων Έργων σε Υδραυλικά ή και έργα Οικοδομικά για εργοτάξιό της εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@zitakat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2022)


Α/Α: 25_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Μηχανικό με εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/02/2022)


Α/Α: 24_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων, με έδρα την Αθήνα, ζητείται : α) Μηχανικός και β) Εργοδηγός για την κατασκευή υδραυλικών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@elkystis.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 15/02/2022)


Α/Α: 23_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά: α) Μηχανικό και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 15/02/2022)


Α/Α: 22_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων 5ης τάξης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, ηλικίας 30-40 ετών.
Απαραίτητο προσόν: τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (καλή γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, σύνταξη Επιμετρήσεων – Λογαριασμών - Α.Π.Ε., διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες, τήρηση Προγράμματος Ποιότητας & Μητρώου Έργου, άριστη γνώση: MS Office – Autocad – ERP ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ).
Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2022)


Α/Α: 21_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων 5ης τάξης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, ηλικίας 30-40 ετών.
Απαραίτητο προσόν τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία :
- στις διαδικασίες δημοπρασιών δημοσίων έργων (καλή γνώση Νομοθεσίας, σύνταξη φακέλου προσφοράς, χρήση ΕΣΗΔΗΣ, ενστάσεις, κλπ),
- στις διαδικασίες εργοληπτικού πτυχίου εταιρίας (ενημερότητα, αναβάθμιση κλπ),
- στη διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες,
- στην επικοινωνία με Υπηρεσίες για την επίλυση ανακυπτόντων θεμάτων (χρηματοδοτήσεις, βεβαιώσεις, εγγυητικές κλπ).
Απαιτείται επίσης άριστη γνώση: Αγγλικών, MS Office, Mozilla Thunderbird.
Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2022)


Α/Α: 20_2022

Από Τεχνική Εταιρεία Κατασκευής Δημοσίων Έργων με έδρα στα Χανιά ζητείται άτομο με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων (έργα οδοποιίας, τεχνικά έργα, υδραυλικά έργα). Απαραίτητη η γνώση Οffice και Αutocad. Iκανοποιητικές αποδοχές.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2022)


Α/Α: 19_2022

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με κατασκευαστική εμπειρία σε δημόσια κτιριακά έργα για μόνιμη εργασία στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο info@restore-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2022)


Α/Α: 18_2022

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.

Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/02/2022)


Α/Α: 17_2022

Ζητείται κυρία ως βοηθός λογιστή από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία στους Αμπελόκηπους, με διετή ανάλογη προϋπηρεσία.

Απαραίτητη εμπειρία σε :

- Λογιστικές καταχωρήσεις σε διπλογραφικά βιβλία

- Γνώση του προγράμματος μισθοδοσίας της Epsilon net

Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774

(Καταχωρήθηκε στις 08/02/2022)


Α/Α: 16_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2022)


Α/Α: 15_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2022)


Α/Α: 14_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:

1. Πολιτικοί Μηχανικοί

2. Τοπογράφοι Μηχανικοί

3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2022)


Α/Α: 13_2022

Ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε έργα ύδρευσης, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ωρωπού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977337719

(Καταχωρήθηκε στις 31/01/2022)


Α/Α: 12_2022

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ για μόνιμη εργασία στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/01/2022)


Α/Α: 11_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Νέα Ερυθραία Αττικής ζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία για την επίβλεψη έργου στην επαρχία για 5 μήνες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2222023896.
Αποστολή βιογραφικών: xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/01/2022)


Α/Α: 10_2022

Ο όμιλος εταιρειών 3Κ με παρουσία στο χώρο 30 ετών αναζητεί μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων για επίβλεψη έργων εκτός Αττικής. Συγκεκριμένα ζητούνται αρχιτέκτονες, πολιτικοί, μηχανολόγοι για επίβλεψη οικοδομικών έργων μεσαίας κλίμακας.

Προϋπηρεσία 3 ετών σε επίβλεψη έργων κρίνεται απαραίτητη.

Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση: dkrouskos@3-k.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/01/2022)


Α/Α: 09_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη λογαριασμών, ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, αλληλογραφία κτλ).

Επιθυμητή η γνώση του προγράμματος Ecm – Εργολήπτης της ACE-Hellas.

Αποστολή βιογραφικών: mtriamataki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2022)


Α/Α: 08_2022

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
1. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.
2. Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
.
Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/01/2022)


Α/Α: 07_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο Μηχανικού (Χημικού, Περιβάλλοντος, Μηχανολόγου)

o Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε σύνταξη τεχνικών μελετών (προσφορών – εφαρμογής) δημοσίων έργων

o Γνώση διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων

o Γνώση διεργασιών επεξεργασίας

o Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (autocad ή/και inventor)

Στοιχεία επικοινωνίας: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 06_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος παρακολούθησης λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.

Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο Μηχανικού (Μηχανολόγου, Χημικού, Περιβάλλοντος) ΑΕΙ -ΤΕΙ

o Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο τουλάχιστον 2 ετών

o Δυνατότητα ταξιδίων

Αποστολή βιογραφικών στο email: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 05_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά για το τμήμα παρακολούθησης μελετών (αδειοδοτικές, ΜΠΕ, υποστήριξη φακέλων ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα κλπ) Μηχανικό Περιβάλλοντο ή Χημικό Μηχανικό ή άλλο απόφοιτο ΑΕΙ σχετικής ειδικότητας με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελετών Επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, Τεχνικο – οικονομικών Μελετών Σκοπιμότητας κα.

Στοιχεία επικοινωνίας: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 04_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος Προμηθειών.

Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο Μηχανικού (Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου)

o Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχο τμήμα (προσμετράτε αλλά δεν είναι απαραίτητο)

o Καλή γνώση Αγγλικών

Στοιχεία επικοινωνίας: g.veltaniotis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 03_2022

Ζητείται από εταιρεία κατασκευής Δημοσίων έργων Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Πολιτικός ή Τοπογράφος) για εργασία γραφείου στα Χανιά (πόλη Χανίων).

Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων και στον Ποιοτικό έλεγχο των έργων.

Τηλ. επικ. 2821008015

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/01/2022)


Α/Α: 02_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά: α) Μηχανικό και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 10/01/2022)


Α/Α: 01_2022

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Δομικών Έργων Τ.Ε. με εμπειρία σε κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ή έργων οδοποιίας, για έργα της εταιρείας στη Σάμο.
Αποστολή βιογραφικών στο mail: service@aquamob.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2022)


Α/Α: 139_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών, σύνταξη συμφωνητικών έργων κλπ. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2021)


Α/Α: 138_2021

Εργοδηγός εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης (Τοπογράφος / Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε.) για μόνιμη συνεργασία στην Κρήτη. Απαραίτητο προσόν η γνώση τοπογραφικών αποτυπώσεων και η εμπειρία σε επίβλεψη εργοταξίου.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2021)


Α/Α: 137_2021

Από τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητείται μόνιμος συνεργάτης για τη διαχείριση θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων, καθώς και με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των συμβάσεων.
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Νομικής με, σχετική με τη θέση, εμπειρία.

Aποστολή βιογραφικών στο email: mperaki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2021)


Α/Α: 136_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα κυρίως εντός Νομού Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 Φαξ: 210 8829575

Aποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/12/2021)


Α/Α: 135_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ) και οδοστρωτήρα με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτικά έργα στο νομό Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108238859 fax: 2108829575.

Aποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 134_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανολόγους και αντίστοιχα Τεχνολόγους Μηχανικούς με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία στην διαχείριση Δημόσιων έργων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 133_2021

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.

Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 132_2021

Τεχνική εταιρεία ζητά Τοπογράφο μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕ), με εμπειρία σε έργα πεδίου, υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές) και οδοποιίας, για θέση τοπογράφου μηχανικού κατασκευής (site engineer) επί τοπου του έργου, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office, προγραμμάτων οδοποιίας, χρήση gps και γαιωδετικών σταθμών.

Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 131_2021

Τεχνική εταιρεία ζητά εργοδηγό, με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για εργοτάξιο, στο Νομό Βοιωτίας.

Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 130_2021

Τεχνική Εταιρεία στα βόρεια προάστια της Αττικής, ζητά Πολιτικό Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό ή τις αντίστοιχες ειδικότητες σε Τεχνολόγους Μηχανικούς με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην διαχείριση Δημόσιων έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896.

Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 20/12/2021)


Α/Α: 129_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στην Αλεξανδρούπολη, με κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση των έργων, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Βιογραφικά στο email:hiring@akmonate.gr Τηλ. επικοινωνίας: 2551037645
(Καταχωρήθηκε στις 16/12/2021)


Α/Α: 128_2021

Τεχνική εταιρία στην Θεσσαλονίκη ζητά Υπεύθυνο Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για έργο αποκατάστασης ΧΑΔΑ.
Απαραίτητα Προσόντα: Εμπειρία σε έργο παρόμοιας φύσης, Αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία ως υπεύθυνος μηχανικός κατασκευής έργου σε έργα οδοποιίας, υδραυλικά έργα και περιβαλλοντικά έργα, Εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη λογαριασμών, ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων), Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα μετακίνησης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: techoffice.skg@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2021)


Α/Α: 127_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (ΕΣΗΔΗΣ) Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών.
Αρμοδιότητες: Προετοιμασία φακέλων συμμετοχής σε διαγωνισμούς (συγκέντρωση δικαιολογητικών, νομιμοποιητικών εγγράφων, κλπ), Παρακολούθηση της ισχύουσας Νομοθεσίας, Χειρισμός πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (δημόσια έργα και υπηρεσίες), Σύνταξη λογαριασμών, ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, ΠΠΕ-ΣΑΥ-ΦΑΥ, αλληλογραφία κτλ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: techoffice.skg@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2021)


Α/Α: 126_2021

Η εταιρεία ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων αναζητά Τοπογράφο και Πολιτικό Μηχανικό για έργα αποχέτευσης όμβριων για πλήρη απασχόληση σε έργο της στην Ιστιαία Ευβοίας.
Αποστολή βιογραφικών: evoikitechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 14/12/2021)


Α/Α: 125_2021

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα στην επαρχία και συγκεκριμένα σε Κέρκυρα, Πάτμο & Σύρο.
Αποστείλατε βιογραφικό e-mail: dkrouskos@3-k.gr.
Κρούσκος Δημήτρης: 6944 – 999900

(Καταχωρήθηκε στις 13/12/2021)


Α/Α: 124_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργοτάξιο στην περιοχή της Πρέβεζας. Αντικείμενο της εργασίας είναι η επίβλεψη εργασιών Πολιτικού Μηχανικού (χωματουργικές εργασίες, σκυροδέματα, οικοδομικές εργασίες κλπ), συντονισμός συνεργείων κατασκευής, η καταγραφή των στοιχείων σε ημερήσια βάση. Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης, γνώση Η/Υ (autocad, office), γνώση τοπογραφικών μηχανημάτων (χωροβάτης, κ.λπ.).
Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com
(Καταχωρήθηκε στις 06/12/2021)


Α/Α: 123_2021 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)

Ζητείται ΜΕΚ Γ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για άμεση στελέχωση εταιρείας.

Πληροφορίες στο τηλ. 2310760239 και στο e-mail: mtsokopoulou@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/12/2021)


Α/Α: 122_2021

Η εταιρεία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά Δασολόγο/Γεωπόνο με ΜΕΚ Α ή Β , για την στελέχωση και για την κάλυψη αναγκών σε εργασίες γραφείου.

Βιογραφικά αποστέλλονται στο email: hrdion1@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 01/12/2021)


Α/Α: 121_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ για την κάλυψη θέσης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Λειτουργίας σε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Χημικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός).

- Επιθυμητή εμπειρία στη διοίκηση εργοστασιακών μονάδων.
- Αξιολογείται θετικά εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.
Αποστολή βιογραφικών: mgeorgiadoy@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/11/2021)


Α/Α: 110Α_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010
(Καταχωρήθηκε στις 24/11/2021)


Α/Α: 109Α_2021

Eργοδηγός εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Hράκλειο Kρήτης (Tοπογράφος/Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ) για μόνιμη συνεργασία.
Απαραίτητο προσόν η γνώση τοπογραφικών αποτυπώσεων και η εμπειρία σε επίβλεψη εργοταξίου.
Βιογραφικά στο email: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 24/11/2021)


Α/Α: 120_2021

Aπό ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητούνται :

α) Πτυχιούχος λογιστής – προϊστάμενος λογιστηρίου με αποδεδειγμένη επαρκή εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρεία,

β) Βοηθός λογιστή με τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία σε παρόμοια εταιρεία.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@erteka.gr – τηλ. επικοινωνίας : 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 23/11/2021)


Α/Α: 119_2021

Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος μηχανικός τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας σε διαχείριση Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@erteka.gr – τηλ. επικοινωνίας : 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 23/11/2021)


Α/Α: 118_2021

Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητούνται Πολιτικός μηχανικός και Αρχιτέκτονας μηχανικός με εμπειρία σε διαχείριση Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@erteka.gr – τηλ. επικοινωνίας : 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 23/11/2021)


Α/Α: 117_2021

Από τεχνική εταιρεία στην Αθήνα, ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός, γνώστης έκδοσης αδειών κεραιών (digea κλπ)

Βιογραφικά στο info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 19/11/2021)


Α/Α: 116_2021

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός κατά προτίμηση ΑΕΙ, κατεύθυνση Δομοστατικού.

Θέση απασχόλησης στην εταιρεία: Υπεύθυνος για την κατασκευή των τεχνικών έργων οδοποιίας και συναφών έργων (Ξυλότυποι - οπλισμοί - παραλαβές - σκυροδετήσεις). Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία. Εργασία στην επαρχία.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 15/11/2021)


Α/Α: 115_2021

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός ή Υπομ/κός με σχετική εμπειρία στην κατασκευή Δημόσιων Έργων για πρόσληψη σε εταιρεία με έργα στην περιοχή Ηρακλείου Κρήτης.
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: zatho@tee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/11/2021)


Α/Α: 114_2021

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται για εργοτάξια Αθηνών, συνεργάτης Μηχανολόγος Μηχανικός δεκαετούς τουλάχιστον πείρας σε κατασκευή – διαχείριση Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων (Υδραυλικά – Αποχετευτικά – Αντλιοστάσια Ύδρευσης).
email: info@erteka.gr, τηλ. : 2107489940

(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2021)


Α/Α: 113_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για την κατασκευή υδραυλικών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στην 01/11/2021)


Α/Α: 112_2021

Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε Η/Μ και Β/Ε έργα (ΔΕΗ, Διυλιστήρια, Βιομηχανία) ζητείται από τη ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ με έδρα στο Μαρούσι Αττικής.

Αποστολή Βιογραφικών στο: info@mallionda.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2021)


Α/Α: 111_2021

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πενταετή προϋπηρεσία και γνώση σύνταξης λογαριασμών (ΑΠΕ, ΠΑΠΑΕ κλπ) για εργασία στην Τεχνική Eταιρεία Μ. ΧΑΛΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα στην Νέα Ερυθραία Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2222023896
email: xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2021)


Α/Α: 110_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2021)


Α/Α: 109_2021

Εργοδηγός εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης (Τοπογράφος / Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε.) για μόνιμη συνεργασία.
Απαραίτητο προσόν η γνώση τοπογραφικών αποτυπώσεων και η εμπειρία σε επίβλεψη εργοταξίου.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2021)


Α/Α: 108_2021

Από μεγάλη Τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ με εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε οικοδομικά έργα της εταιρείας.

Αποστολή βιογραφικών στο hrinfothl@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2021)


Α/Α: 107_2021

Από τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη ζητούνται Μηχανικοί (Π.Ε η Τ.Ε.) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος και Πολιτικός με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων.
Ζητούμενα: Πολύ καλή γνώση χρήσης Ms office και Autocad, σύνταξης κοστολογήσεων, επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ, κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ..
Αποστολή βιογραφικών στο info@dinamikiergon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 14/10/2021)


Α/Α: 106_2021

Από Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων με έδρα στη Κηφισιά ζητείται για άμεση πρόσληψη Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία σε τεχνική εταιρεία.
Αποστολή βιογραφικών στο ateolympios@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 12/10/2021)


Α/Α: 105_2021

Από εταιρεία με αντικείμενο την ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, ζητείται: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ για εργασία στην περιοχή της ΞΑΝΘΗΣ, με απαραίτητα προσόντα καλές γνώσεις Η/Υ, οργανωτικές ικανότητες, γνώση αγγλικών κλπ. Πρόσθετο προσόν που θα ληφθεί υπόψιν είναι η κατοχή πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών στο theofilidis.energy@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 08/10/2021)


Α/Α: 104_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Υπάλληλος Γραφείου για μόνιμη απασχόληση με απαραίτητα προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία σε τεχνική εταιρεία (δημόσιους διαγωνισμούς, χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών promitheus, γνώση του Ν.4412/2016 και όρους διαγωνισμών)
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών,
• Άριστη γνώση Η/Υ και των προγραμμάτων (windows, office, emailthunderbird)
Αποστολή βιογραφικών στο info@vafiadis-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2021)


Α/Α: 103_2021

Από εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων στα Χανιά ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Πολιτικός ή Τοπογράφος κατά προτίμηση, με εμπειρία σε επιμετρήσεις και ποιοτικό έλεγχο έργων. Η εταιρεία προσφέρει πολύ καλές αποδοχές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821008015

Αποστολή βιογραφικών στο chq.construction@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2021)


Α/Α: 102_2021

Από εταιρεία με αντικείμενο την ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Περιβάλλοντος για εργασία στην περιοχή της Καβάλας & Ξάνθης. Αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα (εμπειρία κλπ.).

Αποστολή βιογραφικών στο theofilidis.energy@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 30/09/2021)


Α/Α: 101_2021

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
1. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
2. Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
3. Τοπογράφος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 30/09/2021)


Α/Α: 100_2021

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com
(Καταχωρήθηκε στις 27/09/2021)


Α/Α: 99_2021

Τεχνική εταιρία ζητά για εργοτάξια εντός Νομού Αττικής, οδηγούς με δίπλωμα Γ κατηγορίας και άνω.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000571, 6970000574

Αποστολή βιογραφικών στο eltegk@eltegkae.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/09/2021)


Α/Α: 98_2021

Τεχνική εταιρία ζητά για εργοτάξια εντός Νομού Αττικής, χειριστές με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (ύδρευση- αποχέτευση) για τσάπα, jcb, φορτωτάκια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000571, 6970000574

Αποστολή βιογραφικών στο eltegk@eltegkae.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/09/2021)


Α/Α: 97_2021

Τεχνική εταιρία ζητά για εργοτάξια εντός Νομού Αττικής, Εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (ύδρευση-αποχέτευση).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000557, 6970000560

Αποστολή βιογραφικών στο eltegk@eltegkae.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/09/2021)


Α/Α: 96_2021

Τεχνική εταιρία ζητά για εργοτάξια εντός Νομού Αττικής, Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε υδραυλικά έργα (ύδρευση-αποχέτευση).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000557, 6970000560

Αποστολή βιογραφικών στο eltegk@eltegkae.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/09/2021)


Α/Α: 95_2021

Ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία κατασκευής έργων για στελέχωση τεχνικού γραφείου. Αρμοδιότητες σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών και ΑΠΕ, τήρηση αρχείου και παρακολούθηση έργων, προετοιμασία προσφορών δημόσιων και ιδιωτικών έργων κλπ. Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

Αποστολή βιογραφικών στο argyropoulou@archimedes-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 22/09/2021)


Α/Α: 94_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2021)


Α/Α: 93_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, 10ετούς εργοταξιακής εμπειρίας σε δημόσια έργα, για εργοτάξια εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών: noikonomou@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/09/2021)


Α/Α: 92_2021

Η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την εκτέλεση δημοσίων έργων, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για την επίβλεψη κτιριακού έργου στο νησί της Άνδρου.
Απαραίτητη η εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών: lpyrpyri@yriatech.gr
(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2021)


Α/Α: 91_2021

Τεχνική εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με τουλάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας, για έργο που έχει αναλάβει στη Σαμοθράκη.
Απαραίτητα προσόντα:
• Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου και στην κατασκευή επί τόπου του έργου
• Εμπειρία στη χρήση γαιωδαιτικού σταθμού και GPS
• Άριστη γνώση Η/Υ (Cad,Office)

Αποστολή βιογραφικών: info@akmonate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2021)


Α/Α: 90_2021

Ζητείται για μόνιμη εργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις-χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) και γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6977980052, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2021)


Α/Α: 89_2021

Ζητείται υδραυλικός με άδεια τεχνίτη υδραυλικού και προυπηρεσία 2 έτη από τη λήψη της αδείας.

Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2021)


Α/Α: 88_2021

Από τεχνική εταιρία ζητείται Μηχανοτεχνίτης για μόνιμη εργασία στον Πύργο.

Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2021)


Α/Α: 87_2021

Από τεχνική εταιρεία με έδρα Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός/Τοπογράφος Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, με εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (σύνταξη επιμετρήσεων - λογαριασμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ, πρόγραμμα ποιότητας έργου, πιστοποιήσεις, κλπ).

Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/08/2021)


Α/Α: 86_2021

Ζητούνται άμεσα χειριστές και βοηθοί χειριστών για βυτιοφόρα οχήματα, για εργασία σε διάφορες περιοχές, εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Απαραίτητα προσόντα:
- Κάτοχος διπλώματος Γ’ κατηγορίας
- Κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
- Απολυτήριο γυμνασίου
Επιθυμητά προσόντα:
- Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποστείλετε το βιογραφικό σας ή τα απαραίτητα αποδεικτικά σχετικά με τα ανώτερα προσόντα, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο email: tehniki.etairia2310@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 13/08/2021)


Α/Α: 85_2021

Η εταιρεία SEC με αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων αναζητά Εργοδηγό με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης όμβριων και οδοποιίας για πλήρη απασχόληση σε έργο της στην Κάρυστο Ευβοίας. Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε ACAD, Ms Excel και χρήση τοπογραφικών οργάνων.

Αποστολή βιογραφικών: papadakis@sec.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/08/2021)


Α/Α: 84_2021

Η εταιρεία SEC με αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων αναζητά Τοπογράφο ή Πολιτικό ΑΕΙ – ΤΕΙ με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης όμβριων ως βοηθό εργοταξιάρχη σε έργο της στην Κάρυστο Ευβοίας. Απαραίτητη γνώση ACAD, Ms Excel και χρήση τοπογραφικών οργάνων.

Αποστολή βιογραφικών: papadakis@sec.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/08/2021)


Α/Α: 83_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, ΠΠΕ-ΣΑΥ-ΦΑΥ, αλληλογραφία κτλ).

Αποστολή βιογραφικών: mtriamataki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/07/2021)


Α/Α: 82_2021

Ζητούνται για εργοτάξια στην Ελλάδα:
* Πολιτικοί Μηχανικοί με υπερδεκαετή εμπειρία σε δημόσια έργα
* Πολιτικοί Μηχανικοί με υπερπενταετή εμπειρία σε δημόσια έργα
* Τεχνολόγοι Μηχανικοί έργων υποδομής με υπερδεκαετή εμπειρία σε δημόσια έργα
* Εργοδηγοί με υπερδεκαετή εμπειρία σε έργα οδοποιίας, δικτύων και αεροδρομίων

Αποστολή βιογραφικών στο sendinfo@themeli.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/07/2021)


Α/Α: 81_2021

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητεί χειριστές Φρέζας Ασφαλτικού και Finisher.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-361982

(Καταχωρήθηκε στις 19/07/2021)


Α/Α: 80_2021

Ζητείται Εργοδηγός με εμπειρία από την Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2831054430.
Αποστολή βιογραφικών: m-sfakianakis@hotmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/07/2021)


Α/Α: 79_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά νέο συνεργάτη για τη διαχείριση θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων, καθώς και με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των συμβάσεων.

Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Νομικής με, σχετική με τη θέση, εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών: mperaki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/07/2021)


Α/Α: 78_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά νέο συνεργάτη για την στελέχωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στερέων Αποβλήτων.
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Χημικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Μηχανολόγος/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

-  Εμπειρία στη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

- Επιθυμητή εμπειρία ως μελετητής

- Άριστες γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικότητα, δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, συνέπεια.

Αποστολή βιογραφικών: mgeorgiadoy@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/07/2021)


Α/Α: 77_2021

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία, ζητούνται πτυχία ΜΕΚ Δ΄ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΜΕΚ Δ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για στελέχωση του ΜΕΕΠ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106033316 και e-mail: ieraate@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 09/07/2021)


Α/Α: 76_2021

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕΙ για εργασία στην περιοχή της Σίνδου, ως βοηθός υπευθύνου σε βιομηχανοστάσιο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών, κλπ.

Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών, MS OFFICE, AUTOCAD.

Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@tekthessalonikis.com ή στο φαξ 2310283932

(Καταχωρήθηκε στις 05/07/2021)


Α/Α: 75_2021

Από Τεχνική Εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων με έδρα στα Χανιά ζητείται Επιμετρητής Μηχανικός (Πολιτικός ή Τοπογράφος) για εργασία γραφείου. Τα γραφεία της εταιρείας και ο χώρος εργασίας για την εν λόγω θέση είναι στην πόλη των Χανίων. Οι αποδοχές είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821008015.
Αποστολή βιογραφικών στο email: odopcr@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/07/2021)


Α/Α: 74_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής, ζητείται Τεχνολόγος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος με εμπειρία σε λειτουργία έργων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. Απαραίτητη η δυνατότητα μετακινήσεων και μετεγκατάστασης εντός Ελλάδας.
Επιθυμητά προσόντα:
Απόφοιτος τεχνικής σχολής ή ΤΕΙ.
Προϋπηρεσία 3 ετών.
Εξοικείωση με Η/Μ εξοπλισμό και με υδραυλικά δίκτυα.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
Αποστολή βιογραφικών στο email: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/06/2021)


Α/Α: 73_2021

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εργοταξιακή εμπειρία (τουλάχιστον 10ετή) στην κατασκευή δημοσίων έργων για απασχόληση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές με προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@kosynthos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/06/2021)


Α/Α: 72_2021

Μηχανικός κατασκευής κατά προτίμηση ΑΕΙ για εργοτάξιο επαρχίας. Απαραίτητη 5 έτη προϋπηρεσία σε κατασκευή δημοσίου έργου η έργων (οδοποιίας, ύδρευσης κλπ) καθώς και καλή γνώση autocad.
Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές και παροχές με προοπτική εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2021)


Α/Α: 71_2021

Τεχνική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά ζητά:

Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων, με κύριες αρμοδιότητες:

1. Την παρακολούθηση - επίβλεψη έργων στην περιοχή των Χανίων.

2. Τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου - γραφείου.

3. Την σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και η γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, έξοδα διαμονής και κινήσεως όπως χρειαστεί, ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976600933

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ipodomi.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/06/2021)


Α/Α: 70_2021

Περιγραφή θέσης εργασίας
Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2008. Οι τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εστιάζονται στον τομέα των χωματουργικών εργασιών, και σε μια πληθώρα έργων όπως οικοδομικά, έργα οδοποιίας, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα. H ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. επιβεβαιώνει εμπράκτως την πολιτική της που αρθρώνεται γύρω από 3 άξονες: την ικανοποίησή των πελατών της, την άνθιση της επιχειρηματικότητας και την εξωστρέφεια.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της αναζητε έναν Project Manager σε τεχνικό έργο στην Χαλκιδική.

Αρμοδιότητες ρόλου
• Συντονισμός και συστηματική επίβλεψη της ομάδας έργου (εργαζομένων καιυπεργολάβων) με στόχο την ολοκλήρωση του εντός του προκαθορισμένου χρόνου και κόστους.
• Συντονισμός με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την υλοποίηση των έργων με βάση τις ανακύπτουσες ανάγκες
• Καθημερινή ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στην διοίκηση της εταιρείας
• Προετοιμασία αναφορών για την διοίκηση και τους πελάτες
• Έλεγχος, αφομοίωση και μεταφορά όλων των σχεδίων & μελετών σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην κατασκευή των έργων
• Επόπτευση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κώδικες, πρακτικές, κανόνες QA/QC, πρότυπα απόδοσης και προδιαγραφές
• Οργάνωση προμηθειών και παραγγελίες υλικών
• Επιμετρήσεις/Πιστοποιήσεις Εργολάβων
• Διαχείριση Συμβάσεων και διαπραγματεύσεων
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (backoffice) συνεργείων κατασκευής

Βασικές απαιτήσεις ρόλου
• ΔίπλωμαΠολιτικού, Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
• Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα εκτιμηθεί
• Τουλάχιστον 5-έτη προηγούμενη εμπειρία σε projectmanagementσύνθετων τεχνικών έργων
• Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office και λογισμικών projectmanagement
• Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Επιπλέον χαρακτηριστικά
• Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
• Οργανωτικές δεξιότητες και ευελιξία
• Αξιοπιστία και προσοχή στη λεπτομέρεια
• Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας
• Δυνατότητα ταξιδιών


Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, έξοδα κινήσεως όπως χρειαστεί, ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email info@gaia-texniki.gr.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

(Καταχωρήθηκε στις 11/06/2021)


Α/Α: 69_2021

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί.
Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 17/05/2021)


Α/Α: 68_2021

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 17/05/2021)


Α/Α: 67_2021

Κατασκευαστική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για Κτηριακό Έργο σε νησί του Αργοσαρωνικού. Απαραίτητο προσόν 5ετής εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947796573. Αποστολή βιογραφικών στο ioatatsi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 10/06/2021)


Α/Α: 66_2021

Η ΓΑΜΑΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ αναζητά προσωπικό για τις εξής θέσεις:
- Πολιτικό Μηχανικό για επίβλεψη εργοταξίου στο Δήμο Σητείας. Στις υποχρεώσεις του θα είναι η πλήρης επίβλεψη έργου, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, ενημέρωση ημερολογίου έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
- Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, για επίβλεψη εργοταξίων στο Δήμο Ηρακλείου, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, ενημέρωση ημερολογίου έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
- Πολιτικό Μηχανικό για επίβλεψη εργοταξίου στο Δήμο Ηρακλείου. Στις υποχρεώσεις του θα είναι η πλήρης επίβλεψη έργου, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, ενημέρωση ημερολογίου έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
Απαιτήσεις θέσεων εργασίας: - Απόφοιτοι ΑΕΙ - Γνώσεις CAD, Word, Excel - Πενταετή προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@gamasigma.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 07/06/2021)


Α/Α: 65_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/06/2021)


Α/Α: 64_2021

Ζητoύνται χειριστές για μηχανήματα έργου (τσάπα, φορτωτή, κλπ) από την Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:28310 54430
Αποστολή βιογραφικών στο m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 01/06/2021)


Α/Α: 63_2021

Από την Τεχνική Εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ ζητούνται:
- Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.
- Τοπογράφος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
- Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία

*Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων με εργοταξιακή εμπειρία
*Πολιτικός Μηχανικός η Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τεχνολόγος για εργασίες γραφείου - εργοταξίου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Ms office, Autocad, κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο info@bermion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2021)


Α/Α: 62_2021

Από τεχνική εταιρεία δημοσίων έργων στα Χανιά, ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία στις επιμετρήσεις και στην τήρηση και παρακολούθηση προγράμματος ποιότητας έργου, για εργασία γραφείου.
Αποστολή βιογραφικών στο ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2021)


Α/Α: 61_2021

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο Γ΄ για στελέχωση πτυχίου εταιρείας 6ης Τάξεως.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 4750957
Αποστολή βιογραφικών στο anastilotiki@tee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/05/2021)


Α/Α: 60_2021

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία,

Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/05/2021)


Α/Α: 59_2021

Ζητείται διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ από μεγάλη κατασκευαστική εταιρία για πλήρη απασχόληση σε μεταλλευτικό χώρο στην Χαλκιδική.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Δυνατότητα εγκατάστασης στην περιοχή εργασίας
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
• Ικανότητες επικοινωνίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων.
Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email: info@gaia-texniki.gr μέχρι 30/05/2021.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
(Καταχωρήθηκε στις 17/05/2021)


Α/Α: 58_2021

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση 1 Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό με 10ετή εμπειρία σε μελέτες κτιριακών εγκαταστάσεων και επίβλεψη έργων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747
Αποστολή βιογραφικών στο email: thomi@ermonassa.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 14/05/2021)


Α/Α: 57_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά:
Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων, με κύριες αρμοδιότητες:
1. Την παρακολούθηση - επίβλεψη έργων στην περιοχή της Ηπείρου (Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα)
2. Τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου - γραφείου
3. Την σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
2. Η γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510 68170
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@sarakatsanosatee.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2021)


Α/Α: 56_2021

Από τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσ/νίκη ζητείται για συνεχή απασχόληση Ηλεκτρολόγος μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεων αυτοματισμού. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
-Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
- Γνώση στη σύνταξη επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ και στη σχετική νομοθεσία διαχείρισης δημοσίων έργων
- Γνώση στη σύνταξη κοστολογήσεων.
- Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Ms office, Autocad, κλπ)
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
- Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
- Ικανότητα επικοινωνίας
- Δίπλωμα οδήγησης και Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως των προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: dynerg18@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2021)


Α/Α: 55_2021

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός υδραυλικός μελετητής με εμπειρία σε εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης. Απαραίτητες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνώσεις αγγλικών και γερμανικών και η χρήση του προγράμματος WATER GEMS. H έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών στο email: Mariaperaki00@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 10/05/2021)


Α/Α: 54_2021

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος για εργασία σε εργοτάξιο κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νότια του Ρεθύμνου με σχετική εμπειρία υδραυλικών έργων ή επεξεργασίας λυμάτων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942018705
Αποστολή βιογραφικών στο email: faethon.ike@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 07/05/2021)


Α/Α: 53_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά:

1. Οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας, με εμπειρία σε χωματουργικές εργασίες.
2. Μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.
3. Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
4. Μηχανολόγους Μηχανικούς με εμπειρία σε έργα βιολογικών καθαρισμών – αντλιοστασίων.
5. Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 06/05/2021)


Α/Α: 52_2021

Ζητείται διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων από μεγάλη κατασκευαστική εταιρία για πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας / Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έργου σε μεταλλευτικό χώρο στην Χαλκιδική.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση και συγκεκριμένα ως:
      - Τεχνικός ασφαλείας εργοταξίου
      - Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εργοταξίου
• Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας ΥΑΕ – Περιβάλλοντος
• Δυνατότητα εγκατάστασης στην περιοχή εργασίας
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) και διαδικτύου
• Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
• Ικανότητες επικοινωνίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@gaia-texniki.gr μέχρι 15/05/2021.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
(Καταχωρήθηκε στις 05/05/2021)


Α/Α: 51_2021

Από την τεχνική εταιρεία ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με έδρα στο Αίγιο Αχαΐας, προσφέρονται δύο θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης:
1. Θέση γραφείου στην έδρα της εταιρείας.
Ειδικότητα: πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτων ή μηχανικός τ.ε.
Επιθυμητά προσόντα: Γνώση επιμετρήσεων, προμετρήσεων, κοστολόγησης έργων, ΝΟΚ, διαδικασίας έκδοσης αδειών δόμησης, νομοθεσίας τακτοποίησης αυθαιρέτων.
2. Θέση μηχανικού εργοταξίου – ενεργές περιοχές: Αχαΐα, Κορινθία, Ζάκυνθος
Ειδικότητα: πολιτικός μηχανικός ή μηχανικός τ.ε.
Απαραίτητα προσόντα: Γνώση κατασκευής και παρακολούθησης Δημοσίων Έργων (επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ κλπ) ικανότητα διαχείρισης εργατικού δυναμικού και προμηθευτών, επικοινωνία με Δημόσιες Υπηρεσίες.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@antaios.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 05/05/2021)


Α/Α: 50_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών με γνώσεις: Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη λογαριασμών, αλληλογραφία κτλ).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: technicgrafeio@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2021)


Α/Α: 49_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητείται Μηχανικός πεδίου για εργασία στη Χαλκιδική με εμπειρία σε χαρτογράφηση και εντοπισμό υπόγειων δικτύων (ύδρευσης & αποχέτευσης). Επιθυμητή εμπειρία σε δημόσια έργα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikos.gia.etairia@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2021)


Α/Α: 48_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε χωματουργικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 19/04/2021)


Α/Α: 47_2021

Ζητείται για στελέχωση ΜΕΚ Β τάξης σε έργα πρασίνου με ειδικότητα Δασοπόνος ή Δασολόγος ή Γεωπόνος ΑΕΙ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979 449983

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: th.martini@dionsa.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/04/2021)


Α/Α: 46_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός 10ετους εμπειρίας σε κατασκευή και διαχείριση δημοσίων έργων. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε έργα διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2021)


Α/Α: 45_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, ΠΠΕ-ΣΑΥ-ΦΑΥ, αλληλογραφία κτλ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2021)


Α/Α: 44_2021

Η τεχνική εταιρία ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, αναζητά Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων οδοποιίας, για πλήρη απασχόληση, με κύριες αρμοδιότητες:

1. Την παρακολούθηση - επίβλεψη έργων στην περιοχή Θεσσαλίας,

2. Τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου - γραφείου,

3. Την σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,

2. Η γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD,

3. Η κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ.

Αποστολή βιογραφικών: hatztech@otenet.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310-28730, 24310-24930, Fax: 24310-29969

(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2021)


Α/Α: 43_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται για στελέχωση πτυχίο ΜΕΚ Γ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Γ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@pilonas.gr
(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2021)


Α/Α: 42_2021

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας , Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:

1. Πολιτικοί Μηχανικοί

2. Τοπογράφοι Μηχανικοί

3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

4. Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2021)


Α/Α: 41_2021

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
- Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.
- Τοπογράφος Μηχανικός
- Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
Αποστολή βιογραφικών: info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 13/04/2021)


Α/Α: 40_2021

Από τεχνική εταιρεία ζητούνται ηλεκτρολόγοι για μόνιμη εργασία στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/04/2021)


Α/Α: 39_2021

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός ή Υπομηχανικός ή Εργοδηγός με εμπειρία σε κτιριακά έργα για οικοδομικό έργο στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών: Lrigas@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/04/2021)


Α/Α: 38_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών. απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση προγράμματος autocad και η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Αποστολή βιογραφικών: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 316333, fax: 2810 261010
(Καταχωρήθηκε στις 06/04/2021)


Α/Α: 37_2021

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων αναζητά:
- Μηχανικούς ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εργοταξιακή εμπειρία σε έργα υδραυλικά για εργοτάξια στους Νομούς Ηλείας και Αχαΐας
- Εργοδηγούς με εμπειρία σε έργα υδραυλικά για εργοτάξια στους Νομούς Ηλείας και Αχαΐας.
Αποστολή βιογραφικών: info@kataskeviate.gr
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 941595 κα. Νατάσα
(Καταχωρήθηκε στις 05/04/2021)


Α/Α: 36_2021

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές με εμπειρία σε έργα υδραυλικά για τσάπα, jcb, φορτωτάκια, οδηγούς με δίπλωμα Γ κατηγορίας και άνω, στις περιοχές των Νομών Ηλείας και Αχαΐας.
Αποστολή βιογραφικών: info@kataskeviate.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 941595 κα. Νατάσα

(Καταχωρήθηκε στις 05/04/2021)


Α/Α: 35_2021

Από Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π., διατίθεται για στελέχωση πτυχίο Μ.Ε.Κ., Οδοποιϊα (Β), Οικοδομικά (Β), Υδραυλικά (Β), Λιμενικά (Α), Βιομηχανικά/Ενεργειακά (Α).

E-mail: a.tsitsani@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974089911

(Καταχωρήθηκε στις 05/04/2021)


Α/Α: 34_2021

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για εργασία εντός Αττικής και έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για εργασία στην Ιθάκη, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργοτάξια και συγκεκριμένα σε προμετρήσεις, Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών, Επιμετρήσεις εργασιών και σύνταξη Πιστοποιήσεων.

Αποστολή βιογραφικών: thomi@ermonassa.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2021)


Α/Α: 33_2021

Από την εταιρεία UW Tech GmbH Hellas Branch στην Αθήνα (Ν. Ιωνία) ζητείται για τη θέση τεχνικού IT, Μηχανικός ή Τεχνικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ).

Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, Άριστες γνώσεις Η/Υ / (software, hardware), πολύ καλή γνώση στο τομέα των δικτύων, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, έλεγχος λειτουργίας Η/Υ και περιφερειακών συσκευών. Γνώσεις embedded συστημάτων, Raspberry και IοT θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Προσφέρονται άριστο περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών στο email: np@uwtech-gmbh.de

(Καταχωρήθηκε στις 24/03/2021)


Α/Α: 32_2021

Από την εταιρεία UW Tech GmbH Hellas Branch στην Αθήνα (Ν. Ιωνία) ζητείται για τη θέση Αυτοματιστής/προγραμματιστής Τεχνικός πληροφορικής, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών (ΑΕΙ/ΤΕΙ).

Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα αυτοματισμού, πολύ καλή γνώση προγραμματισμού PLC και SCADA, γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου, πολύ καλή γνώση υπολογιστών, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα ταξιδιών. Προσφέρονται άριστο περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών στο email: np@uwtech-gmbh.de

(Καταχωρήθηκε στις 24/03/2021)


Α/Α: 31_2021

Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει υπαλλήλους για μόνιμη εργασία στην περιοχή Άργους, Αργολίδας με τις ακόλουθες δεξιότητες:
1) Μηχανικός με καλή γνώση της γραφειακής διεκπεραίωσης – υποστήριξης των Δημοσίων Έργων.
2) Βοηθός Λογιστή με γνώση στην καταχώρηση και την αρχειοθέτηση.
Αποστολή βιογραφικών στο email: kagltdinfo@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/03/2021)


Α/Α: 30_2021

Ζητείται οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα κατηγορίας Γ (κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου) από τεχνική εταιρία δημοσίων έργων.

Επικοινωνία 09:00 - 14:00 τηλ. 210-9582669, ellanion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2021)


Α/Α: 29_2021

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με Εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα, για έργο Επέκτασης Βιολογικού στις Κυκλάδες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gharani08@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 12/03/2021)


Α/Α: 28_2021

Τεχνική εταιρία ζητά εργοδηγούς, χειριστές και βοηθούς χειριστών για τσάπες, φορτωτές, bobcat, οδοστρωτήρες για εργασία σε δημόσια έργα εντός Αττικής. Μισθός ικανοποιητικός.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ieraate@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 10/03/2021)


Α/Α: 27_2021

Από την τεχνική εταιρία ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ ζητείται για πλήρη απασχόληση Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με εργοταξιακή και κατασκευαστική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε οικοδομικά έργα, για διεύθυνση και εκτέλεση οικοδομικού έργου στο Παλαιό Φάληρο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977714707.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: aliveris@thalisate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/03/2021)


Α/Α: 26_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων αστικών αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2021)


Α/Α: 25_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα & αυλακωτήρα (trencher).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2021)


Α/Α: 24_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια με εμπειρία σε υδραυλικά έργα στην περιοχή της Αυλίδας – Χαλκίδας/Ν. Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2021)


Α/Α: 23_2021

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (autocad, inventor, κλπ) για μόνιμη εργασία σε τμήμα σχεδιασμού κατασκευαστικής εταιρίας που ασχολείται με έργα προστασίας περιβάλλοντος.

Αποστολή βιογραφικών: info@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/03/2021)


Α/Α: 22_2021

Ανώνυμη τεχνική εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για δημόσια έργα.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: eal@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 01/03/2021)


Α/Α: 21_2021

Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία κατασκευής Δημοσίων έργων με έδρα την Αθήνα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με έδρα την περιοχή της Λάρισας για Τεχνικό Ασφαλείας σε έργο στη Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: eal@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2021)


Α/Α: 20_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ με εμπειρία σε έργα σε υδραυλικά έργα αντλιοστασίων και βιολογικών καθαρισμών.

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους με εμπειρία σε Δημόσια Έργα- ασφαλτικά και οδοποιία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2021)


Α/Α: 19_2021

Από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα την Έδεσσα Ν. Πέλλας, ζητείται:
Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Η/Μ Μηχανικός με καλή γνώση της γραφειακής διεκπεραίωσης – υποστήριξης των Δημοσίων Έργων. (Α.Π.Ε –ΠKTMNE– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΠΠΕ- ΚΛΠ με πρόγραμμα της ACE HELLAS - eCM).
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitris@axionte.gr
(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2021)


Α/Α: 18_2021

Από τεχνική εταιρεία ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, απόφοιτοι ΑΕΙ βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5 με εμπειρία σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα για άμεση απασχόληση-συνεργασία.
Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας και να διαθέτουν Ι.Χ. για τις μετακινήσεις τους. Ζητούνται σκληρά εργαζόμενα άτομα που να αγαπούν την δουλειά τους.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: elika@elika.gr
(Καταχωρήθηκε στις 09/02/2021)


Α/Α: 17_2021

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ για μόνιμη εργασία στην Μυτιλήνη.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 29/01/2021)


Α/Α: 16_2021

Η εταιρία ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ με έδρα την Αλεξανδρούπολη Έβρου μια από τις μεγαλύτερες και κερδοφόρες κατασκευαστικές επιχειρήσεις στη Θράκη με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατασκευής δημοσίων έργων στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και εδραιωμένη τη θέση της στην αγορά ζητά να προσλάβει για μόνιμη εργασία Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία σε Δημόσια Έργα για τη στελέχωση του τεχνικού της τμήματος. Κύρια Καθήκοντα:

•Διενέργεια Επιμετρήσεων – Σύνταξη λογαριασμών Α.Π.Ε, Π.Π.Α.Ε. κ.λπ.

•Τοπογραφικές Εργασίες υπαίθρου – γραφείου. Περιγραφή Υποψήφιου

•Πτυχίο Α.Ε.Ι Πολιτικού η Τοπογράφου Μηχανικού

•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην κατασκευή διαχείριση δημοσίων έργων

•Γνώσεις νομοθεσίας των δημοσίων έργων

•Γνώσεις AUTOCAD και λογισμικών οδοποιίας ANADELTA

•Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.

•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ.

 

Επιθυμητά προσόντα:

•Κάτοχος πτυχίου Μ.Ε.Κ

•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Η επιχείρηση προσφέρει:

•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.

•Σύμβαση αορίστου χρόνου.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hiring@akmonate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/01/2021)


Α/Α: 15_2021

Ζητείται Εργοδηγός υδραυλικών 10ετους εμπειρίας και Διπλωματούχος Τοπογράφος 5ετους εμπειρίας από τεχνική Εταιρία, για έργο εντός Αττικής.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: nasos.t@outlook.com
(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2021)


Α/Α: 14_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια και αυτοφορτωνόμενη μπετονιέρα με εμπειρία σε χαντάκια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Α/Α: 13_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Α/Α: 12_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Α/Α: 11_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια με εμπειρία σε χαντάκια, για έργο στην περιοχή της Αυλίδας – Χαλκίδας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Α/Α: 10_2021

Zητείται για στελέχωση ΜΕΚ Β τάξης σε έργα πρασίνου με ειδικότητα Δασοπόνος ή Δασολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ .

Τηλ. επικοινωνίας: 6979-449983 e-mail: th.martini@dionsa.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/01/2021)


Α/Α: 09_2021

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με επαρκή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2374022014 – 6972994810.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@deltatexniki.com
(Καταχωρήθηκε στις 15/01/2021)


Α/Α: 08_2021

Ζητούνται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, Αρχιτεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Α΄ Ειδικότητας ή Πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για τριετή πλήρη απασχόληση σε έργα ΔΕΔΔΗΕ εντός ΝΟΜΟΥ. Απολαβές αναλόγως προσόντων και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Εκπαίδευση και πιστοποίηση από στελέχη του ΔΕΔΗΗΕ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 22533 – 4.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@domika.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 12/01/2021)


Α/Α: 07_2021

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε οικοδομικά έργα για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kosynthos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 12/01/2021)


Α/Α: 06_2021

Από Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας δημόσια - ιδιωτικά έργα και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση: Υπεύθυνος/η λογιστηρίου
Κύρια καθήκοντα / Αρμοδιότητες:
• Συμμετοχή στην κατάρτιση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
• Κατάρτιση αναλύσεων & έλεγχος συμφωνίας λογαριασμών καθώς και παροχή πάσης φύσεως οικονομικών πληροφοριών
• Έλεγχος, παρακολούθηση και συνεργασία για την υποβολή των πάσης φύσεως Φορολογικών - Οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς Φορείς Δημοσίου
• Ορθή τήρηση Μητρώου Παγίων και Αποθήκης
• Καταχώρηση, Έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής καταχώρησης εγγραφών, παραστατικών εσόδων/ εξόδων, συμφωνητικών, κρατήσεων, πιστοποιήσεων,
• Καταχώρηση, Έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής καταχώρησης (Ε-12), ΑΠΔ, και εκκαθάρισης μισθοδοσίας και παρακολούθηση ορθής τήρησης πινάκων ΣΕΠΕ

Βασικές Απαιτήσεις:
• Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση ή σχετικό ρόλο σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας (βιβλία Α.Ε.), εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο θα συνεκτιμηθεί
• Πτυχίο Α.Ε.Ι./ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
• Άριστη γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Ε.Γ.Λ.Σ., ΦΠΑ ,ΚΦΕ, φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
• Γνώση σύγχρονων εμπορο-λογιστικών φοροτεχνικών εφαρμογών κατά προτίμηση του «SoftOne»
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία χρήσης των Microsoft Office (excel-word)
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση.
• Οργανωτικές ικανότητες
• Επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Εχεμύθεια, διαχείριση προβλημάτων και άμεση εξεύρεση εφικτών λύσεων
• Θέληση για μάθηση και αυτοβελτίωση


Η Εταιρεία προσφέρει:

• Περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης
• Ευκολίες μετακίνησης
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας


Εάν θεωρείτε ότι ικανοποιείτε τις παραπάνω απαιτήσεις, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το ενημερωμένο βιογραφικό σας στο e-mail: drakakisae.cv@gmail.com
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
(Καταχωρήθηκε στις 11/01/2021)


Α/Α: 05_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία Α.Ε., ζητούνται για απασχόληση: α) Μηχανικοί κατασκευής (Πολιτικοί Μηχανικοί-Τοπογράφοι Μηχανικοί), με εμπειρία σε έργα Υδραυλικά-Σκυροδέματος εντός Αττικής, καθώς και εργοδηγοί. β) Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (Επιμετρήσεις, Αλληλογραφία, Λογ/σμοί, Α.Π.Ε. κ.λπ.), με ανάλογη εμπειρία. γ) Υπάλληλος προμηθειών με σχετικές γνώσεις των μηχανημάτων έργων και της αγοράς. Επιθυμητή η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης. Παρακαλούμε οι σοβαρά ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν βιογραφικά στο e-mail: metroate@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 11/01/2021)


Α/Α: 04_2021

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/01/2021)


Α/Α: 03_2021

Από Εργοληπτική εταιρία ζητείται για αγορά εταιρεία 3ης ή 4ης Τάξης στην κατηγορία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ &ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Πληροφορίες: τηλ. 2410 – 619055 Εσωτ. 1 Κιν. 6907594343
(Καταχωρήθηκε στις 08/01/2021)


Α/Α: 02_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά:
1. Μηχανικό για διοικητική υποστήριξη.

2. Εργοδηγό με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2021)


Α/Α: 01_2021

Μικρή Τεχνική Εταιρεία ζητάει νέο(α) απόφοιτο Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης, με ειδικότητα, κατά προτίμηση, Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Ηλεκτρολόγου.
Απασχόληση υποψήφιου (ιας) σε κατασκευές κατοικιών και έργων υποδομών στην Αθήνα και σε νησί του Αιγαίου, σαν συνεργάτης – βοηθός έμπειρου μηχανικού με διάθεση μετάδοσης γνώσεων και εμπειρίας.
Προσόντα υποψηφίου(ας):
• Υπευθυνότητα, διάθεση για ενεργό απασχόληση σε τεχνικά έργα, έφεση για μάθηση και εφαρμογή διαδικασιών και εργασιών κατασκευής.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office και Autocad
• Δίπλωμα οδήγησης
• Γνώση ξένης γλώσσας.
• Προηγούμενη πραγματική απασχόληση σε οποιαδήποτε εργασία ξένης ή οικογενειακής επιχείρησης θα εκτιμηθεί.
Αποστείλατε Βιογραφικό στο: Sengineer2021@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 04/01/2021)Αγγελίες Μελών ετών 2018-2020

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english