Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 848
271. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4262Β
Πρωτόκολλο: 39363/1537  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4262Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35643
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
 
272. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4254Β
Πρωτόκολλο: Α. 1215  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4254Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35640
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
 
273. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4253Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4253Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35636Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.
 
274. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4253Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ’/οικ.37620/1493  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4253Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35636
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.
 
275. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4267Β
Πρωτόκολλο: Α. 1218  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4267Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35637
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
 
276. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/9/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 232355  
 Αρχείο .pdf: 2020ΕΦΚΑ-35627
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μέχρι 09/10/2020: α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων σφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών του άρθρου 123, του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄148) ενταγμένων ή μη στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
 
277. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 29/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ186Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4728/2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ186Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35628
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
 
278. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4211Β
Πρωτόκολλο: 2/35908/ΔΠΓΚ  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4211Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35629
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238).
 
279. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 29/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ185Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 39 της 31.08.2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΠΡΩΘ-ΦΕΚ185Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35644
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.).
 
280. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4173Β
Πρωτόκολλο: Α. 1206  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4173Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35620
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.
 
281. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4184Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 224  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4184Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35622
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1457), όπως ισχύει.
 
282. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4180Β
Πρωτόκολλο: Α. 1213  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4180Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35624
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020.
 
283. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: ΦΕΚ4185Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 225  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4185Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35621
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/16.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020» (Β' 2377).
 
284. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.40021/οικ.37965/1621  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-35633
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35633
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα μέλη οικογενείας και στους ανέργους.
 
285. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/9/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΠΝ/92828/4471  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΚΑ-35630
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35630
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α'92) και της υπ' αριθμ. 64663/2956/2020 (Β' 2773) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ:ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english